boletín oficial - fbtrot @fbtrot

AÑO LXXXII Número:74
viernes, 16 de septiembre de 2016
BOLETÍN
OFICIAL
MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA DEL TROTE
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CARRERAS AL TROTE
Ctra. Soller Km 3.5 Palma de Mallorca Tel.+34 971468508 Fax.+34 971753013
DEPÓSITO LEGAL PM 689 - 1961
Edita: Federació Balear de Trot
www.fbtrot.com
info@fbtrot.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
2
1 Acuerdos de la junta directiva
1.1 - Comunicados
ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FBT
La Junta Directiva de la Federación Balear de Trote ha acordado, en la reunión mantenida el día 13 de
septiembre de 2016, convocar reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Federación Balear de Trote
para el próximo día 30 de septiembre de 2016, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18,30 h. en
segunda, en las oficinas de la Federación Balear de Trote con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Regulación de los controles de seguridad de alcoholemia.
3.- Regulación de la Comisión de Salud Animal .
4.- Adaptación del Código de Carreras a los Acuerdos Internacionales acordados por la UET.
5.- Aprobación de la convocatoria de las elecciones a la Presidencia de la F.B.T. para el periodo 20162020.
6.- Elección de los miembros de la Junta Electoral.
7.- Aprobación de las actuaciones previas y preparatorias para el proceso electoral 2016-2020.
8.- Aprobación de la documentación electoral:
a.- Reglamento electoral.
b.- Censo electoral.
c.- Calendario electoral.
d.- Modelo de papeletas y sobres.
9.- Ruegos y Preguntas.
2 Caballos admitidos a correr
Nacionales
Nombre del caballo
EL SEÑOR BR
ESFERA DE LLUNA
Sexo
M
H
Capa
Año
Nac.
Origen del caballo
2014 FORMAN CORNER
VOLATA D'ESCAFI
C
C
2014 FORMAN CORNER
Propietario
Representante
CUADRAS B.R.
BASSA RIERA S.L.
JUAN BASSA ORDINAS
CUADRAS B.R.
BASSA RIERA S.L.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
3
JUAN BASSA ORDINAS
LLUNA DE KOR
Importados Enteros\Yeguas
Nombre del caballo
Sexo
Capa
H
N
ANNAKA (FR)
BAHIA D'HERMINE (FR)
H
C
Año
Nac.
Origen del caballo
Propietario
Representante
2010 DIAMANT GEDE (FR)
MIYAKEJIMA (FR)
HERMANOS MOYA ALEMANY
2011 GAI BRILLANT (FR)
PRINCESS CHARMEUSE (FR)
CUADRA ES POU FLORIT S.L.
RAFAEL MOYA GONZALEZ
ANTONIO FRONTERA POCOVI
ES POU FLORIT S.L.
MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA
Importados Castrados
Nombre del caballo
SAPHIR DES LOUPS (FR)
Sexo
Capa
N
C
VOSKI (FR)
C
A
Año
Nac.
Origen del caballo
Propietario
Representante
2006 MILLENIUM WOOD (FR)
ANAIS DU DEBUCHE (FR)
A. TURQUET-LEPREUX
2009 TARASS BOULBA (FR)
NONY MAKER (FR)
CUADRA ES POU FLORIT S.L.
A. TURQUET-LEPREUX
ANTONIO FRONTERA POCOVI
ES POU FLORIT S.L.
MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA
3 Declaraciones de colores
CUADRA SHANE-MORRO (CUADRAS SA FONT SL)
Chaqueta:
AMARILLO CON CRUZ DE LORENA ROJA
Mangas:
AMARILLAS
Puños:
ROJOS
Cuello:
ROJO
Casco:
AMARILLO
4 Compra/venta
4.1 - Compra / venta
Fecha - Producto
Vendedor
Comprador
15/09/2016
VALLEE DE CARSI (FR)
MARGARITA RIERA FULLANA
BARTOLOME LLOBET NICOLAU
CUADRAS B.R.
BASSA RIERA S.L.
15/09/2016
SUPER NETT (SE)
CUADRA MONDEJAR
MONDEJAR GREGORIO EMILIO
JORDI COLL 14
JORDI COLL ESCANDELL
5 Programación
5.1 - Hipodrom Son Pardo
PROGRAMACIÓ MES DE SETEMBRE A SON PARDO
anullats per falta d'inscripció:
Dimecres dia 16 de setembre.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
1.
