Inskripzioa ukatua edo artxibatua izan zaien

INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 05314229X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00006/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 04/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 05707143S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06088/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 26/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 07868053Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00320/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 07941477Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00134/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 08111006X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06313/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 12780190X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06007/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 13908482Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05992/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 14584104B
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06227/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
Orr./Pág.: 1
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 14903751G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06503/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15027877E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06396/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15037922Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05900/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15248267A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05954/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15253461E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06082/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15257954F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00196/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15368213G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06502/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
Orr./Pág.: 2
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15385566S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06567/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15863447W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06261/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15900826Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05907/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15915242R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06382/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15941064V
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06361/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15951420T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06029/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 23/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15959132F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06367/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE:
15964666K
Orr./Pág.: 3
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06292/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15964942K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00099/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15969454W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00101/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15975929Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06523/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 29/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 15993775N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-04840/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/09/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 16077688K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00066/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 22759330W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06085/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 30619005W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06189/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
Orr./Pág.: 4
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 30638297C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06496/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 34091521R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00329/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 34094729N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05899/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 34098867X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06464/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 23/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- GEHIENEZKO DIRU-SARRERAK GAINDITU DIRA / SUPERACIÓN DE LOS INGRESOS MÁXIMOS
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 34100266Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06433/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 35771730Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06439/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44130955G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05719/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 05/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 5
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44131399B
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00158/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44131888V
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00150/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44136297X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06534/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 30/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44136962P
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00296/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44139848L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00154/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44141969R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06180/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 03/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44145208C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00281/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44150595W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00091/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
Orr./Pág.: 6
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- GEHIENEZKO DIRU-SARRERAK GAINDITU DIRA / SUPERACIÓN DE LOS INGRESOS MÁXIMOS
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44155502X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06206/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44159346J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05902/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44163365F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06379/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44167450K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00218/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44169238S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00023/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 05/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- GEHIENEZKO DIRU-SARRERAK GAINDITU DIRA / SUPERACIÓN DE LOS INGRESOS MÁXIMOS
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44173528G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06386/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44340141M
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05889/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 7
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44341747R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00322/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- BEHARREZKO DIRUSARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS EXIGIDOS
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44343207N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00298/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44343441Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06339/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44562426H
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06016/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 23/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44564330J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06405/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44565397E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06554/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 44616442F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00366/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 22/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 45168760A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05920/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
Orr./Pág.: 8
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 45196654K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00325/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 45199434H
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00219/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 46370641L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00319/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 47158650W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00109/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 05/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 49577076R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06145/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 49578983E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00202/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 49579871J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00300/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- BEHARREZKO DIRUSARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS EXIGIDOS
Orr./Pág.: 9
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 58044263Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05990/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72431810A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05970/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72448880F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06099/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72449789L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05673/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 03/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72454230K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06242/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72459437F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06027/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72472114B
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00316/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72472262K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06277/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 09/12/2015
Orr./Pág.: 10
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72474349S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00057/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 05/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72475166G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00330/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72478106T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06550/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 30/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72478817K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06299/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72481734V
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06353/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72486648D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00018/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 05/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72489417H
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06119/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 11
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72492764F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06374/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72493526X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06001/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72494194B
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06315/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 09/04/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72498401D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06069/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72501698V
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00299/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72505158G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05984/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72512885A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06196/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE:
72513375X
Orr./Pág.: 12
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06514/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 29/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72514921S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06197/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72523047E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00095/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72525646E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00083/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72540219J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06248/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIZITZA EROSTEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS MÍNIMOS
PARA COMPRA
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72575531C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00268/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72601763D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00106/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72601767J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00378/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 22/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
Orr./Pág.: 13
