Resultat de la valoració dels mèrits i ordre provisional de la borsa

PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL
D'AUXILIAR D'INFERMERIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
El resultat de la valoració dels mèrits del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària
de treball d'AUXILIAR D'INFERMERIA (BO201603), del Consell Insular de Menorca, resta d’acord
amb el següent quadre resum:
VALORACIÓ DELS MÈRITS:
ALVAREZ
ARNAU
BARRO
CAMPS
CANO
CARDONA
CASIS
CAYO
COMPANY
CORNEJO
CUADRA
CUNI
DE PABLO
ENSEÑAT
ESPIN
ESTELLERS
FAUBEL
FERNANDEZ
FLUXA
GARCIA
GEA
GOMEZ
GOMEZ
GOMILA
GUERRA
JOVER
LAFUENTE
LLANEZA
LOPEZ
MASCARO
MESQUIDA
MICHEL
MIHAI
MONDEJAR
MORENO
MUÑOZ
OLAVARRIA
ORFILA
OTERO
PACHECO
PASCUAL
PETRUS
PIÑERO
PONS
ASPIRANTS
MONTERO
ENCARNACION
TORRES
CATALINA MARIA
BENEJAM
AGUEDA
PALLICER
FRANCISCA*
HERNÁNDEZ NURIA*
MONTSERRAT BARBARA*
VIDAL
LABARQUILLA MARIA ROSA TERESA
VELASQUEZ SONIA MARIBEL*
CAPO
LARA
GARCIA
LIDIA
BELLO
MARIA DEL CARMEN*
MAGEM
CRISTINA
MARGARITA CATALINA*
PONS
ANDRES
SARA
SAURA
MARIA DOLORES*
COMELLAS
MARIA DEL CARMEN
ESTEVAN
RUBEN*
MORENO
LUNA
GOMILA
JOSEP*
ARIZA
LARA
CANDEL
URSULA*
CARDONA
DANIEL*
GARCÍA
VANESA*
GORNES
VERONICA
LOMBARTE
CARLA
INMACULADA MARGARITA
CORTES
MIR
EMILIO RAMON*
JURADO
LAUREANO*
MERCADAL
ARACELI
CABELLO
RAQUEL
MARQUES
CATERINA
NICOLE*
VIOLETA*
BOBILLO
MARIA CRISTINA
ROTGER
JESSICA
PONS
CRISTINA*
BOZZO
MARIA SOLEDAD
FULLANA
MARIA MAGDALENA*
SAURA
REBECA
MELITON
JUANA
CATALINA ESPERANZA*
CATCHOT
GARRIGA
ANA BELEN
LORENZO
SONIA*
SINTES
ANA*
04159679Z
41495708M
41737821C
41507051D
46825231Z
41494506E
16539006M
41609876R
41512609R
41509472S
21639053D
47714837A
41734829H
41513053P
46667028M
43049803J
73566163L
41511149J
41507842H
71439037W
77523443B
41509594E
53555364W
41505187P
41514290A
41744179F
41495874X
11082804R
41745791D
41605005Y
41745371A
X5722637F
X8429659K
41510076K
41607192P
41512558L
47329140Q
41492387L
41511511F
09187045V
42967428R
41502412Q
31691331E
41501857J
1)
2)
0
0
0
140
0
140
160 140
160 57,25
160 140
160 140
149,28 140
0
0
151,77 140
1,2
0
0
13
49,80 30
9,09
0
160 140
0
140
0
140
0
140
160 140
133,29 140
144,34 140
160 132,5
160 140
0
140
21,18 14
0
140
160 140
160 140
0
0
0
0
0
0
160
27
160 140
0
0
0
0
160
0
160 140
132,92 140
49,80 0
0
140
75,99 140
0 94,75
160 140
65,98 140
3)
0
1
9
4
1
4
0
1
0
4
0
6
4
4
1
1
4
0
0
0
0
1
1
6
0
7,5
4
0
0
0
0
0
1
4
4
0
0
0
4
0
4
4
0
4
4)
0
0
0
0
0
0
10
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
5
0
0
Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es
5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
141
149
304
218,25
304
310
290,28
0
300,77
1,2
19
83,80
13,09
301
141
144
140
300
273,29
284,34
293,50
301
146
35,18
152,50
304
310
0
0
0
187
301
4
9
160
300
277,92
53,80
140
219,99
103,75
300
209,98
45%
0
63,45
67,05
136,80
98,21
136,80
139,50
130,63
0
135,35
0,54
8,55
37,71
5,89
135,45
63,45
64,80
63
135
122,98
127,95
132,08
135,45
