A ZM IEEAU - Politécnico de Lugo

CIFP Politécnico de Lugo
A ZM IEEAU
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
MP0235
ROJAS
(E3)
MP0232
CARLOS
(E2)
8:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:30
recreo
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
mediodía
16:45
17:45
17:45
18:45
18:45
19:45
MP0235
ROJAS
(E3)
MP0235
ROJAS
(E3)
MP0234
GAYOSO
(E1_LAB.)
MP0233
JESÚS
(E4_INF)
recreo
20:00
21:00
MP0235
ROJAS
(E3)
21:00
22:00
22:00
23:00
MP0234
GAYOSO
(E1_LAB.)
MP0235
ROJAS
(E3)
MP0232
CARLOS
(E2)
Total Profesores
7
3
7
10
[CARLOS] ÁLVAREZ PÉREZ, Carlos Victorio
[JESÚS] GALÁN ÁLVAREZ, Jesús
[GAYOSO] GAYOSO SÁNCHEZ, Manuel Marino
[ROJAS] ROJAS OGAZA, Miguel
Área de Formación
Dto:
MP0232
CARLOS
(E2)
MP0234
GAYOSO
(E1_LAB.)
MP0233
JESÚS
(E4_INF)
Materia
[MP0232] Automatismos industriais
[MP0233] Electrónica
[MP0234] Electrotecnia
[MP0235] Instalacións eléctricas
interiores
28-10-2014 07:59
1DEFINITIVO_San+SS+Eo+EeR2.xrho 1/1
CIFP Politécnico de Lugo
B ZM IEEAU
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
8:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:30
recreo
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
mediodía
16:45
17:45
17:45
18:45
18:45
19:45
MP0238
CARLOS
(DOMOTICA)
MP0236
JESÚS
(E1_LAB.)
MP0236
JESÚS
(217)
FOL
MONTSERRAT
(217)
MP0240
BELLO
(E2)
MP0237
ANGEL
(T_INST)
MP0242
MONTSERRAT
(E4_INF)
recreo
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
MP0238
CARLOS
(DOMOTICA)
MP0236
JESÚS
(E1_LAB.)
FOL
MONTSERRAT
(217)
MP0240
BELLO
(E2)
MP0239
JESÚS
(E4_INF)
MP0237
ANGEL
(T_INST)
FOL
MONTSERRAT
(217)
Total Profesores
4
4
[CARLOS] ÁLVAREZ PÉREZ, Carlos Victorio
[BELLO] BELLO CENDAN, Antonio
2
[JESÚS] GALÁN ÁLVAREZ, Jesús
5
[JESÚS] GALÁN ÁLVAREZ, Jesús
4
[ANGEL] PENA LÓPEZ, Angel
2
[MONTSERRAT] RIOPEDRE DÍAZ, Montserrat
3
[MONTSERRAT] RIOPEDRE DÍAZ, Montserrat
Área de Formación
Dto:
MP0242
MONTSERRAT
(E4_INF)
Materia
[MP0238] Instalacións domóticas
[MP0240] Máquinas eléctricas
[MP0239] Instalacións solares
fotovoltaicas
[MP0236] Instalacións de distribución
[MP0237] Infraestruturas comúns de
telec. en viven e edif.
[MP0242] Empresa e iniciativa
emprendedora
[FOL] Formación e orientación laboral
28-10-2014 07:59
1DEFINITIVO_San+SS+Eo+EeR2.xrho 1/1