NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN

ORDEN
CUIT
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
RAZON SOCIAL
AG
DV
NORMA
VIGENCIA
100% MODA S.A
1
30710798660
9831
4
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2
30575019524
9032
0
100000 LAMPARAS SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3
30708166002
10146
8
12 TRIBUS SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
25 HORAS S.A.
4
33707083129
9033
3
RES.313-AGIP-2008 / RES.192-AGIP-2009
01/10/2008 - 04/05/2009
5
30594465497
3464
2
3 ARROYOS S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
6
30529994393
5356
7
3M ARGENTINA SACIFIA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
4 COLORES S.A.
7
30709397822
9381
9
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
8
30708449853
10273
9
5TH. ESSENCE SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
9
30512664608
1078
3
A J MENDIZABAL Y CIA SACM Y A
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
A MARSHALL MOFFAT SA
10
30528263379
8594
6
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
11
30685214993
10274
2
A T & T COMMUNICATIONS SERVICES ARGENTINA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
12
30537647198
4347
6
A W FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
A ZAEL SA
13
30702276957
9369
1
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
14
30696892047
9036
4
A.D.P. CONSULTORES SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
15
30500687467
5370
1
A.J. TENDLARZ S.A.C.I.F
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
A.S.T. MATERIALES DE CONSTRUCCION S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
16
30701163423
8250
7
17
30501044551
7212
5
AA ABRASIVOS ARGENTINOS SAIC
18
30568191400
8868
8
AADEE S.A.
AADI CAPIF A.C.R.
19
30574449967
10275
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
20
30541753075
9039
5
ABACOS SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
21
30519167472
9080
3
ABAD TEJIDOS SACIFI
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ABASTECEDORA AÑASCO S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
22
30703252520
9040
0
23
30520150478
10147
1
ABASTECEDORA GRAFICA SA
24
30503948164
4637
0
ABB S.A.
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
25
30500846301
3194
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
26
30712399623
10984
1
ABBVIE SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
27
30660373108
9041
4
ABC S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ABELSON S.A
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
28
30652000076
6022
2
29
30697654816
9220
9
ABINCO S.A.
30
30710194854
10794
5
ABP SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
ACC GROUP SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
31
33701271489
10493
0
32
30710871929
10276
0
ACCENTURE SERVICE CENTER SRL
33
33610006189
7471
5
ACCENTURE SRL
ACCESORIOS GDT SRL
34
30661732349
9042
8
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
35
30569861833
8252
4
ACCINSA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
36
30710581467
10277
3
ACCIONA IT SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
37
30636438886
6385
4
ACCOR CPA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
9043
1
ACCUSYS TECHNOLOGY S A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
38
30707752285
39
30693459555
7080
0
ACE PAMI AGRUPACION PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROVISION DISTRIBUCION Y DISPENSACION
DE MEDICAMENTOS A AFILIADOS
40
30500016260
1222
5
ACE SEGUROS SA
41
30691152177
10278
7
ACECO TI ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ACEGAME SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
ACEITERA GENERAL DEHEZA SAICA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
42
33688512889
9382
2
43
30502874353
8197
8
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
44
30710542321
9269
4
ACERALMA S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
45
30595938941
9044
5
ACERAR ACEROS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ACERBRAG S. A.
46
30693170881
7088
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
47
30586275832
9046
2
ACERINOX ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
48
30504770873
9047
6
ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ACEROS INOXIDABLES FITZNER SA
49
30654856849
10148
5
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
50
30572544814
9426
5
ACERTUBO SRL
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
51
30522405139
9048
0
ACHERNAR SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS
52
30501199253
5607
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
53
30708915242
9049
3
ACONRA CONSTRUCCIONES S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
54
30661058370
9050
9
ACOTEC S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ACQUATERM SRL
55
30707910654
10279
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
56
30652337577
9913
2
ACROPOLIS CABLES SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
57
30708020008
9052
6
ACTUALTECH S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ACUDIR S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
58
30708060980
10281
0
59
30502185787
9602
9
ACYTRA SAIC
60
30686529289
6536
1
ADAMA ARGENTINA S. A .
ADAMA S.A.
61
30609264760
8424
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
62
30502447536
9297
1
ADANTI SOLAZZI Y CIA SACIF
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
63
30708768045
9349
5
ADCA SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
ADECO AGROPECUARIA S.A
64
30618705672
7343
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
65
30709782246
8869
1
ADHYSER SRL
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
66
30685140221
6029
8
ADIDAS ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ADITIVOS ALIMENTARIOS S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
DEC. 707-03
12/06/2003
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
67
30707417486
9778
5
68
30710695993
10985
5
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUC. FERR. S.E
69
33693450239
8237
6
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
70
33637617449
8220
2
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES
ADT SECURITY SERVICES SA
71
30656631615
9310
8
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
72
30708291850
9058
8
ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES (AMT) S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
73
30663191310
7429
3
AEC SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
AEROFARMA LABORATORIOS SAIC
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
74
30516987886
9832
8
75
30641405554
7352
5
AEROLINEAS ARGENTINAS S. A.
76
30708297255
10733
2
AEROMAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
77
30696170580
7339
4
78
30587176196
9059
1
AEROTERRA S.A.
79
30663461113
6857
3
AES ARGENTINA GENERACION S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA DE SEGUROS S.A.
80
30709187941
9666
2
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
81
30709452408
10149
9
AFINA SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
82
30503858327
4593
7
AGCO ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES ADRA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
83
30618049686
8601
9
84
30608300143
6363
0
AGENCIA INTEGRAL S.A.
85
30612732503
9500
4
AGENCIA MARITIMA NABSA S.A.
AGFA GEVAERT ARGENTINA SA
86
30502621935
4486
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
87
30710174586
10284
0
AGFA GRAPHICS ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
88
30710360525
10285
4
AGGREKO ARGENTINA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
89
30702297520
10286
8
AGIMED S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
90
30625037030
9060
7
AGIP LUBRICANTES S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
AGLOLAM SA
91
30710376456
9833
1
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
92
30707152679
9096
3
AGM ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
93
30659278940
8421
0
AGRALE ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
AGRARIA RUPAY S.A.
94
30708302569
10287
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
95
30596298164
3636
0
AGRO ACEITUNERA SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
96
30708293179
10834
3
AGROFLEX SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
AGROQUIMICA SUD S.A.
97
30595627512
9063
8
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
98
30681490465
6601
6
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
99
30708358130
10288
5
AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
AGRUPACION SALUD INTEGRAL
100
30655320071
7590
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
101
30709565075
8246
0
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA
RES. 90-MHGC-06
03/05/2006
102
30517050225
5252
5
AGUAS DANONE DE ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA. DE EDICIONES
103
30539518123
10289
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
104
30709491209
10150
4
AGUSTEX SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
105
30659555707
4137
3
AHOY SRL
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA
106
30500852131
5414
4
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
107
30570135585
9064
1
AIR SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
108
30605501075
8306
5
AIRES SUREÑOS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
AITOR IDER BALBO S A A C E I
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
109
30551667800
10835
7
110
30504065207
4487
6
AKAPOL S.A.
111
30500229973
8609
8
AKIAN GRAFICA EDITORA SA
AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.
112
30500529454
5218
4
Res. 430-SHyF/01 / RES.192-AGIP-2009
01/05/2001 - 04/05/2009
113
30708475676
10986
9
ALAMENIA S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
114
30535770294
9093
2
ALAMTEC SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
115
30708629789
9070
5
ALAVERA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA
116
33500057039
9755
8
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
117
30529935850
10729
6
ALBERTO PASTORINO S A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
118
30597024696
6866
8
ALBIZIA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ALBOSA S. R. L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
119
30641690739
10291
8
120
30548914813
8610
3
ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
121
30522041153
6949
0
ALCATEL-LUCENT DE ARGENTINA SA
ALCEMAR S.A.
122
30571441000
9250
3
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
123
30707432272
10734
6
ALCHEMY SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
124
30519511351
8612
0
ALCLA S.A.C.I.F.I.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ALCON LABORATORIOS ARGENTINA SA
125
30516842667
4221
0
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
126
30592067494
9071
9
ALCONIC SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
127
30710372671
10987
2
ALCONOA SRL
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
ALDAZABAL Y CIA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
128
30696146396
10745
8
129
30681737991
8613
4
ALEJPA SA
130
33521902839
2658
7
ALEXVIAN SACIF Y A
ALFACAR S.A.
131
30643755021
10061
9
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
132
33516033199
1529
2
ALFAJORES JORGITO SACIFIA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
133
30647084032
8425
5
ALFALFARES S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
134
30570999989
8643
9
ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L.
135
30633765827
8872
4
ALGABO SA
DICIEMBRE 2015
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
ALGODONERA ACONCAGUA SA
136
33501016859
6008
8
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
137
30595124049
10292
1
ALGODONERA AVELLANEDA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
138
30627028101
8254
1
ALIAFOR SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
ALIBUE SA
139
33616989109
11082
5
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
140
30708266430
9464
0
ALICORP ARGENTINA SCA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
141
30555388736
2747
2
ALIJOR SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
ALIMENTOS CALCHAQUI PRODUCTOS 7 S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
142
30521198172
3030
4
143
30699164697
9183
1
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.R.L.
144
30649125542
9072
2
ALIMENTOS INTEGRADOS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ALIMENTOS MODERNOS SA
145
30630577736
9756
1
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
146
30713237902
10948
3
ALIMENTOS VALENTE ARGENTINA AVA S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
147
30617638343
7570
9
ALIMESA SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
ALINEX S.A.
148
33646818929
8873
8
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
149
30558686487
4540
5
ALKANOS S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
150
30709568376
10293
5
ALL DENIM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ALL NEW SRL
151
30709450197
10795
9
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
152
30680790805
10746
1
ALLARIA LEDESMA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
153
33503888799
8255
5
ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
ALLFLEX ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
154
30700499274
9073
6
155
30500037217
1136
0
ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS SA.
156
30712273743
10949
7
ALLIANZ RE ARGENTINA SA
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
ALL-IMPORT SA
157
30646710207
10151
8
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
158
30662168900
8866
0
ALLOYS S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
159
30662530936
8484
0
ALMAGRO REFRIGERACION Y ASOCIADOS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
160
30710648405
10152
1
ALMATEX SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
ALPARGATAS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
Res. 568-AGIP-08
01/02/2009
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
161
30500525327
10836
0
162
30660609853
9252
0
ALQUIMAQ SA
163
30708053011
9045
9
ALSINA TEXTIL S.A.
ALSTOM ARGENTINA S.A.
164
33660517109
6976
3
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
165
30708711957
8427
2
ALSTOM GRID ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
166
30708811528
10035
9
ALSURDELSUR SISTEMAS S.A
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
ALTA PLASTICA SA
167
30606301959
5543
2
168
30663483605
6633
8
ALTEKNIA S.A.
169
30520981671
7312
2
ALTER SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
ALTERNATIVAS COMERCIALES S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
170
30626109930
7988
5
171
30594947394
9287
3
ALTILIO VIAL S.A.
172
30522780606
4576
1
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC
ALVAREZ Y CIA ACT BURSATILES SC
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
173
30582001177
10747
5
174
30527225988
6845
8
ALVEAR PALACE HOTEL SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
175
30640218254
9099
4
ALVI ELECTRIC S.R.L.
ALYSER S.A.
176
30707760237
8423
8
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
177
30541138249
9646
6
ALZAGA UNZUE Y CIA. SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
178
30692324605
10294
9
AMADEUS ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
179
30707064222
8874
1
AMAR S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
180
30616849863
9834
5
AMBASSADOR FUEGUINA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
AMDOCS ARGENTINA S.A.
181
30712271244
10988
6
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
182
30691156377
10919
2
AMENTUEL SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
183
30697592225
10295
2
AMERCON SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
AMERICA LATINA LOGISTICA CENTRAL S.A.
184
30658700061
7594
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
185
30609178430
7617
2
AMERICA T.V. S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
186
30626219353
8155
8
AMERICAN EXPRESS BANK LTD SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
AMERICAN APPAREL ARGENTINA S.A.
187
30707147497
9835
9
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
188
30574816870
1293
6
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
189
30521494839
4692
0
AMERICAN PLAST SAIC
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
AMERICANTEC SRL
190
30707499520
10153
5
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
191
30709725749
10920
8
AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A.
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
192
30708026383
10748
9
AMIRANTE-GALITIS SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
193
30711385130
10989
0
194
30577927983
10296
6
AMOA SAC
195
30536367396
4612
5
AMPACET SOUTH AMERICA S.R.L.
AMSHEL SA
196
30695535968
9359
3
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
197
30663288497
4458
5
AMX ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
198
30547852180
109
0
ANAEROBICOS SRL
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
ANALYTICAL TECHNOLOGIES S.A.
199
30707967990
8875
5
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
200
30698011145
8205
4
ANDREANI LOGISTICA SA.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
201
30618752271
8646
0
ANDROQUIMICA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ANGEL ESTRADA Y CIA. SA
202
30500235566
4701
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
203
30656171827
10297
0
ANGIOCOR S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
204
30661384952
9465
4
ANICETO GOMEZ SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
205
30682472142
10298
3
ANIXTER ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ANSAL REFRIGERACION SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
206
30516712593
6340
3
207
30549547288
7562
8
ANSELMO L. MORVILLO SA
208
30635572287
10299
7
ANTARES NAVIERA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ANTARTIDA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
209
30500051309
1105
2
210
30515868905
1550
4
ANTONIO GONZALEZ S.A.
211
33710002059
9837
6
AODA SOCIEDAD ANONIMA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
AON ASSIST ARGENTINA S.A.
212
30582426054
10300
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
213
30709969362
10796
2
APD SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
214
30541795762
5795
5
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS ARGENTINA S A
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
APHOLOS SAICFI
215
30500872264
5776
2
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
216
30707776001
8876
9
APSA INTERNACIONAL S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
217
30658562246
8877
2
AQUALINE S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
AR ZINC S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
218
30502198471
7532
3
219
30705554400
10154
9
ARADHANA SA
220
30677245855
7421
4
ARAUCA BIT AFJP SA
ARAUCO ARGENTINA S.A.
221
33563240119
4521
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
222
30709553980
10950
2
ARBREX COMMERCIAL GROUP SRL
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
223
30686309378
7791
3
ARCA DISTRIBUCIONES SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
224
30500802568
4395
0
ARCANGEL MAGGIO S.A.
225
30692292932
10797
6
ARCH QUIMICA ARGENTINA SRL
ARCHETIPO S A
DICIEMBRE 2015
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
226
30605045002
8878
6
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
227
30714083909
10990
5
ARCHROMA ARGENTINA S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
228
30710572336
9242
2
ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTAS SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
ARCOR SAIC
229
30502793175
2221
8
230
30610252334
7641
5
ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.
231
33688985809
9100
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 1465-SHyF/01 / RES.192-AGIP-2009
01/09/2001 - 04/05/2009
ARDAL SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
AREMIX SA
232
30709937037
9915
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
233
30702020944
9673
0
ARENA ARGENTINA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
234
30506928350
9444
4
ARENERA PUERTO NUEVO SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
ARENERA PUEYRREDON SA
235
33547304239
9427
9
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
236
30658454974
7510
0
ARGENCOBRA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
237
30613590311
9466
8
ARGENCOS SA.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
ARGENTINA TEXTIL SUPPLY SRL
238
30710439989
10155
2
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
239
30661853855
5736
0
ARGENTINEAN PIPELINE HOLDING COMPANY S.A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
240
30714336009
11055
1
ARGENTREN SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
ARGOS CIA ARG DE SEG GRALES SA
241
30500050795
5950
9
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
242
30677268197
7315
3
ARGOT SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
243
33504753889
6430
2
ARIEL DEL PLATA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
ARIMEX IMPORTADORA SA
244
30540396678
7738
0
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
245
30703126274
10301
1
ARINSO ARGENTINA S.A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
246
30642760722
1837
5
ARISCO S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
ARISTON THERMO ARGENTINA SRL
247
30710887493
10837
4
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
248
33707830889
10302
5
ARKINO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
249
30709264482
9917
7
ARL S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
250
30711114552
10036
2
ARLEX SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
ARMADORA SAN JORGE S.A.
251
30708688149
9918
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
252
30707030468
8428
6
ARMAFERRO S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
253
30572396203
10113
2
ARMAVIR S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
ARODAMIENTOS SA
254
30622452142
9101
9
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
255
30539762229
9272
7
ARON RABE E HIJOS S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
256
30708724668
9838
0
ARPENTA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
ARQUIM SA
257
30624718689
8647
3
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
258
30679732532
9771
0
ARREDO SAIC
RES. 370-AGIP-2010
01/08/2010
259
33707149049
10156
6
ARS TECHNOLOGIES SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
ARTE RADIOTELEVISO ARGENTINO S.A.
260
30636989254
9639
9
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
261
30698753044
10921
1
ARTELUM SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
262
30500213384
6785
3
ARTES GRAFICAS LOMBARDO SAIC
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE SA
263
33500426859
6023
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
264
30569964810
9919
4
ARTSANA ARGENTINA S.A
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
265
30632464904
8256
9
ARUBRAS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
ARX ARCILLEX S.A.
266
30521422390
8879
0
267
30697998132
8650
6
ASAHI ARGENTINA S.A.
268
30708633395
8880
5
ASC.GUILLEMI JOAQUIN S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
269
33519516239
9839
3
ASCENSORES CONDOR S.R.L.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
270
30654687591
9222
6
ASCENSORES SCHINDLER S.A.
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
ASEGE S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
271
30574605527
9840
9
272
30500064478
1373
7
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA
273
33687170569
6353
2
ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA
274
30682363025
4243
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
275
30518919349
1036
3
ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEG
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
276
30707385525
10922
5
ASHIR TECHNOLOGY CORP SRL
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
ASISTENCIA MECANICA INTEGRAL S.A
277
30707088601
8881
9
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
278
30560464076
8850
0
ASISTENCIA PRIVADA ODONTOLOGICA S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
279
30544099457
2564
3
ASOC MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
ASOC. REG. DIALISIS Y TRANSPL. RENALES
280
30646494652
6422
1
281
30500974016
2653
9
ASOC.ARG.ADVENTISTAS DEL 7 DIA
282
30545959948
2165
8
ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA PROV DE BS AS
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ASOCIACION CIVIL MATER DEI
283
30545848534
7479
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
284
30500120882
1479
6
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
285
30605659981
3267
9
ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE AUTOMOTORES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ASOCIART SA ART
286
30686273330
6984
4
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
287
30617835602
8882
2
ASOFARMA SAIYC
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
288
30533285119
3399
8
ASOPROFARMA COOP.PROV. LTDA.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ASSEKURANSA COMPAÑIA DE SEGUROS SA
289
30709541036
9675
7
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
290
33547992429
10075
1
ASSIST CARD ARGENTINA S.A DE SERVICIOS
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
291
30707669884
10303
9
ASSIST CARGO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
292
30500045406
1140
7
293
30525827433
8440
3
ASTATEC S.A.
294
30500772324
4436
1
ASTRAZENECA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
295
30612470991
9104
0
ASWELL SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
296
30500658912
4526
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
297
30690973517
10838
8
ATENCION AMBULATORIA SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
298
30708017236
8656
8
ATENMED SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ATOMLUX S.R.L
299
33573855839
9841
2
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
300
30503740741
9842
6
ATOMPLAST SAIC Y F
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
301
30680121822
9784
9
ATOS ARGENTINA SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.
302
30603886123
7909
3
303
30646279174
10304
2
ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS SA
304
30582067887
110
6
AUDIOPTICA INTERNACIONAL SA
AUDITORIA GRAL. DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
305
33701275689
7231
8
GCBA - ORDE. 40434/85
01/06/1999
306
30708372729
9184
5
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
307
33615420269
7489
2
AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
308
30500143297
4423
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
309
30677237119
7727
8
AUTOPISTAS DEL SOL SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
310
30574876474
6885
0
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA
311
30607371799
9216
2
312
30710963424
10305
6
AUTOTAG S.A.
313
30504913712
7612
4
AUTOTROL SACIAFI
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
314
30711346801
10884
4
AUTOVIA BS AS A LOS ANDES
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
315
30707483101
9920
0
AVANZIT TECNOLOGIA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
AVAYA ARGENTINA S.R.L.
316
30707231056
10306
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
317
30652248582
9354
5
AVE CAESAR SRL
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
318
30708112204
8658
5
AVE TEXTIL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
AVENIDA 51 SA
319
30534289835
9090
1
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
320
30710764197
10951
6
AVENIDA BRASIL 3149 SRL
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
321
30714144649
11083
9
AVENIDA COMPRAS S.A.
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A.
322
30621482099
4286
8
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
323
30710235704
10157
0
AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ARGENTINA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
324
30659932640
10307
3
AWARDS CINE SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
AXA ASSISTANCE ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
325
33653284069
7722
0
326
30506919009
1413
5
AXION ENERGY ARGENTINA SA
327
30697546169
10308
7
AXIS KINESICA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARG S.A.
328
30691583887
10309
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
329
30638749870
9264
6
AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
330
30687257479
10158
3
B M IMPORT SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
B.G.H. SA
331
30503612891
5454
7
332
30707999558
8257
2
BAC-DALL ARGENTINA S.A.
333
30644394774
9097
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
BACHINO SRL
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
334
30707227415
8183
5
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
335
30601102737
9502
1
BADI SUR S.R.L.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
336
30708895780
8482
3
BAGLEY ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BAGNARDI Y CIA . SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
337
30639938391
10749
2
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
338
30692857611
9108
4
BAGUI SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
339
33613036879
9311
1
BAHIE TEXTIL SRL
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
340
33710422899
10900
1
BAI-LOGISTICA S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
BAIRES FULL TRADING SA
341
30639171163
8258
6
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
342
30661020985
6551
0
BAKER & MCKENZIE
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
343
30504475413
4694
8
BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BALANZ CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
344
30710630670
10751
1
345
30616165344
1084
7
BALCARCE Y CIA. SRL
346
30521092501
5861
3
BALIARDA SA
BALLY GAMING AND SYSTEMS SA
347
30708413263
9113
4
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
348
30701255557
8259
0
BANCO BRADESCO ARGENTINA S. A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
349
30697306362
7132
4
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
BANCO CMF SA
350
30576614299
7557
8
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
351
30517637498
5333
0
BANCO COLUMBIA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
352
30604731018
7579
1
BANCO COMAFI S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
353
30571421352
1313
8
354
30500010602
1429
5
BANCO DE CORRIENTES S.A.
355
30500001735
1297
0
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 1697-SHyF/02 ART. 4
01/06/2002
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
356
30651129083
1359
2
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
357
30999032083
1304
3
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
358
30500010912
1320
5
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
359
30500012516
4140
6
BANCO DE LA PAMPA S.E.M.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
360
33999242109
1292
2
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
361
30999228565
1332
0
362
30588337843
8163
9
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
363
30500009442
3710
9
BANCO DE SAN JUAN S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
BANCO DE SANTA CRUZ SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
364
30500098801
7676
8
365
30697265895
7133
8
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA
366
30704960995
8260
5
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
BANCO DE VALORES SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
367
30576124275
7450
5
368
30500012990
4013
5
BANCO DEL CHUBUT SA
369
30677937560
8261
9
BANCO DEL SOL S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
370
30500012443
8169
0
371
30518954241
6811
9
BANCO FINANSUR S.A.
372
30500011072
7549
7
BANCO HIPOTECARIO SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BANCO INDUSTRIAL S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
373
30685029959
7874
5
374
30522714417
7933
6
BANCO INTERFINANZAS SA
375
30580189411
7277
2
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
BANCO JULIO S.A.
376
30657441216
10310
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
377
30500010084
1366
0
BANCO MACRO S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
378
30516420444
7503
2
BANCO MARIVA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
BANCO MERIDIAN S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
379
30534487491
1486
3
380
30500006613
1334
8
BANCO PATAGONIA S.A.
381
30569151763
7692
0
BANCO PIANO SA
BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S A
382
30663233706
4327
0
383
30575655781
1348
0
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
384
30500014047
10311
0
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
385
30534672434
1381
8
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 1697-SHyF/02 ART. 4
01/06/2002
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
BANCO SAENZ SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BANCO SANTANDER RIO S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
386
30500008454
1302
6
387
33500005179
1306
0
BANCO SUPERVIELLE SA
388
30546741636
7621
9
BANCO VOII S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
BANDEX S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
389
30586032514
4469
7
390
30500005862
1338
2
BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION
391
30643596705
9922
7
BANKERS SA
BARBUY TEAM S.A.
392
30657162163
7779
6
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
393
30660808643
9075
3
BARD INTERNATIONAL SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
394
30536110840
8150
0
BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
BARK S.A.
395
30661372946
2282
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
396
30605616379
9676
0
BARPLA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
397
30516126694
8432
2
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BARRIER SOLUTIONS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
398
30707790160
9076
7
399
30501345195
4613
9
BARUGEL AZULAY Y CIA SAIC
400
30679030899
8660
4
BASE TRES SRL
BASF ARGENTINA SA
401
30517486678
4519
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
402
30593047578
5513
8
BASICOS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
403
30691323958
9923
0
BATERIAS ARGENTINAS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
404
30710122020
10263
0
BATHBAZAAR SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
405
30708301007
10159
7
BAUKRAFT SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
BAUMOL S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
406
30707939113
9077
0
407
30629646708
3733
6
BAVOSI S.A.
408
30539203599
5126
8
BAXTER ARGENTINA S.A.
BAYER SA
409
30503811061
4346
2
410
30651350537
9078
4
BAYTON SERVICIOS EMPRESARIOS SA
411
30500003193
1356
1
BBVA BANCO FRANCES S.A.
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.
412
30500064230
1426
4
413
33642192049
10752
5
BBVA FRANCES VALORES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
414
30681440581
2399
1
BCA BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENT. S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
BE ENTERPRISES SA
415
30710079680
9677
4
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
416
30711770441
10991
9
BE SINGULAR S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
417
30659199811
10312
3
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
BEDINI SRL
418
30590101067
9301
3
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
419
30616253650
4657
6
BEIERSDORF S. A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
420
30504264161
8883
6
BELCAR SOCIEDAD ANONIMA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
BELDORA ARGENTINA SA
421
30710016255
11084
2
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
422
30714101443
10952
0
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
423
30691179857
10798
0
BELLA CUP SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
BENEDIT SOCIEDAD DE BOLSA
424
30663260657
10753
9
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
425
30631823587
10313
7
BENEFITS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
426
33709517169
9843
0
BENESSERE S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
BENIDORM SA
427
30556889364
9504
9
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
428
30608534977
1052
5
BENITO PUJOL Y CIA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
429
30711447292
10891
1
BENITO ROGGIO AGROINDUSTRIAL SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
430
30501086246
7369
9
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN I.A.SA-UTE
431
33678133979
7546
6
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
432
30711376123
10160
2
BENTRANI ARGENTINA SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
433
30707534105
10953
3
BERARDI S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
BERCA HOTELERA S.A.
434
30568851524
9079
8
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
435
30685893076
6456
0
BERKLEY INTERNATIONAL ART S. A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
436
30500035788
1386
6
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BERNESA S.A.C.I.
437
30557960372
8885
3
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
438
33630427229
9095
0
BERWAIN S.R.L.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
439
30537999159
10754
2
BESFAMILLE SA SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
BETA MOTOR ARGENTINA S.A
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
440
30662982837
10076
5
441
30660390266
9114
8
BETON BAIRES SA
442
30708568240
9284
2
BETONHAUS SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
BFM Y L SRL.
443
30709170046
10314
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
444
30712065482
10992
2
BFOOT S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
445
30693504186
9679
1
BHN SEGUROS GENERALES S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
BHN VIDA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
446
30693503953
10315
4
447
30515772436
5241
3
BIC ARGENTINA S.A.
448
30590368853
7167
7
BIFERDIL SRL
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
449
30707735976
9844
3
BIG BLOOM S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
450
30711461570
10128
9
BIG DEAL TRAVEL S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
BIGUEST S.A
451
30711878633
10993
6
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
452
30501034769
8662
1
BILEVICH Y CIA SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
453
30678539577
7316
7
BIMBO DE ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
BINARIA SEGUROS DE VIDA S.A.
454
30678158506
8262
2
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
455
30710332580
10994
0
BINBIT ARGENTINA S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
456
30710955510
10923
9
BIO LEDESMA SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
BIOCOSMETICA EXEL ARGENTINA SRL
457
30640576355
9845
7
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
458
33708496729
9083
4
BIODEC S.R.L.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
459
30639277115
8434
0
BIODIAGNOSTICO SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BIOGEN IDEC (ARGENTINA) S.R.L.
460
30709724912
10316
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
461
30710119763
10995
3
BIOMADERO S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
462
30686263238
9084
8
BIOMAS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
463
30694376432
8435
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
464
30707498338
9846
0
BIOPHARMA SRL
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
465
30649364040
8436
7
BIOPROFARMA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BIOSIDUS SA
466
30598117094
6626
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
467
30645280128
9085
1
BIOSUD S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
468
33658615969
4683
6
BLACK & DECKER ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
BLACKBERRY ARGENTINA S.A.
469
30710493738
10628
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
470
30692311392
7084
5
BLAISTEN S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
471
30709506575
8886
7
BLANCO A DELON SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
BLANCO NIEVE SOCIEDAD ANONIMA
472
30582161166
10114
6
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
473
30698962867
8130
3
BLANCO NOAR S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
474
30700967944
9122
9
BLINKI SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
475
30559823666
8887
0
BLIPACK SOCIEDAD ANONIMA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
BLUTEX SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
476
30710784074
11056
5
477
30707592318
9086
5
BMC SOFTWARE DE ARGENTINA SA
478
30682963464
8128
4
BMW DE ARGENTINA S.A.
BNP PARIBAS SUC. BUENOS AIRES
479
30584727566
1369
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
480
33562114349
1718
5
BODEGA DANTE ROBINO S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
481
30709611697
9848
8
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
BODEGA NORTON SA
482
30501657820
3401
2
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
483
30575819741
2423
0
BODEGA TRES BLASONES SA.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
484
30553718410
3006
1
BODEGAS CHANDON SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BODEGAS ESMERALDA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
485
30502584428
3125
1
486
30697598711
9190
9
BODEGAS SALENTEIN S.A.
487
30504568772
9878
2
BODEGAS SAN HUBERTO S.A.
BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SAIC
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
488
30550332244
1979
2
489
30535621159
5238
0
BOHERINGER INGELHEIM SA
490
30709967424
9087
9
BOLDT GAMING S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
BOLDT IMPRESORES S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
491
30709968250
10317
1
492
30500179151
4547
0
BOLDT SOCIEDAD ANONIMA
493
30537792104
7397
6
BOLLAND Y CIA SA
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
494
30611578640
10318
5
BOLSAFLEX SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
495
33645752169
9088
2
BOLSAPACK SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
BOLSAPEL SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
496
30500175024
5713
2
497
30598019998
8888
4
BOMBAS BORNEMANN SRL
498
30501214589
1560
2
BONAFIDE SAIC
499
30655186693
7600
9
BOSAN S. A.
500
30503494651
6900
4
BOSCH REXROTH SAIC
501
30647500397
10161
6
BOSS ARGENTINA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
BOSTON CIA DE SEGUROS S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES.1697-SHYF-02 / RES.192-AGIP-2009
01/06/2002 - 04/05/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
502
30500001115
1484
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
503
30687329852
7456
7
BOSTON SCIENTIFIC ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
504
30568559440
8263
6
BOTANA Y CIA SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
BOTONERA UNION SA
505
30537893415
10996
7
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
506
20106616621
10755
6
BOURIE CORNEILLE DIONISIO MARTIN JOSE
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
507
30610401240
8264
0
BOWIE S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
BRAKU SA
508
30710811160
10799
3
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
509
30682092161
5627
8
BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
510
30709450510
10319
9
BRANDTEX SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
BRASCORP S.A.
511
30707749144
8890
3
512
30649225318
7969
2
BRAZZOLA Y CIA SRL
513
30503719521
7868
1
BREMBO ARGENTINA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
BRENNTAG ARGENTINA S.A.
514
30625045467
6128
1
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
515
30501000333
10264
4
BREYER HNOS SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
516
30708361387
9925
8
BRIANTINO SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
BRICONS SAICFI
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
517
30541068151
9193
0
518
30500315683
4488
0
BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC
519
30711793654
10997
0
BRIEFING SECURITY SA
520
30503705601
7603
0
BRIGNONE S. A.
BRINK`S ARGENTINA SA
IMPES SRL UTE
521
30687288145
7609
1
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
522
30538058056
4629
9
BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
523
30707076212
8110
7
BRISTOL PARK SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
BROGAS S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
524
30515676178
10840
7
525
30702268385
9194
3
BRONCEL S.A.
526
30708049235
8265
3
BROTHER INTERNATIONAL CORP. DE ARGENTINA
BROUWER SA
527
30583484198
9758
9
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
528
30582202253
8266
7
BRUNO HNOS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
529
30701742741
10320
4
BT ARGENTINA S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
BT LATAM ARGENTINA S A
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
530
30638203797
7542
1
531
30711694575
10321
8
BTELT Y ASOCIADOS S.R.L.
532
30678167238
5318
1
BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICE SA
BUENOS AYRES REFRESCOS S. A. T
533
30646186508
5752
1
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
534
30618539225
10077
9
BUFFA SISTEMAS SRL
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
535
30637805149
9469
9
BUHL SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
BULL MARKET BROKERS S.A. S.B.
536
30707032533
10756
0
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
537
30632604498
10162
0
BULONFER SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
538
30706053812
10163
3
BUMERAN.COM ARGENTINA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
539
30700869918
8267
0
BUNGE ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
540
30594336247
9681
0
BUONCAFF S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
BURGWARDT Y CIA SAIC Y AG.
541
30501177071
9195
7
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
542
30649085990
10757
3
BURPLAZA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
543
30535313241
8478
7
BUSTIN SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
BUY FREE S.A.
544
30709240486
9759
2
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
545
30707508503
8268
4
C & T S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
546
30707816836
8669
7
C P N SOCIEDAD ANONIMA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CA ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
547
30625908643
7682
1
548
30707222138
9254
8
CA GROUP SA
549
30654364229
1427
8
CABAL COOPERATIVA DE PROV. DE SERVICIOS L
CABALLITO SANITARIOS SRL
550
30705644310
9128
0
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
551
30573652084
8410
9
CABLEVISION SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
552
30500590692
9454
2
CABOSCH S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
CABRALES SOCIEDAD ANONIMA
553
30537745742
1543
7
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
554
30708969245
9506
6
CACHAY S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
555
30544013544
9519
5
CADENACI SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
CAFE OYAMBRE SRL
556
30578899002
9760
8
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
557
30707732055
9761
1
CAFE ROCAMORA S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
558
30707419497
9787
0
CAFÉ SIBARITA SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
CAFES LA VIRGINIA S.A
559
30501077131
1507
9
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
560
30523456144
1544
0
CAFES MUIÑO SRL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
561
30504312212
9479
7
CAGNOLI S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
CAJA DE SEGUROS SA
562
30663205621
3749
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
563
30554475910
4749
2
CAJA DE VALORES S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
564
30701951251
3563
6
CAJA NOTARIAL COMP. DE SEG. SOCIAL
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
565
30555460526
9271
3
CALERA BUENOS AIRES S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
CALERA CONGRESO SH D E JUAN M SELVA MARIANO F SELVA Y JUAN I SELVA
566
30709076902
9280
8
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
567
30710371527
10998
4
CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
568
30706046093
9089
6
CALZADO LOPEZ TAIBO SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CALZARTE SRL
569
30690631721
9091
5
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
570
33690589619
10800
4
CALZIFICIO ALDAMA SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
571
30700955008
9641
8
CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADM. DE INFRACCIONES DE TRANS DE LA REP. ARG. ASOCIACION CIVIL
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
CAMARAS Y LUCES SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
572
30643748823
10323
5
573
30707794751
9926
1
CAMDENTOWN SRL
574
30500043357
1147
2
CAMINOS PROTEGIDOS CIA DE SEG. S.A.
CAMPARI ARGENTINA S.A.
575
33709372519
9493
1
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
576
30663197599
3877
0
CAMPO AUSTRAL S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
577
30709360759
10324
9
CAMPO CROP S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CAMPOS Y GANADOS SA REMATES COMISIONES Y CONSIGNACIONES
578
30525842440
9648
3
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
579
30657864427
7634
8
CAMUZZI GAS DEL SUR SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
580
30657864281
7629
8
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
CANDIA FAVIO NESTOR Y FREDA JOSE MARCOS
581
30707977341
9508
3
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
582
30708171588
10325
2
CANDIL ILUMINACION S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
583
30529654894
10326
6
CANEPA KOPEC Y ASOCIADOS
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
584
30616971081
8194
7
CANNON PUNTANA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
585
30520306249
5503
0
CANON ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
CANSON ARGENTINA SRL
586
30710357982
10164
7
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
587
30521636544
101
1
CANTERA PIATTI S.A.
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
588
30517353775
9223
0
CANTERAS ARGENTINAS S.A.
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
CANTERAS CERRO NEGRO SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
589
30501010053
4601
3
590
30707628541
9850
7
CAÑOS LUZ S.A.
591
30504817381
8892
0
CAÑOS PLAZA S.R.L.
CAÑOS Y ACCESORIOS DEL OESTE SA
592
30685020633
9285
6
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
593
30647660149
8438
4
CAÑOSIDER S R L
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
594
30637182907
8591
5
CAÑUELAS GAS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CAPEX S.A.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
595
30629827060
9198
8
596
30604665988
7322
0
CAPILATIS SA
597
30709750883
10327
0
CAPITAL IQ S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CAPITAL MARKETS ARG. SOC.DE BOLSA SA
598
30645852865
8269
8
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
599
30707395318
10328
3
CAPPE CONS SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
600
30501389486
7578
8
CAPUTO S.A.I.C.Y.F.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CARAT ARGENTINA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
601
30708983906
9714
1
602
30503698702
5528
4
CARBA SACIIA
603
30504249227
1450
7
CARBOCLOR S.A.
CARDA S.A.
604
30640324097
8894
8
RES. 222-AGIP-08 / RES.192-AGIP-2009
02/05/2008 - 04/05/2009
605
30693215311
7076
4
CARDIF SEGUROS S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
606
30710079753
10801
8
CARDIF SERVICIOS SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
CARDINAL SERVICIOS INTEGRALES SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
607
30707159320
10329
7
608
30506792165
2250
9
CARGILL SACI
609
30658429937
10330
2
CARJUL S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
610
30707459170
10331
6
CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CARNES DEL SALADO SA
611
33707708889
10841
0
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
612
30707702695
8441
7
CARNES PORCINAS SELECCIONADAS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
613
30709439215
10332
0
CARRIER FUEGUINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CARRIER SA
614
33503921249
4899
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
615
33572266449
10333
3
CARSA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
616
30606532713
9457
3
CARTERAS CANDY S.R.L
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
617
30518309427
9715
5
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
618
30575818826
9461
0
CASA ABE S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
619
30544970166
8442
0
CASA BERELSONAS S.R.L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CASA CASTELAO SA
620
33518974519
9145
6
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
621
30584899014
3775
6
CASA DO BRASIL SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
622
30511853873
1539
0
CASA FUENTES S.A.C.I.F.I
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
CASA GOYO SA
623
30534466753
4735
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
624
30525517094
8270
3
CASA HUTTON SACI
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
625
30550095714
8271
7
CASA JARSE SAIC
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
CASA JONTE SRL
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
626
30613654980
4944
9
627
30558934480
9147
3
CASA JUAN TURNER SACIA
628
30537350098
4253
2
CASA LA CARIOCA S R L
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
629
30618306557
1115
0
CASA MASSOLA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
630
30661346775
10802
1
CASA MISAELIAN SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
CASA ROMA S.R.L.
631
30503181246
7802
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
632
30538058749
9851
0
CASA RUBIO SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
633
30577466102
10165
0
CASA TRASORRAS SOC COLECTIVA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
CASA USANDIZAGA SA
634
30710363540
9649
7
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
635
30709980390
10115
0
CASA WALDMAN S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
636
30500188711
8896
5
CASANO GRAFICA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
CASIRAGHI HERMANOS SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
637
30539454559
4305
6
638
30638285335
3002
7
CASTELL SA
639
30642463760
5525
3
CASTINVER SA
CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
640
30709492922
10334
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
641
30712028382
10902
9
CATALINA SUR S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
642
33708195109
8272
0
CATALINAS COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
CATTORINI HNOS SAICFI
643
30541739056
8897
9
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
644
33707292259
9155
4
CAVEGO SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
645
30685780069
7000
5
CD WAY SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S. A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
646
30691595729
10335
0
647
30625013255
8898
2
CEARCA S.A.
648
33569655779
8273
4
CEBRIAN HNOS SOC ANON
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
CEDITRIN CTRO DE DIAG Y TRAT INTEG SA
649
30621097969
8851
4
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
650
30677250905
6873
5
CEFAS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
651
30710868529
10736
3
CELISTICS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CELSIA SRL
652
30708430281
9337
0
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
653
30632946046
10337
8
CELSO S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
654
30677687343
9094
6
CELTRAP SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
655
30501062150
5529
8
CELULOSA ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CELULOSA BARADERO SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
656
30649592698
9790
2
657
30597971598
9791
6
CELULOSA CAMPANA SA
658
30526047792
5423
9
CEMENTOS AVELLANEDA SA
CENCOSUD SA
659
30590360763
5313
3
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
660
30606575188
6933
0
CENGI SOCIEDAD ANONIMA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
661
30709467367
8443
4
CENSIMA S.A.I.C.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CENTENNIAL DIGITAL SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
662
30708916958
9927
5
663
30685840819
9509
7
CENTRAL DE RESTAURANTES S.R.L.
664
33650305499
7508
0
CENTRAL PUERTO SA
CENTRAL QUIMICA ARGENTINA SA
665
30636174439
8671
6
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
666
30710025718
10924
2
CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
667
30677339418
8181
8
CENTRALAB S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CENTRALFARM S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
668
30708381701
10338
1
669
30605062470
9200
2
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.
670
30648112196
8673
3
CENTRO DE DIAGNOSTICO UROLOGICO SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CENTRO DE DISENO ITALIANO SA
671
30643230689
10166
4
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
672
30709531960
9156
8
CENTRO DE DISTRIBUCION SUR S.R.L.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
673
30546128403
3245
5
CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVEST. NORBERTO QUIRNO(CEMIC)
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
674
30641783613
10954
7
CENTRO DE ESTUDIOS INFECTOLOGICOS S.A
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
675
30695455220
8674
7
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY S.A.
676
30707779183
8793
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
677
30615162546
10339
5
CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
678
33679462429
10340
0
CENTROMEDICA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CEPAS ARGENTINAS S.A.
679
30613755124
2552
8
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
680
30709970778
10341
4
CERAGEM ARGENTINA S.A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
681
33500908519
9292
3
CERAMICA ALBERDI SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
CERAMICA COSMOS SRL
682
30596400716
9024
9
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
683
30629895619
9554
0
CERAMICA FANELLI SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
684
30707457003
10167
8
CERAMICA MAJA SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
CERAMICA QUILMES SACI
685
30502202169
6968
2
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
686
30502786594
4400
5
CERAMICA SAN LORENZO ICSA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
687
33547735639
8795
4
CERIM SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CERTEZA COMPAÑIA DE SEGUROS SA
688
30652834317
4111
5
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
689
30661982000
3869
0
CERVECERIA ARGENTINA SA ISENBECK
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
690
33508358259
1638
4
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS
691
30562751668
7007
0
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
692
30609611541
8444
8
CETEC SUDAMERICANA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
693
30696692951
8445
1
CEVEN S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CH2M HILL ARGENTINA S.A.
694
30581993834
7677
1
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
695
30678154853
6622
6
CHECKPOINT SYSTEMS S. A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
696
30677291083
9379
0
CHEEK S.A.
RES. 270-AGIP-2009
01/06/2009
CHEMECO SA
697
30516863230
10168
1
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
698
30521944214
7386
4
CHEMOTECNICA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
699
30710027931
9428
2
CHERY SOCMA ARGENTINA SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
700
30523479241
7536
8
CHEVRON ARGENTINA S.R.L.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
CHISAP SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
701
30503891863
2813
0
702
30707264205
8900
7
CHOCOLATE LACASA ARGENTINA S.A.
703
30503634666
8447
9
CHR HANSEN ARGENTINA SAIC
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS
704
30685158341
4323
5
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
705
30711374856
10925
6
CIA AMERICANA DE TRANSMISION ELECTRICA SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
706
30500032266
1106
6
CIA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CIA GRAL DE FOSFOROS SUDAMERICANA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
707
30500765670
3044
7
708
30571629158
10738
0
CIA GRAL DE VALORES MOBILIARIOS
709
30610400562
4707
2
CIA HASAR S.A.I.C.
CIA MERCANTIL ASEGURADORA SA ARG DE SGOS
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
710
30500032193
9765
6
711
30657245700
10343
1
CIA NAVIERA HORAMAR S.A.
712
30535601719
4282
3
CIA PAPELERA SARANDI SAICIIA
CIA TEXTIL DEL PLATA SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
713
30503602004
10038
0
714
30708617632
10078
2
CIA. ARGENTINA DE DISFRACES S.A.
715
30500036911
1243
5
CIA. DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.
CICLOQUIMICA SAC
716
30539889911
9066
9
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
717
30700544288
8797
1
CIENFUEGOS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
718
30630984668
8275
1
CIKA ELECTRONICA SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
719
30517060018
9029
7
CINCAM S.A.C.I.F.A. E
720
30711343055
10926
0
CINCOVIAL SA
CINCUENTA Y UNO CERO OCHO S.A.
DICIEMBRE 2015
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
721
30661286543
9158
5
RES 384/AGIP-08 / RES 560/AGIP-08
01/10/2008 - 02/02/2009
722
30702946626
10344
5
CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
723
30563061452
7823
0
CINTER SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CINTREY S.A.
724
30708135433
10345
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
725
30711340609
10346
2
CIPSAM
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
726
30661627979
10347
6
CIR MED SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CIRCULO DE INVERSORES SA
727
30569618106
7696
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
728
30708213531
8798
5
CIRUGIA ENDOVASCULAR S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
729
30689907292
9393
4
CISCO SYSTEMS ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
CITIBANK NA
730
30500005625
1307
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
731
30710005881
9792
0
CITY PHARMA GROUP SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
732
30709086789
11057
9
CITYTECH S.A.
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
CITYTOY S SA
733
30709247820
10169
5
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
734
30710659717
10348
0
CIVINEXT S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
735
30707473041
8449
6
CLADEN S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CLANDESTINE SRL
736
30707176284
10955
0
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
737
30594623416
7169
4
CLARIANT ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
738
33527958089
8192
0
CLARIDGE HOTEL S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CLASS INVESTMENT SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
739
30708662018
10349
3
740
30692332721
7544
9
CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.
741
30711468990
10116
3
CLICK ON ARGENTINA S.R.L.
CLIENTING GROUP SA.
742
30658422762
10350
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
743
30708053747
8276
5
CLIMAFIN BUENOS AIRES S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
744
30697271003
9258
2
CLIMATE CONTROLS & SECURITY ARGENTINA SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
745
30709514233
8799
9
CLINICA BOEDO SRL HOSPITAL PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CLINICA SANTA ROSA PSICOPATOLOGIA S.A.
746
30707784349
8801
3
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
747
30707521305
8450
1
CLION POLIMEROS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
748
30541997217
8047
0
CLIRO SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
CLISA-CIA. LATINOAM.DE INFRAESTRU. SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
749
30692239292
10351
2
750
30605206782
4422
9
CLOROX ARGENTINA SA
751
30655723532
7895
5
CMR FALABELLA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CMSA S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
752
30697327246
10352
6
753
30682408622
6537
5
CNP ASSURANCES CIA. DE SEGUROS S.A.
754
30663148776
7384
7
CO DE TRA DE ENER ELE EN ALTA TEN TRA SA
CO PANACEA S.A.
755
30696582536
8901
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
756
30658487864
7318
4
COASIN COMUNICACIONES S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
757
30503540963
9518
1
COATS CADENA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
COBATEX S.R.L.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
758
30708867272
9852
4
759
30598797478
10353
0
COBENSIL S. A.
760
30525390086
1494
4
COCA-COLA FEMSA DE BUENOS AIRES SA
CODEFIL SACIF
761
30522752831
8451
5
762
30599966176
9023
5
CODEPRA S.A
763
30521827765
4349
3
CODIPA S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
764
30697782075
8452
9
COGNIS S.A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
765
30679011754
8802
7
COHEN MARCOS Y COHEN GUILLERMO
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
766
30558543317
8277
9
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
767
30519535374
5125
4
COIMFER SACIE Y F
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
768
30686148692
10039
3
COLANERI REPRESENTACIONES INTERNACIONAL SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
COLANGELO HORACIO
769
20077206753
9513
3
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
770
30709861715
8803
0
COLECCIONES EXCLUSIVAS S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
771
30604733169
5222
0
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
COLOMBO Y COLOMBO SA
772
30654138725
9650
2
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
773
30520760535
6692
3
COLOMBO Y MAGLIANO SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
774
30561625960
9314
2
COLOMBRARO HNOS. SCA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
COLONIA SA
775
30582369891
8453
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
776
30691618389
8278
2
COLOPLAST DE ARGENTINA S. A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
777
30644591960
9762
5
COLOR GRAF S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
COLORANT SAIC
778
30547455114
8902
4
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
779
30691187809
8454
6
COLORCON S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
780
30501196424
5450
2
COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETIC
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
COLORPEN SA
781
30709879835
10170
0
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
782
30647722357
8853
1
COLORPOOL SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
783
30629280746
9514
7
COMA SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
COMAFER SRL
784
30708175672
10803
5
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
785
30646432762
10759
0
COMAFI BURSATIL SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
786
30712221964
11000
2
COMDATA ARGENTINA S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
COMERCIAL CMP S.A.
787
33630659219
8279
6
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
788
30550343025
10171
4
COMERCIAL E INDUSTRIAL FACE SAFIAM
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
789
30541735166
6623
0
COMERCIAL MONTRES S.A.C.I. E I.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
790
30691607050
8107
4
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
COMMERCIAL CARPETS S.A.
791
33653085899
10355
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
792
30707059814
10172
8
COMMLOGIK ARGENTINA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
793
30697250367
7242
0
COMP. FRANCAISE D`ASSURANCE POUR COM. EX
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
794
30643449710
10356
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
795
30707793747
9793
3
COMPAÑIA AMERICANA DE ALIMENTOS SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
796
30710416016
11001
6
COMPAÑIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA ORFILA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
COMPAÑIA ARGENTINA DE DISEÑO SA
797
30708240032
9854
1
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
798
30707233458
9245
3
COMPAÑIA ARGENTINA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
799
30532149793
2906
0
COMPAÑIA ARGENTINA DE LEVADURAS SAIC
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
COMPAÑÍA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO SA
800
30638732293
7625
3
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
801
30709135135
11058
2
COMPAÑIA ARGENTINA DE MERCHANDISING SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
802
30566151061
9928
9
COMPAÑIA ASTURIANA SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
COMPAÑIA BERNAL SA
803
30711952841
10357
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
804
30709186295
9601
5
COMPAÑIA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) S.A.
RES. 142-AGIP-2010
01/09/2010
805
30710345364
10804
9
COMPAÑIA DE SEGUROS INSUR S.A.
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA.
806
30597665047
10358
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
807
30526058190
7749
1
COMPAÑIA ERICSSON S A C I
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
808
30538006404
7700
6
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
809
30525687569
7662
5
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
810
30712414576
11085
6
COMPAÑIA GENERAL DE FINANZAS SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
811
30707101411
10359
1
812
30505779858
7371
8
COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.
813
30501290323
6178
2
COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SA
COMPAÑIA LA PILARICA SA
814
30535206968
7922
4
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
815
30696139888
8455
0
COMPAÑIA MEGA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
816
30712088644
10360
7
COMPAÑIA SUD AMERICANA DE DRAGADOS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE DISEÑO Y DISTRIBUCION S A
817
30709719587
9856
9
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
818
30708023589
8808
9
COMPAÑIA TEXTIL RODAS SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
819
30647003865
10361
0
COM-PRIV S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
COMPUMUNDO S. A.
820
30682115722
7447
2
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
821
30604111095
9930
8
COMPUSISTEM S.A
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
822
30626065259
10362
4
COMPUTACION CEICOM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
COMSERT S. R. L.
823
30693441818
9160
4
824
30709063800
10927
3
COMUNIDAD VIRTUAL S.A.
825
30558257519
4538
6
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS S.A.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
CONCEPT MEDIA S.A.
826
30702687604
10117
7
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
827
30708903244
9515
0
CONCRETE GRUPO PICA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
828
30709589012
11002
0
CONCRETOS NORTE S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
CONEVIAL CONSTRUCTORA E INVERSORA S.A.
829
30693199235
9265
0
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
830
30707078754
9716
9
CONEXIA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
831
30597919154
10265
8
CONFECAT SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
CONFECOR SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
832
30612778872
5182
2
833
30694436591
7267
4
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE DIALISIS DE LA REP AR
834
30654827466
7204
4
CONGELADOS ARTICO S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
835
33697301629
10695
1
CONNECTIS ICT SERVICES S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
836
30701753697
7278
6
GCBA - ORDE. 40434/85
01/12/1999
837
33551397179
8125
3
CONSELL SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
838
33709683999
9651
6
CONSIGNATARIA BLANES SRL
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
CONSIGNATARIA MELICURA SA
839
30614567259
1249
7
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
840
30708990783
9652
0
CONSIGNATARIA NIEVA Y CIA. S.A.
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
841
30586688703
7643
2
CONSIST TELEINFORMATICA S A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
842
30650833380
9247
0
843
30504635895
7794
4
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA
844
30630692373
9203
3
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUC. ARG
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
CONSTRUCTORA SAN JOSE ARGENTINA S.A.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
845
30686314592
9204
7
846
30546752271
7665
6
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA
847
33687320919
9248
4
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA SKANSKA S A UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
848
30711898847
10883
0
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
849
30663327743
3841
4
CONSULMED EMPRENDIMIENTOS ODONTOLOGICOS SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
850
30645548465
7235
2
CONSULTATIO INVERSORA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
CONSULTORA VIDECO S.A.
851
30691574772
10364
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
852
30649573006
8809
2
CONSULTORES EN SERVICIOS DE SALUD S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
853
30633632231
8854
5
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS FIORES S R L
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
854
30710634447
9429
6
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
855
30504536706
7691
6
CONTRERAS HERMANOS SAICIFAG Y M
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CONTROL UNION ARGENTINA S.A.
856
30608663815
9516
4
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
857
30617623745
4285
4
CONVENOR S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
858
30636755113
10365
5
COOKERY SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
COOP DE VIV CRED Y CONS P/EL DESARROLLO
859
30685179462
9583
0
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
860
30670767473
9589
2
COOP DE VIVIENDA CRED Y CONSUMO CONCEPCI
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
861
30688993780
9585
8
COOP. DE CRED. , CON. Y VIV. INVERCAL LT
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
COOP. DE CREDITO VALENCIA LTDA.
862
30709308862
9582
7
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
863
33685231749
7737
6
COOP. DE CREDITO,CONSUMO Y VIVIENDA BAYM
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
864
33662083149
9596
0
COOP. DE VIV, CRED. Y CONS. CREDITO SOLIDARIO
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
COOP. DE VIV. CRED. Y CONS. CREDIAYUDA L
865
33708536259
9590
8
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
866
30700854171
9605
0
COOP. DE VIVIENDA CRED. Y CONS. DEL LITORAL LTDA.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
867
30634713006
8280
1
COOP. DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO UNICRED LIMITADA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
COOP. VVDA. CRED. Y CONS. INTERAMERICANA
868
30685906607
9587
5
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
869
30707804617
9586
1
COOP.2001 DE VIVIENDA ,CREDITO Y CONSUMO
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
870
30707568093
9206
4
COOPAGUA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
COOPERATIVA CONCRED DE CRED Y VIVIENDA LTDA.
871
30584743871
9606
3
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
872
30590745797
9584
4
COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
873
30707054871
8034
0
COOPERATIVA DE CRED. CONS. Y VIV. NUEVO SIG
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
COOPERATIVA DE CREDITO EXPRESS LIMITADA
874
30709281042
9931
1
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
875
30708463465
11003
3
COOPERATIVA DE CREDITO FUTURO LIMITADA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
876
33710460219
10844
1
COOPERATIVA DE CREDITO MARITIMA DEL SUR LIMITADA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
COOPERATIVA DE CREDITO PROYECTAR LTDA
877
33700925019
9588
9
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
878
30708013397
9600
1
COOPERATIVA DE CREDITO Y CONSUMO PROCRED
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
879
30646570197
9607
7
COOPERATIVA DE CREDITO Y CONSUMO RAFAELA LIMITADA
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
880
30707099700
9593
9
COOPERATIVA DE CREDITO Y CONSUMO SIEMBRA
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA MANFI
881
30657145242
7019
6
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
882
30518965715
1085
0
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LTDA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
883
30662934174
10366
9
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOGO ARGENTINO LTDA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO 20 DE JUNIO LIMITADA
884
30661957065
10805
2
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
885
30656497854
6983
0
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO AMIGAL LIMITADA
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
886
33663251169
9608
0
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO ARMAR LIMITADA
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO CREDIBEL LIMITADA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
887
30707178775
9430
1
888
30658225711
8406
2
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO PROA LTDA
889
30582436084
5122
3
COOPERATIVA L Y F DE CTO CONSUMO Y VIVIE
RES. 62-AGIP-2010
01/03/2010
COPECA S.A.
890
30646832701
9932
5
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
891
30584688455
7342
7
COPETRO SOCIEDAD COL ECTIVA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
892
30607132980
8282
9
COPPERMOL SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
CORA DIR S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
893
30673380162
9933
9
894
30696090536
10173
1
CORCISA SA
895
30701810852
7334
6
CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
CORDONSED ARGENTINA
896
30503761315
6639
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
897
30693761421
10367
2
CORE SDI S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
898
30625913000
10079
6
CORPO MEDICA SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
899
30640022392
5719
4
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
900
30707400710
9431
5
CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E.
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
CORPORACION LODRA S R L
901
30632560717
9517
8
902
30703007984
8904
1
CORPORACION RIO LUJAN S.A.
903
33709416869
10928
7
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 222-AGIP-08 / RES. 370-AGIP-2010
02/05/2008 - 01/08/2010
CORPORATE CORP SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
CORREDOR CENTRAL S.A.
904
30711344248
10956
4
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
905
30711347743
10889
2
CORREDOR INTEGRACION PAMPEANA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
906
33699685459
8206
8
CORREO ANDREANI SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
907
30708574836
9309
2
908
30654983565
10760
6
CORSIGLIA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA SA
909
30636196858
1985
6
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NAC. OBRA SOCIAL
CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.
910
30710277334
11004
7
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
911
30567998130
9471
8
CORVEN SACI
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
912
30708632356
10806
6
COS MANTENIMIENTO SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
COSAS NUESTRAS SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
913
30707937382
9338
3
914
30707201882
7936
7
COSENA SEGUROS S.A.
