Ajuntament dels Poblets - Ajuntament de Els Poblets

Ajuntament dels Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - novembre 2014
DIUMENGE, 16 DE NOVEMBRE.- 19 H. AUDITORI MUNICIPAL.
TEATRE
Miles Gloriosus és una de les més famoses comèdies de Plaute. Deu la
seua fama i el seu títol a Pirgopolínices, un soldat que amb la seua
extrema i ridícula fanfarroneria, es convertix per mèrits propis, en una de
les més brillants creacions no sols del teatre de Plaute sinó també del
teatre universal de tots els temps.
Miles Gloriosus o El soldat fanfarró és una de les obres més conegudes
del dramaturg Plaute (Sársina, Romanya, 254 a. C. – Roma, 184 a. C.).
REPARTIMENT: Tomàs Mestre, Joan Lluís Escoda, Jesús Mora, José
Luis Morales, Joan Nave, Roo Castillo, Fran Peris
Keito, Sandra Montserrat i Elena Candela.
GÈNERE:
Comèdia.
ADAPTACIÓ:
Tomàs Mestre.
DIRECCIÓ:
Tomàs Mestre.
Entrada gratuïta.
DIVENDRES, 21 DE NOVEMBRE.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
PROJECCIÓ
Del Montgó a Manhattan. Valencians a Nova York.
Projecció de la primera part del documental Del Montgó a Manhattan.
Valencians a Nova York.
Guió i direcció: Juli Esteve. Imatge i postproducció: Antoni Arnau i Esther
Albert. Amb la participació de l’Ajuntament dels Poblets, l’Institut
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), la Diputació de
València, les Universitats d’Alacant i de València, 36 ajuntaments i un
centenar d’empreses, entitats i particulars.
Estos dos primers documentals abasten el període comprés entre el 1906,
quan els 10 primers emigrants, tots d’Orba, arriben al Canadà, i els anys 30,
quan les dos crisis econòmiques que van patir els valencians a l’Amèrica
del Nord, la del 1921 i la del 1929, fan tornar a casa la majoria d’ells.
Es tracta d’una producció d’InfoTV d’una qualitat extraordinària i d’un
interés humà, històric i periodístic poc freqüent.
Presentarà l’acte Jaume Ivars Mut, Alcalde-President i Salvador Sendra i
Gasquet, Regidor Delegat de Cultura de l’Ajuntament dels Poblets.
ORGANITZA:
COORDINA:
COL·LABORA:
PATROCINA:
Regidoria de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta..
Excma. Diputació d’Alacant.
Ajuntament dels Poblets.
Ayuntamiento de
Els Poblets
Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - noviembre 2014
DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE.- 19 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
TEATRO
Miles Gloriosus ó El soldado fanfarrón es una de las más famoses
comedias de Plaute. Su fama y título se deben a Pirgopolínices, un
soldado que con su extrema y ridícula fanfarronería, se convierte por
méritos propios, en una de las más brillantes creaciones no sólo del
teatro de Plaute sino también del teatro universal de todos los tiempos.
REPARTO: Tomàs Mestre, Joan Lluís Escoda, Jesús Mora, José
Luis Morales, Joan Nave, Roo Castillo, Fran Peris
Keito, Sandra Montserrat y Elena Candela.
GÉNERO: Comedia.
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Tomàs Mestre.
Entrada gratuita.
VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
PROYECCIÓN
Del Montgó a Manhattan. Valencianos en Nova York.
Proyección de la primera parte del documental “Del Montgó a Manhattan.
Valencians a Nova Yor”.
Guión y dirección: Juli Esteve. Imagen y postproducción: Antoni Arnau y
Esther Albert. Con la participación del Ayuntamiento de Els Poblets, el
Instituto de Estudios Comarcales de la Marina Alta (IECMA), la
Diputación de Valencia, las Universidades de Alicante y de Valencia, 36
ayuntamientos y un centenar de empresas, entidades y particulares.
Estos dos primeros documentales abarcan el periodo comprendido entre el
1906, cuando los 10 primeros emigrantes, todos de Orba, llegan a Canadá,
y los años 30, cuando las dos crisis económicas que sufrieron los
valencianos en América del Norte, la de 1921 y la de 1929, hacen volver a
casa la mayoría de ellos.
Se trata de una producción de InfoTV de una calidad extraordinaria y de un
interés humano, histórico y periodístico poco frecuente.
