Liga Nacional Juvenil - CALATAYUD-EFB

Federación Aragonesa de Fútbol
Calendario de Competiciones
LIGA NACIONAL JUVENIL, GRUPO 6
Temporada 2014-2015
Equipos Participantes
1.- MONTECARLO-U.D. (1042)
2.- SAN G. ARRABAL-C.D. (1066)
3.- AMISTAD-U.D. (1136)
4.- ST. CASABLANCA-A.D. (1197)
5.- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B. (5835)
6.- ST. VENECIA-A.D. (1038)
7.- VALDEFIERRO-C.D. (1198)
8.- REAL ZARAGOZA "B" (1001)
9.- GINER TORRERO-C.D. (1064)
10.- OLIVER-C.D. (1193)
11.- SANTO D.JUVENTUD-C.F. (1183)
12.- CALATAYUD-EFB (6172)
13.- EJEA-S.D. (1006)
14.- VILLANUEVA-C.F. (1121)
15.- BALSAS PICARRAL-U.D. (1087)
16.- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de (2222)
17.- ESCALERILLAS-AT. (1798)
18.- EBRO-C.D. (1025)
Primera Vuelta
Segunda Vuelta
Jornada 1 (07-09-2014)
Jornada 18 (18-01-2015)
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- AMISTAD-U.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
VILLANUEVA-C.F.
- VALDEFIERRO-C.D.
CALATAYUD-EFB
- GINER TORRERO-C.D.
OLIVER-C.D.
REAL ZARAGOZA "B"
ST. VENECIA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
EBRO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
Jornada 2 (14-09-2014)
AMISTAD-U.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
VALDEFIERRO-C.D.
- EBRO-C.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
AMISTAD-U.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
VALDEFIERRO-C.D.
- VILLANUEVA-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
- CALATAYUD-EFB
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- OLIVER-C.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- ST. VENECIA-A.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
- EBRO-C.D.
Jornada 19 (25-01-2015)
EBRO-C.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- AMISTAD-U.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- VALDEFIERRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- OLIVER-C.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- ST. VENECIA-A.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
Jornada 3 (21-09-2014)
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- VALDEFIERRO-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
VILLANUEVA-C.F.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
CALATAYUD-EFB
- EJEA-S.D.
OLIVER-C.D.
REAL ZARAGOZA "B"
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
OLIVER-C.D.
REAL ZARAGOZA "B"
ST. VENECIA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
Jornada 20 (01-02-2015)
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
VALDEFIERRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- VILLANUEVA-C.F.
EJEA-S.D.
- CALATAYUD-EFB
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- OLIVER-C.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
ST. VENECIA-A.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
EBRO-C.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- EBRO-C.D.
Jornada 4 (28-09-2014)
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
VALDEFIERRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EBRO-C.D.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
Jornada 21 (08-02-2015)
EBRO-C.D.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- VALDEFIERRO-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- OLIVER-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
ST. CASABLANCA-A.D.
- ST. VENECIA-A.D.
Jornada 5 (05-10-2014)
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- VALDEFIERRO-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
VILLANUEVA-C.F.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
CALATAYUD-EFB
- ESCALERILLAS-AT.
OLIVER-C.D.
- ESCALERILLAS-AT.
REAL ZARAGOZA "B"
- SAN G. ARRABAL-C.D.
ST. VENECIA-A.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
Jornada 22 (15-02-2015)
VALDEFIERRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
BALSAS PICARRAL-U.D.
- VILLANUEVA-C.F.
ESCALERILLAS-AT.
- CALATAYUD-EFB
OLIVER-C.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- OLIVER-C.D.
REAL ZARAGOZA "B"
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
EBRO-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
ST. VENECIA-A.D.
- EBRO-C.D.
Jornada 6 (19-10-2014)
VALDEFIERRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
- EBRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
Jornada 23 (01-03-2015)
EBRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- VALDEFIERRO-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- ESCALERILLAS-AT.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- SAN G. ARRABAL-C.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- OLIVER-C.D.
OLIVER-C.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
Jornada 7 (26-10-2014)
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- GINER TORRERO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
REAL ZARAGOZA "B"
- ST. VENECIA-A.D.
Jornada 24 (08-03-2015)
GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
VILLANUEVA-C.F.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- VILLANUEVA-C.F.
CALATAYUD-EFB
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- CALATAYUD-EFB
OLIVER-C.D.
EBRO-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
Jornada 8 (02-11-2014)
GINER TORRERO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- EBRO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
- EBRO-C.D.
Jornada 25 (15-03-2015)
EBRO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- SAN G. ARRABAL-C.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. VENECIA-A.D.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
Jornada 9 (09-11-2014)
GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
OLIVER-C.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
Jornada 26 (22-03-2015)
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- GINER TORRERO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
VILLANUEVA-C.F.
- ST. VENECIA-A.D.
CALATAYUD-EFB
- REAL ZARAGOZA "B"
EBRO-C.D.
- OLIVER-C.D.
Jornada 10 (16-11-2014)
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- EBRO-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- AMISTAD-U.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- MONTECARLO-U.D.
ST. VENECIA-A.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
ST. VENECIA-A.D.
- VILLANUEVA-C.F.
REAL ZARAGOZA "B"
- CALATAYUD-EFB
OLIVER-C.D.
- EBRO-C.D.
Jornada 27 (29-03-2015)
EBRO-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
AMISTAD-U.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
MONTECARLO-U.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- OLIVER-C.D.