915
30516984674
5788
8
COSMETICOS AVON SACI
COSTA CRUCEROS S.A.
916
33506969439
10368
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
917
30699686375
10369
0
COSTANERA UNO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
918
30709472271
10080
1
COTEMINAS ARGENTINA S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZ. S.A
919
30548083156
2573
8
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
920
33708854439
8811
1
COTONTEX S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
921
30659794205
6636
9
COTY ARGENTINA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
COVIALSA SA
922
30598622333
9279
2
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
923
30712523669
10958
1
COVIDIEN ARGENTINA S.A
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
924
30598652011
10370
5
CPC S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
925
30696850972
10322
1
CPS COMUNICACIONES S A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CRAVERI SAIC
926
30503517767
4584
2
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
927
30592333542
8833
5
CREACIONES MA - YO FAVEN S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
928
30604016653
4375
3
CREACIONES MAGAL SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
CREAURBAN SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
929
30682457682
6573
3
930
30588223775
1346
3
CREDENCIAL ARGENTINA SA
931
30677248447
7406
6
CREDICOOP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE APORTES VOLUNTARIOS Y DEPOSITOS CONVENIDOS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CREDIFACIL SAFY M
932
30607280343
7698
1
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
933
30622216309
5309
7
CREDIL S.R.L.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
934
30685873709
6434
7
CREDIT AGRICOLE CIB SERVICIOS ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
CREDIT SUISSE (ARGENTINA) S.R.L
935
30699030496
10371
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
936
30707315357
9609
4
CREDITAM COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA LIMITADA
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
937
30682554173
9763
9
CRESKO SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
CRESKOTEC SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
938
30710779062
11005
0
939
30538392207
1240
4
CRESPO Y RODRIGUEZ SA
940
33686308389
111
0
CREW SA
CRIBA SOCIEDAD ANONIMA
941
30505454436
9207
8
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
942
30537522794
8284
6
CRIMARAL SAICFI
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
943
30707354336
8905
5
CRISTAL MAM SRL
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
944
30589398951
9208
1
CRISTALES EBENOR SA
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
945
30634144028
9022
1
CRISTOBAL COLON S R L
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
CROMOSOL SAICFEI
946
30500728317
8812
5
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
947
30656182152
10372
2
CROSSRACER INTERNACIONAL SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
948
30686512394
10373
6
CRYSTALIS CONSULTING S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
CS SALUD S.A.
949
30520634971
1853
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
950
30709474959
10374
0
CSAV ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
951
33707668089
8430
5
CSL BEHRING S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIAN
952
20298673763
10174
5
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
953
30546771934
9934
2
CUEREX SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
954
30678617306
8458
0
CULLIGAN ARGENTINA S.A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CUNUMI S.A.
955
30615748036
10376
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
956
30680710003
10175
9
CURA Y ASOC. SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
957
30529946631
6923
1
CURIA S.A.C.E.I.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
CURITIBA SRL
958
30559161949
5724
4
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
959
30613268177
4319
9
CURTIDOS SAN LUIS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
960
30521958134
9935
6
CURTIEMBRE ARLEI S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
CURTIEMBRES FONSECA SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
961
30559697857
4941
8
962
30708850272
9226
0
CUTULI HNOS SA
963
33609050999
8855
9
CYLGEM SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
CYTEC DE ARGENTINA S.A.
964
30663507253
8285
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
965
30707065989
9936
0
CZYNE S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
966
30648680488
10903
2
D.D. S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
DA NES SRL
967
30676711577
3847
6
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
968
30535803710
6959
8
DAC DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE CHAPAS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
969
30644206463
10377
0
DAI NIPPON S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
970
30707496629
8286
3
DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
DAK AMERICAS ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
971
30710265212
10378
4
972
30636197153
6073
7
DALFILM SA
973
30573518477
6621
2
DALKIA ARGENTINA S.A.
D'AMICO SISTEMAS SA
974
30687806324
10379
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
975
30515901384
1625
5
D'AMORE HNOS SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
976
30521130314
10176
2
DANCAN SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DANFOSS SA
977
33516444539
4740
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
978
30704456332
9653
3
DANIEL BLANCO Y CIA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
979
33637400849
8460
0
DANISANT SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
DANISCO ARGENTINA S.A
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
980
30661438661
8907
2
981
30501116242
2153
2
DANONE ARGENTINA S.A.
982
30593514567
8857
6
DAOMI SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
DARIA HNOS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
983
30578821690
6424
9
984
30688980476
6882
0
DASS ARGENTINA S.A.
985
30708069341
10381
7
DASSAULT SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DATA MEMORY SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
986
30560950108
10383
4
987
30708065508
10041
2
DATANDHOME SUPPLIER S.A.
988
33626346389
7306
9
DATAWAVES SA.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
989
30707247076
8459
4
DAXA ARGENTINA S.A.
990
30709557927
8909
0
DAYCO GAMING S.A.
DICIEMBRE 2015
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
DBTX S.A.
991
33709293279
9610
0
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
992
30710721102
11006
4
DCLAS S.R.L
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
993
30708404612
10384
8
DCM SOLUTION SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DE LEVIE S.A
994
30500876391
10177
6
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
995
30517054662
8814
2
DE SMET SAIC
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
996
30501156570
5649
1
DECKER INDUSTRIAL SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
DECONTI S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
997
30552349799
9938
7
998
30694497701
9227
4
DECOR ALUM S.R.L.
999
30708138645
10178
0
DECORMESA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DECORSAN SRL
1000
30595833503
9276
1
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1001
30661491163
7067
0
DEFIBA SERVICIOS A CONTENEDORES SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1002
33708781849
10179
3
DEGACOR SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DEGATEX SRL
1003
30686509776
8287
7
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1004
30708680210
8815
6
DEGLAY SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1005
30515691495
6602
0
DEGREMONT SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
DEHER S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1006
30699677716
10386
5
1007
30516186670
4309
0
DEHEZA SOCIEDAD ANONIMA
1008
33663184739
9161
8
DEL PARQUE SHOPPING CENTER SA
1009
30622324292
2162
7
DELLEPIANE SAN LUIS SA
1010
30528549450
10761
0
DELLEPIANE Y CIA.
1011
30526124916
7586
9
DELOITTE & CO. SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
DELTACAR SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1012
33684058679
10845
5
1013
30517418028
4515
9
DEMIBELL SACIFI
1014
30707463178
9162
1
DENO S.A.
1015
30691139456
8816
0
DENTAL SYSTEM S.A.
DENTSPLY ARGENTINA SACI
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 384/AGIP-08 / RES 560/AGIP-08
01/10/2008 - 02/02/2009
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 384/AGIP-08 / RES 560/AGIP-08
01/10/2008 - 02/02/2009
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1016
33500838669
9522
8
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1017
33654020529
9473
5
DEPOSITOS FISCALES S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1018
33676641179
8817
3
DERIMED SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
DERUDDER HNOS SRL
1019
30611338844
10388
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1020
30685146335
8461
3
DESAB SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1021
30711840946
10389
6
DESARROLLOS GASTRONOMICOS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DESARROLLOS PREMIUN PLUS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1022
30709698350
10390
1
1023
30587344765
7366
8
DESCA TRANSISTEMAS S.A.
1024
30632137261
9860
5
DESCARTABLES CAROMAR S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
DESLER S.A.
1025
30655954089
7717
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1026
30690380753
8818
7
DETEX S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1027
30693792335
7552
0
DEUTSCHE BANK SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
DEUTSCHE SECURITIES SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1028
30678785969
6605
0
1029
30695559743
9163
5
DEUTZ AGCO MOTORES SA
1030
30580111315
5377
7
DHL EXPRESS (ARGENTINA)SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
DIA ARGENTINA SA.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1031
30685849751
7461
7
1032
30503703625
1839
2
DIAGEO ARGENTINA S.A.
1033
30580910927
8819
0
DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1034
30707880046
9164
9
DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA S. R. L.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1035
30642010634
10266
1
DIANZORA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DIAVERUM ARGENTINA SA
1036
30690815059
9939
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1037
30644437228
8462
7
DIB S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1038
30641306912
10062
2
DIBA S.R.L.
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
DICKY S.A.C.I.F.I.C.A
1039
30521095403
9229
1
1040
30707816798
9341
6
DIDACTICA ARGENTINA S.R.L.
1041
30515658269
3172
1
DIELO SA
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
DIESEL SAN MIGUEL SACIFIA
1042
30522536748
8463
0
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1043
30711118019
10181
2
DIFFERENT IMPORTS SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1044
30616556963
8464
4
DIFFUPAR SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
DIKTER SA
1045
30696666098
9365
7
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
1046
30680743750
9334
9
DILEXIA SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
1047
30516369600
10391
5
DIMAGRAF SACIF
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DIMARE S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1048
30628558597
10957
8
1049
30633659849
4817
8
DIMENSION PUBLICIDAD S.A.
1050
30696034822
8288
0
DINAPLAST SA
DINERS CLUB ARGENTINA SRL C Y DE T.
1051
30579836268
1305
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1052
30707389725
10392
9
DINFAL S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1053
30647540860
10267
5
DINSER SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DIRANSA SAN LUIS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1054
30605481627
7005
3
1055
30546698463
3538
0
DIRECC. DE AYUDA SOC. PARA EL PERS. DEL CONGRESO DE
1056
30546693968
8465
8
DIRECCION GRAL FABRICACIONES MILITARES
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
DIRECTA SOCIEDAD ANONIMA
1057
30519233742
5687
7
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1058
30685889397
7690
2
DIRECTV ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1059
30660130027
9165
2
DISAC DE DIAZ GERARDO Y BLINDER RICARDO S DE H
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1060
30710597657
10182
6
DISCO PRO INTERNATIONAL SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DISGLAS S.R.L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1061
30679385131
8556
0
1062
30711163251
11059
6
DISMA GBA S.A.
1063
30589508072
1576
2
DISPROFARMA SA
DIST. DE CONFECCIONES JOHNSON`S LIMITADA
1064
30658737607
6835
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1065
33708844379
9523
1
DISTECNA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1066
30714636827
11086
0
DISTECNA.COM SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
DISTRI 10 SRL
1067
30677893571
8289
4
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1068
33708833849
9794
7
DISTRIBEBIDAS SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1069
30627073891
8292
7
DISTRIBUIDORA AMERICANA DEL RELOJ SUIZO SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ARGENTINA S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1070
30711850607
11007
8
1071
30592175904
7015
1
DISTRIBUIDORA BELGRANO NORTE SRL
1072
30690172239
9796
4
DISTRIBUIDORA BLANCALUNA SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
DISTRIBUIDORA BLUMEN S.A.
1073
33709496919
10395
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1074
30709542695
9475
2
DISTRIBUIDORA BRASIM S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1075
30574804627
10042
6
DISTRIBUIDORA CAMPOMAR SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
DISTRIBUIDORA CUMMINS SA
1076
30655965005
7755
5
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1077
30625540913
10396
3
DISTRIBUIDORA DE ESP. MED. VILLA LURO
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1078
30526894207
3703
1
DISTRIBUIDORA DE HARINAS SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1079
30709234257
9863
6
DISTRIBUIDORA EDEN SRL
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1080
30690376527
8290
0
DISTRIBUIDORA INTERELEC SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
DISTRIBUIDORA LA PREFERIDA S.R.L.
1081
30710844670
9524
5
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1082
30708338121
10118
0
DISTRIBUIDORA LAMADRID S.R.L.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
1083
30592088130
8193
3
DISTRIBUIDORA METROPOLITANA SRL
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
DISTRIBUIDORA NORTE S A
1084
30542078916
9230
7
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
1085
30683009195
9267
7
DISTRIBUIDORA PLACASUR S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1086
30703938333
7238
3
DISTRIBUIDORA SERVIMAR S.R.L.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
DISTRIBUIDORA TUCUMANA DE AZUCARES S.A.
1087
30711283311
11008
1
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1088
30708614722
9525
9
DISTRIBUTION COMPANY ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1089
30693762037
8467
5
DISTRICOMP S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
DISTRIGOLMAR S.A.
1090
30708275936
8468
9
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1091
30573011879
8469
2
DISTRINANDO SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1092
33709418489
9526
2
DISTRISUR ARGENTINA SA.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
DITECAR SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1093
30710793561
9717
2
1094
30686869098
8913
6
DITOYS SA
1095
30697276676
7684
9
DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
DIXIE TOGA ARGENTINA S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1096
30690371339
8970
4
1097
30640745602
7604
3
DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA
1098
33662613199
9718
6
DMH S.A.
DNM FARMA S.A.
1099
30710138474
10397
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1100
30708210958
10082
9
DOBLE D S. R. L.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
1101
30693773675
10398
0
DODECAEDRO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DOMEC CIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I
1102
30501999470
5362
0
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1103
30636491213
10904
6
DOMESTIC COMPANY S.R.L
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
1104
30644953722
10399
4
DON BENJAMIN S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1105
30663829153
11087
3
DON JORGE SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
DON SATUR S.R.L.
1106
30515985219
10905
0
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
1107
30503381407
10400
5
DONATO ZURLO Y CIA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1108
30585970332
10184
3
DONOMAQ SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DOÑA NOLY S.R.L.
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1109
30583370028
11060
1
1110
30707623795
10401
9
DOÑA RAMONA S.A.
1111
30547789713
1515
0
DOS SANTOS PEREIRA Y CIA SA
DOTRAS GANLY SRL
1112
30682375961
4216
0
1113
30516437339
5113
9
DOW QUIMICA ARGENTINA SA
1114
30501190620
6888
1
DR. LAZAR Y CIA. S.A.Q. E I.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
DRA SA DISTRIBUIDORA DE REVESTIMIENTOS Y AFINES SA
1115
30568318729
10402
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1116
30709662208
8470
8
DRAGER MEDICAL ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1117
33541090059
8319
4
DRECHSLER Y CIA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
DRIDCO SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1118
30710244010
10083
2
1119
30627598099
7824
4
DRISTRIZUB S.A.
1120
30651249364
10403
6
DROGUERIA ARTIGAS SA
DROGUERIA ATLANTIDA ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1121
30708516879
10404
0
1122
30557794855
8320
0
DROGUERIA BEIRO SRL
1123
30538880627
1575
9
DROGUERIA DEL SUD SA
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1124
30604075269
7038
9
DROGUERIA DISVAL SRL
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1125
30609373020
8164
2
DROGUERIA LIBERTAD SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
DROGUERIA MARTORANI S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1126
30702966066
8321
3
1127
30661838775
4324
9
DROGUERIA META S A
1128
30707165967
10405
3
DROGUERIA PROMEC S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
DROGUERIA SAN MARTIN SRL.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1129
30710475357
9865
3
1130
30515593914
4414
8
DROGUERIA SAPORITI SACIFIA
1131
30567794845
3732
2
DROGUERIA SUIZO ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
DROGUERIA URBANA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1132
30708316853
10407
0
1133
30707822429
8915
3
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ARGENTINA SA.
1134
30711267006
10408
4
DT LOGISTICA S.A.
DU PONT ARGENTINA S.R.L.
1135
30501126965
4501
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1136
30663163090
10185
7
DU PRE TEXTIL SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1137
30693147448
10186
0
DUCASSE INDUSTRIAL ATLANTICA SAIC
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
DULCYPAS S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1138
30627981526
10119
4
1139
30642219355
3685
7
DULFIX S.A.
1140
30550059998
10409
8
DULMES S.A.
DUNLOP ARGENTINA SAIC
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1141
30602365464
4446
0
1142
30552816168
4604
4
DURLOCK SA
1143
30710649371
10411
7
DWS S.A.
DYCASA SOCIEDAD ANONIMA
1144
33516294189
7414
7
1145
30694382408
9476
6
DYPSA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
1146
30557686726
7718
3
E A BALBI E HIJOS SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ERHSA
1147
30506242548
9777
1
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1148
30709006564
10412
0
E.D.S.I. TREND ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1149
30710026501
11009
5
E.S. CONSULTING S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1150
30686433648
5479
1
EASTMAN CHEMICAL ARGENTINA S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ECADAT SA
1151
30574304292
4280
6
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1152
30701009548
11061
5
ECO DE LOS ANDES SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
1153
30615555769
8835
2
ECO FILT SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ECO SECURITY S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1154
30714133698
11010
0
1155
30696154348
7365
4
ECOHABITAT S.A
1156
30599875413
9764
2
EDALVA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
EDENOR SA
1157
30655116202
7701
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1158
30623608677
5346
9
EDENRED ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1159
30655116512
7548
3
EDESUR S.A
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
EDITORIAL LA PAGINA S. A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1160
30612700776
7640
1
1161
30560956904
9021
8
EDITORIAL PERFIL S.A.
1162
30676108137
9940
6
EDRA SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
EDUARDO CASADO SASTRE Y ASOC. S.A.
1163
30521977279
9477
0
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1164
30520142807
10413
4
EDUARDO UDENIO Y CIA SACIFI
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1165
30709703664
9362
6
EDULINK SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
EG3 RED S.A.
1166
30691617080
7416
4
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1167
30606274161
10414
8
EGESAC SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1168
30502944203
10415
1
EGIDIO VALENTIN GIULIANI SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1169
30516930353
9030
2
EL ESPARTANO SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1170
30501117230
10416
5
EL FUNDADOR S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
EL PROGRESO SEGUROS S.A.
1171
30701829723
8323
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1172
30580328152
3666
4
EL SOL DE GALICIA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1173
30500039430
1132
6
EL SURCO COMPAÑIA DE SEGUROS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
ELABORADORA ARGENTINA DE CEREALES S
1174
30504141124
5358
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1175
30677807705
8324
4
ELCA COSMETICOS INC.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1176
30645212572
10417
9
ELECNOR DE ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ELECOND CAPACITORES SA
1177
30515611211
112
3
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1178
30625867939
9166
6
ELECSA ELECTRICIDAD SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1179
30686489325
10959
5
ELECTRICIDAD AREV S R L
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
ELECTRICIDAD ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1180
33655553989
10418
2
1181
30569211685
9134
4
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ
1182
30661957448
10419
6
ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ELECTRO DINAM SACIFI
1183
30517652950
10187
4
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1184
30540284659
4953
3
ELECTRO TUCUMAN S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1185
30534051049
8474
2
ELECTRO UNIVERSO PLIN METAL S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
ELECTROCOMPONENTES SOCIEDAD ANONIMA
1186
30582605021
8326
1
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1187
30612843151
10895
6
ELECTROFUEGUINA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
1188
30693006593
10807
0
ELECTROINGENIERIA ICSSA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
ELECTROINGENIERIA SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1189
30572968010
10808
3
1190
30712218149
10960
0
ELECTROINGENIERIA SA RADIOTRONICA DE ARGENTINA SA QTY SA CONSORCIO DE COOPERACION
1191
30663471453
4687
0
ELECTROLUX ARGENTINA S.A.
ELECTRONIC SYSTEM SA
1192
30643586777
4668
8
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1193
30708055626
9069
0
ELETTRA SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1194
30609703985
5407
7
ELI LILLY INTERAMERICA INC.SUC.ARG.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1195
30661753915
1957
9
ELISIUM SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ELKO COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.
1196
30558468315
8475
6
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1197
30698455477
10420
1
EMA SERVICIOS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1198
30520337152
9866
7
EMAIL DIAMANT SACIFI
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
EMBALPAK SA
1199
30557327181
10188
8
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1200
30501109041
5981
7
EMEGE SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1201
30679709883
10189
1
EMEIKA S R L
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
EMEPA SOCIEDAD ANONIMA
1202
30610668727
8917
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1203
30708862890
10421
5
EMETECH SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1204
30556496214
10422
9
EMI MELOGRAF SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
EMI ODEON SAIC
1205
30501060794
5530
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1206
30643192701
10423
2
EMICO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1207
30707813438
8476
0
EMP ELECTRONICS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
EMPORIO GASTRONOMICO ARGENTINO SACIFIA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1208
30546820218
113
7
1209
30709568589
10110
1
EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO S.A.
1210
30643063936
6459
1
EMPRENDIMIENTO RECOLETA SA
1211
30659142070
6169
8
1212
30709670413
10929
1213
33645041629
10961
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
Res. 430-SHyF/01 / RES. 963-AGIP-11
01/05/2001 - 01/01/2012
EMPRENDIMIENTOS DE SALUD S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
0
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
4
EMPRESA DE NUTRICION ARGENTINA S.R.L.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1214
30659955055
8327
5
EMSA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1215
30710187106
11011
4
ENAEX ARGENTINA S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
ENDESA COSTANERA S.A.
1216
30652254248
5838
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1217
30710614195
11051
7
ENERFLEX SERVICES ARGENTINA S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1218
30709099724
10879
4
ENERGIA ARGENTINA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
ENERGIA Y VIDA DE ARGENTINA SA
1219
30708039434
10425
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1220
30707339531
8151
3
ENERGIZER ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1221
30678136014
7201
3
ENERGY CONSULTING SERVICE S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
ENERGY GROUP SRL
1222
30697963886
114
0
1223
30711088306
11012
8
ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
1224
30700948354
8918
4
ENERSYSTEM ARGENTINA SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
E-NFO S.R.L.
1225
30707135952
9941
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1226
30695445985
9867
0
ENGRAMA S.A
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1227
30709076821
10426
3
ENOFIR SYSTEMS SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ENRIQUE IRIARTE VILLANUEVA SA
1228
30687136035
6323
8
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1229
30607413254
10190
7
ENRIQUE M. BAYA CASAL SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1230
30512823099
6517
9
ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFI
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
ENRIQUE SORIANO S.A.
1231
30707877711
9527
6
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1232
30707118454
8822
3
ENSALUD SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1233
30709748579
9386
7
ENSINCRO SRL
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERV.PUBL. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
1234
30707323465
7898
6
GCBA - ORDE. 40434/85
15/08/2000
1235
30697260532
7373
5
ENTERTAINMENT DEPOT S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
1236
30618598213
8477
3
ENTRETELAS AMERICANAS S A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.
1237
30708751142
10427
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1238
30586347760
8823
7
ENVAPLAST S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1239
33551368489
9394
8
ENVASES FADEH SAICYA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1240
30708743514
9719
0
E-PAYMENTS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
EPSON ARGENTINA SRL
1241
30614104712
4646
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1242
30711303673
11013
1
EQUANET S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1243
30502085081
7754
1
EQUIMAC SACIFEI
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
EREVAN SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBI
1244
30541711380
8919
8
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1245
30709670677
10428
0
ERICH UTSCH SUDAMERICANA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1246
30577297092
5141
6
ERNESTO J. SCHRAIBER S. R. L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS SA
1247
30586611522
3110
5
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1248
33502734259
10121
3
ERPA S.A.C.I.F.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
1249
30688532538
10962
8
ERREKAESE SA
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
ESA LOGISTICA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1250
30707752250
10429
4
1251
30700859742
10430
0
ESAOTE LATINOAMERICA SA.
1252
30709246476
9167
0
ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.
ESCORIAL SAIC
1253
30503255533
8920
3
1254
30500059709
4172
8
ESCUDO SEGUROS SA.
1255
30593598566
9478
3
ESEKA SA
1256
30503339788
5972
2
ESKABE S.A.
1257
33705061969
7314
0
ESNAP SA
1258
30711017603
11014
5
ESPACIO KS S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 675-AGIP-2009 / RES. 370-AGIP-2010
01/12/2009 - 01/08/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1259
30594476960
10122
7
ESPACIOS S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
1260
30691147408
7533
7
ESPN SUR SRL.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ESPUMAS PILAR SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1261
30585314044
8856
2
1262
30702275101
11062
9
ESPUÑA SRL
1263
30506038460
4388
2
ESSEN ALUMINIO SA
ESSILOR ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1264
33628290569
8479
0
1265
30517548711
8480
6
EST TEXT LA SUIZA INDUSTRIAL SACIFIYA
1266
30501835354
7293
4
ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A.
ESTABLECIMIENTO LOS CALVOS SRL
1267
30502169161
1655
0
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1268
30502159689
8824
0
ESTABLECIMIENTO MECANICO OCE SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1269
30708009578
9288
7
ESTABLECIMIENTO METALURGICO ARTIGAS S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
ESTABLECIMIENTO SANTA ANA S.A.
1270
30598765193
10063
6
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1271
30501845074
1989
0
ESTABLECIMIENTO SELLO DE ORO 45 S.A.I.C.A
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1272
30505089509
8858
0
ESTABLECIMIENTOS IMECO S.A.I.C.F. Y A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA SA
1273
30501697466
10846
9
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1274
30627116035
10847
2
ESTAMPADOS ROTATIVOS S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1275
30708520922
9348
1
ESTHER SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
ESTISOL SACIF
1276
30504726173
8825
4
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1277
30707719644
10431
3
ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1278
30570050652
9298
5
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
ESTRULAM SA
1279
30577185456
8921
7
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1280
30502245399
7379
7
ESUCO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1281
30710838840
10892
5
ESUCO SA - RIVA SA - UTE
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
ESUCO SA CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO
1282
30710712383
10930
6
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
1283
30661800832
8329
2
ETA ELECTRO SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1284
30696431651
8481
0
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1285
33569389009
10268
9
ETERCOR SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
ETERNIT ARGENTINA SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1286
30500971041
4575
8
1287
30538708905
5369
6
ETERTIN S.A.
1288
30689014190
8826
8
ETI ARGENTINA S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ETIQUETAS ZALAQUETT SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1289
30660435316
10191
0
1290
33534099229
8864
3
ETON SA
1291
30502455652
9168
3
EUGENIO QUADRI Y CIA. SACIFIA
EURO LATINO SA
1292
30708376341
8827
1
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1293
30708953896
10433
0
EURO SWISS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1294
30687109569
10084
6
EUROCOM S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
EUROP ASSISTANCE ARGENTINA SA
1295
30691216361
8829
9
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1296
30653873863
8830
4
EUROSISTEMAS SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1297
30707099360
9720
5
EVERIS ARGENTINA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
EVONIK DEGUSSA ARGENTINA S.A.
1298
30532025458
5368
2
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1299
30708073020
9943
7
EXFAKO S.A
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1300
30707370226
10434
4
EXIROS.AR SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
EXO S. A.
1301
30579607552
4564
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1302
33709699879
10887
5
EXPLORA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
1303
30556089147
10435
8
EXPOBAIRES SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
1304
30580446457
8330
8
EXPOYER SA
1305
30616044210
9169
7
EXTERNAL MARKET S.R.L.
DICIEMBRE 2015
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
EXTERRAN ARGENTINA S.A.
1306
30659095080
8486
8
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1307
30709543764
9721
9
EXTREME GEAR S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1308
30691602865
9944
0
EXTREME SA.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER ARGENTINA S.R.L.
1309
30708795395
10437
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1310
30663381616
10438
9
EYEWORKS ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1311
30663484385
9945
4
EZESA ARGENTINA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
F. Y A. BASILE S.A.I.C.E I.
1312
30500765816
9020
4
1313
30615967196
9853
8
F.P.V. S.A.
1314
30500987878
4586
0
F.V.SOCIEDAD ANONIMA
FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTR SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1315
30591287334
4229
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1316
30505537382
8831
8
FABRIL INDUMENTARIA S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1317
30551552817
10810
2
FABRISUR SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
FABRITAM SRL
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1318
30504835126
11063
2
1319
33521623549
9170
2
FACAM SA
1320
30712132554
10192
4
FACEBOOK ARGENTINA SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
FACIMEX VALORES S.A.
1321
33637221499
10762
3
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1322
30515491232
9868
4
FAESA FCA ARGENTINA DE ELASTICOS SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1323
30709752118
9722
2
FAG SISTEMS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
FAGAS S.A.
1324
30502443719
8832
1
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1325
33533661519
5936
4
FAGRAL S.A.C.I.E I.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1326
30693287304
7241
6
FAIRCO S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
FALABELLA SA
1327
30655725829
7872
8
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1328
30663260584
8365
0
FALABELLA Y CORSI INV. SOC. DE BOLSA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1329
30708474815
10193
8
FALMARK SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1330
33707463169
9231
0
FAMACON S.A.
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
FAMAR FUEGUINA S.A.
1331
30597066763
10440
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1332
30538068841
7892
4
FAMIQ SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1333
30709940569
10085
0
FAMSA - FAB. ARG. DE MOTOVEHICULOS S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
FAMULARO SA
1334
30538709995
4529
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1335
30708299053
8922
0
FARJI Y COMPAÑIA S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1336
30503606204
9598
7
FARLOC ARGENTINA SAICF
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
FARMA DEL PLATA S.R.L.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1337
33708974779
10963
1
1338
30708774681
10931
0
FARMAGRE SRL
1339
30682519416
7372
1
FARMANET SA
FARMCITY S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1340
30692138747
7264
3
1341
30707096078
10811
6
FARMITRON SA
1342
30500324313
4567
7
FARMOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
FASHION FOR DESIGNERS SA
1343
30710491107
10194
1
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1344
30654936419
7437
4
FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1345
30708214147
8923
4
FASTER BAGS ECOLOGY S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
FATE SAICI
1346
30500842586
4689
8
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1347
30707889728
10812
0
FAVIR TEXTIL SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
1348
30710190263
9171
6
FBL STANDS S.R.L.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
1349
30534431887
10445
6
FCA ARGENTINA S.A.
1350
30682450963
6742
0
FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA
FCA IMPORTADORA S.R.L.
DICIEMBRE 2015
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1351
30710315546
9385
3
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1352
30596572711
7825
8
FCB ARGENTINA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1353
30656112456
8195
0
FEBICOM S.A
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
FECORP S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1354
30708047003
10441
1
1355
30634595623
2445
3
FECOVITA COOPERATIVA LIMITADA
1356
30529118194
1920
9
FEDERACION MEDICA GREMIAL DE LA CAPITAL FEDERAL.
