Kiroldegia - udarako ikastaroak

Ikastaroetan izena
emateko arauak
1.- Uztailaren 25ean, jai eguna dela eta, ez da klaserik emango..
ZUMBA Kids
2.- Kiroldegiko bazkideek kuota eguneratua izan beharko dute
ikastaroetan beherapenak izateko.
3.
Ikastaroa bertan behera geratuko da gutxieneko ikasle
kopurua betetzen ez bada, izena eman dutenei dirua itzuliz.
OLO
Kayak P
Irristaketa
Normativa para la
inscripción-cursillos
1.- Días festivos como el 25 de julio no se impartirán clases de ningún tipo.
2.- Para disfrutar del descuento en cursillos, los socios del polideportivo deberán
estar al corriente de cuotas.
3.- El cursillo quedará suspendido si no cuenta con el mínimo de alumnos, 4.- Ikastaroetako dirua ez da inolaz ere itzuliko eta
ez da ikastaro aldaketarik egingo, gutxienez ikastaroa
hasi baino zazpi egun lehenago eskatzen ez bada.
devolviendo el dinero a los inscritos.
4.- El importe del cursillo no será devuelto en ningún caso,
ni tampoco se realizarán cambios de ningún tipo si no es solicitado
5.- Lanean txandaka dabiltzan pertsonek egoera hori argi arrazoitzen duen agiria
aurkeztu beharko dute ikastaroetan ere, txandaka ibili ahal izateko.
zuzendaritzaren irizpideak jarraituko lirateke.
como mínimo 7 días naturales antes del inicio del cursillo.
5.- Las personas que trabajan a turnos deberán presentar un documento para
Igeriketa
6.- Araudi honen interpretazioan zalantzak sortuko balira, kiroldegiko
acreditar dicha situación y poder realizar turnos también en los cursillos.
6.- Cualquier duda en la interpretación de estas normas se resolverá a criterio
de la dirección del polideportivo.
ASTIGARRAKO KIROLDEGIA
santio zeharra, 8 - tel.: 943 333 676 - kiroldegia@astigarraga.net
BAZKIDE KUOTAK
cuota socios
FAMILIARRA
familiar
BAKARKAKOA-HELDUAK
individual-adulto
URTEKOA / anual
227,60€
150,40€
6 HILABETE / 6 meses
147,80€
97,70€
61,40€
IGERILEKUKO BONOA
bono piscina
124,50€
82,20€
51,90€
( excepto parados )
GIPUZKOA KIROLAK
94,40€ ( langabetuak izan ezik )
HOBARIDUNAK
subvencionados
Izen emateak
Group POLE
Inscripciones
Maiatzaren 23tik aurrera,
kiroldegian
A partir del 23 de mayo
en el polideportivo
ORDAINKETAK
FORMA DE PAGO
K/K: 3035 0214 34 2140700231
Euskadiko kutxan diru sarrera
eginez edo kreditu txartelaren bidez
HIIT
Ingresando en
C/C: 3035 0214 34 2140700231 Caja Laboral
o con tarjeta de crédito a la hora de
realizar la inscripción
ASTELEHENA ( AL )
ORDUA
hora
EGUNAK
días
PILATES
09:00 - 10:00
BIZKARRA ZAINDUZ
espalda sana
Bazkideak
socios
Ez bazkide
no socio
AR-OG / M-J
27,40 €
34,50€
09:00 - 10:00
OL / V
13,70 €
17,30 €
10:00 - 10:30
AR-OG / M-J
13:00 - 13:30
39,00 €
16:00 - 16:30
46,80 €
AL-AZ / L-X
OSTEGUNA ( OG )
OSTIRALA ( OL )
JARDUERA
actividad
OHARRAK
observaciones
Hastapena
iniciación
18:00 - 18:30
10:00 - 10:30
OL / V
19,50 €
16:00 - 16:30
23,40 €
OG / J
curso de
mantenimiento
