Lista de Precios Térmicas y Disyuntores Roker

_
Usu d'4I p•«ios N' ��, 1 a... !:r..oro@ 101fi
--­
........
,
.,._fllolpÜll'i111r
Cmv,3 de Disp;1ra C
Poi111' lo Cnrll •!00�
ltünl min 23W/40JV
0.1t11 ¡¡ M
Prodw:to
¡; c,i
iSlll;iilli lt:ld 10mA
A (2:!;A y "Olt) I GH �WI
Po r ií Cuit!i ffll
CDl11 n.el!!De::icr1p< loo
C.:idlpo I nomjnlll (A)
t2
6
T e.rmo/TU!lgmH1c,111 J111polar do 6A para ne O11'11
R)ff01011,
RXTU111)
__1_2____Tern,on1;¡,¡gr1t}l11� Jrv,>ole1 de 10A pe11:11 n I DI�
10
12
TRrmnm,onitl1r 1niJ1r:ilnr"1Q 1t'A rmm r1,;¡I O
RXTM 16i
lti
RXT0120
TermomaQflé-111:fl Jlllf!Oler de .LOA pe1a r ,el D N
12
20
12
Te·mo�1Jriét1c- J1111,1n1;ir <I� 2M pa .,, n ...1 O N
�XT012!Ji
2!i
T QJ"m=gno-tic.a Jr. 13olar di;> 32A pam n,;,I D ,N
RXT01'32
32
12
40
12
Tern,oruagflé-llc..t Jl"l)Ole1 de 10A pe,a 11el D t..
RXTU1<110
12
T0rmom.J1Jrilit1t.1 �r, llOl11r <19 .•UA p11rn nlill ll t\'
!JU
R>iTU150
RXT01U
63
__1_2_..,.T1:11mu111,;:1yr1é-l1L"8 .i, ,iuh11 clt!I 63.o\ p11n:1 1 1�I D N
6
T0rn,oro g,iétu tilp<ilEU l!-Er 6A J)úrt rl€1 O ...,
RXT0206
6
10
6
T...rmom.:ignO-hca b1p:>tar co · OA para rlll' O IN
RXT4l210
!
Termomagflé-llel blr,olar ie 16A 11ara rie- DIN
RXT0216
1f.l
6
10rmomil1Jl'llil•t.1 :i11X1lar C41 2UA pm11 ne O IN
'6
RXT0210
W
RXTI'l225
25
T1:11mu111<:1yr1e-111:.!1 l.11¡x.ih:11 !!t! 25A 1n:11e 111! 011'11
6
6
T�momagne-llca b1J:<1hu te l2A para ne DIN
RXT02l2
:l:2
Tero,on1::1gnM11� tilr(IIQr �� '10A ¡,are fl(I DIN
-10
Rntl2�0
6
J;!):T(t:1'50
T1:irmnm,onÁtlr.'1
�1r<1hu r.4t fil).,. Jl�rll rlA íllN
!ifl
(l
liJ
6
Trun,om.agrié-llc.i til�<ilar ce 6JA 11ara ne DIN
RXTOM3
T0rmoro-a.g,iét1("111rlí•OI ,je '6A l)ilítl rt;,t DIN
RXTOlD6
�
6
10
Tormom.:19ntt11c;,; 1ripala,- da 10A plll'D nal Dlt,1
RXT03.10
-4
RXT0316
16
--"- Termomaan�ll•'fl 1ririole- d ... 1r=..1, Pl:!f8 fl"'I DI l
-4
10rmomo110Mt•t.1 1npol rJe 2UA tJ ll nel U IN
RX í03l0
.!U
25
ro:.T03.25
-4
T mw11<:1yr1é-111:.!I 11 1µul1:a. Lit! 25A p1:,u1 11til DltoJ
RXT0:}32
T0ur,oioog,iét•C;11rlpol ,je J2A pe -0 riel 011�
�
32
'10
l:iXT03.iO
T1:1rmc¡m.39nltt1c.1 1npalm- da 40A p11111rll nal 01r-,1
�
TRrmnm,onti-t,r 1r111nl �" 50A 11 " n'II n1r,1
.1
RxT0350
fi(I
b]
-4
Tarn,onli.lQflé-111:-a m110IB' ile 63A (ll:IIÍB r el a 1r,J
RXTO:Ml3
Te morno:t!lriéll'AI 1.11r11p•.J":.Jr ,Je, CA p r o1c11 DIN
RXTO<IOO
J.
lj
10
RX.T0410
:J.
Tormo!TU!lgne-1Jc,111 1e1raplltar de IOA para, riel O '-1
Tern,om::ig,il}tica 1&1rspl}lilr d& 1'6A pE1re rl I o 'J
16
RX'TIJ.116
J
RXT0�20
2(1
.3- _TRrmnm,1onn-tir.a tA1r!IJ1nlnr (1,:¡, li}A rirun ri¡¡-1 D :-4
2'5
3
Tern,omaQfl�he-á 11mep1H11 de- 25A pe,a fle-1 D �
XTO<IJZ
Te mornJIJl'lélh.;.e 11.11rnpo- .ir iJ1t .J.2A pur-,. r1,¡,.1 D �
:J2
J.
'10
T!l.ím=gnil1Jc.a
1111r.ipo.!ar dGo -40A para rn;I O
3
50
Terr11on1agM1,e:a 1e1rep�r de- 'i41A pE1ra rle o �
3
T0rmom11Jril)t1r,a 11.11ropl:,,'!11r de t;.JA pon, rii-1 D �
63
3
1
S,77
S., 77
!ii,77
5,77'
----
-----1'
�--�
---�
5,77
S,77
8., 35,
li:Z,U
::212,,11
12,50
12.,SO
12,.SO
::11.::t,. 50
liZ,50
::212,SO
lG,691
22,90
22,90
21,S2.
l:l,S1
2 52
21,.§2.
2 ,52
2:l,,51
27,.SO
3:3,U,
33 15
31.,2.0
3:l,,.20
31,,,20
3!,2.0
31,. 20
31,20
�,571
4S,l:91
45 .291
---
�--
••
1
--
IIOlft1'111
Dif,ere ncia les
C-Odl!llO
Ccm.rtel.e
[lftSI "'' P'-'Cfl
nom nal (At
F"'IVoillSol
i::!XD022S
:!5
2
Dll'><t, (tflCl:;¡I b!J)(llar d& 25A l)S!f,8 rl(tl DIN
t-<XDU2-10
•11J
¿
l)1t9nu1cnJ1l l111XJlar d9 1c1� i;mt1 m1 LJIN
R;i(002�3
l}J
2
DlrerQ.flciol bipolar de 53,r. por.o riel DIN
SG,53
RXDO.US
25
Dlr'9r0-ncu:i1I 1e1rs•,oiar j,: :25A pare rlúl DIN
94,1:S:
RX 00-410
,10
01r1,mH1C1al ,,.,1ra,�ar J� ,10.1\ par:= 11.;.1 OIN
96,07
HXOOd�l
�
l)1tere-ni;m1 ,91ro ::,ni ;ir 1e �A pera riel DIN
108,716
• 't'aoti:��1Dil e.o cb'óltd ,tJSII
---
r
2
1 Pr1u;.1o,; unlellld
48,97