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
1357
33707366589
1061
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1358
30501213116
4429
4
FEDERAL MOGUL ARGENTINA SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1359
30712290060
11015
9
FEDESUR S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
FEG ENTRETENIMIENTOS SA
1360
30710007523
11016
2
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1361
30710403526
10442
5
FELER GROUP S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1362
33697543029
9191
2
FELIX LAVAQUE SA
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
FENIX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
1363
30709294837
10763
7
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1364
30656170383
10443
9
FERIALJO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1365
30641003154
1261
4
FERIAS AGROAZUL SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
FERRAGAMO ARGENTINA SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1366
30709787418
9946
8
1367
30658313335
3673
1
FERRERO ARGENTINA SA
1368
30676642230
9172
0
FERRETERIA CENTRAL SRL.
FERROMEL SA
1369
30576179274
6613
1
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1370
30517128194
4536
9
FERROSIDER SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1371
30518801453
6948
6
FERROSTAAL ARGENTINA S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
FERRUM SA DE CERAMICA Y METALURGIA
1372
30525341263
4942
1
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1373
30607988958
4648
1
FERVA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1374
30596013399
6825
1
FESTO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1375
30500055053
1399
5
FIANZAS Y CREDITO S.A. CIA. DE SEGUROS
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
FIAT CREDITO COMPAñIA FINANCIERA S.A.
1376
30692304884
7478
0
1377
30580711207
10446
0
FIBESA SA
1378
30645473325
8925
1
FIBRALTEX S A
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
FIBRO SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1379
30703969247
9947
1
1380
30708052724
8331
1
FIDEICOMISO LAVERC
1381
30640843329
9528
0
FIDIA SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
FIDUCIAL COOP.DE CREDITO,CONSUMO Y VIVIE
1382
30694403774
7219
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1383
30703976685
10447
3
FIESA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1384
30515432554
10448
7
FILIPUZZI Y CHIVILO SAC E I
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FILM SUEZ SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
1385
30676536945
5705
1
1386
30640398376
10449
0
FILOBIOSIS SA
1387
33602233869
9210
0
FILOMAR CRISTALES SA
FINADIET SACIFI
1388
30504710412
5186
7
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1389
33680627679
6592
6
FINANPEL COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1390
30708788585
10450
6
FINASIST S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FINCA FLICHMAN S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1391
30529496709
2405
0
1392
30706034532
10451
0
FINCREDIT LTDA COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA
1393
30530461722
5130
4
FINMA S.A.I.F
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1394
30647227119
4676
9
FINNING ARGENTINA SA.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1395
30502112259
6150
7
FIPLASTO SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
FIRMENICH SAIC Y F
1396
33534876969
4348
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1397
30503090658
9812
1
FIRSAG SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1398
33700978589
10387
9
FIRST CORPORATE FINANCE ADVISORS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FIRST DATA CONO SUR S.R.L.
1399
30522211563
6770
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1400
30690179020
9529
3
FIRST RATE S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1401
30516348727
4606
1
FISCHER ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
FISCHETTI Y CIA SRL
1402
33541463769
9797
8
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1403
30500980911
6362
7
FLAMIA SAICIA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1404
30602902788
9019
9
FLARGENT SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
FLATBAND SA
1405
30707593047
9173
3
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1406
30682427147
8203
7
FLIACER PARTICIPACIONES SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1407
30707850821
9613
0
FLINGDAY S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
FLINT INK ARGENTINA S.R.L.
1408
33605051389
6143
0
1409
30687677478
10452
3
FLOOR CLEAN S. R. L.
1410
30500609571
1506
5
FLORA DANICA SAIC
FLORIDA PRODUCTS SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1411
30517158565
10196
9
1412
30710243162
9174
7
FLORIDI R Y R SA
1413
30708365161
9350
0
FLOTAS COMERCIALES SRL
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
FLUOR DANIEL SOUTH AMERICA LIMITED
1414
30687237893
7626
7
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1415
30505930157
5954
3
FONSECA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1416
30699659807
9948
5
FOOD & SERVICES CONSULTING SA.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
FORD ARGENTINA SCA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1417
30678519681
5540
1
1418
30516544542
7613
8
FORD CREDIT COMPANIA FINANCIERA S.A.
1419
30655802971
10764
0
FOREX BURSATIL SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1420
30641546573
10813
3
FORMICOLOR SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
FORTALEIN S.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
1421
30707604790
10453
7
1422
30504113422
8680
0
FORTBENTON CO LABORATORIES SA
1423
30619447928
4804
9
FORTIN MAURE SA
1424
30602608790
8926
5
FRADEALCO SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1425
30709934860
10848
6
FRAFIE SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1426
30648171494
10454
0
FRAMINGHAM PHARMA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FRANCE ARGENTINE COSMETIC S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1427
30697254184
7062
1
1428
30607180578
8927
9
FRANCISCO FRARE S.A.
1429
30557334692
10043
0
FRANCISCO PAGANO E HIJOS SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
FRANQUICIAS CLANDESTINE SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1430
30708065559
11064
6
1431
30504155354
2639
4
FRATELLI BRANCA DESTILERIAS SA
1432
30526874249
5295
9
FRAVEGA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
FREDDO S.A.
1433
30701965554
7281
9
RES. 222-AGIP-08 / RES. 370-AGIP-2010
02/05/2008 - 01/08/2010
1434
30709559334
10197
2
FREEDOM MUSIC SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1435
30692971953
9723
6
FRESENIUS KABI S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA SA
1436
30635815201
10456
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1437
30519338706
6844
4
FREUDENBERG SA TELAS SIN TEJER
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1438
33501732139
5606
8
FRIC ROT S.A.I.C.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1439
30710065280
10849
0
FRICARNESPAT S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1440
30708896159
10850
5
FRIGO CAÑUELAS S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
FRIGOLAR S.A.
1441
30565654019
9781
8
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1442
30504540177
1775
3
FRIGORIFICO CARDENAS SRL
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1443
30505049655
3040
2
FRIGORIFICO EBRO SRL
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
FRIGORIFICO EL BIERZO S.A.
1444
30505150372
1827
7
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1445
30584941053
2837
1
FRIGORIFICO EL NAHUEL SRL
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1446
30516621385
10851
9
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
FRIGORIFICO GORINA SA
1447
30537869158
10457
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1448
30651992598
6644
0
FRIGORÍFICO LA OCTAVA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1449
30504103257
2497
1
FRIGORIFICO LA POMPEYA SACIF Y A
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
FRIGORIFICO MARILU DAMIANO SRL
1450
30519497251
9392
0
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1451
30503348728
2181
0
FRIGORIFICO PALADINI SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1452
30711275912
10852
2
FRIGORIFICO PASAJE LA CAROLINA SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
FRIGORIFICO PENTA SA
1453
30686265389
10853
6
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1454
30647046300
9724
0
FRIGORIFICO PRIGIONE S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1455
30654477090
2789
2
FRIGORIFICO RICARDO BOVAY E HIJOS SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
FRIGORIFICO RIOSMA S.A.
1456
30504960559
1656
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1457
30504750295
2571
0
FRIGORIFICO SANSU SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1458
30711948909
11017
6
FRIGORIFICO SUDESTE S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S A
1459
30631536790
10855
3
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1460
30708433590
9387
0
FRIGOVAC SRL
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1461
30596970156
10458
5
FRIMETAL SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FRIMSA SA
1462
33653239829
10856
7
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1463
30680742762
8682
8
FRUTARGEN S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1464
30707488847
10459
9
FUEGO RED S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1465
30612683537
9530
9
FUGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
FUJITEC ARGENTINA S.A.
1466
30575096111
6513
4
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1467
30680619006
9388
4
FULL METAL SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1468
33559768869
8685
9
FUNDACION FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACION MEDICA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
FUNDACION GALICIA SAUDE
1469
30708155108
8863
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1470
33561330609
8691
2
FUNDACION PARA LA LUCHA CONTRA ENF
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1471
30695586902
8693
0
FUNDACION PROSAM PROGRAMAS PARA LA SALUD
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
FURUKAWA INDUSTRIAL S.A PRODUTOS ELETRIC
1472
30707904050
9268
0
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1473
30707629777
11088
7
FUTUR SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
1474
30557565767
10460
4
FUTURA HERMANOS SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
FUTUROS SRL
1475
30562694648
8695
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1476
30707221786
8333
9
FYN SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1477
30520473676
5434
0
G FURER SACIYF
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
G G INTERNACIONAL SA
1478
30710440251
10044
3
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1479
30698376100
8568
6
G Y P NEW TREE S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1480
30707142096
9949
9
G&L GROUP S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
G. M. ELECTRONICA S.A.
1481
30614021485
9175
0
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1482
33707818129
9352
8
G.P. ARGENTINA SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
1483
30661883606
6660
1
G4S DETCON SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1484
30549486513
7630
3
G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1485
30707477160
8697
4
GADH S.A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
GADOR SA
1486
30500987185
4304
2
1487
30569008731
1173
2
GAHAN Y CIA SA
1488
30522428163
1756
0
GALENO ARGENTINA SA
GALENO ASEGURADORA D E RIESGOS DEL TRABAJO SA
1489
30685228501
6466
9
1490
30636754362
4816
4
GALERIAS PACIFICO S A
1491
30500915885
9766
0
GALFIONE Y CIA S.R.L.
GALICIA SEGUROS S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1492
30687145522
6369
2
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1493
30619453065
10765
4
GALICIA VALORES SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1494
30616085464
10087
7
GALILEO TECHNOLOGIES S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
GAM SRL
1495
30639782383
10461
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1496
30655329915
10199
0
GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1497
33709342059
9531
2
GAMELOFT ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
GANADERA SALLIQUELO SA
1498
30516791922
1082
0
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1499
33707409059
10857
0
GANADERA SAN ROQUE SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1500
30696857837
9725
3
GARANTIA MUTUAL DE SEG DEL TRANSPORTE
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
GARBARINO SA
1501
30540088213
7215
6
1502
30566108352
9480
2
GARCIA HERMANOS AGROINDUSTRIAL SRL
1503
33528807939
7382
0
GARCIA REGUERA SACIFEI
GAS NATURAL BAN SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1504
30657864117
7418
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1505
30587524348
9950
4
GASEI SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1506
30677784144
8336
0
GATES ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
GATUR SRL
1507
30707336745
8337
3
1508
30708402911
9389
8
GAX S. A.
1509
30636799641
9532
6
1510
30705064241
9798
1
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 388-AGIP-2009 / RES. 370-AGIP-2010
01/08/2009 - 01/08/2010
GB INGREDIENTS S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
GC SAC ARGENTINA SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
GE CONSUMER & INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1511
30679923753
6645
3
1512
33653235939
5728
9
GE HEALTHCARE ARGENTINA SA
1513
30680751257
9149
0
GE OIL & GAS PRODUCTS & SERVICES ARGENTINA SA
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES S.C.
1514
30707925767
8928
2
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1515
33709239649
8563
8
GEA WESTFALIA SEPARATOR ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1516
30698421289
9726
7
GELATIERI S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
GELATO NATURAL SA
1517
30687517241
9951
8
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1518
20160209888
9869
8
GELHORN, JUAN HUGO
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1519
30705065167
8703
3
GEMABIOTECH S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
GEMALTO ARGENTINA S.A.
1520
30663474800
8338
7
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1521
30655078874
8706
4
GEMEPE SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1522
30644997258
9870
3
GEMEZ SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
GEMINIS COMPUTER SA
1523
30643097121
8483
7
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1524
30651570758
8311
5
GENEBRE DE ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1525
30711041601
10932
3
GENERACION INDEPENDENCIA SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1526
30609068945
8929
6
1527
30505395502
7014
8
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA
1528
30689933226
6598
8
GENERAL MILLS ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 001-DGR-2008 / RES.192-AGIP-2009
01/02/2008 - 04/05/2009
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1529
30662071680
3705
9
GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1530
30677290478
3883
4
GENERALI ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.
1531
30710121954
11018
0
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1532
30710440413
10462
1
GEOCONSULT BUENOS AIRES S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1533
30710967160
10464
9
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
GEORGALOS HNOS SAICA
1534
30516139451
2528
5
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1535
30642056529
9952
1
GEOSYSTEMS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1536
30500781986
4390
1
GERARDO RAMON Y CIA SAIC
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
GERDANNA S.A.
1537
30697606390
8707
8
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1538
30707433996
8730
7
GERENCIAMIENTO HOSPITALARIO SA.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1539
30586499498
4148
5
GERMAIZ SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
GESTAM ARGENTINA S.A.
1540
30679636037
7275
5
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1541
30710860595
11019
3
GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1542
30708045329
10465
2
GESTIVA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
GETTERSON ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1543
30505227634
10466
6
1544
30502878936
9767
3
GIACOMINO SA
1545
30701007561
9315
6
GILERA MOTORS ARGENTINA SA
GIMO`S SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1546
30661717889
8732
4
1547
33710479009
10766
8
GIO BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
1548
30643990632
5894
9
GIRE SA
GIVAUDAN ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
1549
30536196206
4615
6
1550
30633279620
3857
4
GLADER SA
1551
30707027394
9211
4
GLASSER RRA SA
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1552
30517130032
4220
7
1553
30565209902
8930
1
GLEBA SA
1554
30708417668
9912
9
GLENDALE S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1555
30708537272
10767
1
GLOBAL EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
GLOBAL EVENTS ORG SA
1556
30709294969
10469
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1557
30700989050
7269
1
GLOBAL FARM SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1558
30707063854
10468
3
GLOBAL MED S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
GLUCOVIL ARGENTINA S.A.
1559
30710853688
10272
5
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
1560
30661950346
8334
2
GMS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1561
30708767928
9954
9
GO SHOP S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
GOBBI NOVAG SA
1562
30503270230
7453
6
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1563
30680089058
2382
8
GOGORZA Y CIA SRL
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1564
30699700238
11089
0
GOLCI SRL
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
GOLDEN JEANS 26 SA
1565
30709788449
9727
0
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1566
30585236760
11065
0
GOLOALFA S.A
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
1567
30640079378
8172
3
GOMERIAS NEUMEN S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
GONVARRI ARGENTINA S.A
1568
33710947479
10088
0
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
1569
30682446044
11020
9
GONZALEZ TABOADA GUEVARA Y ASOCIADOS SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1570
33709585229
9728
4
GOOGLE ARGENTINA SRL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
GOT S.A.
1571
30695580580
10471
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1572
30644435489
10472
0
GOYA CORRIENTES S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1573
30578380015
10473
3
GOYAIKE SAACIF
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
1574
30678564822
7516
1
GPAT CIA FINANCIERA S.A.
1575
30710949871
9955
2
GPL PET S.R.L.
DICIEMBRE 2015
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
GRADER S.A.
1576
30663093211
5796
9
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1577
30500194614
8734
1
GRAFEX SAGCIYF
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1578
30656031650
9768
7
GRAFICA TILCARA SA.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
GRAFIPACK SAN MARTIN S.R.L.
1579
33709458359
10964
5
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
1580
30708487364
10474
7
GRAFTOP S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1581
30697290830
7066
6
GRAMIT S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
GRANAR S A C Y F
1582
30528981700
1131
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1583
33515930529
8931
5
GRANBRIL SACIFIA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1584
30702026810
9316
0
GRAND CRU SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FIN E INDUSTRIAL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1585
30517307099
2431
0
1586
30645722864
8339
0
GRANOTEC ARGENTINA SA
1587
30633217803
9533
0
GRAVENT S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
GRENDENE ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1588
30708368845
8587
9
1589
30523206318
7367
1
GREY ARGENTINA S.A.
1590
30526498468
4591
0
GRIENSU SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
GRIFERIA RODDEX SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 388-AGIP-2009 / RES. 370-AGIP-2010
01/08/2009 - 01/08/2010
1591
30694767679
10201
4
1592
30661715665
9729
8
GRIMBERG DENTALES SA
1593
30500781293
2353
7
GRIMOLDI S.A.
1594
30504239671
2478
9
GRISSINO TORINESE S. A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1595
30707485287
8736
9
GRUPO AG S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1596
30708788984
10476
4
GRUPO AGROCOM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.
1597
30586748315
9233
8
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
1598
33683370059
10731
5
GRUPO BIOQUIMICO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1599
30707001735
8341
0
GRUPO CLARIN S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1600
30708427949
10477
8
GRUPO FENIX SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
GRUPO GC S.R.L.
1601
30710487231
9956
6
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1602
30654386192
9390
3
GRUPO ILHSA S.A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1603
30700570459
8738
6
GRUPO LEGAR S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1604
30501395389
8589
6
1605
30682379924
9987
4
GRUPO MSA S.A.
1606
30500548041
4558
2
GRUPO PEÑAFLOR SA
GRUPO PILAR S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1607
30707628312
8485
4
1608
33624658529
8932
9
GTC RIBBON SRL
1609
30536780811
8740
5
GUAICOS S.A.I.C.I. Y F.
GUAIRA SA
1610
30547257002
8933
2
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1611
20205157094
9535
7
GUERRA SERGIO GUSTAVO
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1612
30503692453
5206
9
GUILFORD ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
GUILLERMO M. ARNAUDE SACAIMFI
1613
30573823938
1053
9
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1614
30582876661
9295
4
GUITELO SRL
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1615
30517149698
9536
0
GULARO S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
GULF OIL ARGENTINA SA
1616
30552871029
11090
6
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
1617
33707571379
10479
5
GURIK S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1618
30707906959
9779
9
GUSTAVO QUIROGA E. P. M. S. A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1619
30636101830
8934
6
GUZMAN NACICH SAIC
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1620
30540248458
11066
3
H B FULLER ARGENTINA SAIC
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
H C PUMPER SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1621
30596768810
8403
1
1622
30659939122
9176
4
H TRIMARCHI SRL
1623
30703273196
7276
9
H. NIEVA Y ASOCIADOS SRL
H.C.A. SOCIEDAD ANONIMA
1624
30621630225
6476
7
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1625
30700911264
8342
3
HAFELE ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1626
30708244208
10481
4
HAIR SYSTEM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
HAK S.A.
1627
33712049419
10482
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1628
30612836953
8747
0
HALITUS INSTITUTO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1629
30503610988
10483
1
HALLIBURTON ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
HANESBRANDS ARGENTINA SA
1630
30655983151
11067
7
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
1631
30710233744
9667
6
HANSEATICA CIA DE SEGUROS DE TRANSPORTES
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1632
30708527978
10906
3
HARINAS 25 DE MAYO S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
HARMONY MUSIC GROUP SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1633
30710699492
10202
8
1634
30516253793
1064
0
HARRINGTON Y LAFUENTE SAC Y A
1635
30618829150
9177
8
HASAR SERVICIOS SRL
HATSU ELECTRONICS S. A.
1636
30691610361
8343
7
1637
33697235049
7761
9
HAVANNA S.A.
1638
30551528797
4734
6
HAVAS WORLDWIDE BUENOS AIRES SA
HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.
1639
30697269610
10261
3
1640
30500017011
1069
9
HDI SEGUROS SA
1641
30677425292
10484
5
HEALTHY SA
HEGUY HNOS Y CIA SACA
1642
30509031750
9655
0
1643
33707965849
10898
7
HELACOR SA
1644
30581109756
8344
0
1645
30682107223
10485
9
HELPORT S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES.1697-SHYF-02 / RES.192-AGIP-2009
01/06/2002 - 04/05/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
RES. 987-AGIP-2012 / RES. 939-AGIP-2013
01/01/2013 - 01/01/2014
HELIODAY S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
HELIOS SALUD SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1646
30535629486
9234
1
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
1647
33519281959
6413
7
HENKEL ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1648
30707084312
9872
0
HENRY COLOMER ARGENTINA S.R.L.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
HENRY HIRSCHEN Y CIA SA
1649
30540785216
5584
9
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1650
30620451971
10814
7
HERALDPLAST SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
1651
30663511315
10124
4
HERBALIFE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
HERMAC SAIC
1652
30505481212
8935
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1653
30697294895
9957
0
HERMES ARGENTINA S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1654
30661084096
9614
4
HERRALFER S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
HERSO SA
1655
30678209933
7769
8
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1656
30542034552
5243
0
HEWLETT-PACKARD ARGENTINA SRL
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1657
30654118767
7398
0
HIBU ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
HIDECO SA
1658
30516481036
10203
1
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1659
30661925783
9873
4
HIDROCARBUROS ARGENTINOS S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1660
33595405799
10486
2
HIDROCENTRO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
HIDROELECTRICA EL CHOCON SA
1661
30663461040
7572
6
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1662
30695577652
9178
1
HIDROLIMP SRL
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1663
30683048050
7632
0
HIDROVIA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1664
30645585344
9289
0
HIERROS LA TACADA S. A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1665
30711268177
11021
2
HIGH FASHION S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
HIJOS DE ADOLFO KIRCHUK S. R. L.
1666
30677372717
8748
4
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1667
33620589999
9656
4
HIJOS DE IGNACIO ELISSONDO SRL
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1668
30542099417
3415
5
HIJOS DE JALED AKIL S. EN COMANDITA POR ACCIONES
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
HIJOS DE PEDRO VINCENTI SA
1669
30609904999
8936
3
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1670
30539122793
7043
9
HIJOS DE SEGUNDO RATTI S R L
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1671
30626369622
9669
3
HILADO SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
HILANDERIA CAPEN SA
1672
30604601491
10204
5
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1673
30503543938
10859
8
HILANDERIA CHILAVERT C.I.F.I.S.A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1674
30579073167
10125
8
HILANDERIA FUEGUINA S.A. I y C
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
HILOS COSEFIL SA
1675
30557480907
10205
9
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1676
30708578041
9481
6
HILSON SRL
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
1677
30576630057
6544
2
HINCK SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.
1678
30655300186
8347
1
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1679
30651443101
7519
2
HITACHI DATA SYSTEMS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1680
30501169648
9874
8
HOJALMAR SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
HOJOBAR S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1681
30675963793
8488
5
1682
30501111127
7541
8
HOLCIM ARGENTINA S.A.
1683
30644495775
10488
0
HOME 2000 SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
HOME SHOPPING CLUB S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1684
30710523580
9625
6
1685
30711435553
10907
7
HOME TFK GROUP S.A.
1686
30577546777
7170
0
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SA
HORCRISA S.A.
1687
30707750681
9251
7
1688
30708121122
9179
5
HORMIGONERA MARTIN COCCO SRL
1689
30627744869
8489
9
HOSPILAB SA
1690
30545843036
7411
6
HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION CIVIL
HOSPITAL DE PEDIATRIA SAMIC
1691
30615915544
7646
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1692
33562773539
4758
7
HOTEL PRESIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1693
33536076099
7002
2
HOTEL WALDORF SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C.
1694
30517175621
7105
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1695
30570008796
9657
8
HOURCADE ALBELO & CIA SCC
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1696
33707159079
10489
3
HP FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
HREñUK SOCIEDAD ANONIMA
1697
30522250356
10064
0
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1698
33537186009
1355
8
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1699
30540546262
5854
6
HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
HSBC NEW YORK LIFE SEG. DE RETIRO ARGENT
1700
30643103652
6863
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1701
30707591788
10490
9
HUENEI CONSULTORA INFORMATICA SRL.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1702
33568630799
9730
3
HUGO Y ALBERTO MARCHESE S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
HUNTER DOUGLAS ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1703
30680779232
8490
4
1704
30709930504
10491
2
HY CITE BA S.R.L.
1705
30574096215
6756
2
HYUNDAI MOTOR ARGENTINA SA
I G T ARGENTINA SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1706
33661932509
9102
2
1707
30645092283
8938
0
I.P.A.C. S.A.
1708
30708744480
8749
8
IARAI S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1709
30710779054
10492
6
IATEC S.A. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA S.A.)
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1710
30644071266
7525
6
IBERARGEN S.A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
IBERO ASISTENCIA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1711
30643315684
7553
3
1712
30503961268
4409
8
IBM ARGENTINA SRL
1713
33610693909
9875
1
ICE CREAM S.R.L
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
ICEDREAM S.R.L.
1714
30657813865
10965
9
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
1715
30709140589
9876
5
ID ARGENTINA S. A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1716
30710422199
9537
4
IDALNO SRL
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
IDEAMODA SRL
1717
30708198400
8939
4
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1718
30687108406
8196
4
IDEAS DEL SUR S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1719
30709786284
8951
1
IDEAS Y DISEÑOS SIGLO XXI S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
IDESA INDUSTRIA DE ENVASES CORRUGADOS SA
1720
30639500728
9959
7
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1721
30707397809
8492
1
IDT CORPORATION DE ARGENTINA S.A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1722
30568457451
6066
0
IECSA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
IFISA SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1723
30538189282
9800
6
1724
33538766769
4568
0
IGARRETA S A C I
1725
30708020539
8493
5
IGT 33 S.A.
1726
30659801031
11068
0
1727
30693811860
9255
1728
30503787799
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
RES 001-DGR-2008 / RES.192-AGIP-2009
01/02/2008 - 04/05/2009
ILKO ARGENTINA SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
1
ILUBAIRES S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
115
4
ILUMINACION RONDA SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
ILVA SA
1729
30616106119
8494
9
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1730
30707973729
8495
2
IMAGEN E INFORMACION S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1731
30692273725
8209
9
IMAGEN SATELITAL SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECNOLOGIA SA
1732
30697598266
10494
3
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1733
30707180044
8750
3
IMERYS ARGENTINA S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1734
30708273577
10045
7
IMPLEMENTAR CONSULTORES S.R.L.
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1735
30698963235
9962
0
IMPORPLAS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
IMPORT MUSIC ARGENTINA SA
1736
30708393998
10207
6
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1737
30711196273
10815
0
IMPORT TECH SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
1738
30642020427
10065
3
IMPORTADOR MEDITERRANEA SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
IMPORTADORA AMERICANA S.R.L.
1739
30707537589
10860
3
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1740
30709091502
10816
4
IMPORTADORA BUENOS AIRES SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
1741
30604942051
7304
1
IMPORTADORA FOTOGRAFICA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
IMPORTADORA IDN SRL
1742
30709149950
10966
2
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
1743
30708901500
10089
4
IMPORTADORA JA SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
1744
30709265381
10967
6
IMPORTADORA REAL S.R.L.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
IMPORTADORA SUDAMERICANA S.R.L.
1745
30707338977
9538
8
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1746
33710698029
9963
3
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORIENTE SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1747
33500262899
10495
7
IMPRESIONES J.M.RAMOS MEJIA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SAIC
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
1748
33500355609
4528
8
1749
30651782615
10817
8
INASTILLEX SRL
1750
30687310434
7023
2
INC S.A.
1751
30708949481
9103
6
INCOTEL CORP.SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1752
30568759849
10208
0
INDARTUBO SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1753
30573907945
9540
7
INDECAR S.A.I.C. Y F.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1754
30611861547
6348
2
INDESIT ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1755
30638883178
10496
0
INDEXPORT MESSE FRANKFRUT S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
INDHOR SAICFI Y C
1756
30504242745
10818
1
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
1757
30546821060
10209
3
INDIAN CARPET SOCIEDAD ANONIMA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1758
30710259700
9482
0
INDIAN KINOR SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
INDRA SI S.A.
1759
30693133765
7707
1
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1760
30708851597
8755
1
INDUCON CONTENEDORES FLEXIBLES S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1761
30604175344
8847
8
INDUFRANCA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
INDUMENTARIA ANDINA S.A.
1762
30612056249
4951
6
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1763
30695585841
9672
6
INDUMOTORA ARGENTINA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1764
30643842722
7633
4
INDURA ARGENTINA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
INDUSNOR SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
1765
30610488079
10073
4
1766
30710574622
10861
7
INDUSTRIA AGROGANADERA DEL OESTE S.A.
1767
30502304913
4435
8
INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA IMSASACI
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1768
30709447846
8248
8
1769
30521094032
9105
3
INDUSTRIAL BEARINGS SACIFI
1770
30709435112
10768
5
INDUSTRIAL VALORES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES ARGENTINAS SA
1771
30657735899
6899
3
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1772
30621560448
8348
5
INDUSTRIAS DARC SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1773
30707784292
9964
7
INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
INDUSTRIAS FRUTICOLAS DE SAN RAFAEL S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1774
30530884933
9893
0
1775
30505391094
9881
5
INDUSTRIAS IBERIA S.A.I.C.
1776
30680622317
8940
0
INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SRL
INDUSTRIAS MARTIN SA
1777
30688241614
10497
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1778
30580208327
9539
1
INDUSTRIAS METALURGICAS IMPERIO SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1779
30516938133
4596
8
INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1780
30615763043
10126
1
INDUSTRIAS PLASTICAS AUSTRALES S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
INDUSTRIAS PLASTICAS CATAMARCA SA
1781
30603893871
9674
3
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1782
30690193422
8758
2
INDUSTRIAS PLASTICAS EREZCANO SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1783
30546811413
8757
9
INDUSTRIAS PLASTICAS WILTON SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
INDUSTRIAS PUGLIESE SA
1784
30547847586
5875
6
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1785
33515957133
8760
1
INDUSTRIAS QUIMICAS INDEPENDENCIA SACIFI
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1786
30515969213
9483
3
INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1787
30597069045
9018
5
1788
30645922715
9317
3
INDUSTRIAS SALADILLO SA
1789
30502891584
5921
8
INDUSTRIAS SICA SAIC
INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A.
1790
30604320433
4334
7
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1791
30530048825
6950
5
INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1792
30707343571
8763
2
INEBA S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
INEL SRL
1793
30544143782
9106
7
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1794
30654231016
5716
3
INESA ARGENTINA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1795
30711588910
10882
7
INFORMATICA FUEGUINA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
ING. PELLEGRINET S.A.