Presentará el acto el Alcalde Jaime Ivars Mut, y Salvador Sendra y
Gasquet, Concejal de Cultura.
ORGANIZA :
COORDINA:
COLABORA:
PATROCINA:
Concejalia de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta..
Excma. Diputación de Alicante.
Ayuntamiento de Els Poblets.
Els Poblets
Town Hall
Culture Department
CULTURAL PROGRAM - November 2014
SUNDAY 16th NOVEMBER – 19.00 Hours – MUNICIPAL
AUDITORIUM.
THEATER
Miles Gloriosus or The Braggart Soldier is on of the most famose
comedies by Plaute. His fame and title are due to Pirgopolínices, a
soldier, who with his extreme and ridiculour boasting, becomes one of
the most brilliant creations not only of the theater of Plaute but also the
universal theater of all times.
CAST:
Tomàs Mestre, Joan Lluís Escoda, Jesús Mora, José
Luis Morales, Joan Nave, Roo Castillo, Fran Peris
Keito, Sandra Montserrat y Elena Candela.
GENRE: Comedia.
ADAPTED AND DRECTED BY: Tomàs Mestre.
Free entrance.
FRIDAY 21st NOVEMBER - 19 H. ENRIC VALOR LIBRARY
SCREENING
From the Montgó to Manhattan. Valencians in NewYork.
Screening of the first part of the documentary “Del Montgó a Manhattan.
Valencians a Nova York”.
Script and direction: Juli Esteve. Image and post production: Antoni Arnau
& Esther Albert. With the participation of Els Poblets Town Hall, the
Institute for Regional Studies of the Marina Alta (IECMA), the Provincial
Governemnt of Valencia, the Universities of Alicante and Valencia, 36
municipalities and a hundred companies, organizations and individuals.
These first two documentaries cover the period from 1906, when the first
10 emigrants, all from Orba, arrive in Canada, and the 1930s, when the two
economic crises suffered by the Valenicans in North America, that of 1921
and that of 1929, make most of them return home.
It is a production of InfoTV of extraordinary quality with a rate human,
historical and journalistic interest.
Mayor Jaime Ivars Mut will present the event together with Salvador
Sendra y Gasquet, Culture Councillor.
ORGANIZA :
COORDINA:
COLABORA:
PATROCINA:
Concejalia de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta..
Excma. Diputación de Alicante.
Ayuntamiento de Els Poblets.
Stadt Els Poblets
Kulturamt
KulturprogrammNovember 20 14
Sonntag, 16. November
Theater
19.00 h
AUDITORIUM
Miles Gloriosus oder der prahlerische Soldat ist eine der berühmten
Komödien von Plato. Sie handelt von einem Soldaten, der
außerordentlich prahlt und der sich durch eigene Verdienste ändert.
Mitwirkende:
Tomàs Mestre, Joan Lluís Escoda, Jesús Mora, José
Luis Morales, Joan Nave, Roo Castillo, Fran Peris
Keito, Sandra Montserrat y Elena Candela.
Genre:
Komödie
Buch und Regie: Tomàs Mestre.
Eintritt frei
Freitag, 21. November
Lichtbildervortrag
19.00 h
BIBLIOTHEK ENRIC VALOR
Vom Montgó nach Manhattan. Valencianer in New York.
Erster Teil der Dokumentation “Vom Montgó nach Manhattan.
Valencianer in New York”.
Regie: Juli Esteve. Schnitt: Antoni Arnau und Esther Albert. Eine
Gemeinschaftsarbeit unter Teilnahme der Stadtverwaltung Els Poblets,
dem Institut für Studien der Marina Alta (IECMA), der Diputación
Valencia, den Universitäten von Alicante und Valencia, 36 weiteren
Stadtverwaltungen und von Hunderten von Unternehmen, Institutionen
und Einzelpersonen.
Die ersten 2 Dokumentationen umfassen die Periode von 1906 als die
ersten Emigranten, alle aus Orba, nach Kanada fuhren, bis zu den 30er
Jahren, als die zwei Wirtschaftskrisen von 1921 und 1929 die Mehrheit
dazu zwang, wieder nach Hause zurückzukehren.
Es handelt sich um eine Produktion von INFO TV in ausgezeichneter
Qualität, die menschlich und historisch interessant ist.
Präsentation durch Bürgermeister Jaime Ivars Mut und Salvador Sendra y
Gasquet, Kulturstadtrat.