65,70
15,83
68,63
136,80
139,50
0
0
0
84,15
135,45
1,80
4,05
72
135
125,06
24,21
63
99
46,69
135
94,49
PONS
RAMON
RIVAS
RODRIGUEZ
ROMERO
RUBIO
SANCHEZ
SANO
SANS
SANS
SERRA
SILVA
SINTES
SINTES
TERRY
VERDERA
VIDAL
VILCHEZ
VILLALONGA
VINENT
ZARCO
SINTES
PLANELLS
JIMENEZ
ALFONSO
ALVAREZ
OROZCO
PONS
POLANCO
ESCOLA
FLORIT
RIUDAVETS
PEÑA
ALARCON
HERNANDEZ
PEREZ
MESQUIDA
SIERRA
SANCHEZ
PONS
VILLALONGA
VIDAL
NOEMI*
JOSEFA ANTONIA
JESSICA
JOSEFA
CONSUELO EDITA
MIRIAM TERESA
AINA
MELBA ELISA
MARIA DE LA PAU
MAGDALENA*
LIDIA*
YANET*
SONIA
CAROLINA
AGUSTIN
LIDIA MARIA*
GEMMA*
FRANCISCA*
MARGARITA
MERCEDES
ANTONIA*
41510821F
41447331C
41511677N
07943873H
41607439W
41638201J
41607227C
50122814H
37724582M
41496224S
41510195W
Y0106663A
41508462V
41506164L
41612167S
43141424W
41509744B
39031628F
78305858N
41501433A
41514015G
160 140
160 140
53,49 40
14,40 140
92,58 140
0
0
6,39
2
109,06 140
0
10
160
20
160 25,50
0
0
69,61 140
158,19 140
21,78 140
27,70 140
51,25 0
112,83 140
7,98
3
45,69 132
100,50 140
4
1
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
1
0
1
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304
301
97,49
154,40
232,58
0
8,39
250,06
10
180
186
0
213,61
299,19
166,78
168,70
51,25
256,83
10,98
181,69
240,50
136,80
135,45
43,87
69,48
104,66
0
3,78
112,53
4,50
81
83,93
0
96,12
134,64
75,05
75,92
23,06
115,57
4,94
81,76
108,23
1. Experiència professional (màxim 160 punts)
2. Formació (màxim 140 punts)
3. Coneixements de llengües (màxim 16 punts)
4. Altres mèrits acadèmics relacionats amb la categoria professional (màxim 20 punts)
5. Ofertes públiques i convocatòries específiques anteriors (màxim 20 punts)
* Aspirants borsa extraordinària de treball anterior
El resultat final de l'esmentat procés selectiu, resta d’acord amb el següent quadre resum:
RESULTAT FINAL:
ASPIRANTS
ALVAREZ
ARNAU
BARRO
CAMPS
CANO
CARDONA
CASIS
CAYO
COMPANY
CORNEJO
CUADRA
CUNI
DE PABLO
ENSEÑAT
ESPIN
ESTELLERS
FAUBEL
FERNANDEZ
FLUXA
GARCIA
GEA
MONTERO
TORRES
BENEJAM
PALLICER
HERNÁNDEZ
VIDAL
LABARQUILLA
VELASQUEZ
CAPO
GARCIA
BELLO
MAGEM
PONS
ANDRES
SAURA
COMELLAS
ESTEVAN
MORENO
GOMILA
ARIZA
CANDEL
ENCARNACION
CATALINA MARIA
AGUEDA
FRANCISCA
NURIA
04159679Z
41495708M
41737821C
41507051D
46825231Z
MONTSERRAT BARBARA 41494506E
MARIA ROSA TERESA 16539006M
SONIA MARIBEL
41609876R
LARA
41512609R
LIDIA
41509472S
MARIA DEL CARMEN
21639053D
CRISTINA
47714837A
MARGARITA CATALINA 41734829H
SARA
41513053P
MARIA DOLORES
46667028M
MARIA DEL CARMEN 43049803J
RUBEN
73566163L
LUNA
41511149J
JOSEP
41507842H
LARA
71439037W
URSULA
77523443B
PROVA
VALORACIÓ
2a
TOTAL
ESPECÍFICA
MÈRITS RENÚNCIA PUNTS
121,40
0
121,40
121,40
63,45
184,85
140,98
67,05
208,03
101,82
136,80
238,62
162,51
98,21
260,72
172,30
136,80
309,10
160,56
139,50
300,06
150,77
130,63
281,40
105,73
0
105,73
137,06
135,35
272,41
125,31
0,54
125,85
121,40
8,55
129,95
103,77
37,71
141,48
144,89
5,89
150,78
107,69
135,45
243,14
121,40
63,45
184,85
117,48
64,80
182,28