4
Premi GIANT CAT trot muntat : Per cavalls nacionals de 3 i més anys de 0 / 25.999,99 €. 2.150 mts.
Hàndicap - 1.000 € (480, 240, 130, 60, 30, 30, 30) Matrícula 20 €. Trot Muntat. Retràs de 25 mts. de
7.000 / 14.999,99 €. i de 50 mts. a partir de 15.000€. Mínim 8 participants.
HIPÒDROM SON PARDO - PROGRAMACIÓ MES DOCTUBRE
Dissabte dia 1 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: 16 de setembre.
Divendres dia 7 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: 23 de setembre.
Diumenge dia 9 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: dimecres 28 de setembre.
Divendres dia 14 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: dissabte 1 d'octubre.
Dimecres 19 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 6 d'cotubre.
Divendres 28 doctubre.
Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 13 d'octubre.
MODIFICACIO PROGRAMACIO HIPODROM SON PARDO BO 67/2016
Divendres 14 doctubre de 2016.
On diu: II CLASSIFICATORIA TORNEIG TF EGÜES (PREMIUM): Per egües de 3 i més anys, inscrites a lStud Book Trotador
Francès de lliure inscripció. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot
enganxat. Collocació per sorteig lliure
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
5
Ha de dir: II CLASSIFICATORIA TORNEIG TF EGÜES (PREMIUM): Per egües de 3 i més anys, inscrites a lStud Book Trotador
Francès de lliure inscripció. 2.150 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot
enganxat. Collocació per sorteig lliure
CALENDARI MINI TROT - OCTUBRE
Dissabte 1 - Son Pardo
Mini Trot 700 mts. Màxim 16 participants. Segons normativa. Per a menadors amb lliçencia federativa, preferència menadors
francesos.
Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 16 de setembre.
Tancament dinscripcions itrot: Divendres 23 de setembre a les 9:00 hores i via mail de iTrot.
Declaració de Forfaits: dilluns 26 de setembre a les 10:00 hores.
Tancament de declaracions de montes: dimarts 27 de setembre a les 10:00 hores.
Tancament de declaració de ferradures: dimecres 28 de setembre a les 10:00 hores.
Diumenge 9 - Son Pardo
Mini Trot 1.000 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor
collocació. Màxim 12 participants. Segons normativa.
Inici de inscripcions amb formulari: Divendres dia 23 setembre.
Tancament dinscripcions: dilluns 3 doctubre , a les 9.00 hores via fax i via mail de iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): dimecres 5 doctubre a les 11:00 hores.
Declaració i confirmació de montes: dimecres 5 doctubre a les 13:00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): Dissabte, 40 minuts abans de la 1 carrera.
Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 6 doctubre.
Tancament d'inscripcions: dilluns 17 d'octubre a les 9.00 hores via Fax i mail iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres dia 19 doctubre a les 11.00 hores.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
6
Declaració i confirmació de montes: Dimecres dia 14 d'octubre a les 13,00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): Fins dissabte, 40 minuts abans de la 1à carrera.
Nota: tots els horaris es poden modificar per necessitats.
En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris.
En cas des desdoblar una carrera, cada menador podrà disputar tan sols una carrera.
PROGRAMACIÓ NOVEMBRE 2016
Dilluns dia 7 de novembre.
1.
Premi MONTIGNAC (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès 90.000 /
250.000€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot enganxat.
Collocació per sorteig lliure. Concertada Jockeys.
2.
Premi NIT DE LLEVANT (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals fins a 30.000€. 2.650m. Autostart. 5.000€
(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
3.
Premi LEVIATAN (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 9.000 / 16.99999€. 2.650m. Autostart. 5.000€
(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
4.
Premi MALONE (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 4.000 / 8.99999€. 2.150m. Autostart. 5.000€ (2.350,
1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
5.
Premi NATHAN TWIST : De 3 i més anys nacionals de 0 / 1.299,99€. 2.200 m. Autostart 1.000 € (480, 240, 120,
60, 40, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat. En cas d'excés d'inscripció seran eliminats els de més sumes
guanyades.
