VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL Vista Vista Vista

Dibuixa l'alçat, el perfil i la planta de les següents figures. L'Alçat és la cara que s'assenyala amb la fletxa."
PINTA CADA CARA D'UN COLOR
Vista __________________________
Vista __________________________
Vista __________________________
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuixa l'alçat, el perfil i la planta de les següents figures. L'Alçat és la cara que s'assenyala amb la fletxa."
PINTA CADA CARA D'UN COLOR
A
PERFIL
Vista __________________________
A3
ALÇAT
Vista __________________________
A2
A1
PLANTA
Vista __________________________
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuixa l'alçat, el perfil i la planta de les següents figures. L'Alçat és la cara que s'assenyala amb la fletxa."
PINTA CADA CARA D'UN COLOR
Vista __________________________
Vista __________________________
Vista __________________________
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuixa l'alçat, el perfil i la planta de les següents figures. L'Alçat és la cara que s'assenyala amb la fletxa."
PINTA CADA CARA D'UN COLOR
ALÇAT
Vista __________________________
PERFIL
Vista __________________________
PLANTA
Vista __________________________
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL