DISTRITO FISCAL CAÑETE CENTRAL TELEFÓNICA 6255555

DISTRITO FISCAL CAÑETE CENTRAL TELEFÓNICA 6255555
Enlace
Anexo
3301
Línea
Dependencia
Directa
5813117 Presidencia
3302
3305
3303
3304
3306
3307
3308
3330
3331
3332
3399103
Cargo
Dirección
Distrito
Presidente
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
Presidencia
Mesa de Partes
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
1Fiscalía Superior Penal
Fiscal Superior
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
1Fiscalía Superior Penal
Mesa de Partes
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
1Fiscalía Superior Penal
Pool de Fiscales
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
2 Fiscalía Superior
Fiscal Superior
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
2 Fiscalía Superior Penal
Mesa de Partes
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
2 Fiscalía Superior Penal
Pool de Fiscales
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
Fiscalía Superior Civil y de Familia
Fiscal Superior
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Fiscalía Superior Civil y de Familia
Fiscal Adjunto
Superior
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Fiscalía Superior Civil y de Familia
Mesa de Partes
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Fiscal Superior
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Mesa de Partes
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Mesa de Partes
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
3310
Oficina Desconcetrada de Control
Interno
3311
Oficina Desconcetrada de Control Interno
3312
Oficina Desconcetrada de Control Interno
3313
Oficina Desconcetrada de Control Interno
3314
Oficina Desconcetrada de Control Interno
3320
1°Fiscalia Provincial Penal Corporativa Fiscal Provincial
3321
1°Fiscalia Provincial Penal Corporativa
3322
1°Fiscalia Provincial Penal Corporativa
Mesa de Partes
Pool de Fiscales
3315
1° FISCALIA
PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA
2° Fiscalia Provincial Penal Corporativa Fiscal Provincial
3316
2° Fiscalia Provincial Penal Corporativa
3317
2° Fiscalia Provincial Penal Corporativa
3335
1° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
Fiscal Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
1° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
Fiscal Adjunto
Provincial
Fiscal Adjunto
Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Calle Santa Rosa 748
Cañete
3323
3336
3337
1°Fiscalia Provincial Penal Corporativa
1° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
1° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
Fiscal Adjunto
Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
2° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
Fiscal Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
2° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
Fiscal Adjunto
Provincial
Fiscal Adjunto
Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Mesa de Partes
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Fiscal Provincial
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Mesa de Partes
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Pool de Fiscales
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Fiscal Provincial
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
Fiscal Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Fiscal Adjunto
Provincial
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Administradora
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
Administración
Especialista
Administración
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
UDAVID
UDAVID
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
UDAVID
UDAVID
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
ANALISTA DE
SISTEMAS
Informática
Calle Santa Rosa 748
Cañete
3309
Gerencia de Tecnologías de
Información
Gerencia de Tecnologías de Información
Jr.Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Cañete
3334
RENADESPPLE
ASIST. FUNCION
FISCAL
Calle Santa Rosa 748
Cañete
3339
Vigilancia
Vigilancia
Calle Santa Rosa 748
Cañete
Informática
Informática
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
3324
Vigilancia
Urbanizacion Tercer
Mundo Av Libertadores
Mz B2 Lote 8
Cañete
3319
3163
1era Fiscalía Provincial Penal de
Fiscal Provincial
Cañete - 1er. Desapacho de Adecuación Titular
3338
3340
3341
3342
3343
2° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
2° Fiscalia Provincial Civil y de Familia
3325
Fiscalia Especializada de Corrupcion
de Funcionarios
3326
Fiscalia Especializada de Corrupcion de
Funcionarios
3327
Fiscalia Especializada de Corrupcion de
Funcionarios
3328
Fiscalia Especializada de Corrupcion de
Funcionarios
3318
3345
3346
3347
3344
3348
3370
3320
3333
Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada Contra la Criminalidad
Organizada
Fiscalia Especializada en Prevención
del Delito
Fiscalia Especializada en Prevención del
Delito
Fiscalia Especializada en Prevención del
Delito
Administración
Mesa de Partes
VIGILANCIA - G4S
7186
7186
7186
7186
3156 3161 3159
3110
3113
1era Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Fiscal Adj. Provincial
1er. Desapacho de Adecuación
