Liburuxka - Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

XV SEMINARIO DE FORMACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS PARA
EDUCADORES/EDUCADORAS
XV. SEMINARIO
DE FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS PARA EDUCADORES
Y EDUCADORAS
16 de OCTUBRE de 2014, JUEVES
EL VALOR PEDAGÓGICO DEL TESTIMONIO
TRAUMÁTICO: VÍCTIMAS EN LA ESCUELA
9: 30: 10:15
10:15-11:00
11:15-12:15
12:30-13:30
Experiencias
en
los
centros
educativos
de
la
Comunidad
Autónoma vasca: Módulo “AdiAdian”
Aintzane Ezenarro, Secretaría para la
Paz y la Convivencia, Gobierno vasco.
“El testimonio de Homero frente a
la violencia homicida.”
Juan Carlos Rodríguez,
Profesor de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación ( UPV/EHU)
“Duelo, memoriales y memorias
conflictivas: Hacia una política de la
gestión de los patrimonios
indeseados”
Cristina Sanchez-Carretero
Científica Titular CSIC, coordinadora
del proyecto “ Archivo del duelo”.
MESA REDONDA:
Derechos humanos, testimonios
de víctimas y escuela
Maria
Oianguren
(Gernika
Gogoratuz),
Rosa
Martínez
(Aranzadi) Imanol Tellería (Aiete,
Bake eta Giza Eskubidearen etxea).
Modera: Ana Eizagirre (UPV/EHU)
PREGUNTAS – DEBATE.
CERTIFICADO:
Los y las participantes en estas jornadas recibirán un
certificado y un crédito optativo por participar en las 3
jornadas del seminario del 2014.
La inscripción será gratuita
INSCRIPCIÓN:
Decanato Filosofía y Ciencias de la Educación:
Amaia Intxaurraga.
Tel. 943 015 937;
E-mail: amaia.intxaurraga@ehu.es
16 de OCTUBRE de 2014
FACULTAD de FILOSOFÍA y CIENCIAS de
la EDUCACIÓN (UPV/EHU)
Donostia-San Sebastián.
ORGANIZA:
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación
(UPV/EHU) y Grupo de investigación MHLI (IT 80613).
Dirección: Xabier Etxague Alcalde y Pío Pérez
Aldasoro.
AULA MAGNA
XV MINTEGIA: HEZITZAILEENTZAT GIZA
ESKUBIDEETAN OINARRITUTAKO
HEZKUNTZA
XV. MINTEGIA
2014ko Urriaren 16a, OSTEGUNA
TESTIGANTZA
TRAUMATIKOAREN
PEDAGOGIKOA: BIKTIMAK ETA ESKOLA
9: 30: 10:15
10:15-11:00
11:15-12:15
12:30-13:30
Euskal
autonomiaerkidegoan izandako esperientziak:
“Adi-Adian modulua”
Aintzane Ezenarro, Bakegintza eta
bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia
“Homeroren testigantza bortizkeriahiltzailearen aurrean"
Juan Carlos Rodriguez,
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko irakaslea (UPV/EHU).
“Dolua, memorialak eta oroimen
gatazkatsuak:Ondare zitalak
kudeatzeko politikarantz”
Cristina Sanchez-Carretero
CSICeko ikertzaile titularra, “Archivo
del duelo” ekimenaren koordinatzilea
MAHAI-INGURUA:
“Giza eskubideak, testigantzak eta
eskola”
Maria
Oianguren
(Gernika
Gogoratuz),
Rosa
Martínez
(Aranzadi) Imanol Tellería (Aiete
bakea eta Giza Eskubidearen etxea)
Moderatzailea:
Ana
Eizagirre
(UPV/EHU)
GALDERAK– EZTABAIDA.
HEZITZAILEENTZAT GIZA
ESKUBIDEETAN
OINARRITUTAKO HEZKUNTZA
BALIO
IZEN-EMATEA:
Filosofia
eta
Hezkuntza
Zientzien
Dekanotzan: Amaia Intxaurraga.
Tel.943 015 937.
e-maila: amaia.intxaurraga@ehu.es
Fakultateko
Izen-ematea doanik da. Parte hartzaileek ziurtagiria
jasoko dute, eta era berean, 2014ko mintegiko hiru
ekitaldietan parte hartzeagatik hautazko kreditu bana.
2014ko Urriaren 16a
ANTOLATZAILEA:
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea eta
MHLI Ikerketa Taldea (IT 806-13)
Zuzendaritza: Xabier Etxague Alcalde, y Pío Pérez
Aldasoro.
FILOSOFIA eta HEZKUNTZA ZIENTZIEN
FAKULTATEA (UPV/EHU)
Donostia-San Sebastián
ARETO NAGUSIA