información semanal das convocatorias - Academia Postal

INFORMACIÓN SEMANAL DAS CONVOCATORIAS
7 DE NOVEMBRO DE 2014
OEP DOG 28-12-12
TECNICO DE FINANZAS (A2) .....
7
Convocatoria: DOG 24-07-2013DOG 26-09-14. 3º exame: 1 de outubro. Ampliado prazo para a
celebración do 4º exercicio (DOG 05-11-14)
ADMINISTRACIÓN XERAL
PROMOCIÓN INTERNA
Inminentes convocatorias
C SUPERIOR (A1) ................…...... 50
C XESTIÓN (A2) ….......................
C ADMINST. (C1)
OFERTAS DE
EMPREGO
PÚBLICO
40
…......……...... 80
C AUXILIAR (C2) …....................... 150
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ENX. T. AGRICOLA (A2) ................... 12
2008
DOG 5-5-08
2009
DOG 18-12-09
XUNTA
902 120012
www.xunta.es
Convocatoria DOG 24-07-2013.
3º exame 12 de setembro- pendente resultados
Convocatoria DOG 17-10-2013 -Tribunal DOG 15-05-2014modif.DOG 25-06-14
AXT. F. MEDIOAMB. (C1).................. 20
Data
1º exame:
7 de novembro. 16 H. Facult.Económicas
Santiago-DOG 22-10-14
2011
DOG 4-4-11
PERSOAL LABORAL FIXO: OPE 2008 -2009
2012
DOG 28-12-12
GRUPO I .......................... 230
T. SUPERIOR ............... 45
GRUPO II ......................... 119
T. MEDIOS .....................
24
Pendente convocatorias
GRUPO III ........................ 218
GRUPO IV ....................... 447
AUX. ADTVO ................
16
T. AUX. INFOR ...............
8
GRUPO V........................ 643
OEP 2013
DOG
19-12-2013
UNIV SANTIAGO
881811000 / 882820000
www.usc.es
consultas proceso:
www.usc.es/gl/goberno/
xerencia/tribunais/index.h
tml
ADMINISTRACIÓN XERAL
C SUPERIOR .................. 15
C XESTIÓN ..................... 10
LETRADOS ................... .... 6
FINANZAS (A1-A2) ……..... 18
Pendente convocatorias
OPE 2010 - DOG 20-12-2010
ADMINISTRATIVO – QUENDA LIBRE: 15 PRAZAS – PENDENTE CONVOCATORIA
TEC ESP INFORMÁTICA, ADM. SISTEMAS (GIII): CONVOCADAS DOG 14-08-2012
(7 PRAZAS LIBRE – 3 ACUMULADAS DE PI – TOTAL 10 PRAZAS) – Resultados do proceso 27-10-2014
TRABALLO SOCIAL:
ENFERMERÍA:
SERGAS
www.sergas.es
88101542875
881542800
881542803
OEP 2013 – DOG 30-12-2013 Pendente Convocatorias
AUXILIAR ENF.:
MÉDICOS DE FAMILIA: 40 PRAZAS
XESTIÓN ADTVA.
ATS/DUE: 125 PRAZAS
AUXILIAR ADTVO/ PSX
RESTO CATEGORIAS: PENDENTE OEP
CELADOR - PINCHE
176 PRAZAS – DOG 31-7-14- Publicados resultados provisionais oposición Pendente
FACULTATIVOS
CONVOCADAS
ATS/DUE
ARAGON
SERVICIO DE SALUD
www.aragon.es
concurso
203 prazas – BOA 7/1/14. Tribunal BOA 04/08/14. Listas admitidos/excluÍdos
provisionais BOA 28-8-14. Data de exame: 14-12-14.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
40 prazas – BOA 30/12/13 –Tribunal BOA 04/08/14. Listas admitidos/excluídos
provisionais BOA 25-8-14. Data de exame: 30-11-14
AUXI ENFERMERIA
85 prazas – BOA 15/1/14- Listas adm/exc. BOA 19-09-14. Reclamac. Ata 07-1014.Data exame: 21-12-14 – TRIBUNAL BOA 22-10-14
AMPLIACION OFERTA 2007-2011- BOA 24/02/14 – PENDENTE CONVOCATORIAS. PRAZAS: AUXI ENF.: 321
CELADOR :256 –PINCHE: 91 – TECNICO (A1): 10 – XESTION (A2): 6 – ADMVO. (C1) 35 – AUXILIAR (C2) 284
SERVICIO ANDALUZ DE
SAÚDE
www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud
MADRID
SERVIZO DE SAÚDE
www.madrid.org
913387638
CANARIAS
SERVICIO DE SALUD
OPE 2013 : BOJA 12-12-13. Prevista OEP 2014 – Acumulación de prazas OEP 2013-2014
TOTAL PRAZAS: ATS/DUE 203. AUXI ENFERMARIA:187. ADMVO. 40 - AUXILIAR: 54 - CELADOR:65 –PINCHE: 36
TEMARIOS: BOJA 20-08-14 – CORRECCION DE ERROS: BOJA 01-09-14
OPE 2009- (BOCM 25-3-09) CONVOCATORIA ATS/DUE: BOCM 10-9-12 – AX. ENFERMERÍA: BOCM 17-9-12
ATS / DUE: 1.600 prazas
Listaxe definitiva admitidos/ excl. BOCM 09-07-2014. Exame: 04-10-2014.Pendente notas
AUX. ENFERMARÍA: 1.300 prazas.