6.
Premi OLE OLE MIXO : De 2 anys nacionals de 0 / 499,99 € 1.650 m. Autostart 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36,
36). Matrícula 24 €. Trot enganxat.
7. Premi JAVAKI D'ARGENT: De 3 i més anys internacionals inscrits a lStud Book Francès, Danès i Suec de 0 /
69.999,99 €. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 22 €. Trot enganxat.
Inici de inscripcions amb formulari: Dijous dia 27 d'octubre.
Tancament de inscripcions amb formulari: diumenge 30 doctubre, a les 24.00 hores via Fax 971 76 1608.
Tancament dinscripcions itrot: dilluns 31 de novembre a les 9:00 hores via iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): dimecres 2 de novembre a les 11:00 hores.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
7
Declaració de montes: dimecres 2 de novembre a les 13:00 hores.
Tancament de declaració de ferradures: dijous 3 de novembre a les 10:00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): 40 minuts abans de la 1 carrera.
Dimarts dia 15 de novembre.
1.
IV CLASSIFICATORIA TORNEIG TF EGÜES (PREMIUM): Per egües de 3 i més anys, inscrites a lStud Book
Trotador Francès de lliure inscripció. 2.150 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120).
Matrícula 40 €.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure.
2.
Premi ECU D'OR D (PREMIUM): Per cavalls sencers i senats 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador
Francès a partir de 140.000€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40
€.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure.
3.
Premi CHARTRES (PREMIUM): Per cavalls sencers i senats 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès
de 65.000 / 139.99999. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot
enganxat. Collocació per sorteig lliure.
4.
Premi LE MANS (PREMIUM): Per cavalls sencers i senats de 3 i més anys inscrits a lStud Book Trotador Francès
fins a 64.99999€. 2.650m. Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot
enganxat Collocació per sorteig lliure.
5.
CRITERIUM DELS 2 ANYS (PREMIUM) Clàssica: Cavalls sencers i egües de 2 anys nacionals de lliure inscripció.
1.650m. Autostart. 15.000€ (6.750, 3.450, 1.950, 1.200, 825, 525, 300). Matrícula 100 €. Trot enganxat Collocació
per sorteig normativa BO 03/09. Segons normativa F.B.T.
6.
DERBY DELS 4 ANYS (PREMIUM): De 4 anys nacionals de lliure inscripció. 2.150m. Autostart. 6.000€ (2.820,
1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. Classificatòria al GP4 i
Prova puntuable pel Circuit dels 4 anys.
7.
Premi CAMPIÓ DE CAMPIONS (PREMIUM) Clàssica: De 3 anys nacionals de lliure inscripció. 2.650m.
Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig
normativa BO 03/09
8.
Premi JOAN MORA GORNALS (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals a partir de 22.000€. 2.650m. Autostart.
6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
9.
Premi JUAN LLADO JUAN (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 12.000 / 22.000€. 2.650m. Autostart.
5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT 10.
8
Premi CLUB HÍPIC D'ARTÀ (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 6.000 / 11.99999€. 2.650m. Autostart.
5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
11.
Premi NUMANCIA (PREMIUM): De 4 i més anys nacionals de 2.000 / 5.99999€. 2.650m. Autostart. 5.000€
(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
12.
Premi LOVER DE KOR (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 500 / 1.99999€. 2.150m. Autostart. 5.000€
(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.
Inici de inscripcions amb formulari: Dimarts 1 de novembre.
Tancament de inscripcions amb formulari: dilluns 7 de novembre, a les 15:00 hores via Fax 971 76 1608.
Tancament dinscripcions itrot: dimarts 8 de novembre a les 9:00 hores via iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): dijous 10 de novembre a les 11:00 hores.
Declaració de montes: dijous 10 de novembre a les 13:00 hores.
Tancament de declaració de ferradures: divendres 11 de novembre a les 10:00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): 40 minuts abans de la 1 carrera.
Diumenge dia 27 de novembre. JORNADA ASTROT Normes B.O. n 46/2011
1.
Premi TANGO MAY: De 3 i més anys nacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33).
Matrícula 20 €. Trot enganxat.
2.
Premi TIFON BLAI : De 3 i més anys nacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33).
