Apertura ofertas obras SUNP-11

CONCURSO OBRAS DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO SUNP-11 CASTIÑEIRIÑO
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
SOBRE Nº 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Orden de
entrada
Nome abreviado
Prezo
(2.659.873,85 €)
Prazo
(12 meses)
1
CRC
1.994.905,38 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
2
ALEA
2.336.433,19 €
12,1600%
9,0 meses
25,0000%
3
UTE EOC-HISPÁNICA
1.994.905,40 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
4
UTE ALCOMTE-EXTRACO
2.000.225,00 €
24,8000%
9,0 meses
25,0000%
5
MISTURAS
2.013.524,00 €
24,3000%
9,0 meses
25,0000%
6
OCA
1.994.905,39 €
25,0000%
10,0 meses
16,6667%
7
COVSA
2.077.627,46 €
21,8900%
10,0 meses
16,6667%
8
ALDESA
1.994.905,39 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
9
PUENTES Y CALZADAS
1.994.905,39 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
10
CRESPO
2.126.074,83 €
20,0686%
9,0 meses
25,0000%
11
OVIGA
2.106.420,00 €
20,8075%
8,5 meses
29,1667%
12
UTE FCC-ALDASA
1.994.905,39 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
13
INDEZA
1.994.905,39 €
25,0000%
9,0 meses
25,0000%
14
DRAGADOS
1.994.905,39 €
25,0000%
10,0 meses
16,6667%
15
PONCIANO NIETO
2.048.900,83 €
22,9700%
9,0 meses
25,0000%
16
ARIAS HNOS.
1.994.905,69 €
25,0000%
9,5 meses
20,8333%
17
UTE SEDESA-ATLÁNTICA
2.060.000,00 €
22,5527%
9,0 meses
25,0000%
18
JESÚS MARTÍNEZ
2.074.701,60 €
22,0000%
10,0 meses
16,6667%
PROPOSICIÓN MEDIA ADMITIDOS
2.044.336,43 €
23,1416%
9,2 meses
23,3333%
LÍMITES DO PREGO DE CLÁUSULAS
1.994.905,39 €
25,0000%
8,4 meses
30,0000%