1796
30574832949
9262
9
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1797
30707185658
8497
0
INGENICO DO BRASIL LTDA SUC ARG
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1798
30576809545
9253
4
INGENIERIA AHMAD S.R.L.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1799
30569766253
7899
0
INGENIERIA GASTRONOMICA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1800
30582936346
10066
7
INGENIERO JOSE MARIA CASAS SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
INGENIO RIO GRANDE SACAAI
1801
30500532838
7957
7
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1802
30501091223
1244
9
INGENIO Y REF SAN MARTIN DEL TABACAL SRL
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1803
30686293846
9882
9
INGEPLAM S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
INGRAM MICRO ARGENTINA S.A.
1804
30702004701
7854
9
1805
30500655565
6915
0
INGRATTA SAICFI
1806
30629416249
6437
8
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
INGREDION ARGENTINA S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
INI TEXTIL SACEI
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
1807
30656680500
6333
6
1808
30580528933
5500
9
INMOBAL NUTRER S. A.
1809
30707998330
11022
6
INNOVATION CONSULTING S.A.
INSPECTORATE DE ARGENTINA S.R.L
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1810
33682447279
9541
0
1811
30640033173
7772
0
INST MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA
1812
30545866753
6364
4
INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
GCBA - ORDE. 40434/85
12/03/2007
1813
30500063242
4056
9
1814
30645104060
8765
0
INSTITUTO BIOLOGICO CONTEMPORANEO S.A.
1815
30708450576
8249
1
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CABA
INSTITUTO DE LA VISION SA
1816
33609526829
4799
3
1817
30999270421
9031
6
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD
1818
33578212219
6975
0
INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y ESTADISTICAS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
GCBA - ORDE. 40434/85
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1819
30707250484
8018
9
1820
30545842978
8766
3
INSTITUTO FRENOPATICO SA
1821
30528919711
5801
4
INSTITUTO MASSONE SA
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
1822
30522763922
3575
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1823
33545864849
8846
4
INSTITUTO OTORRINOLARINGOLOGICO SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1824
30501407093
7095
7
INSTITUTO ROSENBUSCH SA DE BEA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1825
33501112289
9883
2
INSTITUTO SANITAS ARGENTINO SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
INSTITUTO SEROTERAPICO ARGENTINO SAIC
1826
30501051825
3962
1
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1827
30519080946
10498
8
INSUGRA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1828
33610485869
8498
3
INSUMA SRL
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1829
30500532145
10046
0
1830
30707151400
9017
1
INTCOMEX ARGENTINA SRL
1831
30708046724
10499
1
INTEGRAL PACK EXPRESS S.A.
INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.
1832
30704961983
7299
6
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1833
30708404728
9801
0
INTEK SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1834
30697558868
8768
0
INTENSE LIFE SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
INTERACCION SEGUROS S.A.
1835
30620833173
1317
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1836
30519868365
7580
7
INTERBAIRES S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
1837
30690783521
7949
6
INTERBANKING SA.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
INTERBAS S.A.
1838
30693330889
10500
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1839
30710688415
10501
6
INTERBURO S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1840
30699170352
9802
3
INTERCAFE SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
INTERCARGO SAC
1841
30538274832
10502
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1842
30609422854
4471
6
INTERCLIMA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1843
30629865485
6330
5
INTER-GRABO S.R.L
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1844
30700517884
8349
9
INTERJUEGOS S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1845
30662063327
10503
3
INTERLOG S. A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
INTERLUB SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1846
30575766710
11069
4
1847
30619453685
8008
0
INTERMACO S.R.L.
1848
30641867000
7756
9
INTERMAR BINGOS S. A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SA
1849
30697646627
9803
7
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1850
30708064641
8500
8
INTERNACIONAL RICKY SARKANY S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1851
30529952089
5425
6
INTERNATIONAL FLAVORS Y FRAGRANCES SACI
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.
1852
30610298601
3333
7
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1853
30603887979
9731
7
INTERNATIONAL TIME GROUP SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1854
30708118652
9965
0
INTEROPTICS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
INTERPACK S.A
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1855
30548089405
5217
0
1856
30586068160
6934
3
INTERPUBLIC SA DE PUBLICIDAD
1857
30707818057
9732
0
INTERSERVIT SRL
INTERTECNO SRL
1858
30685863150
9107
0
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1859
30651549600
10769
9
INTERVALORES SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1860
30708727217
10819
5
INTERVIDRIO SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
INTEX SACI
1861
30553719409
8769
4
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1862
30712022163
11091
0
INTIMA RETAIL SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
1863
33708050119
8335
6
INTL CAPITAL S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
INTL CIBSA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
1864
33621743789
10758
7
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1865
33708201249
11092
3
INVERCOOP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
1866
30547838307
4663
0
INVESTI FARMA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
INVESTIGACIONES MEDICAS SA
1867
30639691930
8859
3
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1868
20228454681
6859
0
IPARRAGUIRRE MARIANO CESAR
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1869
30693739698
9733
4
IPG MEDIA BRANDS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1870
30516742034
4427
7
IPH SAICF
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
IPMAG S. A.
1871
30708023910
8501
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1872
30535896379
9308
9
IPS SAIC Y F
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1873
30658473944
10504
7
IPSOS ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
IRACI Y BRUCCIAMONTI SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1874
30526593800
9804
0
1875
30559807970
8089
0
IRAOLA Y CIA SA
1876
30682504052
9967
8
IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A.
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA
1877
30525322749
7442
4
1878
30527677331
7203
0
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.
1879
30617340875
10505
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
ISBAN ARGENTINA S.A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ISEM S.A.
1880
30663369500
10507
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1881
30660306540
8078
8
ISOLANT SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
1882
30710082339
10508
1
ISOLUX INGENIERIA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ISOLUX INGENIERIA SA E IECSA SA UTE
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1883
30710681836
10881
3
1884
30708437251
9286
0
ISOSEM ARGENTINA SA
1885
30576800602
9109
8
ISOTERMA SRL
ISRAEL FELER SA
1886
30708099518
10509
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1887
30708122471
10511
4
IT PATAGONIA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1888
30698031413
10512
8
IT RESOURCES SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1889
30598201273
4507
8
ITALCOSMETICA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1890
30642579505
7706
8
ITALCRED S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
ITALO MANERA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
1891
33520908809
4016
6
1892
30613671664
9235
5
ITALO MASSA S.A.
1893
30707766316
9051
2
ITRON ARGENTINA S.A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
IVA INDUSTRIA VIDRIERA ARGENTINA SACIFI
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1894
30500989854
10269
2
1895
30562069956
9658
1
IVAN L. O FARRELL S.R.L.
1896
33501707029
5207
2
IVAX ARGENTINA S.A.
IVECO ARGENTINA SA
1897
30585895268
3065
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1898
30710380887
9616
1
IVETRA S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
1899
30709242713
10862
0
J & J SRL
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
J LLORENTE Y CIA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1900
30529808069
2161
3
1901
30526183076
5116
0
J WALTER THOMPSON ARGENTINA SA
1902
30636641355
8771
3
JALINE S.R.L.
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA S.A
1903
30598129246
4299
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1904
30709426903
10514
5
JAS DISEÑO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1905
30622760505
9659
5
JAUREGUI LORDA SRL
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
JAUREGUY SACIYA
1906
30521018433
9805
4
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1907
30708935685
9319
0
JB TEXTILES SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1908
30560378056
3337
1
JBS ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
JEFFERSON SUDAMERICANA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
1909
30506357841
6616
2
1910
30560282342
9320
6
JELUZ SACIFIYA
1911
30632884385
10515
9
JENCK SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
JOALERI S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1912
30646351584
9969
5
1913
30598498500
4322
1
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
1914
30501991070
9542
4
JOHNSON ACERO S.A.
1915
30574540034
8318
0
JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA SRL
JOHNSON Y JOHNSON DE ARGENTINA SAC E I
1916
30500572309
4445
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1917
30708903422
10516
2
JOIA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1918
30675998112
10270
8
JOLDEN SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
JORGE - ANDRES SA
1919
30663359718
8191
6
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1920
30707526315
9645
2
JORGE AGUIRRE URRETA S.A.
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
1921
33639585889
10863
4
JORGE LUIS TOLOSA S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S A
1922
30554345774
10060
5
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1923
33606484599
8351
8
JORVICAL ACEROS S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
1924
30580128994
9806
8
JOSE BASSO SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
JOSE M ALLADIO E HIJOS SA
1925
30502680478
8503
9
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1926
30525436817
10127
5
JOSE MINETTI Y CIA. LTDA. S.A.C.I.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
1927
30538271310
8404
5
JOSE RAMON AREAN Y CIA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
JOSE TRENTO VIDRIOS SRL
1928
30708390409
10210
9
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
1929
33678279949
10517
6
JOSIMAR S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1930
30540526687
10211
2
JOYART SACIM
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
1931
30583137943
7509
4
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1932
30698797335
10518
0
JTC S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1933
30688273060
6947
2
JUAN BARBERIS Y ASOCIADOS S.R.L.
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1934
30611377491
10968
0
JUEGOS Y JUGUETES SRL
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
1935
30710105770
11023
0
JUKEBOX SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
JUKI SACIFIA
1936
33523287589
9016
8
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1937
30709965316
10770
4
JULIO A. MACCHI SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
1938
30708772964
8238
0
JUMBO RETAIL ARGENTINA SA
RES. 2508-SHyF-04
08/09/2004
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUT. Y PATRIMONIO
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1939
30500060413
1141
0
1940
30649501560
9884
6
JUST INTERNATIONAL LATAM S.A.
1941
30707352325
8943
0
1942
33707053289
8774
1943
30588562111
1944
30697591474
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
K.V.N. S.R.L.
RES. 222-AGIP-08 / RES. 370-AGIP-2010
02/05/2008 - 01/08/2010
4
K`NAAN S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2370
2
KALCIYAN TECNOLOGIA DEL VIDRIO S.A.
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
9340
2
KALDI S.A.
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
KALFAIAN HNOS. SRL
1945
30678264969
9110
3
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
1946
30519547143
5480
7
KALPAKIAN HNOS SACI
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1947
30694376297
10519
3
KAPSCH TRAFFICCOM ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
KARAKAS KIRIG
1948
20188185429
10520
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1949
30644310848
10521
2
KARCO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1950
30711072620
11024
3
KARINA KANAAN SRL
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.
1951
30678204982
10522
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1952
30555687911
9970
0
KARPATOS S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1953
30500839275
10090
0
KASDORF SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
KASSERINE SA
1954
30707981233
10820
0
1955
30707528458
9027
0
KEMINI S.A.
1956
30711530793
10524
3
KENDALE SA
KENTEC ARGENTINA S.A.
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
RES. 222-AGIP-08 / RES. 370-AGIP-2010
02/05/2008 - 01/08/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1957
30646145739
8944
4
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1958
30709025984
9971
4
KETHER S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1959
30707535071
9395
1
KIA ARGENTINA S.A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
1960
30553637232
9452
5
KIERO SRL
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
KIMBERLY - CLARK ARGENTINA S.A.
1961
30609607935
4655
9
1962
30646950240
8776
1
KIMPO SA
1963
30701233820
8945
8
KIOSHI S.A.
KISKALI S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1964
30702680057
8946
1
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
1965
30640616527
10908
0
KLIN S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
1966
30526191710
4598
5
KLOCKMETAL SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
KLOCKNER PENTAPLAST DE ARGENTINA SA
1967
30707053972
7405
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1968
30525649691
4296
6
KODAK ARGENTINA SAIC
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1969
30708181990
9543
8
KOLORS KEVARKIAN SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
KOMETO DE SERGIO MARIO Y GABRIEL TAOI
1970
30662162589
3716
0
RES. 270-AGIP-2009
01/06/2009
1971
30609331190
9972
8
KOMPUSUR SOCIEDAD ANONIMA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
1972
30710238029
10526
0
KONECTA SERVICIOS ADMINISTRA. Y TECNOLOGICOS SL SUC ARG.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
KOPELCO SA
1973
30569223454
8777
5
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
1974
30710513402
10527
4
KORO AR S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
1975
30708715642
10909
4
KOSO S.R.L.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
KOVALPLAST SRL
1976
30658801755
10933
7
1977
30677399879
8504
2
KOWZEF SA
1978
30711635188
10864
8
KRIOLLA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES 001-DGR-2008 / RES.192-AGIP-2009
01/02/2008 - 04/05/2009
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
1979
30604514009
6971
5
KRONEN INTERNACIONAL SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
1980
30540217234
10212
6
KRUGER SACIFEI
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
KUHNE+NAGEL S.A.
1981
30608517746
9544
1
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
1982
30501460423
4571
3
L`OREAL ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1983
30511824563
6084
9
LA BIZNAGA SAACIF Y M
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
LA BOLSA DE CAFE SA
1984
30500683267
9734
8
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
1985
30663221317
3992
6
LA BUENOS AIRES SEGUROS DE VIDA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
1986
30686267055
6438
1
LA CAJA ASEG. DE RIESGOS DE TRABAJO ART
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
LA CAMARA S.A.
1987
30708060530
9885
0
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
1988
30525518910
1662
7
LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
1989
30703264847
10865
1
LA CANTORA SRL
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
LA CARDEUSE S.A.
1990
33644471069
10058
6
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
1991
30676940118
9618
9
LA COLINA S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
1992
30500050620
1087
8
LA CONSTRUCCION SA CIA ARGENTINA DE SEGUROS
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
LA CORTE S.A.
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
1993
30681480818
11070
0
1994
33623330619
2247
6
LA CUMBRE SAN LUIS S.A.
1995
30501113413
2505
8
LA DELICIA FELIPE FORT SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
LA EMILIA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
1996
30639169088
8947
5
1997
30515419760
1135
7
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA DE SEGUROS
1998
30685908138
9619
2
LA ESMERALDA LTDA. COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA
LA ESTRELLA SA SEGUROS DE RETIRO
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
1999
30620920874
3730
5
2000
30504924358
5523
6
LA FARMACO ARGENTINA ICSA
2001
33630481649
9397
9
LA FAVORITA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
LA GANADERA NUEVA ESCOCIA S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2002
30677284265
10866
5
2003
33500038069
1118
1
LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA DE SEGUROS
2004
30626824605
9886
3
LA INVERSORA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2005
30500106316
5628
1
LA LEY S.A. EDITORA E IMPRESORA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
2006
30696051816
10528
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2007
30500051163
1217
5
LA MERIDIONAL CIA ARG DE SEGUROS SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2008
30500041133
1103
5
LA NUEVA COOP. DE SEGUROS LIMITADA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
LA PAPELERA DEL PLATA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
2009
30501036672
4425
0
2010
30502995622
9236
9
LA PASTORIZA S.A.
2011
30500032886
6841
3
LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
LA QUINTANA SRL
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
2012
30500996745
11093
7
2013
30501506946
11094
0
LA RUECA PORTEÑA SACIFIA
2014
30697583048
7309
0
LA RURAL S.A.
2015
30527196112
1693
5
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SA LTDA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
2016
30689133483
6559
9
LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2017
30500017704
1060
6
LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS GRALES
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
LA TOALLERA ARGENTINA SRL
2018
33527840029
9111
7
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2019
30709169749
9620
8
LA UNION COOPERATIVA DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2020
30708718781
10213
0
LABANIM SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
LABESTA S.A.
2021
30681778078
9678
8
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2022
30676326207
8167
3
LABORATORIO DOMECQ Y LAFAGE SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2023
30630264010
8778
9
LABORATORIO BIOMEDICO DR. RAPELA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2024
30570007870
9398
2
LABORATORIO CUENCA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2025
30581050301
8598
0
LABORATORIO DE MEDICINA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LABORATORIO DOMINGUEZ SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2026
30529900747
8779
2
2027
33580025779
8781
1
LABORATORIO DOSA S.A
2028
30500571485
4333
3
LABORATORIO ELEA SACIF Y A
LABORATORIO FRENCH S.A.
2029
30577301545
5442
1
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2030
30501676892
6875
2
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2031
30661728597
7655
8
LABORATORIO LKM SA.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LABORATORIO MANTEL S R L
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2032
30559310308
8783
9
2033
30525858274
5297
6
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL
2034
30568294315
9887
7
LABORATORIO REIG S.A.
LABORATORIO VARIFARMA SA
2035
30682667709
8784
2
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2036
30646950313
9680
7
LABORATORIO Y MOLINO PORTA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2037
30502094196
4244
8
LABORATORIOS RAFFO SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
LABORATORIOS ABRYON SA
2038
30617520458
3208
3
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2039
30504507323
4588
7
LABORATORIOS ANDROMACO SAICI
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2040
30504278154
4413
4
LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA SAIC
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
LABORATORIOS BAGO SA
2041
30516024840
4176
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2042
30500547290
4523
0
LABORATORIOS BERNABO SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2043
30501596082
4599
9
LABORATORIOS CASASCO SAIC
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
LABORATORIOS DI FA PE SAIC
2044
30540470991
9895
8
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2045
30520581258
8599
4
LABORATORIOS DUNCAN
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2046
30651995708
8600
5
LABORATORIOS EDGARDO JORGE GEZZI SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LABORATORIOS ESME SAIC
2047
33504284439
9735
1
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2048
33702248189
8602
2
LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2049
30534475795
8505
6
LABORATORIOS FABRA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2050
30503746235
5763
3
LABORATORIOS FERRING S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
LABORATORIOS FRASCA S.R.L.
2051
30642976881
10529
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2052
30616806188
10214
3
LABORATORIOS IGALTEX SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2053
30503720929
8603
6
LABORATORIOS IMA SAIC
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LABORATORIOS IMVI SA
2054
30555847846
8948
9
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2055
30515900914
8604
0
LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2056
30503832328
5385
8
LABORATORIOS POEN SACIFI
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
LABORATORIOS POENIX SAICF
2057
30544640212
3927
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2058
30700567695
8607
0
LABORATORIOS PRETTY S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2059
30504294222
4535
5
LABORATORIOS RICHET SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LABORATORIOS RICHMOND SACIF
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2060
30501152826
4943
5
2061
30602781190
4641
6
LABORATORIOS RONTAG SA
2062
30708429909
8614
8
LABORATORIOS SOLKOTAL SA
LABORATORIOS TEMIS LOSTALO SA
2063
33500867979
1648
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2064
30504803399
9736
5
LACA LABORATORIO DE COSMETICA AVANZADA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2065
30707906967
9660
0
LACOSTE J.M. Y CIA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
LACTEOS BARRAZA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
2066
30661383034
2183
7
2067
30687147436
6956
7
LACTEOS CONOSUR SA
2068
30566219766
10048
8
LACTEOS EL MUNDO SRL
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2069
30613660190
1812
0
LACTEOS VIDAL SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
2070
30583014833
8507
3
LACTOCREM SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
LADELAC SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2071
30636163585
10530
7
2072
30707293280
8353
5
LADOBLEA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2073
30698783032
8229
5
LADY STORK SA
RES.1697-SHYF-02 / RES.192-AGIP-2009
01/06/2002 - 04/05/2009
2074
33711220289
10910
0
LAFLANCE S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
2075
33567905719
10867
9
LAGARDE SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2076
30541716331
2707
0
LAGOMARSINO SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
LAHER S R L
2077
30597419348
8845
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2078
30710964277
11025
7
LAKAUT S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2079
30703001633
9545
5
LAKERS CORP S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
LALOR SA CONSIGNATARIA MANDATARIA Y FINA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2080
30540876424
1012
2
2081
30503458760
8949
2
LAMINACION BASCONIA S.A.
2082
30707542329
9445
8
LAN ARGENTINA SA
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
LANHIL SAI Y C
2083
30515605866
10215
7
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2084
30707494014
9682
4
LANNOT SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2085
30708269820
9661
4
LANUSSE-SANTILLAN Y CIA S.A.
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
LANZA ROBERTO M Y DUCA OSCAR H
2086
33648454819
3564
0
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2087
33540760379
8354
9
LAQUIMAR SACIF
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2088
30712310592
11026
0
LARTIRIGOYEN & OROMI S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
LARTIRIGOYEN Y CIA SA
2089
30613985995
9662
8
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2090
30702637895
10531
0
LAS BLONDAS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2091
30514392001
10091
3
LAS CAMELIAS S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
LASA SOCIEDAD DE BOLSA SA
2092
30708009721
10771
8
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2093
30662960582
9683
8
LASER DISC ARGENTINA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2094
30663150614
10532
4
LATIN AMERICA POSTAL SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2095
30710243715
10934
0
LATIN AMERICAN COMMUNICATION SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
LATIN GRAFICA SRL
2096
30679107220
9422
0
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2097
30708028696
9685
5
LATIN SHOES SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2098
30708043318
9807
1
LATIN SUR COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
LATIN WORK SA
2099
30708083131
10216
0
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2100
30696218842
9808
5
LATINA DE GESTIÓN HOTELERA SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2101
30604964306
5722
7
LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
LAUDA TEXTIL S.A.
2102
30515493693
4638
3
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2103
30708291931
10822
8
LAWEAR SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
2104
30712057463
10533
8
LCT GROUP SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
LDC ARGENTINA S.A.
2105
30526712729
4544
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2106
30712184597
11095
4
LE MARROQ S.R.L.
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
2107
30679202045
10534
1
LEADER ELECTRONIC SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
LEATHER ART SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2108
30708614455
9687
2
2109
30501250305
3226
2
LEDESMA SAAI
2110
30667291301
6538
9
LEDESMA Y ARANA SRL
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
2111
33693478389
7216
0
GCBA - ORDE. 40434/85
10/12/1997
2112
30708702915
11071
3
LEMANTEX SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
2113
30709237647
9973
1
LENOVO (SPAIN), S.L. SUCURSAL ARGENTINA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2114
30661041486
8950
8
LESEDIFE SA
2115
30691712350
10536
9
LESS S.R.L.
DICIEMBRE 2015
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
LESTAR QUIMICA SA
2116
30504009048
7601
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2117
30686897245
9688
6
LEURU SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2118
30645080277
8355
2
LEVAL S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
LEVEL 3 ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2119
30626747171
7720
2
2120
30681466343
7619
0
LEXMARK INTERNACIONAL DE ARGENTINA INC
2121
30707280480
9399
6
LG ELECTRONICS ARGENTINA SA
LG. PALOPOLI S.A.
2122
30696718969
9112
0
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2123
30501098252
3019
0
LHERITIER ARGENTINA SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
2124
30708146125
9974
5
LIBESA ARGENTINA S. A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
LICENCIASONLINE SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2125
30710362218
10935
4
2126
30561362366
3478
5
LICORES ARGENTINOS SA
2127
30500059490
1146
9
LIDERAR CIA. GENERAL DE SEGUROS SA
LIEFRINK Y MARX SACI IMP Y EXP
2128
30540019297
8510
6
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2129
30686508923
10732
9
LIGHTECH S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2130
30516877223
10129
2
LILIANA S.R.L.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
LIMANSKY S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2131
30521629106
9888
0
2132
30710334931
10868
2
LIMINAL S.A
2133
33707167519
9115
1
LINCOLN ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA
LINEAS DEL NORTE SA
2134
30710710178
10936
8
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
2135
30519891499
7661
1
LINSER SACIS
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2136
30585221852
8843
3
LIONEL'S S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
LIPSIA S.A.I.C. Y.F.
2137
30525331616
5554
4
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2138
30708734078
10869
6
LIWIN S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2139
30661926844
3723
8
LLORENTE-DURAÑONA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2140
30625482522
9484
7
LO PRIMO SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
LOCALES SA
2141
30709208124
10092
7
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
2142
30707059806
8511
0
LODISER SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2143
30707985263
11096
8
LOGEXPOR SRL
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
LOGICAL SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2144
30567294656
8512
3
2145
33621885559
5629
5
LOGICALIS ARGENTINA S.A.
2146
30687280438
7650
0
LOGINTER S.A.
LOGISTICA LA SERENISIMA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2147
30707210385
7912
6
2148
30521950664
4502
0
LOIMAR SACIFIC Y A
2149
30537458263
10539
0
LOITEGUI SACIACI Y F
LOMA NEGRA CIA SA
2150
30500530851
4531
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2151
30504846454
2607
2
LOMSICAR SAICIF Y A
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2152
30707063897
10540
5
LONECO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
LONGVIE SA
2153
30500833781
4551
7
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2154
30539439096
4517
6
LOS 5 HERMANOS SAICFIA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2155
30555414222
2712
0
LOS CINCO HISPANOS SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
LOS SOLES INTERNACIONAL S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
2156
33696176219
10541
9
2157
30502284637
4617
3
LOSA LADRILLOS OLAVARRIA SA
2158
30679924741
9322
3
LOUIS VUITTON ARGENTINA SA
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2159
30708747765
9809
9
LOWSEDO SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2160
30709465801
11072
7
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES D ATRI S.R.L.
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
LUCERNA SA
2161
30707956107
9810
4
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2162
30710709773
9811
8
LUCKY LION SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2163
30528127610
8356
6
LUIS SALMUN SACEI
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
LUJANDRO SRL
2164
30547632415
10542
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2165
30711666962
10543
6
LUPATV S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2166
30712071156
10947
0
LUSQTOFF ARGENTINA S.A.
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
LUXOTTICA ARGENTINA S.R.L.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2167
33691544929
10093
0
2168
30708380500
10130
8
LUZ VERDE ILUMINACION S.R.L.
2169
30504364174
7705
4
M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L.
M NAHMIAS SACI
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2170
33500625649
6618
0
2171
30530589265
4609
2
M ROYO SACIIFF
2172
30537464549
10094
4
M ROZENBAUM E HIJOS SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
M Y F DISTRIBUIDORA S.A.
2173
30605594634
8357
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2174
30708326948
8358
3
M Y G DISTRIBUIDORA SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2175
30707094342
9976
2
M. E. INTERNATIONAL SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
M.C.ZAMUDIO SA
2176
30591674443
8359
7
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2177
30693211049
10545
3
M.D. CONSULTORES S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2178
30707636447
9813
5
MAC CENTER SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
MACAIR JET SA.
2179
30663512850
7389
5
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2180
30650468380
9400
7
MACO TRANSPORTADORA DE CAUDALES SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2181
30597928579
4511
4
MACOSER SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MACRO SECURITIES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
2182
30657515503
10772
1
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2183
30656667717
8407
6
MACRO TEXTIL SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2184
30651861299
8616
5
MACROPLAST S A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2185
30710477120
10095
8
MADE IN LEATHER S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
MADELAN S.A.
2186
30615243031
3838
1
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2187
30575962773
8360
2
MADERAS VILLA URQUIZA SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2188
30643146645
6370
8
MADERGOLD S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MAERSK ARGENTINA S.A
2189
30677737545
10546
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2190
30561362749
10744
4
MAESTRO Y HUERRES SOCIEDAD ANONIMA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2191
30707570136
8361
6
MAGNETI MARELLI RESPUESTOS S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
MAGOZ SA
2192
30707463305
9977
6
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2193
30707349987
10547
0
MAKING DREAMS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2194
30692916472
9546
9
MAKITA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
MALDATEC SA
2195
30632922953
8952
5
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2196
30584529454
9459
0
MALI Y CIA S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
2197
33707793339
8618
2
MANDAR SALUD S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
MANDATOS Y TERCERIZACIONES SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2198
30707133356
10937
1
2199
30707231420
9978
0
MANIK.COM SA.
2200
30502458937
7568
0
MANN + HUMMEL ARGENTINA S.A.
MANSILLA E HIJO S R L
2201
30555801269
10969
3
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2202
30520292000
10548
4
MANTELECTRIC ICISA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2203
30708192445
8362
0
MANUCHAR ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2204
33576847659
6637
2
MANUEL ARSLANIAN SA
2205
30597188710
9015
4
MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA
DICIEMBRE 2015
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A.
2206
30697309264
8514
0
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2207
30500811435
6758
0
MAPA VIRULANA S.A.I.C.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2208
33700964049
9891
3
MAPED ARGENTINA S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA SA.
2209
33700893729
7179
2
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2210
30500007539
1129
3
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2211
30595016777
4642
0
MAPRIMED SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
MAPRIN S.A.C.I.A
2212
30537072314
5373
2
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2213
30637112135
8363
3
MAQUINAS Y SOLDADURAS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2214
30656901418
8619
6
MAR - CAL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
MAR MAQUINARIAS SA
2215
30677774971
10217
4
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2216
33708711999
10549
8
MARANSI S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2217
30538218290
7195
4
MARBY SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
MARCOS G KOHEN Y CIA SRL
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2218
30712070281
10938
5
2219
30620744499
2295
0
MARDI SA
2220
30527338200
2164
4
MARGARITIS SACI
MARIO S. FERNANDEZ Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
2221
30658521094
10773
5
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2222
33641747969
10774
9
MARIVA BURSATIL SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2223
33695434729
9303
0
MARMO BRA SRL
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
MAROLIO S. A.
2224
30711303592
11027
4
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2225
30699660376
10550
3
MARPAMA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2226
30687282279
7434
3
MARPOLO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
MARRA MARCELO ANDRES
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2227
23180890629
9911
5
2228
30583159742
9014
0
MARSEB S.R.L.