18:00 - 18:30
10:30 - 11:30
AL / L
FIT PUMP
13,70 €
17,30 €
15:00 - 16:00
AL-AZ / L-X
AL-AZ / L-X
16:00 - 17:00
AR-OL / M-V
18:30 - 19:30
AR-OG / M-J
20:30 - 21:30
AL-AZ / L-X
13:30 - 14:30
OG / J
18:30 - 19:30
AL / L
19:30 - 20:30
OG / J
10:30 - 11:15
AZ / X
13:30 - 14:15
OL / V
15:00 - 15:45
AR / M
30,40 €
Euskaraz
30,40 €
AEROBIKA
aeróbic
13,70 €
19:30 - 20:15
AR / M
20:30 - 21:15
OL / V
17,30 €
Euskaraz
Euskaraz
20,10 €
Euskaraz
EGUNAK ORDUTEGIA
días
horario
JOLAS TXIKI
EKAINEAN
en junio
JOLAS TXIKI
(*)(**)
16:45 - 17:30
5-6 urte
11:00 - 12:00
IGELA
Astelehenetik
ostiralera
OLAGARROA
(jai egunak
izan ezik)
9-11 urte
de lunes a
viernes
7-8 urte
AMURRAINA
17:30 - 18:30
10:00 - 11:00
13:30 - 14:30
OL / V
10:00 - 11:00
18:30 - 19:30
20,10 €
IZURDEA
14-16 urte
10:00 - 11:00
MARRAZOA
18:30 - 19:30
3-6 urte
14:00 - 16:30
(2013-2010
jaiotakoak)
3-5 urte
19:30 - 20:30
9-11 urte
de lunes a
viernes
UZTAILA
37,60 €
AL-AZ / L-X
Euskaraz
19:30 - 20:30
AR-OG / M-J
Euskaraz
15:00 - 16:00
OL / V
Euskaraz
10:30 - 11:30
OG / J
Euskaraz
AZ / X
IRRISTAKETA
patinaje
17:00 - 18:00
AR / M
18:30 - 19:30
OL / V
20:30 - 21:30
OG / J
KIDS JR
96,80 €
91,20 €
110,70 €
3.txanda:
26/07-29/07
36,50 €
44,30 €
4.txanda:
01/08-12/08
91,20 €
110,70 €
5.txanda:
16/08-26/08
82,10 €
99,60 €
6.txanda:
29/08-02/09
45,60 €
55,40 €
16/08 - 29/08
Ekainaren
6tik 23ra
del 6 al
23 junio
Euskaraz
16,00 €
20,10 €
Euskaraz
15:00 - 16:00
OG / J
AR / M
10:30 - 11:30
OL / V
13:30 - 14:30
17,70 €
17:00 - 18:00
Gaitasun kardiobaskularra eta arnasketa sistema hobetzeko
modu berri honek kaloria kontsumo handia dakar
eta intentsitatea norberak egokitu dezake.
Oso dibertigarria eta motibagarria, musikaren erritmoa
jarraituz oreka, koordinazioa eta erresistentzia landuko dira.
19:00 - 20:00
4-7 urte
KIDS
8-11 urte
GAZTEA
12-16 urte
Bera Bera Patin Eskolarekin:
Info +
patineskola@berabera.com
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
AZ / X
16,00 €
20,10 €
16,00 €
20,10 €
11:30 - 12:15
11:30 - 12:30
29,20 €
35,40 €
12-16 urte
AL / L
11:30 - 12:30
13,70 €
17,30 €
9-12 urte
OL / V
16:00 - 17:00
UZTAILA eta
ABUZTUA
julio y agosto
16,00 €
20,10 €
IRAILAN
12tik 23ra
septiembre
del 12 al 23
22,00 €
26,50 €
15,20 €
18,80 €
2 PUMP + 1 JUMP / 1 AERO
KONBI / combi A
41,80€
( 3 ordu/ 3 horas )
2 CICLO + 1 PUMP / 1 JUMP
Ez bazkide / No socios:
Bera Bera Patin Eskolarekin:
Info+
9-10 urte
patineskola@berabera.com
( 4 ordu/ 4 horas )
1 PUMP + 1 HIIT + 1 JUMP + 1 GROUP POLE
2 PUMP + 1 JUMP + 1 AERO
16:45 - 17:45
AL-AZ-OL
L-X-V
KAYAK POLOA
11-12 urte
17:45 - 18:45
52,00€
1 PUMP + 1 HIIT + 1 GROUP POLE
KONBI / combi B
julio
11:30 - 12:15
Bazkideak / Socios:
Euskaraz
11:30 - 12:30
AR-OG / M-J
UR JOLASAK
2 ZUMBA + 1 HIIT / 1 GROUP POLE
OL / V
UZTAILA
12-16 urte
Muy divertido y motivador, se trabaja equilibrio, coordinación
y resistencia al ritmo de la música.