Matrícula 20 €. Trot enganxat.
3.
Premi SURBAIN: De 3 i més anys nacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33).
Matrícula 20 €. Trot enganxat.
4.
Premi CAT LOBELL : De 3 i més anys nacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33).
Matrícula 20 €. Trot enganxat.
5.
Premi HUGO DES NELLS : De 3 i més anys nacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33).
Matrícula 20 €. Trot enganxat.
6.
Premi KENT BARBES : De 3 i més anys internacionals. 2.200 m. Autostart 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33,
33). Matrícula 20 €. Trot enganxat.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT 7.
9
Premi POKER: De 3 i més anys internacionals. 2.200 m. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 20 €.
Trot enganxat.
8.
Premi LADY DU FORT GS : De 2 anys nacionals, fins a 299,99 €. 2.150m. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66,
44, 33, 33). Matrícula 20 €. Trot enganxat. Aquesta carrera no està subjecta a la normativa del B.O. n 46/2011.
9.
Premi TROT MONTAT. De 3 i més anys internacionals 2.150 mts. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33,
33). Matrícula 20 €. Trot muntat..
Prova Exibició Alevins : De 3 i més anys nacionals de 0 / 40.000 €. 2.150m. Autostart. Regida per les normes de la F.
Balear de Trot.
Inici de inscripcions amb formulari: Diumenge dia 1 de novembre. Fax inscripcions 971 76 16 08.
Tancament de inscripcions amb formulari: Diumenge dia 20 de novembre, 20 minuts després de la darrera carrera i a les
24.00 hores, via Fax.
Tancament d'inscripcions itrot: dilluns 21 de novembre a les 9:00 hores.
Declaració de Forfaits (avanç): dimecres dia 23 de novembre a les 11:00 hores
Confirmació i declaració de montes : dimecres dia 23 de novembre a les 13:00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): 40 minuts abans de la 1à carrera.
Nota: tots els horaris es poden modificar per necessitats.
En cas de plantejar algun dubte no prevista en les presents condicions o de sorgir algun dubte sobre aquestes, serà
resolta pels Comissaris.
5.2 - Hipodrom Municipal de Manacor
MODIFICACIO PROGRAMACIO HIPODROM DE MANACOR BO 67/2016
Diumenge 2 doctubre de 2016.
On diu: Premi TORNEIG S.E.C.F. EGÜES I: Egües de 3 i més anys lliure inscripció, inscrites en el Stud Book Francès. 2.700
m. Autostart 6.000 (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120) Matrícula 40 €. Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure.
Ha de dir: Premi I CLASSIFICATORIA TORNEIG TF EGÜES: Egües de 3 i més anys lliure inscripció, inscrites en
el Stud Book Francès. 2.375 m. Autostart 6.000 (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120) Matrícula 40 €. Trot enganxat.
Collocació per sorteig lliure.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
10
CALENDARI MINI TROT - OCTUBRE
Diumenge 2 - Manacor
Mini Trot 700 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de major collocació.
Màxim 12 participants. Segons normativa.
Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 22 de setembre.
Tancament de inscripcions: Dilluns 26 a les 9.00 hores, via Fax i via mail de iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres 28 de setembre a les 11.00 hores.
Declaració i confirmació de montes: Dimecres 30 de setembre a les 13,00 horas.
Declaració de Forfaits (programa): Fins dissabte, 40 minuts abans de la 1à carrera.
Diumenge 23 - Manacor
Mini Trot 700 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor collocació.
Màxim 12 participants. Segons normativa.
Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 6 doctubre.
Tancament d'inscripcions: dilluns 17 d'octubre a les 9.00 hores via Fax i mail iTrot.
Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres dia 19 doctubre a les 11.00 hores.
Declaració i confirmació de montes: Dimecres dia 14 d'octubre a les 13,00 hores.
Declaració de Forfaits (programa): Fins dissabte, 40 minuts abans de la 1à carrera.
Nota: tots els horaris es poden modificar per necessitats.
En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris.
En cas des desdoblar una carrera, cada menador podrà disputar tan sols una carrera.
5.3 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella)
MODIFICACION PROGRAMACION HIPODROM TORRE DEL RAM
Domingo 25 de septiembre de 2016.