2229
30708447915
10218
8
MARTCAR SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2230
30568557464
10551
7
MARTIN CAVA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MARTIN G. LALOR SA
2231
30609357955
1050
8
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2232
33691545089
9979
3
MARTIN GROUP S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2233
30527341821
9333
5
MARTINEZ HERMANOS Y CIA SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2234
33505503649
9547
2
2235
30529278566
7729
5
MARVAL Y O'FARRELL
2236
30708829710
10219
1
MARWEN SA
MARY KAY COSMETICOS SA
2237
30583177724
6889
5
2238
30679075930
10096
1
MARY Y JOE SRL
2239
30708173076
8620
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
MARYNA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
MAS COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO
2240
30707652493
8364
7
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2241
30711288984
10939
9
MAS ERRAZURIZ SA CONSTRUCTORA SUDAMERICANA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
2242
30612119992
10775
2
MASCARETTI Y CIA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
MASISA ARGENTINA SA
2243
30656553711
5656
9
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2244
30610333822
1605
9
MASIVOS SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
2245
33500606989
4484
5
MASSALIN PARTICULARES SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
MASTELLONE HNOS SA
2246
30547242331
1584
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2247
30596778085
10911
3
MASTERFILT S.R.L.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
2248
30663500399
6918
1
MASTERFOODS ARGENTINA LTD.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2249
30501588721
8621
5
MASTROPOR SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2250
33614072429
10878
0
MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
MATERCELL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2251
30708404981
8622
9
2252
30505839222
8997
6
MATERIA HNOS. S.A.C.I.F.
2253
30709168084
9273
0
MATERIALES 2003 SRL
MATERIALES ELECTRICOS SA
2254
30549743001
8518
5
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2255
30709250538
9621
1
MATERIALES SAN FERNANDO S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2256
30683699507
8520
4
MATERIALES SAN JUSTO S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MATHIESEN ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2257
30576347460
5720
0
2258
30627435033
10220
7
MATIZ SA
2259
30684743739
8985
0
MATSU S.A.
MATTEL ARGENTINA S.A.
2260
30662100451
5708
2
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2261
30711813361
10553
4
MAX CONSTRUCCIONES SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2262
30708282924
10970
9
MAX PHARMA S.R.L.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
MAXICONSUMO S.A.
2263
30663005843
8954
2
2264
30615465921
10554
8
MAXIM SOFTWARE S. A.
2265
30663205249
7530
6
MAXIMA SA AFJP
MAXIPACK SA
2266
33600905029
8955
6
2267
30712097538
10221
0
MAXUS ARGENTINA SA
2268
30612865333
3945
6
MAYCAR S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
MAYORAL BURSATIL SC
2269
30661907874
10776
6
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2270
30711366926
10912
7
MAYORISTA SAN TELMO S.R.L.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
2271
30707296832
8521
8
MAYORISTANET.COM S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MAYPUN SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2272
30710639376
9980
9
2273
30687725766
8956
0
MAZALOSA SA
2274
30641480092
10743
0
MBA LAZARD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
2275
30679645907
8957
3
MC CAIN ARGENTINA SA
MCO LEX S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2276
30710053304
10555
1
2277
30709437247
9981
2
MDEI SRL
2278
30583195013
8958
7
MECALUX ARGENTINA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
ME-CHEESE S.R.L
2279
30708479027
9548
6
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2280
30661758410
7528
7
MEDANITO S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2281
33695614549
9737
9
MEDIA PLANNING S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
MEDIACOM ARGENTINA SA
2282
30697957290
9401
0
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2283
30709981362
8525
2
MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2284
30707042679
10222
4
MEDICAL FOAM SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
MEDICAL S ORGANIZACION DE PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS SOCIEDAD ANONIMA
2285
33578615399
1902
0
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2286
30652398541
6472
2
MEDICAR S A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2287
30658035033
10557
9
MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MEDICUS SA DE ASIST ENCIA MEDICA Y CIENTIFICA
2288
30546771314
2491
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2289
30681783055
6550
6
MEDIFARM S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2290
30693184947
10558
2
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MEDIX ICSA
2291
30523200751
8959
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2292
30696348150
8625
0
MEDIZIN DE SERVICIOS SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2293
30689023068
10559
6
MEGA TECH S. A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2294
30707165401
8626
3
MEGADER S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2295
30698950540
8627
7
MEGADIAGNOSTICO SA.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
MEGAMAQ SA
2296
30710572387
9241
9
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2297
30677361480
10560
1
MEGATRANS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2298
30707604146
9982
6
MEGGA COMUNICACIONES S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
MEMLITEX SA
2299
30709493600
10223
8
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2300
30608398445
10506
4
MEMOTEC SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2301
30677405542
9983
0
MENDEZ JAVEGA SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
MENOYO S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2302
30569735412
1933
8
2303
30707257519
10561
5
MEN'S SA
2304
30605780357
8960
6
MENTVIL SA
MENUCAR SA
2305
30683641843
9402
4
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2306
30500645772
8528
3
MERANOL SACI
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2307
30707661492
9738
2
MERCADO DE LA OFICINA S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
MERCADO DE LINIERS SA
2308
30649023936
5711
5
2309
30703088534
9214
5
MERCADOLIBRE S.R.L.
2310
30583210276
10262
7
MERCATOR S.A.
MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
RES 434-AGIP-08 / RES. 142-AGIP-2010
01/11/2008 - 01/09/2010
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2311
30502987360
3298
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2312
30707002294
8175
4
MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2313
30677275916
10562
9
MERCER (ARGENTINA) SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MERCK S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2314
30503832565
4389
6
2315
30503704923
4693
4
MERCK SHARP Y DOHME ARGENTINA INC
2316
30707079939
9892
7
MERISANT ARGENTINA SRL
MERNO SA
2317
30659804553
8628
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2318
30521883789
7787
7
MERRIL LYNCH P F S S DE ARGENTINA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2319
30680794622
10563
2
MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2320
33692324159
8534
7
METALES DEL TALAR S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
METALPROD S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
2321
30702072596
8368
1
2322
30711254583
10940
4
METALSA ARGENTINA S.A.
2323
30570893315
9237
2
METALURGICA METALIA SRL
METALURGICA MIT SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2324
33503688919
9551
9
2325
30541986126
10224
1
METAPOL SACIF
2326
30500051546
1033
2
METLIFE SEGUROS SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
METLIFE SERVICIOS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2327
30707469338
8367
8
2328
30531413586
8961
0
METRIVE SA
2329
30653312152
10777
0
METROCORP SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
METROENERGIA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
2330
30709204072
8535
0
2331
30657863676
5536
5
METROGAS SA
2332
33711060419
10097
5
METRONEC S.A.-SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. UTE
METRONEC SA
2333
30707285504
8026
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2334
30500061339
1186
1
METROPOL CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2335
30542033637
3902
2
METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S. A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
METROVIAS S. A.
2336
30663501212
4456
8
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2337
30571601865
8629
4
MEVATERAPIA SA.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2338
30504115026
7486
1
MEXICHEM ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2339
30708578882
10564
6
MEXMA SRL.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2340
30709469483
8420
7
MFC RESOURCES S.R.L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MGE UPS SYSTEMS ARGENTINA S A
2341
30700843846
10544
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2342
30696649932
9116
5
MI YANTE SA.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2343
30677303863
7870
0
MIAVASA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2344
33710567099
10565
0
2345
30525514885
7961
3
MICHELIN ARGENTINA SAICF
2346
30661535225
6807
2
MICROGLOBAL ARGENTINA S.A.
MICROPACK SA
2347
30554407052
9740
1
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2348
30646150716
9741
5
MICROREGISTROS S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2349
30645706311
4845
5
MICROSOFT DE ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
MICROSTRATEGY BRASIL LTDA
2350
33707133959
10566
3
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2351
30519887335
4126
1
MICROSULES ARGENTINA SA DE SCIIA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2352
30711056587
9814
9
MIDIOS SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
MIG LUZ SRL
2353
30551414244
9118
2
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2354
30561265255
9299
9
MIG SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2355
20076135275
10098
9
MIGUEL ANGEL COLANERI
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
MIGUEL SCHMITT Y CIA SRL
2356
30500836829
8630
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2357
30708784067
9742
9
MIJORMI SRL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2358
30708456981
8631
3
MILBET S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
MILCIEN S.A.
2359
30708407611
10567
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2360
30682032630
9622
5
MILKAUT S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2361
30708460105
9984
3
MILLANEL COSMETICA SRL
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
MINARELLI S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2362
30708610514
9552
2
2363
30707456732
9403
8
MINDSHARE ARGENTINA SA
2364
30502756296
9238
6
MINERA CEMA SAICYF
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
2365
33505760439
102
5
MINERA TEA S.A.M.I.C.A. Y F.
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2366
30709621544
10034
5
GCBA - RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2367
30577350813
7138
6
MIRALEJOS SACIFI Y A
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2368
30578036071
10568
0
MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MITSUBISHI CORPORATION SUC ARGENTINA
2369
30515821267
7460
3
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2370
30517376708
10569
4
MITSUI ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2371
30630308557
11097
1
MMS COMUNICACIONES ARGENTINA SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
MOA METALIZADO OPTICO ARGENTINO S A
2372
30522325879
9739
6
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2373
30551498170
9743
2
MOBILIARIOS FONTENLA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2374
30500768262
2775
0
MOLFINO HNOS. S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
MOLINO ARGENTINO SAICAGEI
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2375
30535101902
7166
3
2376
30507950848
5644
3
MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.
2377
30535987412
10131
1
MOLINO CENTRAL NORTE S.A.
MOLINO CHACABUCO SA
2378
30534040713
4433
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2379
30607719779
10132
5
MOLINO HARINERO SAN CAYETANO S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2380
33666555789
10133
9
MOLINO OLAVARRIA S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
MOLINOS CABODI HNOS. S.A.
2381
30536412308
4688
4
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2382
30707557202
10134
2
MOLINOS DE ALBERTI S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2383
30536928703
5661
9
MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2384
30500858628
1668
9
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2385
30502401196
9692
2
MOLINOS TARQUINI S.A.I.C.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
MOLINOS TASSARA S.A
2386
33527797859
9985
7
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2387
33506942069
9663
1
MONASTERIO TATTERSALL SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2388
30500542620
2799
0
MONDELEZ ARGENTINA SA
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
MONDOLO CARLOS A.M. Y OTROS S.
2389
33670869399
10823
1
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
2390
30711558485
10971
2
MONEDERO S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2391
33692330299
9693
6
MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
MONROE AMERICANA S.A.
2392
30517059095
2541
6
2393
30657852348
9894
4
MONSA SRL
2394
30503508725
4605
8
MONSANTO ARGENTINA SAIC
MONTAGNE OUTDOORS S.A.C.I.F.I.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2395
30522982225
8962
3
RES. 222-AGIP-08 / RES. 370-AGIP-2010
02/05/2008 - 01/08/2010
2396
30700743140
8055
0
MONTE VERDE S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
2397
30711949409
11028
8
MOOVING SRL
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
MORALI SA
2398
30708541520
10570
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2399
30677275398
8370
0
MORASCHI CENTER S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2400
30569736710
9986
0
MORGAN SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
MORGAN, GARCIA MANSILLA Y CIA.S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2401
30607987277
1216
1
2402
30525346389
1682
3
MORIXE HNOS SACI
2403
30711872244
11029
1
MORON FOOD S.A.
MOSAIC DE ARGENTINA S.A.
2404
30708974117
8538
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2405
30711027714
10972
6
MOSKOVITA S.R.L.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2406
33707013139
9366
0
MOSTAZA Y PAN SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
MOTOMEL SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2407
30661534164
9432
9
2408
33707910319
8540
0
MOTORCAM SA.
2409
30662053534
5167
4
MOTOROLA SOLUTIONS ARGENTINA SA
2410
33609996639
6886
4
MOUSSA ZOUGHOUT Y CIA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
MOVIMEC SA
2411
30644055023
8371
4
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2412
30503403079
5278
3
MSD ARGENTINA SRL
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2413
30708587482
8541
4
MTU DETROIT DIESEL-ALLISON ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MTV NETWORKS ARGENTINA SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2414
33708051689
8372
8
2415
30708841532
10226
9
MUL T LOCK ARGENTINA SA
2416
30679515523
8963
7
MULTI GARMENT SRL
MULTIENVASE DE SOC D E HECHO DE PINEIRA JC Y ZYLBERMINC CM
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
2417
30680221215
9995
5
2418
30628284357
8373
1
MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA SA
2419
30710179987
10888
9
MULTIGRAIN ARGENTINA SA
MULTIMEDIAS S.A.
2420
30709231045
10099
2
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
2421
30601428527
8092
2
MULTIORIGINAL PARTS SA
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2422
33677414419
8565
5
MULTIPOINT S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
MULTIRADIO SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2423
30573785742
4650
0
2424
30647704820
4848
6
MULTIRUEDAS SA
2425
30576421091
8374
5
MULTISCOPE SOCIEDAD ANONIMA
MUNDIAL ARGENTINA S.A.
2426
30657978732
8472
5
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2427
33500365019
9744
6
MUNDIAL SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2428
30519336274
8375
9
MUNDITOL SAICE E I
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2429
30697642664
9694
0
MUNDO TEXTIL SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2430
30711800251
11030
7
MURATA SA YUSION SRL VERINI SECURITY SA UTE
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
MURCHISON SA ESTIBAJES Y CARGAS I Y C-DEPOSITO FISCAL
2431
30707428429
8162
5
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2432
30506726669
7354
2
MURCHISON SA ESTIBAJES Y CARGAS IND Y CO
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2433
30522520086
5174
1
MURESCO S.A.
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
MUSIC CO SA
2434
30707822917
10227
2
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2435
30709684287
10228
6
MUSIC SOLUTIONS SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2436
30710738196
10571
3
MUTIO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
2437
30692103560
7042
5
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2438
30580537800
4549
8
MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2439
30692916928
10067
0
MYSTIQUE S A
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
N. FERRARIS S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2440
30710204671
11031
0
2441
30687304841
7766
7
N.A.I. INTERNATIONAL II INC SUC ARGENTINA
2442
30661918345
7585
5
NACION AFJP SA
NACION BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
2443
30685227440
10778
3
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2444
30707888551
9433
2
NACION FACTORING SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
2445
30707865411
9434
6
NACION FIDEICOMISOS S.A.
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
NACION LEASING S.A.
2446
30708016299
9423
4
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2447
30678561165
7639
6
NACION SEGUROS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2448
33621364559
10913
0
NACION SERVICIOS S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
NACLERIO S.R.L.
2449
30678453656
9281
1
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2450
30587375296
4376
7
NALCO ARGENTINA S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2451
30640804463
8376
2
NALE SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NAM IMPORTACIONES S.A.
2452
30711183503
10572
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2453
30604474147
10779
7
NAPOLI SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2454
30710022123
11032
4
NARANYA SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2455
30646838122
8377
6
NASRA SERGIO SERRAL LOIS ESPINEL JOSE
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NATIONAL GAME SA
2456
30676091781
7638
2
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2457
30677757295
8378
0
NATURA COSMETICOS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2458
30707905839
8567
2
NATURAL ENERGY SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NATUREL S.A.
2459
30625346793
9880
1
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2460
30521424512
10573
0
NAVAL MOTOR S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2461
30547721264
10780
2
NAVARRO VIOLA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
NAYA COMUNICACIONES S.A.
2462
30707264957
10135
6
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2463
30710568975
11098
5
NAZARIA ZAPATOS SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
2464
30525309262
7298
2
NCR ARGENTINA SRL.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NEC ARGENTINA SA
2465
30590203439
4608
9
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2466
33644674059
10842
4
NECHO S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2467
30711440654
10100
3
NEEDISH S.R.L.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
NEGOCIOS FARMACEUTICOS S.A.
2468
33707165869
10574
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2469
30541765227
9815
2
NEGRI HERMANOS Y CIA SAIC
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2470
30709933244
10575
8
NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NEPHROLOGY S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2471
30692169030
8634
4
2472
30606110975
11099
9
NEROVA S.A.
2473
30546764040
1589
1
NESTLE ARGENTINA S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2474
30636131373
10050
7
NESTLE WATERS ARGENTINA SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
2475
30609274480
8635
8
NESTOR HAMRA Y CIA S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
NETSOL INTERNATIONAL ARGENTINA S A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2476
30691609274
10576
1
2477
30501090782
4358
8
NEUMATICOS GOODYEAR S.R.L.
2478
30708469145
9896
1
NEW COUNTRY LIFE S.R.L.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
NEW CREAM S.R.L.
2479
34683933378
9695
3
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2480
30707133240
8145
0
NEW REVLON ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2481
30709542733
11033
8
NEW TEXTIL SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
NEWELL RUBBERMAID ARGENTINA SA
2482
30660858837
9404
1
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2483
30701940160
8964
0
NEWLAB S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2484
30642617555
4714
0
NEWSAN S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NEXSYS ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2485
30701749606
8253
8
2486
30708747862
10577
5
NEXT LATINOAMERICA S.A.
2487
30678775319
7160
1
NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2488
33506737449
4555
1
2489
30678155469
5229
6
NIKE ARGENTINA SRL
2490
30709429686
9988
8
NIMISAN SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
NIPPER SA
2491
30704462782
9696
7
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2492
30711585350
10870
1
NISSAN ARGENTINA S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2493
30708127155
8380
9
NOBLE SA.ASEG.DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NOBLES DEL SUR SA
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/06/2001
2494
30711237824
11100
0
2495
30500711732
7120
9
NOBLEX ARGENTINA SACI
2496
30501112662
5199
6
NOBLEZA PICCARDO SAIC Y F
NOELMA SA
2497
30701843742
11101
3
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
2498
30691548437
7550
2
NOKIA ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2499
30710235925
10885
8
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ARGENTINA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
2500
33707050069
10824
5
NORAN INDUSTRIAL SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
NORDENWAGEN SA
2501
30649201532
9405
5
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2502
30504163098
4383
4
NOREN PLAST SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2503
30711633207
10102
0
NOREP GROUP SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
NORTEL NETWORKS DE ARGENTINA SA
2504
30677830456
6735
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2505
30709467243
8569
0
NOVA ARGENTIA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2506
30695250874
8570
5
NOVA PRODUCTOS QUIMICOS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NOVARTIS ARGENTINA S. A.
2507
30516620397
4287
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2508
33709014299
9989
1
NOVATECH SOLUTIONS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2509
30693286553
8176
8
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S A
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
NOVOTEC ARGENTINA SRL
2510
30709318965
9120
1
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2511
30647360110
9406
9
NOVUS ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2512
30711644209
11034
1
NS3 INTERNET S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
NSK ARGENTINA S.R.L.
2513
30707005919
9121
5
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2514
30702652975
9990
7
NSS SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2515
33680059999
7851
8
NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
NUEVAS FRONTERAS S.A
2516
30631018145
6801
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2517
33707995519
8405
9
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2518
30671859339
7259
3
NUEVO BANCO DE LA RIOJA S. A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2519
30692432661
7070
2
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2520
30670157799
10579
2
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NUEVO CENTRAL ARGENTINO SA
2521
30653813402
7362
3
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2522
30710874359
10781
6
NUEVO CHACO BURSATIL SA SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2523
30700528975
8571
9
NUFARM S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NUTRECO ALIMENTOS SA
2524
30672216806
9816
6
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2525
30642677159
10229
0
NUTREMAS SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2526
30691182238
10581
1
NUTRI HOME S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NUTRICIA-BAGO S.A.
2527
30707013431
8572
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2528
30520239746
6943
8
NUVA SACIFI
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2529
30504854023
8862
6
NYLTEF SAICFI
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
O.S. DE PEONES DE TAXI DE CAP. FED.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2530
30642507512
2822
5
2531
30518922897
3363
1
O.S. DEL PERS. DE AERONAVEGACION DE ENTE
2532
30679065382
10071
1
O.S. TRAB. PASTEL.,CONFIT.,PIZZ.,HELAD.Y ALFAJ. -OSTPCPHYAO.S.A.D.R.A.
2533
30686445581
6788
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2534
30708656085
8636
1
OBESIDAD Y CIRUGIA MINI INVASIVA SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2535
30503664131
4483
1
OBLAK HNOS. S.A.C.I.F.I.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
OBLIMAR SA
2536
30708051531
9991
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2537
30608716390
2457
9
OBRA SOC DEL PERS DE TELECOMUNICACIONES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2538
30646217977
3187
8
OBRA SOCIAL DE ACTORES
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO
2539
30636155469
1992
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2540
30586661716
3061
2
OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2541
30677879862
6744
7
OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS REASEGUROS CAPITALIZACION Y AHORRO
2542
30500053522
2766
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2543
30651803361
3066
0
OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2544
30663221244
3766
1
OBRA SOCIAL DE LA FED.ARG.DE TRAB.DE LUZ
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2545
30578795347
3811
0
OBRA SOCIAL DE LOCUTORES
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO
2546
30550273558
3759
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2547
30643220721
2427
4
OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE ELE
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2548
30587688537
3637
3
OBRA SOCIAL DE SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
OBRA SOCIAL DEL P DE D A C SOC EMP A S E
2549
30578079994
1868
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2550
30558325557
1857
1
OBRA SOCIAL DEL PERS DE DIR LUIS PASTEUR
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2551
30579628819
3819
9
OBRA SOCIAL DEL PERS. AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
OBRA SOCIAL DEL PERS. DE LA CONSTRUCCION
2552
30614455094
2979
9
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2553
30565786306
8637
5
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PERFUMERIA E W HOPE
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2554
30643997734
2542
0
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND. ALIMENTICIA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2555
30657314974
7094
3
2556
30531338657
2091
0
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL TURISMO HOTELERO Y GASTRONOMICO
2557
30604160126
8642
5
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS AEROCOMERCIALES
OBRA SOCIAL PARA EL PERS. DE O. Y SERVICIOS SANITARIOS
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2558
30682642552
4068
4
2559
30546666189
6541
1
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE
2560
30679232106
10582
5
OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA
OBRA SOCIAL PERSONAL EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
2561
30599659702
2887
2
2562
30546846217
2464
6
OBRA SOCIAL SUPERCO
2563
30683032227
3524
7
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE UPCN
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2564
30501913568
7228
5
OBRAS CIVILES SA
2565
30661040188
9407
2
OBRAS METALICAS SA
DICIEMBRE 2015
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
OBRAS Y SISTEMAS SRL
2566
33621007519
10583
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2567
30695546986
8381
2
OCCIDENTAL CHEMICAL-CHILE LTDA SUC ARGEN
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2568
30587602799
10584
2
O'DARLUZ SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ODEBRECHT ARGENTINA S.A.
2569
30711035946
10585
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2570
30710227639
10586
0
ODS SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2571
30711293988
10880
0
OIL COMBUSTIBLES SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
OIL M&S SA
2572
30707620567
10103
4
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
2573
33502232229
7777
9
OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A.C.I.F.I. Y A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2574
20184582016
8573
6
OLECSEN FABIAN ANDRES
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
OLICART SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2575
30654797397
8382
6
2576
30550245309
1761
0
OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
2577
30711428646
10588
7
ON MOBILE GLOBAL SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ONCO LIFE S.R.L.
2578
30708351586
10589
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2579
30686437228
6696
8
ONCOMED RENO S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2580
30521029907
4443
9
ONDABEL S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA
2581
30678774495
5761
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2582
30709112240
9408
6
OPPFILM ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2583
30640142673
7526
0
ORACLE ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ORANGE BUSINESS SERVICES ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2584
30696384114
8328
9
2585
30500056661
1028
2
ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA
2586
30536259194
7451
9
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENT. S.R.L.
ORGANIZACION VERAZ SACMI
2587
30519739115
7537
1
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2588
30686241749
7199
9
ORICA ARGENTINA SAIC
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2589
30641695927
10871
5
ORION ACEROS INDUSTRIALES S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2590
30710743564
10737
7
ORORA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ORTOPEDIA BERNAT SRL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2591
30661143610
9697
0
2592
30621884634
10590
6
OSCAR DIOJTAR SA
2593
30546741253
1805
3
OSDE
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
OSIM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION
2594
30549999561
1927
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2595
30547339416
1884
5
OSPRERA OBRA SOC.PERS.RURAL Y EST. R.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2596
30500914277
4419
6
OSRAM ARGENTINA SACI
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
OTEK ARGENTINA S.A.
2597
30681511667
8645
6
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2598
20061369423
8574
0
OTERO RUBEN ANTONIO
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2599
30516960724
7253
1
OTIS ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
OTTO GARDE Y CIA S.A.I.C.F. E.I.
2600
30544529702
4733
2
RES 384/AGIP-08 / RES 560/AGIP-08
01/10/2008 - 02/02/2009
2601
30642799580
5456
4
OUTOKUMPU FORTINOX S A
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2602
30707772316
9698
4
OVERPRINT S.R.L.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
OXY NET SA
2603
30694811767
8575
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2604
30704973825
9424
8
P AUDIO ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2605
30524205226
9817
0
P ROBERTET ARGENTINA SAIC
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
P.D.V. MERCHANDISING S.A.
2606
30609247602
10591
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2607
30653291953
10592
3
P.G.I. SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2608
30707847367
8383
0
P.S.A. FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANC
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2609
30658077895
8651
0
P.V.SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2610
30661561250
8653
7
PACKALL S.A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PADOC S.A.
2611
33686252529
9897
5
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2612
33696896939
8576
7
PAGANI S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2613
30676870403
8096
7
PAGODA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
PAKUAL S.A.
2614
30710506317
10593
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2615
30589610233
8384
3
PALL TECHNOLOGIES SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2616
30711071160
10973
0
PALUMAX S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
PAMELI S A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2617
30590582898
8577
0
2618
30695542476
7358
7
PAN AMERICAN ENERGY LLC-SUC ARG.
2619
30697282196
7357
3
PAN AMERICAN FUEGUINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
PAN AMERICAN SUR S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2620
30697281963
7356
0
2621
30658127094
8654
0
PANALAB SA ARGENTINA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2622
30709892521
9380
5
PANAMERICAN MALL S.A.
RES. 338-AGIP-2009 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2009 - 02/02/2009
2623
30708506687
10872
9
PANAMERICANA EXPORTADORA Y CIA S.A.
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2624
30708290250
9409
0
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA-SUCURSAL ARGENTINA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2625
30587197215
7806
5
PANATEL S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
PANEDILE ARGENTINA SAICFI
2626
30502030600
7669
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2627
30711687854
11035
5
PANIFICADORA BALCARCE S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2628
33687473189
10595
4
PANINO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
PANPACK S.A.
2629
30631838940
4661
2
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2630
30548274997
5235
0
PAPEL PRENSA SAICFYM
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2631
30542061711
5647
4
PAPELERA ALSINA SACIFIA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
PAPELERA BARILOCHE SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2632
30523476897
8578
4
2633
30503838741
8966
8
PAPELERA BERAZATEGUI SAIC Y F
2634
30521459480
10596
8
PAPELERA ORLANDO SACI
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2635
33615679009
10136
0
PAPELERA PACOLON S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
PAPELERA RAUL JUAN CORA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2636
30588917157
10231
9
2637
30655275998
8967
1
PAPELERA SAMSENG SA
2638
30590203056
10232
2
PAPELERA SAN ANDRES DE GILES SA
PAPELERA TUCUMAN SA.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2639
30680776578
6096
4
2640
30687255492
8310
1
PAPELES EUROPEOS S.A.
2641
30500057102
1383
5
PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
PARCHMENT S.A.
2642
30708154942
8655
4
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2643
33595447319
4770
4
PAREXEL INTERNATIONAL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2644
30556095597
4272
5
PAREXKLAUKOL S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
PARNA S.A.
2645
33693786369
10597
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2646
30519699253
10233
6
PARNOR SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2647
30678273216
10825
9
PASEO LINIERS SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
PASTA FACTORY SA
RES. 192-AGIP-2009 / RES. 50-AGIP-2010
04/05/2009 - 01/03/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2648
30661070559
9372
4
2649
30600213934
9012
3
PASTORA NEUQUEN SA
2650
30697699402
9898
9
PAT CALVO S.R.L
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
PATAGONIA BIOENERGIA SA
2651
30709967947
10598
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2652
30682496165
8171
0
PATAGONIK FILM GROUP SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2653
30655864799
10782
0
PATENTE DE VALORES SA SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2654
33501035829
10914
4
PAULISTA S.A.
2655
30516302697
5593
3
PAVISUR SA
PAYO Y CIA SRL
2656
30522321741
9124
6
2657
30712300635
11036
9
PB SERVICIOS Y CONSU LTORIA SRL
2658
30560254195
5561
1
PBBPOLISUR S.A.
DICIEMBRE 2015
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
PC RETAIL S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 388-AGIP-2009 / RES. 370-AGIP-2010
01/08/2009 - 01/08/2010
2659
30710624697
9557
0
2660
30708602309
8579
8
PC-ARTS ARGENTINA S.A.
2661
30709772712
9410
5
PCDA SA
2662
30686926946
6599
1
PCP PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS S.A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2663
30709587400
9624
2
PDVSA ARGENTINA S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2664
30526554562
1237
1
PEDRO GENTA Y CIA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
PEDRO PODESTA SA
2665
30595920201
10599
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2666
30500211470
9011
0
PEDRO WEINSTOCK Y CIA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2667
30579103163
8101
2
PEI SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
PELIKAN ARGENTINA SA
2668
30503776770
5586
6
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2669
30696199317
8385
7
PENALTY ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2670
33552568619
10142
3
PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
PEPKO BEAUTY GROUP SA
2671
30707604340
9994
1
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2672
30537647716
6025
3
PEPSICO DE ARGENTINA SRL
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2673
30693435842
8968
5
PERCHET ARGENTINA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
PERFIDUR S.R.L.
2674
30634163162
10974
3
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2675
30592746898
9462
3
PERMAQUIM SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2676
30500710507
3608
2
PERNOD RICARD ARGENTINA SRL
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
PERTENECER S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2677
30708126906
10601
3
2678
30501273887
6283
0
PETERSEN THIELE Y CRUZ SA DE C Y M
2679
30710408536
10941
8
PETREVEN SA
2680
30504077078
7344
4
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
PETROKEN PETROQUIMICA ENSENADA SA
2681
30626427258
4393
2
2682
30701304760
7317
0
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
2683
33515950899
7420
0
PETROLERA ENTRE LOMAS SA
PETROLERA PAMPA S.A.
