Curs 2014/2015 Espais de Conversa - Ajuntament de Palma

Curs 2014 / 2015
Curso 2014 / 2015
CONVERSA I LECTOESCRIPTURA
PER A PERSONES IMMIGRADES
CONVERSACIÓN Y LECTOESCRITURA
PARA PERSONAS INMIGRADAS
ESPAIS DE CONVERSA
ESPACIOS PARA CONVERSAR
TALLER 1
TALLER 2
Es requereix nivell de comprensió de català
Se requiere nivel de comprensión de castellano
Consulta dates i horaris
Consulta fechas y horarios
INSCRIPCIONS OBERTES PERMANENTMENT
ES REALITZARÀ PROVA DE NIVELL
TALLERS GRATUÏTS
INSCRIPCIONES ABIERTAS PERMANENTEMENTE
SE REALIZARÁ PRUEBA DE NIVEL
TALLERES GRATUITOS
Informació i inscripcions:
Servei d’Educació, Família, Majors i Immigració
Centre Flassaders - C/ Ferreria, 10 4a planta
971 22 87 56 / 971 21 40 27 / immigracio@palma.es
Información e inscripciones:
Servei d’Educació, Família, Majors i Immigració
Centre Flassaders - C/ Ferreria, 10 4ª planta
971 22 87 56 / 971 21 40 27 / immigracio@palma.es
* Es lliurarà un certificat d’assistència vàlid per a sol·licitar
l’informe d’esforç d’integració de la CAIB
* Se entregará un certificado de asistencia válido para solicitar
el informe de esfuerzo de integración de la CAIB
PRÀCTICA DE LLENGUA CATALANA
PRÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA