CSELE03 2º Automatización e robótica industrial

KronoWin M14
I.E.S. POLITECNICO DE VIGO
Horario - Grupo
ARI2A
Titor Villanueva Montoto, Juan Luis
Luns
08:10 Spav PVJL E8
Martes
Isai
MVJM E7
CURSO 2014/15
2º C.S. Automatización e robótica industrial
Mércores
Xoves
Venres
Ri
Spav PVJL E8
Ci
PVJL E8
Isai
MVJM E7
VMJL E8
09:00
09:50 Eei
NGSA E6
10:40
12:00 Isai
Ci
Eei
MVJM E7
NGSA E1
Ci
PVJL E8
PVJL E8
Spav PVJL E8
12:50
Ri
VMJL E8
13:40
14:30
Eei
Ri
Spav
Isai
Ci
Empresa e iniciativa emprendedora
Robótica industrial
Sistemas programables avanzados
Integración de sistemas de automatización
Comunicacións industriais
Nunes Garcia, Sérgio Alexandre
Villanueva Montoto, Juan Luis
Palmou Villamarín, José Luis
Mirad Vázquez, José Manuel
Palmou Villamarín, José Luis