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72723762Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06211/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 02/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 72730209T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06114/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 28/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ETXEBIDEKO ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO BALDINTZAK EZ BETETZEA. / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ETXEBIDE
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 73041894N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00229/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 73227403A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06544/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 30/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 73232485W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00207/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRU KONTRATUA BUKATU BAINO 6 HILABETE LEHENAGORA ARTE EZIN DUZU(E) IZENA EMAN. / NO PUEDE(N) INSCRIBIRSE
HASTA 6 MESES ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 75990119M
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00115/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 76723589M
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06272/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 04/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 14
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 79041938T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06474/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 28/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 79058670B
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06516/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: 79136350C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00189/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- BEHARREZKO DIRUSARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS EXIGIDOS
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X1083121M
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06100/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 26/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2048441S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00321/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2353600X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06584/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 29/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2477085P
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06304/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 04/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2489607H
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00046/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
Orr./Pág.: 15
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2714867Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05936/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X2788172C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06216/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 03/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X3003205A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06401/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X3202069D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00118/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X3476860L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06321/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4038217S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00424/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4069821V
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06507/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 28/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
Orr./Pág.: 16
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4140676D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00278/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4180062L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00090/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4226834D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00048/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 04/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4344260C
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06127/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 25/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4593706P
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06456/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 22/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X4669817N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06247/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X5420661K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06366/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE:
X5588941X
Orr./Pág.: 17
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00056/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZ BETETZEA HONAKO BALDINTZA HAU: ESKAERA EGIN BAINO BI URTE LEHENAGOTIK ETXEBIZITZARIK EZ EDUKITZEA /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA DE VIVIENDA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X5772658A
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06108/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 23/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X5974446N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05914/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 16/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6050017M
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05945/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6077346X
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06271/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 02/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6494133Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06195/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 03/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6687896W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06318/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6756624Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00144/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
Orr./Pág.: 18
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6769556N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06254/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 03/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6872222Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06129/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6885439K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00356/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X6934070F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00097/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 08/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X7030295T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00399/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 22/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X7530269T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06585/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X7864759R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05986/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 19
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X8471257N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00146/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X8471689F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06420/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X8479304D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00407/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X8763673Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05911/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X8903597K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05989/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9259149Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00468/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 27/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9315567S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00302/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9427140S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05703/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 06/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
Orr./Pág.: 20
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9572667K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05972/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9708744F
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00295/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9732103K
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06060/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: X9742612L
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06500/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y0392023W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06556/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 28/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y0501858N
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06073/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 20/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y0855219R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06363/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 15/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
Orr./Pág.: 21
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y0928152R
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00360/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y0958869J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00327/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 18/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1082736W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06547/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 30/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1312305P
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06166/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 02/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1378460S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05968/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1459041G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05871/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1838470W
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06360/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 14/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y1993198D
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06270/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 01/12/2015
Orr./Pág.: 22
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2077824H
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00120/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 12/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2307868Q
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06492/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 11/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2409251S
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06102/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2485725Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06249/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 07/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2557157P
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06524/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 29/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y2647576Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06228/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 04/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3184731G
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05991/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 17/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Orr./Pág.: 23
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3218973E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-05940/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 13/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3310252Z
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06562/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 21/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3431546Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06522/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 29/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- EZKONTIDE EDO IZATEZKO BIKOTEAREKIN BATERA IZENA EMATEKO BALDINTZA EZ BETETZEA / NO CUMPLIR EL REQUISITO DE
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CONJUNTAMENTE CON SU CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3602154T
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06113/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 24/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3723998J
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06285/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 10/12/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3790017E
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06056/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 19/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALOKAIRURAKO GUTXIENEZKO DIRU-SARRERAK EZ DIRA EGIAZTATU / NO ACREDITACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PARA
ALQUILER
ESKATZAILE / SOLICITANTE: Y3825513Y
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-00469/16
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 25/01/2016
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- ALDI BATERAKO IZENA EMATEKO DEBEKU BAT INDARREAN DAGO. / ESTÁ EN VIGOR UNA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE
INSCRIPCIÓN.
ESKATZAILE / SOLICITANTE:
Y3890458E
Orr./Pág.: 24
INSKRIPZIOA UKATUA EDO ARTXIBATUA IZAN ZAIEN ESKABIDEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES A LAS QUE SE HA DENEGADO
O ARCHIVADO LA INSCRIPCIÓN
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA / DELEGACIÓN DE VIVIENDA DE GIPUZKOA
2016(E)KO OTSAILA / FEBRERO DE 2016
ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE: SD3-06141/15
SARRERA DATA / FEC. ENTRADA: 25/11/2015
UKAPEN DATA / FEC. DENEGACION: 01/02/2016
UKATZEKO EDO ARTXIBATZEKO ARRAZOIA / MOTIVO DE DENEGACIÓN O ARCHIVO:
- INSKRIPZIOAREN ARTXIBOA. ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA EZ EKARTZEAGATIK. / ARCHIVO DE INSCRIPCIÓN. FALTA DE
APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
ESKABIDEAK / SOLICITUDES: 179
Orr./Pág.: 25