Jornada 11 (23-11-2014)
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
Jornada 28 (12-04-2015)
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- GINER TORRERO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
VILLANUEVA-C.F.
EBRO-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
- CALATAYUD-EFB
Jornada 12 (30-11-2014)
EJEA-S.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- EBRO-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- GINER TORRERO-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
CALATAYUD-EFB
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- VILLANUEVA-C.F.
Jornada 13 (06-12-2014)
EJEA-S.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
CALATAYUD-EFB
- MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- VILLANUEVA-C.F.
- EBRO-C.D.
Jornada 29 (19-04-2015)
EBRO-C.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
- EJEA-S.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
VALDEFIERRO-C.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- ST. CASABLANCA-A.D.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
VILLANUEVA-C.F.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
- CALATAYUD-EFB
Jornada 30 (26-04-2015)
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
- EJEA-S.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
EBRO-C.D.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- EBRO-C.D.
Jornada 14 (14-12-2014)
BALSAS PICARRAL-U.D.
ESCALERILLAS-AT.
EBRO-C.D.
- EJEA-S.D.
EJEA-S.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
ST. CASABLANCA-A.D.
- GINER TORRERO-C.D.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- AMISTAD-U.D.
CALATAYUD-EFB
- MONTECARLO-U.D.
VILLANUEVA-C.F.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
Jornada 15 (21-12-2014)
BALSAS PICARRAL-U.D.
Jornada 31 (03-05-2015)
- EBRO-C.D.
- ESCALERILLAS-AT.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
- ESCALERILLAS-AT.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
GINER TORRERO-C.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
MONTECARLO-U.D.
- CALATAYUD-EFB
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- VILLANUEVA-C.F.
Jornada 32 (10-05-2015)
ESCALERILLAS-AT.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
EJEA-S.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- EJEA-S.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
AMISTAD-U.D.
- CALATAYUD-EFB
MONTECARLO-U.D.
- VILLANUEVA-C.F.
EBRO-C.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
- GINER TORRERO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
CALATAYUD-EFB
- AMISTAD-U.D.
VILLANUEVA-C.F.
- MONTECARLO-U.D.
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- EBRO-C.D.
Jornada 16 (04-01-2015)
EBRO-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- EJEA-S.D.
ST. VENECIA-A.D.
REAL ZARAGOZA "B"
OLIVER-C.D.
ESCALERILLAS-AT.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
VILLANUEVA-C.F.
- AMISTAD-U.D.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
EJEA-S.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
GINER TORRERO-C.D.
- VALDEFIERRO-C.D.
- EBRO-C.D.
BALSAS PICARRAL-U.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- GINER TORRERO-C.D.
CALATAYUD-EFB
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
Jornada 33 (17-05-2015)
- ESCALERILLAS-AT.
VALDEFIERRO-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- CALATAYUD-EFB
AMISTAD-U.D.
- VILLANUEVA-C.F.
- MONTECARLO-U.D.
MONTECARLO-U.D.
Jornada 17 (11-01-2015)
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
Jornada 34 (24-05-2015)
ESCALERILLAS-AT.
- SAN G. ARRABAL-C.D.
SAN G. ARRABAL-C.D.
- ESCALERILLAS-AT.
BALSAS PICARRAL-U.D.
- ST. CASABLANCA-A.D.
ST. CASABLANCA-A.D.
- BALSAS PICARRAL-U.D.
EJEA-S.D.
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
GINER TORRERO-C.D.
- ST. VENECIA-A.D.
ST. VENECIA-A.D.
- REAL ZARAGOZA "B"
REAL ZARAGOZA "B"
- OLIVER-C.D.
OLIVER-C.D.
- EJEA-S.D.
- SANTO D.JUVENTUD-C.F.
- GINER TORRERO-C.D.
VALDEFIERRO-C.D.
- CALATAYUD-EFB
CALATAYUD-EFB
- VALDEFIERRO-C.D.
BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
- VILLANUEVA-C.F.
VILLANUEVA-C.F.
- BAJO ARAGON CASPE-A.D. F. B.
AMISTAD-U.D.
MONTECARLO-U.D.
- MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de
- EBRO-C.D.
EBRO-C.D.
- AMISTAD-U.D.
- MONTECARLO-U.D.
Observaciones
Será de aplicación lo dispuesto en las Normas Reguladoras de las Competiciones de Fútbol Juvenil
de Ámbito Estatal publicadas por la RFEF. en su página web para la temporada 2014/15, excepto en
lo dispuesto en la Cláusula Novena, que se modifica en el sentido de que no podrán comenzar los
encuentros antes de las 10,00 horas en los casos que exista desplazamiento.
Los encuentros podrán celebrarse, además de la fecha señalada en el calendario, el SÁBADO POR
LA TARDE, en horario que fijará el Club organizador del encuentro, sin necesidad de la conformidad
previa del contrario.
En ambos casos, no podrán finalizar con posterioridad a las 20:00 horas cuando se señale por la
tarde.
Para jugar en otra fecha distinta de las señaladas anteriormente, será preciso que exista
conformidad por escrito de ambos Clubes, previa solicitud diriga al Juez de Competición
competente, que deberá obrar en su poder antes de las catorce horas del martes anterior a la
misma.
EFECTOS CLASIFICATORIOS
Ascensos: el clasificado en el puesto 1, a División Honor Juvenil.
Descensos: los clasificados en los puestos 18, 17, 16 y 15, a Juvenil Preferente.