105,73
63
168,73
187,97
135
322,97
125,31
122,98
248,29
134,12
127,95
262,07
Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es
GOMEZ
GOMEZ
GOMILA
GUERRA
JOVER
LAFUENTE
LLANEZA
LOPEZ
MASCARO
MESQUIDA
MICHEL
MIHAI
MONDEJAR
MORENO
MUÑOZ
OLAVARRIA
ORFILA
OTERO
PACHECO
PASCUAL
PETRUS
PIÑERO
PONS
PONS
RAMON
RIVAS
RODRIGUEZ
ROMERO
RUBIO
SANCHEZ
SANO
SANS
SANS
SERRA
SILVA
SINTES
SINTES
TERRY
VERDERA
VIDAL
VILCHEZ
VILLALONGA
VINENT
ZARCO
CARDONA
GARCÍA
GORNES
LOMBARTE
CORTES
MIR
JURADO
MERCADAL
CABELLO
MARQUES
BOBILLO
ROTGER
PONS
BOZZO
FULLANA
SAURA
MELITON
CATCHOT
GARRIGA
LORENZO
SINTES
SINTES
PLANELLS
JIMENEZ
ALFONSO
ALVAREZ
OROZCO
PONS
POLANCO
ESCOLA
FLORIT
RIUDAVETS
PEÑA
ALARCON
HERNANDEZ
PEREZ
MESQUIDA
SIERRA
SANCHEZ
PONS
VILLALONGA
VIDAL
DANIEL
VANESA
VERONICA
CARLA
41509594E
53555364W
41505187P
41514290A
INMACULADA MARGARITA 41744179F
EMILIO RAMON
41495874X
LAUREANO
11082804R
ARACELI
41745791D
RAQUEL
41605005Y
CATERINA
41745371A
NICOLE
X5722637F
VIOLETA
X8429659K
MARIA CRISTINA
41510076K
JESSICA
41607192P
CRISTINA
41512558L
MARIA SOLEDAD
47329140Q
MARIA MAGDALENA 41492387L
REBECA
41511511F
JUANA
09187045V
CATALINA ESPERANZA 42967428R
ANA BELEN
41502412Q
SONIA
31691331E
ANA
41501857J
NOEMI
41510821F
JOSEFA ANTONIA
41447331C
JESSICA
41511677N
JOSEFA
07943873H
CONSUELO EDITA
41607439W
MIRIAM TERESA
41638201J
AINA
41607227C
MELBA ELISA
50122814H
MARIA DE LA PAU
37724582M
MAGDALENA
41496224S
LIDIA
41510195W
YANET
Y0106663A
SONIA
41508462V
CAROLINA
41506164L
AGUSTIN
41612167S
LIDIA MARIA
43141424W
GEMMA
41509744B
FRANCISCA
39031628F
MARGARITA
78305858N
MERCEDES
41501433A
ANTONIA
41514015G
140,98
129,23
160,56
121,40
133,14
119,44
171,33
113,56
121,40
133,14
101,82
153,70
121,40
129,23
137,06
156,64
117,48
117,48
133,14
141,96
125,31
161,54
136,08
123,35
144,89
121,40
133,14
133,14
129,23
140,98
121,40
140,98
162,51
132,08
135,45
65,70
15,83
68,63
136,80
139,50
0
0
0
84,15
135,45
1,80
4,05
72
135
125,06
24,21
63
99
46,69
135
94,49
136,80
135,45
43,87
69,48
104,66
0
3,78
112,53
4,50
81
273,06
264,68
226,26
137,23
201,77
256,24
310,83
113,56
121,40
133,14
185,97
289,15
123,20
133,28
209,06
291,64
242,54
141,69
196,14
240,96
172
296,54
230,57
260,15
280,34
165,27
202,62
237,80
129,23
144,76
233,93
145,48
243,51
118,46
117,48
125,31
121,40
83,93
0
96,12
134,64
202,39
117,48
221,43
256,04
152,72
121,40
120,42
126,29
121,40
117,48
75,05
75,92
23,06
115,57
4,94
81,76
227,77
197,32
143,48
241,86
126,34
199,24
131,19
108,23
239,42
A la vista del resultat final, el Tribunal proposa el següent ordre provisional de la borsa:
ORDRE DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D'AUXILIAR D'INFERMERIA
ORDRE
1
2
3
ASPIRANTS
FLUXA
LLANEZA
CARDONA
GOMILA
JURADO
VIDAL
JOSEP
LAUREANO
MONTSERRAT BARBARA
Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es
TOTAL
PUNTS
322,97
310,83
309,10
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
CASIS
PIÑERO
OLAVARRIA
MIHAI
CAYO
RAMON
GOMEZ
CORNEJO