La distancia general de toda la reunión será de 2100 metros.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
11
Premi III Memorial Guiem Coll: Per 2 anys nacionals. FINAL TORNEIG DELS 2 ANYS. Sorteig per sumes
guanyades, els productes amb més sumes, sortiràn al 1er pilot. 1000€ en premis (500,250,150,100)
Matrícula:20€. Han dhaver disputat al manco una prova del Circuit de Poltres de 2 anys. En cas dexcés
dinscripció seliminaran els de menor suma guanyada
.
PROGRAMACION MES DE OCTUBRE DE 2016
DOMINGO DIA 2/10/2016 DISTANCIA GENERAL 2500MTS MATRICULA 4 €
PREMIO POTROS GENERACION E NACIONALES DE 2 AÑOS 2100MTS
200 € ( 100-50-30-20 )
PREMIO MEL DI MONMES FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2500MTS
200 € ( 100-50-30-20)
PREMIO MAGIC MONSOL INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2500MTS
200 € ( 100-50-30-20)
PREMIO MUA DE RES INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2500MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MY LADY INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2500MTS
200 € (100-50-30-20)
CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DIA 26 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 27
DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE FORFAITS : MIERCOLES DIA 28 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE MONTAS : JUEVES DIA 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00H EN ITROT.
DOMINGO DIA 9/10/2016 DISTANCIA GENERAL 2100MTS MATRICULA 4 €
PREMIO POTROS GENERACION E NACIONALES DE 2 AÑOS 1700MTS
200 € ( 100-50-30-20 )
PREMIO MIRALL DOR FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MAGIA DOGENIA INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MISKILATE TIRETY INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MATRIX CORNER INTERNACIONALES DE 3 AÑOS Y MAS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DIA 3 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 4 DE
OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE FORFAITS : MIERCOLES DIA 5 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y
JUEVES 6 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE MONTAS : JUEVES DIA 6 DE OCTUBRE A LAS 12:00H EN ITROT.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
12
DOMINGO DIA 16/10/2016 DISTANCIA GENERAL 1700MTS MATRICULA 4 €
CARRERAS PATROCINADAS POR FEDERACION BALEAR DE TROTE
PREMIO POTROS GENERACION E NACIONALES DE 2 AÑOS 1700MTS
200 € ( 100-50-30-20 )
PREMIO MELODY BRANCH FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 1700MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MEL DE KOR INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 1700MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MOLINERA BIRD INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 1700MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MISTU INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DIA 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 11 DE
OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE FORFAITS : MIERCOLES DIA 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y
JUEVES 13 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE MONTAS : JUEVES DIA 13 DE OCTUBRE A LAS 12:00H EN ITROT.
DOMINGO DIA 23/10/2016 DISTANCIA GENERAL 2900MTS MATRICULA 4 €
CARRERAS PATROCINADAS POR FEDERACION BALEAR DE TROTE
PREMIO POTROS GENERACION E NACIONALES DE 2 AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MORENITA BINIATI FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2900MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MAX DI MONMES INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2900MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MESTRESSA BIRD INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2900MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MITO DE LADIL INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2900MTS
200 € (100-50-30-20)
CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DIA 17 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 18 DE
OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE FORFAITS : MIERCOLES DIA 19 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y
JUEVES 21 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE MONTAS : JUEVES DIA 21 DE OCTUBRE A LAS 12:00H EN ITROT.
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
13
DOMINGO DIA 30/10/2016 DISTANCIA GENERAL 2100MTS MATRICULA 4€
PREMIO POTROS GENERACION E NACIONALES DE 2 AÑOS 1700MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MALCOLM CORNER FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS 200 € (100-50-30-20)
PREMIO MARE CORNER INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MESGORKY DE FLO INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
PREMIO MISTERIOS MAR INTERNACIONALES DE 3 AÑOS Y MAS 2100MTS
200 € (100-50-30-20)
CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DIA 24 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 25 DE
OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE FORFAITS : MIERCOLES DIA 26 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y
JUEVES 27 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR ITROT.
CIERRE DECLARACION DE MONTAS : JUEVES DIA 27 DE OCTUBRE A LAS 12:00H EN ITROT.