2684
30710880995
10603
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2685
30707086854
8332
5
PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2686
30563598111
6490
1
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
PETROQUIMICA CUYO SAIC
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2687
30583426406
5579
9
2688
33556459199
4359
1
PETROQUIMICA RIO TERCERO SA
2689
30504744538
3206
6
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA
PFIZER SRL
2690
30503518518
5298
0
2691
30642661562
5976
7
PHARMOS S.A.
2692
30500527230
4230
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
PHILIPS ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
PHOENIX AVIATION S.A.
2693
33633510119
10604
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2694
30654003463
10783
3
PIANO BURSATIL S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2695
30504163543
6076
8
PIERO S.A.I.C.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE ARG. S. A.
2696
33702011219
8580
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2697
30711375232
10873
2
PILARES COMPAÑIA ALIMENTICIA SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2698
33709180849
10915
8
PILISAR S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2699
30577428618
6504
0
PINTURERIAS PRESTIGIO S.A.
2700
30646512952
7944
8
PINTURERIAS REX SRL
DICIEMBRE 2015
Res. 1465-SHyF/01 / RES.192-AGIP-2009
01/09/2001 - 04/05/2009
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
PIRELLI NEUMATICOS SAIC
2701
33502232539
5383
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2702
30707435190
8969
9
PIU BAGS SRL
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2703
30708210494
9126
3
PLADUR S.A.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
PLAN ROMBO SA
2704
33519901299
4619
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2705
30688446062
8677
8
PLANETA AGUA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2706
30659980238
10605
8
PLANEX S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
PLANOBRA SA
2707
30575144647
10606
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2708
30688400240
10874
6
PLANTA FAENADORA BANCALARI SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
2709
30549871409
8860
9
PLASTIFLEX S A C I F E I
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PLASWAG S A
2710
30647990238
7301
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2711
30707745580
9455
6
PLATAFORMA 10 S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
2712
30502508756
8687
6
PLAVINIL ARGENTINA SAIC
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PLAYAS SUBTERRANEAS SA
2713
30570313017
6039
6
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2714
33647661519
6315
7
PLAZA INTENDENTE ALVEAR SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2715
30709356980
8688
0
PLENA SALUD S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PLUMADA S.A.
2716
30690657585
10111
5
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
2717
30663015490
8386
0
PLUS PAPIER S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2718
30568572099
7350
8
PLUSPETROL ENERGY S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
PLUSPETROL S.A.
2719
30678224010
7346
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2720
30693139879
9558
4
POKA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2721
33709042829
10608
9
POLENTA S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
POLIAMERICAN SOCIEDAD ANONIMA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2722
30578373981
6697
1
2723
30659465341
9637
1
POLICREDITO COOP LIM DE CREDITO Y VIVIENDA
2724
30678225319
7506
3
POLKA PRODUCCIONES SA
2725
30601399446
8692
6
POLYFILM SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
POLYTECH S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2726
33643358749
9700
9
2727
30707992618
9127
7
POLYTEMP S.A.
2728
30711262616
11037
2
POR UNA CABEZA S.A.
PORTA HNOS S R L
2729
30501099933
9770
6
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2730
30620216298
4670
7
PORTOBIANCO S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2731
30620177497
7627
0
POSNET S.R.L.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
POSSEHL ERZKONTOR ARGENTINA S.A.
2732
30711410631
11038
6
2733
30655462224
116
8
POSTRES BALCARCE SA
2734
30547751252
2480
8
POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I
POWERCO SA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES 149-AGIP-09 / RES.192-AGIP-2009
01/04/2009 - 04/05/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2735
30655892016
10234
0
2736
30650817768
9129
4
POWERTEC SA
2737
30708112034
8694
3
PPD ARGENTINA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PPG INDUSTRIES ARGENTINA SA
2738
30686513072
7186
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2739
30574220595
10235
3
PRACAU SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2740
30709081353
9701
2
PRADECON SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
PRADEMA S.A.
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2741
30552896897
9443
0
2742
30709468363
10610
8
PRAGMA TECNOLOGIA Y DESARROLLO SRL
2743
30661584048
6460
7
PRAMER S.C.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2744
30711341729
10611
1
PREMIUM MPM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2745
30583464138
9996
9
PRENTEX SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
PREPAN SA
2746
33522734549
4444
2
2747
30593167859
10612
5
PRESERFAR S.A.
2748
30684361917
6475
3
PREVENCION ASEG. RIESGOS DEL TRABAJO SA
PRICE WATERHOUSE & CO SRL
2749
30525733870
7694
7
2750
30500583181
9899
2
PRIFAMON S.A.I.C.
2751
33682115659
7412
0
PRIMERA RED INTERAC.DE MEDIOS ARG.S.A
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
PRIMO AUDIOVISUAL S.R.L.
2752
30710612141
10613
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2753
30705439628
8147
7
PRIMO HNOS. S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2754
30515517932
7139
0
PRINCZ SAICF E I
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PRINGLES SAN LUIS S.A.
2755
30657842008
9997
2
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2756
30708880988
9368
8
PRINT HOUSE GROUP SA
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
2757
30657569824
8696
0
PRINTEL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.
2758
30598910045
3778
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2759
30539353620
10137
3
PRITTY S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2760
30708096349
9559
8
PRL S.R.L.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
PRO FUTURO CIA DE SEGUROS DE RETIRO SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2761
30629648476
8389
1
2762
30615265450
4712
2
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.A.
2763
30537482695
4510
0
PRODMET SOCIEDAD ANONIMA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
PRODMOBI S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2764
30710069553
9702
6
2765
30708770872
10237
0
PRODUCCIONES B.G. SRL
2766
30580419980
8972
1
PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA.S.A.
PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA SA
2767
30568674916
9560
3
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2768
30500059180
1075
2
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. DE SEGUROS
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2769
30500654194
9780
4
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CONTINENTE SACI Y A
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2770
30690605178
9323
7
PRODUCTOS DE AGUA SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
PRODUCTOS EMERY S.A.
2771
30708308710
9561
7
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2772
30709992917
9412
2
PRODUCTOS EYELIT SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2773
30661814442
9562
0
PRODUCTOS LA NIRVA SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
PRODUCTOS LIPO SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2774
30519014374
3389
0
2775
30527444280
4548
4
PRODUCTOS ROCHE SAQEI
2776
30515719934
10051
0
PRODUCTOS SUDAMERICANOS
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
PRODUCTOS VENIER SA
2777
30505374866
9563
4
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2778
33683762429
8974
9
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2779
30691576511
7667
3
PROFERTIL S. A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
PROMESA SACIFI
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
2780
30500781129
4573
0
2781
30648153038
7159
6
PROMOFILM S.A.
2782
30707754199
9343
3
PRONTO WASH SA
PROPATO HNOS SAIC
2783
30554258693
7128
8
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2784
30709167975
10784
7
PROSECURITIES SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2785
30709776564
10615
6
PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
PROSEGUR SA
2786
30575170125
7376
6
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2787
30657198400
9256
5
PROSEGUR TECNOLOGIA ARGENTINA S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
2788
30609765565
10975
7
PROTEC ASOCIADOS SRL
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2789
30694505690
9703
0
PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2790
30570875570
2115
7
PROTEINAS ARGENTINAS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
PROVETEL ARGENTINA SA
2791
30710846274
10238
4
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2792
30646708679
8390
7
PROVETEL SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2793
30708956917
9638
5
PROVEZA COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
PROVINCIA ASEG. DE RIESGO DEL TRABAJO SA
2794
30688254090
6478
4
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2795
30688310330
7484
4
PROVINCIA LEASING S. A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2796
30527508165
1149
0
PROVINCIA SEGUROS SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
PRUDENCIA CIA ARG DE SEG GLES SA
2797
30500043594
1160
3
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2798
30698953752
9745
0
PRUDENTIAL SEGUROS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2799
30525383268
1227
3
PRYOR S.A.
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS
2800
30502414719
4621
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2801
30702003950
8391
0
PST ELETRONICA LTDA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2802
30701027074
10616
0
PUENTE HNOS SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
PUERTO MIGA S. A.
2803
30707743901
10976
0
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2804
30525537435
4532
4
PUIG ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2805
33708061609
8708
1
PUNTO 1 SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
PURATOS S.A. ARGENTINA CIIE
2806
30575683246
9819
7
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2807
30502158763
9489
5
PUTRUELE HERMANOS SAAI Y C
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
2808
30710146973
10890
8
PVCRED SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
QBE ARGENTINA ASEGUR ADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA
2809
30687156168
6481
7
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2810
30500036393
4565
0
QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2811
30708060840
9131
3
QUALITY NET SRL
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
QUERUCLOR S.R.L.
2812
30691323575
9626
0
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2813
30504131889
2159
4
QUICKFOOD SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2814
30614967125
9704
3
QUIMICA DEL NORTE SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2815
30525356481
8582
0
QUIMICA EROVNE SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
QUIMICA MEGA S. A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2816
30654855478
8712
8
2817
30535994540
5303
5
QUIMICA MONTPELLIER SA
2818
30517345039
6782
2
QUIMICA OESTE SAIC
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
QUINTILES ARGENTINA SA
2819
30707611479
9413
6
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
2820
30658240656
8713
1
R A INTERTRADING SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2821
30661162445
9565
1
R. NETO S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
R. R. DONNELLEY ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2822
30651806883
5330
9
2823
30578172730
10742
7
RABELLO Y CIA.S.A.AGENTES DE BOLSA.
2824
30584811982
5260
6
RADIO VICTORIA FUEGUINA SA
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E.
2825
30711247188
11039
0
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2826
30650309835
7576
0
RADIOTRONICA DE ARGENTINA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2827
30539222259
9566
5
RAFAEL G. ALBANESI S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
RAFAEL SAIEGH E HIJOS S A C F EI
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2828
30557237344
7021
5
2829
33500529909
1573
1
RAFAELA ALIMENTOS S.A.
2830
30620880600
4756
0
RAGHSA SA
RAGOLIA SRL
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2831
30591864986
11102
7
2832
30709767328
10977
4
RAMALA S.A.
2833
30503207946
8976
6
RAMGRAS S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2834
30500217274
6016
9
RAMON CHOZAS S.A.
2835
33527019759
10618
7
RANDOM HOUSE MONDADORI S.A.
DICIEMBRE 2015
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RANIERI ARGENTINA S.A.
2836
30691729938
9998
6
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2837
30632331793
6896
2
RANKO S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2838
30537032770
8392
4
RAPA SACIF
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RASIC HNOS SA
2839
30522881089
2433
8
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2840
30708115335
10619
0
RATAKA SOCIEDAD ANONIMA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2841
30595025024
10741
3
RAVA SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RAVAGO ARGENTINA S.R.L.
2842
30689901189
6924
5
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2843
30708595418
9456
0
RAYABO S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
2844
30685182226
10785
0
RAYMOND JAMES ARGENTINA SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RAYMOS SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2845
30540576870
7303
8
2846
30523061700
10620
6
RAYOS X DINAN SA
2847
30707061681
9324
0
RAYOVAC ARGENTINA SRL
RCI BANQUE
2848
30707108343
8393
8
2849
30699363002
9132
7
READYMIX ARGENTINA S.A.
2850
30707607544
8394
1
REALTEX S.A.
RECAUDADORA S.A.
2851
30707049436
10621
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2852
30500750215
4600
0
RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2853
30677790977
10622
3
RECONSTRUCCION DE CAÑOS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RECURSOS ACTION S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
2854
30679166146
9999
0
2855
33707874959
10138
7
RED DEER S.R.L.
2856
33629749859
7391
4
RED LINK S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
REDFARM S. A.
2857
33708105479
10623
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2858
30708627638
10624
0
REDGUARD S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2859
33692318329
8395
5
REDIAF S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2860
30707416528
10625
4
REDIMER SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
REDONHIELO S.A.
2861
30697668973
10068
4
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
2862
30710449801
9436
3
REEBOK ARGENTINA SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
2863
30608306184
8396
9
REFIL SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
REFINERIA DE GRASAS SUDAMERICANA S.A.
2864
30678622695
11040
5
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
2865
30708668733
9820
2
REFRES NOW SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2866
30536914265
8397
2
REFRIGERACION OMAR SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
REGENTE S.A.
2867
30628163533
3458
9
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2868
30640382097
7034
4
REGIONAL TRADE SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2869
30692248615
7967
5
REGUS MANAGEMENT DE ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
REIDY ROBERTO GABRIEL
2870
20044174902
10626
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2871
30520557829
8398
6
RELD SACIFIA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2872
30637903000
9283
9
RELET SRL
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
REM BURSATIL SA
2873
30663317330
10786
4
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2874
30501214279
3366
2
REMOTTI SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2875
30503317814
3108
6
RENAULT ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RENAULT TRUCKS ARGENTINA S.A.
2876
33662001819
7683
5
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2877
33599594839
10627
1
REPAS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2878
30690333917
8714
5
RESEARCH TEXTIL S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
2879
30568658228
7196
8
RESIKEM SA
2880
33652267179
8978
3
RESMACON S.R.L.
DICIEMBRE 2015
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RESONANCIA POR IMAGENES SA
2881
30686302349
8063
1
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2882
30708660716
10629
9
RETAIL COMPANY S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2883
30712162372
10978
8
REUNION RE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
REUTERS LTD
2884
30525366657
7560
0
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2885
30523412929
10979
1
REVEAR SA
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
2886
30709632929
10240
3
RGB LIGHTING SYSTEMS SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RHEEM SA
2887
30612958528
6831
5
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2888
33697248809
8584
8
RHODIA ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2889
30565574759
8399
0
RICARDO NINI S. A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RICHI SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2890
30501639849
9325
4
2891
30504231581
5569
0
RICOH ARGENTINA S.A.
2892
30700918501
10787
8
RIG VALORES SA.SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
RIGALBUTO SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2893
30708565004
8715
9
2894
30500526935
7422
8
RIGOLLEAU SA
2895
30610597579
10241
7
RIMON SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RINOTEC S.R.L.
2896
30707632492
10000
6
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2897
30584722513
10630
4
RIO CHICO S.A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2898
30500061711
6769
1
RIO URUGUAY COOP. DE SEGUROS LTDA.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RIO VARADERO S.A.
2899
30709652490
8716
2
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2900
30518917125
10631
8
RIVA SAIICFA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2901
30677423141
9414
0
ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
ROBERTO CORDES SA
2902
30537253432
10242
0
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2903
30689713862
9705
7
ROBERTO FERRARI TEXTURE SRL
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
2904
30500526552
5221
7
ROCA ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2905
30681463999
8083
8
ROCKWELL AUTOMATION ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RODAMET SACI
2906
30549297443
10632
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2907
30500938125
4524
3
ROEMMERS SAICF
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2908
30538474858
4525
7
ROFINA SAICF
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
ROGUANT SRL
2909
30636316217
10001
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
2910
30529800114
7173
0
ROLEX ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2911
30516666737
8719
3
ROLMEN SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA SA
2912
33707124909
8400
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2913
30577284543
8980
2
ROMI S.R.L.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2914
30611163629
5421
1
ROMIKIN S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
ROSARIO DEL PLATA SA
2915
30677698507
7618
6
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2916
30540873832
8981
6
ROSMINO Y CIA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2917
30711158541
9597
3
ROSO DIEGO CARLOS Y ROSO MARIELA SOCIEDA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
ROSSI MODAS S.A.
2918
30711383103
10633
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2919
30690827065
9568
2
ROTOPLAS ARGENTINA SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2920
30500680438
4331
6
ROUSSELOT ARGENTINA S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
ROUX OCEFA SOCIEDAD ANONIMA
2921
30500690530
4239
8
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2922
30540721722
8982
0
ROWA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2923
30500000127
1199
0
ROYAL & SUN ALLIANCE SEG. (ARG) SA.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2924
30585065435
9627
3
ROYAL AIR S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
2925
30604871286
8228
1
ROYAL CANIN ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
ROYAL DENIM S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2926
30707986529
8728
8
2927
30663137375
2212
3
RPB SA
2928
30507059488
10634
9
RUA REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RUST OLEUM ARGENTINA SA
2929
30704759645
10826
2
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
2930
30551390906
10053
8
RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
2931
30516189335
8401
4
S ANDO Y CIA SACIIF
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
S C JOHNSON Y SON DE ARGENTINA SAIC
2932
30503747533
5214
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2933
30609054642
6492
9
S.A. SINTEPLAST.SAN LUIS
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2934
30500608656
5114
2
S.A.LA HISPANO ARGENTINA CURTIEMBRE Y CHAROLERIA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
S.A.MIGUEL CAMPODONICO LTDA
2935
33527801309
4289
9
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2936
30684945358
9028
3
S.A.V. S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2937
30599835942
6908
3
S.H.K. S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
S.M. RESINAS ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2938
30707100261
8586
5
2939
30531951332
2444
0
S.T.P.C.P.H. Y A.
2940
30541053863
4369
0
SA ANGEL BARALDO CIA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SA BALBICO CIFI
2941
30537098313
4271
1
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
2942
30506730038
4527
4
SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2943
30500925503
8735
5
SAB SOCIEDAD ANONIMA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
SABADO URSI SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2944
30707882510
8984
7
2945
30695481019
9135
8
SABELEC SRL
2946
30601933795
8097
0
SABIC INNOVATIVE PLASTICS ARGENTINA SRL
SABRE INTERNATIONAL LLC
2947
30685912984
10636
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2948
30558706836
6927
6
SACHECO SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2949
30653216722
10243
4
SACOMEX SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
2950
30500977848
4321
8
SADESA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
SADIA ALIMENTOS S.A.
2951
30708316179
8588
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2952
33501088469
1694
9
SAENZ BRIONES Y CIA SAIC
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
2953
30576703119
1014
0
SAENZ VALIENTE BULLRICH Y CIA SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
SAFER SACIF
2954
30537423532
9010
6
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
2955
30504244586
3348
3
SAGEMULLER SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
2956
30500529071
5738
7
SAINT GOBAIN ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SAINT GERMAIN SRL
2957
30612099614
8839
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2958
30516174044
7208
9
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2959
33643046879
5755
2
SAIZ CAPUTO Y CIA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
SAMAR SACII
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
2960
30535392745
9136
1
2961
30624115658
108
7
SAMET SA
2962
30572130645
8293
0
SAMSONITE ARGENTINA SA
SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA SA
2963
30684125792
6640
5
2964
30712032525
11041
9
SAMTAY SA
2965
30553613147
7336
3
SAN ANTONIO INTERNACIONAL SA
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES
2966
34500045339
1097
6
2967
30546102331
10637
0
SAN TIMOTEO SA
2968
30545852450
5282
0
SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
2969
30500049460
1029
6
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2970
30501677643
1520
0
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
SANCOR MEDICINA PRIVADA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
2971
30674286852
10638
3
2972
30500537023
5592
0
SANDOZ SA
2973
30550181734
11073
0
SANDRO LANZANI S.A.
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
SANDVICK ARGENTINA S.A.
2974
33612005449
9900
3
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
2975
30502988111
9491
4
SANFORD SACIFIA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
2976
30680816367
8741
9
SANISIS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
SANITARIOS FLORESTA SRL
2977
33577929659
9137
5
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
2978
30550183265
10639
7
SANITOR S R L
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2979
30501445416
5335
7
SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SANOFI PASTEUR S.A.
2980
33590050569
6907
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
2981
30530258560
10640
2
SANTA MARIA S.A.I.F.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2982
30619279731
9821
6
SANTA RITA DE LA HORQUETA SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
SANTA SALUD SA
2983
30711031452
10641
6
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2984
30526028895
1120
0
SANTAMARINA E HIJOS SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
2985
33709635129
10642
0
SANTANA TEXTIL CHACO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S A
2986
30661873678
7623
6
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
2987
33645951269
10788
1
SANTANDER RIO VALORES S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2988
30645556581
10643
3
SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SAP ARGENTINA SA
2989
30685163701
6516
5
2990
30634579628
9257
9
SAPA ALUMINIUM ARGENTINA SA.
2991
30536706433
4226
9
SAPORITI SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
SARANG TONGSANG SRL
2992
30637659444
8743
6
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
2993
30692302598
10644
7
SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2994
30687454592
10647
8
SATIN S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
2995
30707597360
10648
1
SAVINO DEL BENE ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SBG SA
2996
30707086218
8508
7
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
2997
30643839721
10789
5
SBS TRADING SOCIEDAD ANONIMA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
2998
30708430109
10980
7
SC ARGENTINA SERVICIOS DE COMUNICACION S.A.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
SCANIA ARGENTINA SA
2999
30517424303
1733
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3000
30580156521
8294
4
SCHAEFFLER ARGENTINA S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3001
30523293482
9746
3
SCHI PLAS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3002
30526598780
7483
0
3003
30592199544
5271
8
SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA SA
3004
30616836869
8295
8
SCHRODER SA SOC GTE DE FCI
SCHUCO ARGENTINA S.A.
3005
30710821166
9571
5
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3006
30691587777
10790
0
SCHWEBER SECURITIES SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
3007
30708428082
10649
5
SCIS SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SEALED AIR ARGENTINA S.A.
3008
30501047690
8509
0
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3009
30710920067
10244
8
SEBSADA SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3010
30500998659
5508
8
SEDAMIL SACI
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SEGAFREDO ZANETTI ARGENTINA S.A.
3011
30707077332
10002
3
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3012
30708419628
9138
9
SEGTEC S.A
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
3013
30678145366
8513
7
SEGUFER SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3014
30500057277
1235
4
SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3015
30500050310
1024
8
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
SEGUROS MEDICOS S.A.
3016
30708340908
9747
7
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3017
33629040019
10003
7
SEGUTECNICA S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3018
30649820704
10650
0
SEHOS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SEISEME S.A.
3019
30638340689
9378
6
RES. 270-AGIP-2009
01/06/2009
3020
30708116013
9901
7
SELEC LINE S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3021
30710527527
10104
8
SELNET SA
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
SENSEBYTE S.R.L.
3022
30709155047
10004
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3023
30710079990
10005
4
SENSEMINDS S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3024
30584470484
7266
0
SENSORMATIC ARGENTINA S.A
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
SEPYN S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
3025
30711575673
10651
4
3026
30663245402
10105
1
SER SAT SA
3027
30641504269
6525
0
SERENITY SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SERVAIND S.A.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
GCBA - ORDE. 40434/85
19/02/1998
3028
30696036809
9260
1
3029
30709075639
9139
2
SERVICE OESTE GNC SRL
3030
30696211368
7131
0
SERVICIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA CABA
SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA
3031
30659863789
7395
9
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3032
30682505970
10652
8
SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3033
30647473128
10006
8
SERVICIOS DE ALMACEN FISCAL ZONA FRANCA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
SERVICIOS DE TERAPIA RENAL ARG S.A.
3034
30687299929
8751
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3035
30584843191
10635
2
SERVICIOS EMPRESARIOS DIPLOMAT S.R.L. EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3036
30590535741
7337
7
SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
SERVICIOS MILENIUM S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3037
30710340591
11042
2
3038
30687119289
9907
9
SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD SA
3039
30677737308
4577
5
SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3040
33537025269
8989
5
SERVIER ARGENTINA S.A
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
SES S.A.
3041
30647727545
10653
1
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3042
33655524679
8752
0
SETEX SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3043
30547110427
10654
5
SGS ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO SA
3044
30506726804
1415
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3045
30500719687
7156
5
SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA I.C.S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3046
30708282150
8965
4
SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
SIALAR SEGURIDAD S.A.
3047
30708551755
9748
0
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3048
30607451369
4363
8
SIAT SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3049
30517164530
4624
0
SIDECO AMERICANA SACIIF
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SIDER GROUP S.A.
3050
30711635501
11043
6
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3051
30516888241
4360
7
SIDERAR SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3052
30550815997
4616
0
SIDERCA SAIC
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
SIDERUM S.A.
3053
33707133339
10655
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3054
30629599025
10656
2
SIDOM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3055
30676558671
8297
5
SIEGWERK ARGENTINA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
SIEMENS S.A.
3056
30503364898
5735
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3057
30606616348
7670
6
SIF AMERICA S.A.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3058
30708756179
10657
6
SIFAR ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3059
30707289542
10658
0
SIFEME SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3060
30584351884
10659
3
SIGNOTEL SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SIKA ARGENTINA SA IND Y COMERCIAL
3061
33501880049
6871
8
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3062
30627296084
9572
9
SILKEY SA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3063
30710979541
10875
0
SILLAS + MESAS SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SAC
3064
30506875877
8522
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3065
30708018909
8753
4
SIMICRO SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3066
30538878304
10245
1
SIMKO S.A.C.I.E.I.Y F.
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
SIMMONS DE ARGENTINA S.A.I.C.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3067
30500625194
4449
0
3068
30540487711
7668
7
SIMON ZEITUNE E HIJO S.A.
3069
20937472731
8523
5
SIMONETI LANDO
3070
30501778407
4354
3
SINAX S.A.
3071
30618988771
10660
9
SINCRONICO S.A.
3072
30642651397
7752
4
SINOPEC ARGENTINA EX PLORATION AND PRODUCTION INC
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
SINTECROM SAIC
3073
30504408473
8298
9
3074
30564066784
6491
5
SINTEPLAST SA
3075
30503245988
8524
9
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 001-DGR-2008 / RES.370-AGIP-2010
01/02/2008 - 01/08/2010
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES 001-DGR-2008 / RES.192-AGIP-2009
01/02/2008 - 04/05/2009
SIPAR ACEROS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SISEG S.R.L.
3076
30654846509
10661
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3077
30708250127
10662
6
SISTEMA COMERCIAL S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3078
30691165171
8756
5
SISTEMA INTEGRADO DE ALTA COMPLEJIDAD ODONTOLOGICA S A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
SISTEMAS ELECTRONICOS DE REGISTRACION SA
3079
30591985252
9140
8
3080
30708406917
9449
2
SISTEMAS GLOBALES S.A.
3081
30547258092
9141
1
SISTEMAS OPERATIVOS ARGENTINOS SA
SISTEXSUR S.A.
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3082
30708467827
9707
4
3083
30645183327
9025
2
SITECA S.R.L.
3084
33592992669
9363
0
SITEPRA SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
3085
30661118985
8761
5
SIXCOM SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
SKANSKA S.A
3086
30654424698
5680
1
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3087
30525479591
4306
0
SKF ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3088
33678191359
8159
2
SKY- COP SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SMG COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3089
30500031960
1212
7
3090
30708333189
9708
8
SMSV COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
3091
30663418579
7329
6
SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA SA
SNA-E ( ARGENTINA ) S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3092
30502034118
5483
8
3093
30533507189
9302
7
SOC AUX DE IND METAL SADI METAL SRL
3094
33525688939
2082
6
SOCIEDAD ARG DE AUTORES Y COMP SADAIC
SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL PUERTO S.A.
3095
30696891121
10663
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3096
30501300299
5725
8
SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3097
30654861990
10843
8
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3098
30545867679
7385
0
3099
30527516737
3471
0
SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA
3100
30512527953
8201
0
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SOCOTHERM AMERICAS SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3101
30634873542
7602
6
3102
30619652920
8178
5
SODEXO ARGENTINA SA
3103
30519368001
4298
3
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA SA
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3104
30710371284
10893
9
SOENERGY ARGENTINA SA
RES. 43-AGIP-2013
01/02/2013
3105
30656992235
8109
1
SOFRECOM ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
SOFT OFFICE SA
3106
30701260607
10664
3
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3107
33505230499
6181
5
SOGEFI FILTRATION ARGENTINA S.A
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3108
30682509550
8299
2
SOL NACIENTE SEGUROS DE PERSONAS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
SOLALBAN ENERGIA SA
3109
30710505051
10942
1
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
3110
30709214752
10665
7
SOLMEDIN SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3111
30519801732
7733
1
SOLTEX SAICA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
SOLUCIONES CORPORATIVAS S.R.L.
3112
33708224419
10007
1
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3113
30708034718
10791
4
SOLUCIONES FINANCIERAS S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
3114
30663293164
8527
0
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3115
30710951647
10735
0
3116
30707975020
9824
7
SOLUTION BOX SRL
3117
30502150819
4329
7
SOLVAY Y INDUPA S A I C
SOMED SA
3118
33686451939
8780
8
3119
30577935935
5541
5
SONDA ARGENTINA S.A.
3120
30605415128
10246
5
SONNE SRL
SONY ARGENTINA SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3121
30679928879
5748
5
3122
30686513528
7059
9
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A.
3123
30700459701
8300
3
SONY PICTURES RELEASING GMBH SUC ARG
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
SOSA CLAUDIA PETRONA
3124
27205164834
10667
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3125
30500966137
5933
3
SOTYL SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
3126
30503526871
8782
5
SOUBEIRAN CHOBET S R L
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
SOULE SOCIEDAD ANONIMA
3127
30533612934
9142
5
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
3128
30692188310
9416
7
SOUTH CONVENTION CENTER S.A.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
3129
30700888505
10668
8
SOUTH MANAGEMENT SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3130
30708835230
10876
3
SOUTH W GROUP SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
SOUTHAMERICAN TRENDY SA
3131
30710060505
11103
0
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
3132
30661138323
10008
5
SP PRODUCTOS SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3133
30693758595
10669
1
SPEED CUSTOMS S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SPENCO SRL
3134
30711883017
11044
0
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3135
33504089229
6709
2
SPICER EJES PESADOS S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3136
30711295832
10877
7
SPORT ICON SA
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
SPS SERVICIO PARA SERVICIO SA
3137
30711710341
10670
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3138
30709500720
10981
0
SPT CONTACT CENTER SA.