GOMEZ
GEA
CANO
PONS
LAFUENTE
SINTES
GARCIA
SANS
ESPIN
ORFILA
VILCHEZ
PASCUAL
ZARCO
CAMPS
ROMERO
SANO
PONS
TERRY
GOMILA
SINTES
MUÑOZ
BARRO
RODRIGUEZ
SERRA
JOVER
VINENT
VERDERA
PACHECO
MICHEL
ARNAU
ESTELLERS
FAUBEL
PETRUS
FERNANDEZ
RIVAS
ENSEÑAT
SANS
SANCHEZ
VIDAL
OTERO
DE PABLO
GUERRA
MORENO
LABARQUILLA
LORENZO
BOZZO
VELASQUEZ
PLANELLS
CARDONA
GARCIA
GARCÍA
CANDEL
HERNÁNDEZ
SINTES
MIR
HERNANDEZ
ARIZA
FLORIT
SAURA
FULLANA
SANCHEZ
CATCHOT
VIDAL
PALLICER
ALVAREZ
POLANCO
SINTES
PEREZ
GORNES
ALARCON
PONS
BENEJAM
ALFONSO
RIUDAVETS
CORTES
VILLALONGA
MESQUIDA
MELITON
TORRES
COMELLAS
ESTEVAN
GARRIGA
MORENO
JIMENEZ
ANDRES
ESCOLA
PONS
SIERRA
SAURA
PONS
LOMBARTE
ROTGER
MARIA ROSA TERESA
SONIA
MARIA SOLEDAD
VIOLETA
SONIA MARIBEL
JOSEFA ANTONIA
DANIEL
LIDIA
VANESA
URSULA
NURIA
NOEMI
EMILIO RAMON
CAROLINA
LARA
MAGDALENA
MARIA DOLORES
MARIA MAGDALENA
FRANCISCA
CATALINA ESPERANZA
ANTONIA
FRANCISCA
CONSUELO EDITA
MELBA ELISA
ANA
AGUSTIN
VERONICA
SONIA
CRISTINA
AGUEDA
JOSEFA
LIDIA
INMACULADA MARGARITA
MERCEDES
LIDIA MARIA
JUANA
NICOLE
CATALINA MARIA
MARIA DEL CARMEN
RUBEN
ANA BELEN
LUNA
JESSICA
SARA
MARIA DE LA PAU
AINA
GEMMA
REBECA
MARGARITA CATALINA
CARLA
JESSICA
Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es
300,06
296,54
291,64
289,15
281,40
280,34
273,06
272,41
264,68
262,07
260,72
260,15
256,24
256,04
248,29
243,51
243,14
242,54
241,86
240,96
239,42
238,62
237,80
233,93
230,57
227,77
226,26
221,43
209,06
208,03
202,62
202,39
201,77
199,24
197,32
196,14
185,97
184,85¹
184,85¹
182,28
172,00
168,73
165,27
150,78
145,48
144,76
143,48
141,69
141,48
137,23
133,28
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
MESQUIDA
CUNI
RUBIO
VILLALONGA
CUADRA
MONDEJAR
ALVAREZ
MASCARO
SILVA
LOPEZ
COMPANY
MARQUES
MAGEM
OROZCO
PONS
BELLO
BOBILLO
MONTERO
CABELLO
PEÑA
MERCADAL
CAPO
CATERINA
CRISTINA
MIRIAM TERESA
MARGARITA
MARÍA DEL CARMEN
MARIA CRISTINA
ENCARNACION
RAQUEL
YANET
ARACELI
LARA
133,14
129,95
129,23
126,34
125,85
123,20
121,40²
121,40²
117,48
113,56
105,73
Els empats s'han resolt segons l'establert a les Bases generals (BOIB núm. 150 de 16/10/2012)
¹ desempata el punt c)
² desempata el punt c)
Recordar que segons l'establert a les Bases generals no s’ha valorat l’experiència professional ni
tenir una segona titulació de categoria professional superior ni inferior a la categoria convocada
(C2).
L’experiència professional s’ha valorat sempre que s’hagi aportat vida laboral acompanyada de
contractes laborals, darrera nòmina, certificats oficials d’empresa o de serveis prestats.
Tampoc s’han valorat els cursos que no especifiquen les hores.
S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquest resultat, per
presentar les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes. En cas que no hi
hagi cap al·legació, la llista provisional tindrà caràcter definitiu.
La Secretària del Tribunal,
Ana Preto Camps
Maó, 13 de setembre de 2016
Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es