6 Sanciones
6.2 - Hipodrom Municipal de Maó
Fecha 10/09/2016
GRAN PREMI POLTRES 2 ANYS - CONSELL INSULAR DE MENORCA
•
Se propone imponer una multa de 15€ a ROCA COMELLA ANTONIO VICENTE, J. n 10206, conductor de EASY MAKER SB,
Por frenar el galope de su caballo, yendo en cabeza de la carrera, sin perjuicio para otros competidores, siendo la 1 vez en un
período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).
•
Se propone imponer una multa de 30€ a ROCA COMELLA ANTONIO VICENTE, J. n 10206, conductor de EASY MAKER SB,
Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art.
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
•
Se propone imponer una multa de 50€ a JOSEP CARRERAS PALLISER, Ent. n 51121, entrenador de ES BOU DE FONT,
Por presentar tarde a la carrera, teniendo que ser requerido en dos ocasiones desde megafonia y en consecuencia tener que
retrasar las operaciones del peso y la salida (art. 47 y 55 del vigente c.c.).
•
Se propone imponer una multa de 10€ a RAQUEL PONS VINENT, Ent. n 40765, entrenador de EIRA DE JORD,
Por autorizar el calentamiento del caballo, previo a la carrera, en la pista de competición, sin estar autorizada para ello (punto 7 del
vigente baremo de sanciones).
Premi XXIV CIUTAT DE MAÓ
•
Se propone amonestar a GARDES MONTAÑES JOSE AGUSTIN, J. n 20648, conductor de USAIN BOLT HM,
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
14
Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja apretando al caballo n 1 Vicios CG molestándolo
levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no
menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 del vigente c.v. y punto 27 del vigente baremo de
sanciones).
Premi SA MESQUIDA
•
Se propone amonestar a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de DIN DIN DE FONT,
Por frenar el galope de su caballo tras el autostar sin perjuicio para otros competidores, siendo la 1 vez en un período inferior a 90
días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para
conducir (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).
Premi ES MURTAR
•
Se propone amonestar a MATA ORTAS VICENTE V., J. n 20650, conductor de DAKOTA M,
Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja desplazando al caballo n 3 Diada del Norte, siendo la
1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de una
semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).
Premi CALA PRESILI
•
Se propone imponer una multa de 15€ a DAMIAN BOSCH MOLL II, J. n 10222, conductor de SPEAKER MADRIK (FR),
Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja desplazando al caballo n 6 Coktail Dream
molestándolo levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de
sanciones).
Se concede un plazo de dos días a los interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la
propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En
caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de
Trote.
6.3 - Hipodrom Sant Rafel
Fecha 10/09/2016
Premi DEL REY
•
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a JOSE LUIS TORRES MARI, J. n 30682, conductor de BON
TIERCE CB,
Por atropellar al caballo n 5 Cleo Mauritius, perjudicandolo al engancharle el sulky (art. 59 del vigente c.c. y punto 28 del vigente
baremo de sanciones).
Dicha suspensión irá del 03/10/2016 al 09/10/2016, ambos inclusive.
Premi DIABELL
•
Se propone amonestar a PLANELLS COSTA JUAN, J. n 23060, conductor de AXTOR HP,
Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art.
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT •
15
Se propone amonestar a ANTONIO FERRER ESCANDELL, J. n 23056, conductor de VUSQUETA,
Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art.
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
Premi DARKO
•
Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a DAVID MONTERO TORRES, J. n 20764, conductor de
ORL DE TORRELLA,
Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando con contacto al
caballo n 2 Brot de Llevant al engancharle la rueda del sulky (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de
sanciones).
Dicha suspensión irá del 03/10/2016 al 16/10/2016, ambos inclusive.
•
Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a TUR RAMON ANTONIO, J. n 20626, conductor de
BROT DE LLEVANT,
Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo
n 4 Orl de Torrella al engancharle el sulky (art. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones).
Dicha suspensión irá del 03/10/2016 al 16/10/2016, ambos inclusive.
Premi DUQUE
•
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a SPINA SALVATORE, J. n 23108, conductor de QUEL
GEDE (FR),
Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 4 Señor
Justice en un 1 acción (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones).
Dicha suspensión irá del 03/10/2016 al 09/10/2016, ambos inclusive.
•
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a SPINA SALVATORE, J. n 23108, conductor de QUEL
GEDE (FR),
Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 4 Señor
Justice en una 2 acción (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones).
Dicha suspensión irá del 10/10/2016 al 16/10/2016, ambos inclusive.
Se concede un plazo de dos días a los interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la
propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En
caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de
Trote.
7 Acuerdos del Juez Único de Competición
ACUERDO DEL JUEZ ÚNICO
Visto el recurso presentado por Juan Fluxa Gomila, frente a la resolución que el mismo cita publicada
el Boletín Oficial de la Federación de Trote publicado el 3 de septiembre de 2016 por el que se desestima el
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
16
recurso contra el acuerdo que recoge la sanción al recurrente por no ocupar su lugar en la salida en el Hiper
Centro celebrado el pasado 3 de septiembre, y analizado el expediente de referencia se acuerda;
Primero. Se discute en primer lugar los hechos narrados por el acuerdo del Comisario y la aplicación a
los mismos del artículo 57 de Código de Carreras.
En cuanto al primer particular, es practica reiterada de este Juez Único en acoger la versión de los
hechos narrada por los Comisarios, siempre y cuando su versión no quede claramente desvirtuada mediante la
oportuna prueba en contrario, al estar aquellos dotados de potestad disciplinaria y de vigilancia del buen
curso de la competición y presumírsele, por tanto la razonabilidad en su descripción de los hechos.
En cuanto a la correcta aplicación del Código de Carreras a los hechos relatados no puede este Juez
único compartir las conclusiones del recurrente puesto que el artículo 56 recoge la sanción objeto del
presente procedimiento e incluso el propio artículo 57, citado por el recurrente, dispone la posibilidad de
sanción cuando la salida sea válida al señalar que Si el caballo no ha molestado, la salida será válida y el
mismo podrá ser distanciado, sancionándose al conductor conforme a lo ya señalado.
Por lo que no procede estimar el recurso en este particular.
Segundo. Se alega también por el recurrente la desproporción de la sanción si bien el punto 25 del
baremo de sanciones prevé expresamente la sanción impuesta para el caso de reincidencia en infracción en el
plazo de 90 días, circunstancia que concurre en el caso que nos ocupa.
Por ello procede desestimar, de nuevo el recurso formulado por el Sr Fluxa.
Por todo ello, ACUERDO: DESESTIMAR el recurso presentado por Juan Fluxa Gomila contra la
resolución publicada el Boletín Oficial de la Federación de Trote publicado el 3 de septiembre de 2016 por el
que se desestima el recurso contra el acuerdo que recoge la sanción al recurrente por no ocupar su lugar en la
salida en el Hiper Centro celebrado el pasado 3 de septiembre, manteniendo esta en todos sus extremos.
La presente resolución es susceptible de recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Balear
de Trote de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 b) del Reglamento de Disciplina Deportiva de
aplicación.
Tabla de Contenidos del Boletín
1 Acuerdos de la junta directiva ......................................................................................................................... 2
1.1 - Comunicados........................................................................................................................................... 2
2 Caballos admitidos a correr ............................................................................................................................. 2
3 Declaraciones de colores ................................................................................................................................. 3
4 Compra/venta .................................................................................................................................................. 3
4.1 - Compra / venta ....................................................................................................................................... 3
www.fbt.com
Boletín nº:74 Año:2016 - FECT -
17
5 Programación ................................................................................................................................................... 3
5.1 - Hipodrom Son Pardo............................................................................................................................... 3
HIPÒDROM SON PARDO - PROGRAMACIÓ MES DOCTUBRE .................................................................................. 4
CALENDARI MINI TROT - OCTUBRE ........................................................................................................................ 5
5.2 - Hipodrom Municipal de Manacor........................................................................................................... 9
CALENDARI MINI TROT - OCTUBRE ...................................................................................................................... 10
5.3 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) ................................................................................................... 10
6 Sanciones ....................................................................................................................................................... 13
6.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) ...................................................... Error! Bookmark not defined.
6.2 - Hipodrom Municipal de Maó ................................................................................................................ 13
6.3 - Hipodrom Sant Rafel ............................................................................................................................. 14
7 Acuerdos del Juez Único de Competición ...................................................................................................... 15
www.fbt.com