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
3139
30526770729
5365
1
STADIUM LUNA PARK LECTOURE Y LECTOURE SRL
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
STAFF MEDICO SA
3140
30577797281
1940
5
3141
30708894601
10671
0
STAFFING IT SA
3142
33692148229
7713
5
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
STAPLES ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
STAR EQUIPAMIENTOS SA
3143
30637641251
10009
9
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3144
30710040520
9438
0
STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
3145
30707551352
10139
0
STARCOM WORLDWIDE S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
STARX SECURITY S.R.L.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3146
30709673285
10010
4
3147
30690953869
10672
4
STEFANINI ARGENTINA S.R.L.
3148
30516336885
5686
3
STENFAR SAIC
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3149
30696930852
7765
3
STIHL MOTOIMPLEMENTOS SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3150
30568197999
8990
0
STILMAR SOCIEDAD ANONIMA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
STOCKSUR SA.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3151
30708467770
10011
8
3152
30527693574
9009
0
STONCOR SOUTH CONE SA
3153
30607073127
8302
0
STRAND SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
SUBTERRANEOS BUENOS AIRES S.E.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3154
30545758314
10916
1
3155
30501601213
1508
2
SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
3156
30676081069
10673
8
SUCESORES DE DOMINGO RESTA Y CIA. S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SUDAMETAL SA
3157
30526121569
8303
4
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3158
30695544762
6940
7
SUDAMFOS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3159
30592412051
10012
1
SUEÑO FUEGUINO SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
SUIZO ARGENTINA S.A.
3160
30516968431
1959
6
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3161
30576721710
6227
5
SULLAIR ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3162
30615196734
8532
0
SULLAIR SAN LUIS S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
SUMIDEA SA.
3163
30681522820
8533
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3164
30626127602
9376
9
SUN CHEMICAL INK S.A.
RES. 270-AGIP-2009
01/06/2009
3165
30707914013
9492
8
SUN OCEAN WAY SA
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
SUOLA S.A.
3166
33709483779
8865
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3167
30502888419
7879
3
SUPERCEMENTO SAIC
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3168
30637483168
7505
0
SUPERGLASS SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
SUPERMERCADOS HIPERMARC SA
3169
30648744435
6868
5
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3170
30589621499
7438
8
SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3171
30629642672
8186
6
SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
SUPERTEC S.A.
3172
30699657138
10455
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3173
30607219725
8536
4
SUR PACIFICO SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3174
30709840254
10674
1
SURAR PHARMA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3175
30549165083
8991
4
SURFACTAN SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
SUSHI CLUB SRL
3176
30708827890
9825
0
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
3177
30689902797
8539
5
SWACO DE ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3178
30707068740
9826
4
SWEET SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
SWEET VICTORIAN S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3179
30661463607
8787
3
3180
33686262869
6520
1
SWISS MEDICAL ART SA
3181
30654855168
7978
7
SWISS MEDICAL S.A.
SYGMA SERVICIOS INTEGRALES S.A.
3182
30707285830
8788
7
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3183
33709750459
9296
8
SYL MATERIALES URBANOS S.R.L.
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
3184
30707147381
10676
9
SYMANTEC SOFTWARE ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
SYMONDS S.A.
3185
30710114176
10677
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3186
30702969960
10057
2
SYNCHRO TECHNOLOGIES SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
3187
30710484348
10833
0
SYNERGEX ARGENTINA SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
SYNERGIA PERSONAL TEMPORARIO SRL
3188
30711453942
11104
4
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
3189
30646328450
4267
5
SYNGENTA AGRO S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3190
30501282444
8992
8
SYNTEX SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
T.B.C.SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3191
30708337567
10679
0
3192
30632677096
9903
4
T.C.INTERPLATA S.A.
3193
30694810221
7753
8
T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3194
30501602996
4626
8
TAKEDA PHARMA S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3195
30533119227
10730
1
TALLERES METALURGICOS BAMBI SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S A C I Y N TANDANOR SACI Y N
3196
30506885597
10680
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3197
30574867122
8543
1
TALSAR S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3198
33643235949
10827
6
TAMALLANCOS SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
TANUS ARGENTINA S.A.
3199
30605213436
9008
7
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3200
30707615091
10013
5
TAOIT S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3201
33581311619
2160
0
TAPALQUE ALIMENTOS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
TARCO SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
RES. 1697-SHyF/02 ART. 4
01/06/2002
3202
30686285037
8789
0
3203
30707914692
8305
1
TARJETA AUTOMATICA S.A.
3204
30685376349
8247
4
TARJETA NARANJA S.A.
TARSHOP S. A.
3205
30685231677
7152
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3206
30710705565
11045
3
TASK SOLUTIONS SA EN FORMACION
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3207
30691540037
10681
9
TASKPHONE ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TATA CONSULTANCY SERVICES ARGENTINA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 263-AGIP-2015
01/06/2015
3208
30707848215
10014
9
3209
30522437650
5563
9
TAVEX ARGENTINA S.A.
3210
33505110809
11105
8
TAXONERA S.A.
TBWA - BUENOS AIRES SA
3211
30643591827
5185
3
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3212
30676683867
8208
5
TCM TELEFONIA CELULAR MOVIL SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3213
30709504580
10682
2
TCRP S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TECH MIND SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3214
30707568522
10247
9
3215
30711659885
10683
6
TECHINST SA EN FORMACION
3216
30547981029
7424
5
TECHINT CIA TECNICA INTERNACIONAL SA
TECI SAC
3217
30539741345
5337
4
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
3218
30628406177
7840
6
TECMACO INTEGRAL SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
3219
33568341479
7559
5
TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3220
30622482513
6493
2
TECNET SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
TECNO ACCION SA
3221
30627389899
7577
4
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3222
30696164513
9710
7
TECNO AISLANTES S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3223
30607311192
9711
0
TECNOCOM SAN LUIS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
TECNODYC S.A
3224
30680732422
11074
4
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
3225
33707044239
8544
5
TECNOIMAGEN S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3226
30638975994
8545
9
TECNOLAB SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TECNONUCLEAR SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
3227
30642507687
8790
6
3228
30707290508
8791
0
TECNOPLAST ARGENTINA SRL
3229
30708293632
9143
9
TECNO-SIM S.A.
TECNOSOFTWARE S.A.
3230
33606066959
9749
4
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3231
30598929226
9026
6
TECNOUS SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3232
30518855537
5544
6
TECOTEX SACIFI Y A
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
TECPETROL SA
3233
30592665472
7428
0
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3234
30505426661
5637
6
TEJEDURIAS NAIBERGER SAICIF
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3235
30707718133
8546
2
TEJIDOS LATINOS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TEJIDOS SAN NICOLAS SA
3236
30710303270
10248
2
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3237
30679921912
6228
9
TEL 3 SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3238
30648550487
7828
9
TELE RED IMAGEN S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
3239
30601606298
9629
0
TELEARTE SA EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION
3240
30640897267
8996
2
TELECENTRO S.A.
TELECOM ARGENTINA S.A.
3241
30639453738
7492
5
3242
30645386937
7605
7
TELECOM ITALIA S P A SUCURSAL ARGENTINA
3243
30678186445
7375
2
TELECOM PERSONAL SA.
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
DICIEMBRE 2015
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3244
30639453975
7349
2
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3245
30711441413
11046
7
TELEFONICA GLOBAL TE CHNOLOGY S.A. SUCURSAL ARGENTINA
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3246
30709223670
10684
0
TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD DE ARGENTINA SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA
3247
30678814357
7348
9
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3248
33710010809
9460
6
TELEPIU S.A.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
3249
30696204922
9425
1
TELETECH ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
TELEVISION FEDERAL S.A. - TELEFE
3250
30636529164
9630
6
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
3251
30696881029
10685
3
TELEXTORAGE S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3252
30630402073
10686
7
TELLEX SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TELMARK S.A.
3253
30709168440
10687
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3254
33695098419
8307
9
TELMEX ARGENTINA SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3255
30603792870
8547
6
TELTRON SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TEMBELE SA
3256
30710158084
10688
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3257
30707191887
10249
6
TEMPEL SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3258
30642731412
5338
8
TEMPUR SEALY ARGENTINA SRL
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TEMUNA SA
3259
30697968454
10022
0
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3260
30709814032
9439
4
TENISA SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
3261
30654747896
9904
8
TENOAR S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
TENSOLITE SA
3262
33575301679
9494
5
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
3263
30710159838
10689
8
TERADATA DE ARGENTINA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3264
30678203757
8548
0
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3265
30505488004
8998
0
TERLIZZI SAIC
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
TERMAIR SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 675-AGIP-2009
01/12/2009
3266
33506288059
7784
6
3267
30678196165
4961
4
TERMINAL 4 SA
3268
30657338822
9495
9
TERMINAL BUENOS AIRES SA
TERMINALES RIO DE LA PLATA SA
3269
30678191805
6465
5
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3270
30710055218
11047
0
TERMOPLASTICOS DEL SUR S.A.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3271
30707003649
8836
6
TERRA NATURE SOC. DE HECHO DE LEVY ALEJANDRO Y ASIS FABIO
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
TESAM ARGENTINA S.A.
3272
30687325415
8308
2
3273
34999032089
7243
3
TESORERIA GENERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS.AS.
3274
30643620525
5509
1
TESSICOT SA
TEVECOMPRAS 2001 SRL
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
GCBA - ORDE. 40434/85
28/01/1985
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3275
30688452720
7589
0
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3276
30648275915
10015
2
TEVEFE COMERCIALIZACION S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3277
30621161012
10112
9
TEXAMERI S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
TEXCON S.R.L.
3278
30710730667
10140
6
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
3279
30687120066
10106
5
TEX-FABRIC S.A.
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
3280
30640087257
10690
3
TEXIMCO SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TEXTIL AMESUD S.A.
3281
30648103537
10141
0
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
3282
33707752969
10691
7
TEXTIL DAI-VAK S.R.L.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3283
30709272523
9355
9
TEXTIL DEL CAMPO SRL
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3284
30659747843
10692
0
TEXTIL DIK SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3285
30707946241
8550
9
TEXTIL FEDERAL S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TEXTIL IBEROAMERICANA S.A.
3286
33501581939
4589
0
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3287
30541427879
4964
5
TEXTIL LARREA SACI
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3288
30653493718
8999
3
TEXTIL LLERENA SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
TEXTIL PABRA S. R. L.
3289
33708839499
8551
2
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3290
30583780307
5510
7
TEXTIL RIO GRANDE S.A.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3291
30504173409
9000
8
TEXTIL VALERIO S.A.C.I.F.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
TEXTILANA S.A.
3292
30587075195
11075
8
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
3293
33708983409
9417
0
TEXTILES DEL SUR SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
3294
30711565961
10693
4
TEXTURAS Y DISEÑOS SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TEYLEM SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3295
33708444419
10694
8
3296
30516246975
7660
8
TEYMA ABENGOA S.A.
3297
30683522178
6540
8
TFL ARGENTINA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
THE ASIA HOLDINGS GROUP SA
3298
30709384569
10016
6
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3299
30500011838
7712
1
THE BANK OF TOKYO -MITSUBISHI UFJ, LTD
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3300
30710461887
10696
5
THE MARKETING STORE WORLDWIDE ARGENTINA LLC SUCURSAL ARGENTINA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
THE MEDIA EDGE S.A.
3301
30705555636
9631
0
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
3302
30711240140
10645
0
THE NIELSEN COMPANY SOUTH AMERICA SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3303
30662202203
9829
5
THE TOY COMPANY SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A.
3304
30639844591
9751
3
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3305
30683076755
8187
0
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3306
30707330429
9573
2
TIA MARUCA ARGENTINA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
TICKETEK ARGENTINA SA
3307
33690765549
9377
2
RES. 270-AGIP-2009
01/06/2009
3308
30571636359
8683
1
TIEN SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3309
30649705786
7844
0
TIGRE ARGENTINA SA
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3310
30693170954
9327
1
TIKSATEX SA
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
TIMKEN ARGENTINA SRL
3311
30536802939
6583
1
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3312
30505510220
8686
2
TINTORERIA INDUSTRIAL MODELO SAIC
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3313
30709042064
9905
1
TINUVIEL S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
TIPOITI S.A.T.I.C.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
3314
30502671126
4516
2
3315
30590547758
5208
6
TISUBEL SOCIEDAD ANONIMA
3316
30588921456
10828
0
TLANTI SA
TMF ARGENTINA S.R.L.
3317
30709431230
10697
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3318
30708329122
8251
0
TMF TRUST COMPANY ( ARGENTINA ) SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3319
30707714715
10698
2
TMN CS S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TMT EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.A.
3320
30710403011
10107
9
RES. 1033-AGIP-2011
01/02/2012
3321
30708085207
10699
6
TNGROUP S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3322
30582938705
10700
7
TNS GALLUP ARGENTINA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TOBATEL SA
3323
30632056393
8837
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3324
30535186207
7693
3
TODOLI HERMANOS SRL
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3325
30609661808
9574
6
TODOMUSICA S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
TODOSUM SA.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3326
30710486324
10701
0
3327
30707040900
9144
2
TODOVISION S.A.
3328
30585402970
8699
1
TOMOGRAFIA COMPUTADA DE BUENOS AIRES S.A.
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3329
30689010993
9632
3
TOPPS ARGENTINA S.R.L.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
3330
30601591207
8212
1
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
TOSTADERO PARANA SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3331
30690799665
10018
3
3332
30569719344
7364
0
TOTAL AUSTRAL SA SUC ARG
3333
30554496101
9440
0
TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA SA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
TOWERS WATSON ARGENTINA S.A.
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
3334
33627074269
9634
0
3335
33679139369
6542
5
TOYOTA ARGENTINA SA
3336
30709000426
9447
5
TOYOTA CIA. FINANCIERA DE ARG. S.A.
TOYOTA CREDIT ARGENTINA S.A.
3337
30693528964
8168
7
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3338
30708017473
9712
4
TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3339
30708348070
10702
4
TPCG VALORES SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TRABEX SOCIEDAD ANONIMA
3340
30505549607
9633
7
RES. 144-AGIP-2010
01/05/2010
3341
33658422699
9828
1
TRADECOS SRL
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
3342
30662102292
8552
6
TRANE DE ARGENTINA S. A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA
3343
30610753139
10703
8
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3344
30707997016
10792
8
TRANSACCIONES AGENTE DE VALORES S.A.
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
3345
30547090078
10705
5
TRANSCOM SERVICE SACI
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TRANSFARMACO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
3346
30523505668
7719
7
3347
30546969874
7551
6
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANONIMA
3348
30689011817
9418
4
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3349
30657863056
7573
0
3350
30657862068
7476
3
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA
3351
30711562873
10943
5
TRANSPORTADORA RIO CORONDA SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
TRANSPORTEL PATAGONICA SA
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
3352
30711362017
10944
9
3353
30507064538
9239
0
TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO SACIAGFYT
3354
30593920956
8226
4
TRANSPORTES GARGANO SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3355
30709548634
8553
0
TRANSPORTES WALLS S.R.L.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TRANSVECTIO SA
3356
30708796847
10706
9
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3357
30646420209
6350
1
TRASCOPIER S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3358
30707581987
10646
4
TRASLADOS ESPECIALES S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TRB PHARMA SA
3359
30639499622
8861
2
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3360
30708049529
11048
4
TREFILCON S.R.L.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3361
30710589018
9827
8
TREOLAND SA
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
TREVIMAR SA
3362
30601564110
9752
7
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3363
30710548729
10707
2
TRIADA TEC SRL
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3364
30609453385
9002
5
TRIANGULAR SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
TRICOFIX SRL
3365
30502532258
10829
3
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
3366
30707396780
8709
5
TRIMS S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3367
30709785318
8710
0
TRIO TEXTIL S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
TRITHON SA
3368
30646402227
9328
5
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
3369
30638687115
10019
7
TROPEA SA
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3370
30700548003
8711
4
TROSMAN S.A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
TUBOFORTE S.A.
3371
30632196705
10020
2
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3372
30622862049
8457
7
TUBOS ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3373
33661236979
10251
5
TUBULARES Y CAMARAS MONTI SRL
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3374
30709737623
10252
9
TUNISAN SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3375
30707290575
8002
9
TUPPERWARE BRANDS ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA
3376
30640100059
10740
0
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
3377
30589864642
9575
0
TUTEUR SACIFIA
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3378
30691149001
10708
6
TWG WARRANTY SERVICES INC
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
TWILL & DENIM S.A.
3379
30707105980
8554
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3380
30501028629
6860
6
TYROLIT ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3381
30682524703
10709
0
UABL SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
ULTRAMAR ARGENTINA S.A.
3382
30585343427
10710
5
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3383
30709503363
10830
9
ULTRATEX SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
3384
30708100656
9665
9
UMC SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
UNEG S.A.
3385
30712218386
11049
8
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3386
30712343857
10982
4
UNIDAD DE GESTION OPERATIVA MITRE SARMIENTO SA
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
3387
30568282090
5784
3
UNIFARMA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
UNIFY COMMUNICATIONS S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3388
30710228368
8519
9
3389
30501092696
2718
1
UNILEVER DE ARGENTINA S A
3390
30708992301
10711
9
UNIMACO S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
UNIMERS ARGENTINA S.A.
3391
30710061226
11050
3
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3392
30501018453
5583
5
UNION BAT S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3393
30662119632
7598
4
UNION TRANSITORIA DE AGENTES SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
UNIR SA
3394
30707543155
10712
2
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3395
34557619099
6690
6
UNISOL SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3396
34525505539
7860
2
UNISYS SUDAMERICANA S.R.L.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
UNITEC BIO SOCIEDAD ANONIMA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3397
30709900958
10713
6
3398
33520670179
8312
9
UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.R.L.
3399
30539206946
4679
0
UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA S.A.
3400
30709358827
8718
0
URBAN BLUE SRL
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
URBANO EXPRESS ARGENTINA SA.
3401
30708286431
10714
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3402
30708722207
10253
2
US COMERCIAL SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3403
30694608120
9065
5
USG ARGENTINA S.A.
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
UTIL-OF SACI
3404
33518676569
7313
6
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3405
30597566952
8314
6
V TOKATLIAN SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3406
30682454543
7098
8
V.L.G. AMERICAS SA SUCURSAL ARGENTINA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
VAES S.R.L.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
3407
33553547879
10143
7
3408
30502839388
5977
0
VALENCIANA ARGENTINA JOSE EISENBERG Y CI
3409
33640741649
10793
1
VALFINSA BURSATIL SA
VALID SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE PAGO E IDENTIFICACION S.A.
3410
30625913558
8702
0
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3411
20149017292
10254
6
VALLS EUGENIO ROBERTO
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3412
30603808238
8224
7
VALOT S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
VALPAFE SA
3413
30568175332
2835
4
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3414
30686449544
11076
1
VALVOLINE CUMMINS ARGENTINA SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
3415
30663301507
8408
0
VANTU SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
VARCENT SA
3416
30541437807
8315
0
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3417
30707909095
10945
2
VARENT S A
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
3418
30621238201
10896
0
VARTECO QUIMICA PUNTANA S A
RES. 987-AGIP-2012
01/01/2013
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3419
30710128665
10072
0
VC 1 SRL
RES. 963-AGIP-2011
01/01/2012
3420
30696417322
10716
7
VENG S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
VENTALUM SA
3421
30503167154
10257
7
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3422
30644688352
10717
0
VENVER S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3423
30710669453
11052
0
VERASUR SA.
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
VERIZON ARGENTINA S.R.L.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3424
30702022165
9420
3
3425
30696362242
117
1
VERNAZZA SA
3426
30500979824
1522
7
VERONICA SACIAFEI
VERSSION SA
3427
30614941509
10258
0
3428
30593229064
7189
0
VESTIDITOS SA
3429
30504170981
4580
8
VESUVIO SACIF E I
VETANCO SA
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3430
30623368935
9003
9
3431
30594680045
6352
9
VF JEANSWEAR ARGENTINA S.A.
3432
30711295956
10070
3
VIA UNO ARGENTINA S.A.
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
VIAJES FUTURO S.R.L.
3433
30612898533
10718
4
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3434
30501222530
7408
3
VIALCO SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3435
30708112425
8316
3
VIALTEX S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
VIANDE SRL.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
3436
30686922673
8558
8
3437
30558674160
9148
7
VIBROCOM SRL
3438
30519652443
9451
1
VICENTE TAMARIT SAICAF
VICLA SA
3439
33575234319
9007
3
3440
30709439150
10023
3
VICSA STEELPRO S.A.
3441
30661176292
9228
8
VICTOR DI GISI E HIJOS S.A.
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
VICTORIO PODESTA Y CIA SA
3442
30533789672
7285
3
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3443
30656157042
9384
0
VICUNHA TEXTIL ARGENTINA SA
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
3444
30701252728
10831
2
VIDEOSWITCH SRL
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
3445
30590151013
6477
0
VIDITEC SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
VIDRIERIA ARGENTINA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
3446
30500834087
5863
0
3447
30709305928
9331
8
VIDRIOS CASTELAR SA
3448
33587177949
8725
7
VIDT CENTRO MEDICO S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
VIKO SA
3449
30656812806
10024
7
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3450
30544398012
8559
1
VILLA Y MORENO S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3451
30503749064
9578
0
VILLARD Y LOUIS SAIC
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
VILLARES SAC
3452
30537853014
2144
8
RES. 484-AGIP-2010
01/10/2010
3453
30571002961
9448
9
VINISA FUEGUINA S.R.L.
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
3454
30697935947
10025
0
VIÑA FUNDACION DE MENDOZA S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
VIÑAS DE ALTURA S.A.
3455
30592846043
10144
0
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
3456
30705061412
8045
2
VIRGINIA SURETY COMPANIA DE SEGUROS SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3457
30515718636
6817
0
VIRHILO SRL
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
VISION 101 SA
3458
30708648414
9889
4
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3459
33657129629
8729
1
VISITAR S.R.L.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
3460
30655534462
9421
7
VISUAR S.R.L.
RES. 388-AGIP-2009
01/08/2009
VITARE S.A.
3461
30710277881
10720
3
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3462
30572147084
5204
1
VITOPEL SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3463
30608864063
6338
4
VITROBLOK SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2015
3464
30596984904
9218
0
VITRODI SA
RES 434-AGIP-08
01/11/2008
3465
30708539739
8731
0
VIU S.A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
VOD ARGENTINA S.A.
3466
30712526625
11053
4
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3467
30504018845
2809
4
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3468
30561332688
7401
8
VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DET
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
VOLQUETES Y TRANSPORTES MARINO S.A.
3469
30654808631
9240
5
RES 473-AGIP-08
02/01/2009
3470
30516150641
8560
7
VOLVO TRUCKS & BUSES ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3471
30678955449
8739
0
VORTEX ARGENTINA S. A.
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
VULCABRAS AZALEIA ARGENTINA S.A.
3472
30641105909
4396
3
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3473
33707835759
8557
4
VWS ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3474
30663373974
9774
0
VZ BATH & BODY S.A.
RES. 370-AGIP-2010
01/08/2010
VZH S.R.L.
3475
30708534907
10721
7
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3476
30708013826
9579
4
WABRO S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3477
30516775617
4595
4
WAICON VISION SA
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
WAKEFIELD ARGENTINA SA
3478
30710548168
11054
8
RES. 353-AGIP-2014
01/07/2014
3479
30678138300
4370
5
WAL MART ARGENTINA SRL
Res. 430-SHyF/01 / RES. 560-AGIP-08
01/06/2001 - 02/02/2009
3480
30519427008
4720
3
WALD SOCIEDAD ANONIMA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
WALLACE HERMANOS SA
RES. 294-AGIP-2010
01/07/2010
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3481
30692071898
7283
6
3482
30708074973
9006
0
WALNI S.A.
3483
30644652013
10027
8
WALPLO S.R.L.
WARNER MUSIC ARGENTINA S.A.
3484
30601412620
6361
3
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3485
30568969274
9908
2
WASSINGTON S.A.C.I.F.E I.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3486
30693807634
11077
5
WATCH LAND SA
RES. 691-AGIP-2014
01/12/2014
WE XI S.A
3487
30710004370
10722
0
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3488
30645705943
8562
4
WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3489
30669160662
5386
1
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3490
30710109687
10917
5
WELFAS S.A.
RES. 174-AGIP-2013
01/04/2013
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ARG. SA
3491
33505427039
10260
0
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
3492
30636344776
5671
7
WHIRLPOOL ARGENTINA S.A.
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002
3493
30522228210
7209
2
WIENER LABORATORIOS SAIC
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
WILTON PALACE HOTEL S.C.A.
3494
30519139088
7045
6
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
3495
30707725857
10028
1
WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3496
30601534815
7393
1
WINTERSHALL ENERGIA SA
RES. 313-AGIP-2008
01/10/2008
WITCEL SACIFIA
3497
30504021536
5762
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3498
30686172577
7464
8
WM ARGENTINA S.A.
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3499
30710046308
9442
7
WMS GAMING INTERNATIONAL SL SUC. ARGENTINA
RES. 431-AGIP-2009
01/08/2009
WONDERLAND CO SA
RES. 137-AGIP-2012
01/04/2012
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3500
30642575852
10271
1
3501
30654617895
6224
4
WORLD COLOR ARGENTINA SA
3502
30691209306
10029
5
WORLD SPORT SRL
WUNDERMAN CATO JOHNSON S.A.
3503
30646029720
6453
0
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3504
30711295735
10030
0
WUP TRADING S.A.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3505
30631810582
10832
6
WURTH ARGENTINA SA
RES. 592-AGIP-2012
01/10/2012
X TREME SA.
3506
33695563049
10031
4
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
3507
30629689865
2281
7
XARDO S.A.
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3508
33657603509
9580
0
XENOBIOTICOS S.R.L.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
NÓMINA AGENTES DE RECAUDACIÓN
3509
30584657169
9909
6
XERISTAL S. A.
3510
30541682372
5244
4
XEROX ARGENTINA ICSA
DICIEMBRE 2015
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
XIDEN SACI
3511
30520695180
8564
1
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3512
33682466249
6839
4
YA! MUSICA SA
RES 001-DGR-2008
01/02/2008
3513
30597092179
10723
4
YAFELOP I SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
YAGMOUR SRL
3514
30578204713
7894
1
3515
30707053204
10724
8
YAHOO! DE ARGENTINA S.R.L.
3516
30687234754
9330
4
YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA (EN FORMACION)
YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA SA SUC.ARG.
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
3517
30707762612
8317
7
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3518
30572398591
9581
3
YAMANA DEL SUR S.A.
RES. 50-AGIP-2010
01/03/2010
3519
30710176627
10145
4
YAMANA HOME S.A.
RES. 116-AGIP-2012
01/04/2012
YAMP SA.
RES. 280-AGIP-2011
01/07/2011
RES. 222-AGIP-08
02/05/2008
3520
30710028830
10033
1
3521
30683109033
6604
7
YARA ARGENTINA SA
3522
30616852244
9305
8
YARLUX SA
RES. 568-AGIP-2008
01/02/2009
YERSIPLAST S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3523
30598204310
9753
0
3524
30710736401
10725
1
YESER SA
3525
30694346827
9150
6
YESOS KNAUF GMBH
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
YKK ARGENTINA S A
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
3526
30587843729
5504
3
3527
30702084365
8742
2
YOKO S.A.
3528
30627285686
5286
4
YOUNG & RUBICAM SA
YOVINESSA SA
3529
30600492760
10056
9
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
3530
30515488479
7370
4
YPF GAS SA
Res. 1465-SHyF/01
01/09/2001
3531
30546689979
1436
2
YPF S. A.
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
YPF SERVICIOS PETROLEROS SA
3532
30711259410
10946
6
RES. 536-AGIP-2013
01/09/2013
3533
30654521561
5710
1
YSUR ENERGIA ARGENTINA S.R.L.
RES. 1080-MHGC-07
02/05/2007
3534
30701265587
10726
5
YUSEN LOGISTICS ARGENTINA S.A.
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3535
30541341958
10059
0
YUSIN SA
RES. 446-AGIP-2011
01/10/2011
ZANELLA HNOS. Y CIA SA
3536
30502498572
118
5
RES 149-AGIP-09
01/04/2009
3537
30537121900
10727
9
ZANETTI Y CIA S.A
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3538
30688339789
9344
7
ZAPICO SRL
RES. 192-AGIP-2009
04/05/2009
ZARA ARGENTINA S.A.
3539
30693148363
9446
1
RES. 607-AGIP-2009
01/10/2009
3540
30708433477
10728
2
ZARCAL SA
RES. 259-AGIP-2012
01/06/2012
3541
30641126574
10739
4
ZARRACAN SOCIEDAD DE BOLSA SA
RES. 363-AGIP-2012
01/07/2012
ZATEL ADRIAN RAMON
3542
20223812733
9910
1
RES. 639-AGIP-2010
01/12/2010
3543
30707944516
9757
5
ZENITHOPTIMEDIA GROUP ARGENTINA SA
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
3544
30679726494
9754
4
ZMS S.A.
RES. 371-AGIP-2010
01/08/2010
ZONA Z SA
3545
30707463771
9154
0
3546
30570279579
8744
0
ZSCHIMMER Y SCHWARZ ARGENTINA SA
3547
30500049770
1158
4
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA
ZURICH COMPAÑIA DE REASEGUROS ARGENTINA S.A.
3548
30712269282
10983
8
3549
30679657158
4075
1
ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD SUC ARG.
3550
30698965459
7554
7
ZURICH SANTANDER SEG UROS ARGENTINA SA
RES 384/AGIP-08
01/10/2008
RES 167-AGIP-2008
03/03/2008
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES. 939-AGIP-2013
01/01/2014
Res. 430-SHyF/01
01/05/2001
RES.1697-SHYF-02
01/06/2002