1era Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Mesa de Partes
1er. Desapacho de Adecuación
1era Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Fiscal Provincial
2do. Desapacho de Adecuación
Titular
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
7186
7186
3165 3157
1era Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Fiscal Adj. Provincial
2do. Desapacho de Adecuación
3148
1era Fiscalía provincial Penal de Cañete - Fiscal Provincial
Despacho de Liquidación
Titular
01-5813039 DML - Cañete
7186
7186
7186
7186
7186
7186
7186
7186
7186
7186
Morgue
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Av. Mariscal Benavides
1365 - San
Vicente
San Vicente
San Vicente
3350
DML II - CAÑETE
Jefe
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3357
DML II - Cañete
Técnico Necropsiador
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3356
DML II - Cañete
Asistente Social
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3355
DML II - Cañete
Odontología
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3354
DML II - Cañete
Sistemas
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3353
DML II - Cañete
Biologo
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3352
DML II - Cañete
Químico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3351
DML II - Cañete
Tecnólogo
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3349
DML II - Cañete
Vigilancia
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3369
DML II CAÑETE
Psicología
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3368
DML II Cañete
Psicología
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3367
DML II Cañete
PSicología
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3366
DML II Cañete
Médico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3365
DML II Cañete
Médico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3364
DML II Cañete
Médico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3363
DML II Cañete
Médico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3363
DML II Cañete
Médico
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3361
DML II Cañete
Archivo Central
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3360
DML II Cañete
Antropóligo
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3358
DML II Cañete
Mesa de PArtes
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3359
Vigilancia Fiscalias Corporativas
Vigilancia
Jr Santa Rosa 861
Cañete
3119
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Fiscal Provincial
1er Despacho de Desición Temprana - Titular
Coordinador Provincial
3160
3111
3164
3112
3158 3114 3116
3166
3167
3162 3117
3143
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 1er Despacho de Decisión Temprana
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Fiscal Adj. Provincial
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete - Fiscal Provincial
2do Despacho de Decisión Temprana
Provicional
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 2do Despacho de Decisión Temprana
Fiscal Adj. Provincial
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 1er Despacho de Investigación
Fiscal Provincial
Provicional
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 1er Despacho de Investigación
Fiscal Adj. Provincial
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 1er Despacho de Investigación
Mesa de Partes
2da Fiscalía Provincial Penal de Cañete 2do Despacho de Investigacion
Fiscal Provincial
Provicional
2da Fiscalía Provicial Penal de Cañete 2do Despacho de Investigación
Fiscal Adj. Provincial
2da Fsicalia Provincial Penal de Cañete
Archivo Central
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
San Vicente
San Vicente
7186
3151
2da Fsicalia Provincial Penal de Cañete
7186
3109
2da Fsicalía Provincial Penal de Cañete Atención al Usuario
7186
3170
Gestión de Indicadores
Gestión de
Indicadores
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
7186
3149
Imagen Audio y Video Institucional
Imagen Audio y Video
Institucional
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
7186
3135
Coordinador de Transporte
Coordinador de
Transporte
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
7186
3150
Udavit - Cordinador
Udavit - Cordinador
7186
3138
Udavit - Asistenta Social
Asistenta Social
7186
Udavit - Psicología
Psicología
7186
314131443145
Udavit - Mesa de Partes
Mesa de Partes
7186
3134
Administración
Administración
7186
3124
Administración
Logistica
7186
3104
Administración
Recursos Humanos
7186
3137
Administración
Finanzas
7186
3135
Administración
Mesa de Partes
7186
3198
Renadesple
Renadsple
7186
3100
Agente Encargado
Vigilancia
01-5309660 DML - Mala
8106749
Central de
Notificaciones
Psicologia
DML - Mala
Medico Encargado
DML - Mala
Vigilancia
DML - Yauyos
Psicologo
DML - Yauyos
Médico Encargado
DML - Yauyos
Vigilancia
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Jr. Sepulveda 217 SanVicente de Cañete
Urb. Las Casuarinas Mz-B
Lt09 - Mala
Urb. Las Casuarinas Mz-B
Lt09 - Mala
Urb. Las Casuarinas Mz-B
Lt09 - Mala
Plaza Jorge Chavez Yauyos
Plaza Jorge Chavez Yauyos
Plaza Jorge Chavez Yauyos
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
Mala
Mala
Mala
Yauyos
Yauyos
Yauyos