Listaxe definitiva admitidos /excl.bocm 09-07-2014. Exame: 27-09-2014. Pendente notas
AUXILIAR DE ENFERMARÍA: 923 PRAZAS. Concocatoria BOC 04-06-2014. Pendente listas adm/excluídos.
www2.gobiernodecanarias.
org
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 614 PRAZAS
922 475 864
CONVOCADAS BOCA 25-09-14. Instancias ata 25-10-94 – Pendente listas admitidos excluídos
AMPLIACIÓN OEP 2007-2011 - BOA 24-02-2014: PENDENTE CONVOCATORIAS
COMUNIDADE ARAGON
www.aragon.es
PRAZAS: XESTION (A2) 24 – TECNICO INF. (A2) 13 -ING. AGRIC. (A2) 27 – ADMVO. (C1) 211- - AUXILIAR (C2) 194 – ATS
PRIMARIA (A2) 36 – AUXI ENF. (C2) 198
CALENDARIO PREVISTO CONVOCATORIAS ( DOA 22/04/2014):
A1 (AB-SEP 2014)- A2 (OCT 2014-EN 2015)-C1 ( 1º TRIMEST.2015) C2 (2º TRIM.2015)
COMUNIDADE MADRID
91 720 61 73
www.madrid.org
XUSTIZA
902-00 72 14
www.mjusticia.es
CORPO AUXILIAR: 833 PRAZAS - OEP 2005 (BOCM 08-08-05): 128 PRAZAS, OEP 2007 (BOCM 13-06-07): 698 PRAZAS,
OEP 2009 (BOCM 25-3-09): 7 PRAZAS
• Pendente convocatoria
PENDENTE OEP:
XESTION PROCESUAL E ADMVA (A2)-TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMVA.(C1)-AUXILIO XUDICIAL (C2)
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
OEP 2014: FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL (A1): 221 PRAZAS
PENITENCIARIAS
913 354 812
OEP 2014- BOE 10/04/2014 : 70 PRAZAS : AXUDANTES IIPP . convocatoria: BOE 10-09-14
BOE 31-10-14 Listas adm/excl. E data 1º exame: 13 diciembre
POLICIA NACIONAL
ESCALA BÁSICA
91 322 75 97/902150002
www.policia.es
GARDA CIVIL
91-5146470 / 91-5146471
www.guardiacivil.es
POLICIA LOCAL
www.vigo.es
986810164
OEP 2014 – BOE 10/04/2014 – 254 PRAZAS – BOE 09-09-14. Pendente listas adm/excl.
OEP 2015 – PREVISTAS SOBRE 1200 PRAZAS
OEP 2015 – PREVISTAS SOBRE 1000 PRAZAS
CONCELLO DE O BARCO. CONVOCADAS 2 PRAZAS. 30-10-14 Listas definit. e data 1º exame 15 decembro (test)
CONCELLO DE VIGO. 18 prazas convocadas BOE 08-01-14 – Instancias ata 28-01-14.Pendente listas adm/excl.
CONCELLO DE OURENSE . OFERTADAS: 5 prazas DOG 28/01/14
CONCELLO DE GONDOMAR. CONVOCADAS: 2 prazas. BOE 20/01/14. Listas adm/excl.. 01-09-14
CONCELLO DE FERROL. CONVOCADAS 2 prazas. BOE 18-03-14. Publicadas listas adm/excl..16/05/2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID. 203 prazas. Bases y convocatoria. BOAM 7 de mayo de 2014.Listas adm/excl. 19-09-14
Data 1º exame: 05-11-14 (psicot/personal.)-Pendente resultados
CONCELLO DE NIGRÁN (PO) . 2 prazas. CONVOCADAS BOP 5-8-14 e DOG 29-8-14. Pendente listas adm/excl
OEP 2014 (BOE 10-04-13)
AGENCIA TRIBUTARIA
T. FACENDA (A2) …… 190 Prazas (L) – 300 (P.I.). CONVOCADAS BOE 30-10-14. previsto 1º exame xaneiro-feb. 2015
www.aeat.es
AXENTES H.P. (C1) ..... 21 Prazas (L) – 300 (P I). Previsto convocatoria 1º quincena novembro e 1º marzo 2015
ADMINISTRACIÓN DO
ESTADO
www.seap.minhap.gob.es
OEP 2014 (BOE 10-04-13) - CONVOCATORIA DE TODOS LOS GRUPOS BOE 28-8-2014.
BOE 28-10-14 publicadas listas adm/excl. E datas de exame
XESTIÓN ADTVA (A2) .................. 18 Prazas (L) - 54 (P I) – Exame: 29-11-14
ADMINISTRATIVO (C1) .................. 114 (P I) - Exame: 29-11-14
AUXILIAR (C2)
..................... 100 (P I) - Exame 07-02-15