Euskaraz
12:30 - 13:30
ZIKLO INDOOR
GAZTEA
Euskaraz
18:30 - 19:30
cursillos
quincenales
KIDS JR
(***)
13,70 €
Hamabostaldiko
ikastaroak
9-11 urte
12-16 urte
KARDIO BOX
GAZTEA
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
KIDS
Una nueva forma de mejorar la capacidad cardiovascular y el sistema
respiratorio, con un alto consumo de calorias cuya intensidad
es adaptable a cada condición física.
AL / L
AZ / X
19:00 - 20:00
5-8 urte
GAZTEA
Euskaraz
17:00 - 18:00
20:30 - 21:30
julio
AR / M
AR / M
OL / V
10:00 - 11:00
OG / J
13:30 - 14:30
19:30 - 20:30
5-12 urte
Hamabostaldiko
ikastaroak
cursillos
quincenales
JUMP FiT
Euskaraz
15:00 - 16:00
10:30 - 11:30
IRRISTAKETA
patinaje
79,80 €
01/08 - 12/08
09:00 - 13:00
Euskaraz
13:30 - 14:30
GLIDING
41,70 €
11/07 - 22/07
2.txanda:
11/07-22/07
Astelehenetik
ostiralera
(*)(**)
20:30 - 21:30
BODY TRAINING
31,50 €
27/06 - 08/07
13:30 - 14:30
30,40 €
HIIT
51,00 €
1.txanda:
27/06-08/07
(2013-2011
jaiotakoak)
Euskaraz
AR-OG / M-J
15:00 - 16:00
GROUP POLE
CIRCUIT
40,70 €
12-16 urte
10:30 - 11:30
CARDIO BOX
Ez bazkide
no socio
18:30 - 19:30
(jai egunak
izan ezik)
15:00 - 16:00
CICLO INDOOR
Bazkideak
socios
10:00 - 11:00
12-13 urte
6-8 urte
Euskaraz
16,00 €
PREZIOA
precio
18:30 - 19:30
09:30 - 10:30
UZTAILA
julio
DATAK
fechas
16:00 - 16:45
3-4 urte
DORDOKA
MULTIKIROLAK
multideporte
s
OL / V
37,60 €
Euskaraz
16,00 €
17:00 - 17:45
37,60 €
Adult
o
19:30 - 20:30
09:30 - 10:30
Euskaraz
Helduak
13:00 - 13:30
Mantentze
ikastaroa
GazteaK
HIPOPRESIBOAK
hipopresivos
ADINA
edad
12:00 - 12:45
IGERIKETA
NOIZ
cuando
ASTEAZKENA ( AZ )
Jóve
nes
IKASTAROA
cursillo
PREZIOA
precio
ASTEARTEA ( AR )
(*)
Bazkideak / Socios:
55,70€
Ez bazkide / No socios:
69,30€
Ekaina, uztaila eta abuztuko lehenengo
hamabostaldian zaintza (8:00-9:00) eta jangela
(13:00-15:30) zerbitzuak eskainiko dira, beti ere
gutxienenko haur kopurua betetzen bada.
Durante Junio, julio y la primera quincena de agosto
ofreceremos servicio de guardería (8:00-9:00) y comedor
(13:00-15:30) siempre y cuando haya un mínimo de niñ@s.
Beherapenak: %10 bigarren senidearen izenematean
(**) edota
txanda bat baino gehiagotan izena ematen bada.
Descuentos: 10% de descuento en la inscripción del segundo
hermano-a y/o si se inscribe en más de una tanda.
(***) Igeri egiten jakitea ezinbestekoa da.
Es imprescindible saber nadar.