Izen-ematea (PDF, 319 KB) - IVAP

ELEKTRIZITATE-GAS SEKTOREARI BURUZKO INFORMAZIO-SAIOA:
JORNADA INFORMATIVA SECTOR ELÉCTRICO/GASISTA:
DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES:
Izena/Nombre:
NAN/D.N.I:
Abizenak/Apellidos:
Helbidea/Domicilio:
Herria/Localidad:
Posta kodea/Código Postal:
LANTOKIAREN DATUAK / DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO:
Erakundea/Organismo:
Kargua/Cargo:
Taldea/Grupo:
Helbidea/Dirección:
Herria/Localidad:
Posta kodea/Código postal:
E-maila/E-mail:
Faxa/Fax:
Telf.-zk./Tel.:
LEKUA ETA DATA/LUGAR Y FECHA:
Lekua/Lugar: EDP - Sala polivalente 7.1
General Concha, 20
48010 Bilbao
Data/Fecha: 2014ko azaroaren 17a / 17 de noviembre de 2014
IZEN EMATEA: e-mailez bidali azaroaren 13a baino lehen
INSCRIPCIONES: e-mail antes de 13 de noviembre.
KONTSUMOBIDE
Tel.: 945 06 21 48/ 945 06 21 47
e-mail:
kontsumobide.formacion@kontsumobide.es
Avenida de Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz / Tl. 945.06.21.40 – Fx.
945.06.21.41 e-mail: kontsumobide@kontsumobide.es / www.kontsumobide.net