Lokarriren agurra - Berria

“Bakearengan sinestu dugu, bizikidetzaren alde lan egin dugu, lotzeko balio izan dugu”
Lokarrik bere ibilbidea amaitutzat jo du bakearen eta
bizikidetzaren aldeko herritar mugimendu bezala
2015eko martxora arte bake prozesuaren aldeko aurrerapauso berrien alde lan egingo du
Gaur Lokarrik, akordioaren eta kontsultaren aldeko herritarren sareak, bere etorkizunari buruzko
erabaki garrantzitsu baten berri eman nahi du. Joan den irailaren 27an burututako Lokarriren
Batzarrak erabaki hau hartu zuen: 2015eko martxotik aurrera, Lokarrik bere ibilbidea amaitutzat joko
du bakearen eta bizikidetzaren aldeko herritar mugimendu bezala.
Erabaki hau hartzera eraman gaituzten arrazoiak momentu egokia heltzerakoan desagertzeko bokazioa
duen gizarte mugimendu bat izan nahi izatetik sortzen dira. Badira 22 urte Elkarrik, Lokarriren
aurrekoak, bakearen, elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko bere ibilbidea hasi zuenetik. Eta aro hau
amaitu dela ondorioztatu dugu.
Lokarri 2006an sortu zen, herritarren parte-hartzearen bidez ETAren su-etenaren ondoren
zabaldutako aukera garaia indartzeko borondatearekin. Bake prozesu horren porrota eta gero, bake
prozesu berri bat abiatzeko baldintzak sortzeko gure esku zegoen guztia egin genuen. Jada 2009an,
atzeraezina izango zen bake prozesu bat eta indarkeria-ezan, barne-hartzean, Giza Eskubideen
errespetuan, aniztasunean eta adostasunean oinarritutako bizikidetza eraikitzen lagunduko zuen bake
prozesu bat martxan jartzeko bi baldintza finkatu genituen: ETAren indarkeriaren amaiera eta
Sorturen legeztatzea.
Bi helburu horiek bete egin ziren eta hortaz, bake prozesua atzeraezina da. Harro esan dezakegu
Lokarrik hori gauzatzen modu erabakigarrian lagundu zuela. Aieteko Konferentzia antolatzeko
pribilegioa izan genuen eta Sorturen estatutuen aurkezpen ekitaldia antolatzekoa ere. Biak aukera
handi bat izan ziren, bai bere esfortzu pertsonalaren nola ekonomikoaren bidez Lokarriren ekimenak
lagundu dituzten pertsona guztien urte luzeetako lanaren fruitu.
2013 hasieran Lokarrik bere etorkizunari buruz eztabaidatzeko batzar bat burutu zuen. Hasieratik argi
izan dugu ez genuela betirako jarraitu nahi. Horregatik, behin bake prozesu atzeraezin bat izateko
helburu nagusiak lortu eta gero, Lokarrik zer egin behar zuen eztabaidatu genuen. Lokarriren
kolaboratzaileen zati batek helburu eta ekimen berriak finkatu nahi zituen. Beste batzuek, ETAren
indarkeriaren amaierarekin eta aukera politiko guztien legeztatzearekin, Lokarriren misioa eta
helburuak beteta zeudela uste zuten, eta hortaz, Lokarrik bere jarduera amaitutzat jo behar zuela.
Lokarrik beti defendatu izan ditu elkarrizketa eta adostasuna. Ez zeukan zentzurik, beraz, Lokarriren
etorkizunari buruzko erabakia bozketa soil baten menpe uztea. Asko hitz egin genuen eta adostasun
batetara heldu ginen: Lokarrik bi urtez jarraituko zuen lanean, bizikidetzaren aldeko esfortzu berri
batean, hauteskunderik gabeko aro oparo hori baliatzeko eta, 2014. urtea amaitzean, bere ibilbidea
amaitutzat joko luke.
Orain, bi urtetako epea amaitzean, Lokarriko Batzarrak, ia-ia aho batez, 2015eko martxoan gure
ibilbidea amaitutzat joko dugula erabaki du. Ordura arte hiru helburu nagusi finkatu ditugu: 1) bake
prozesuan aurrerapauso berriak bultzatzeko azken esfortzu bat egingo dugu, 2) nazioarteko zein tokiko
erakundeekin ditugun konpromisoak betetzeko bideak bilatuko ditugu eta 3) urte hauetan zehar
garatutako ideien eta proposamenen legatu osoaren gordetzaile izango den erakunde baten sorrera
prestatuko dugu.
Hartutako erabakiarekin lasai eta pozik gaude. Hala gaude 22 urte hauetan zehar bai gure lanaren
bidez nola gure babes ekonomikoaren bidez, lehenengo Elkarrirekin eta gero Lokarrirekin, kolaboratu
dugun pertsona guztiok bakeari eta bizikidetzari ekarpen garrantzitsu bat egin diogulako. Lasai eta
pozik gaude bake prozesua atzeraezina delako eta euskal gizartea, bakearen alde egindako lan
handiarekin eman duen adibidearekin, errespetuan eta elkar-urlertzean oinarritutako bizikidetza bat
errotzeko gai izango delako uste osoa dugulako.
Lokarriren ibilbidea amaitutzat jotzea aro baten amaiera besterik ez da. Bakearen eta bizikidetzaren
aldeko konpromiso bizia mantendu izan dugu eta mantentzen jarraituko dugu, nahiz eta martxotik
aurrera gune ezberdinetatik egingo dugun. Zorionez badira hainbat gune non parte hartu. Bake
prozesua errotzeko baldintzak gure azken urteetako historian izan diren hoberenak direnean erabaki
hau hartzeak itxaropenez betetzen gaitu. Gainera, harro esan dezakegu bizikidetza sustatzeko ekarpen
garrantzitsu bat egin dugula. Bakearengan sinestu dugu, bizikidetzaren alde lan egin dugu, lotzeko
balio izan dugu. Laburbilduz, lokarriak sendotu ditugu.
2014ko urriak 9
“Hemos creído en la paz, hemos trabajado por la convivencia, hemos servido para unir”
Lokarri da por concluida su trayectoria como
movimiento ciudadano por la paz y la convivencia
Hasta marzo de 2015 trabajará por nuevos avances en el proceso de paz
Hoy Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere dar a conocer una importante
decisión sobre su futuro. La Asamblea de Lokarri celebrada el pasado 27 de septiembre decidió que, a
partir de marzo de 2015, Lokarri dará por concluida su trayectoria como movimiento ciudadano por la
paz y la convivencia.
Las razones que nos han llevado a tomar esta decisión nacen de la convicción de querer ser un
movimiento social con vocación de desaparecer cuando llegara el momento adecuado. Han pasado
casi 22 años desde que Elkarri, la predecesora de Lokarri, iniciara su trayectoria por la paz, el diálogo y
la convivencia, y hemos llegado a la conclusión de que esta etapa ha finalizado.
Lokarri nació en el año 2006 con la voluntad de reforzar a través de la participación ciudadana el
nuevo tiempo de oportunidades surgido tras la tregua de ETA. Tras el fracaso de este proceso de paz,
hicimos todo lo posible para crear las condiciones de un nuevo proceso de paz. Ya en 2009, fijamos
dos condiciones para poner en marcha un proceso de paz que fuera irreversible y que ayudara a
construir una convivencia basada en la no violencia, la inclusión, el respeto a los Derechos Humanos,
el pluralismo y el consenso: el final de la violencia de ETA y la legalización de Sortu.
Estos dos objetivos se cumplieron y por tanto, el proceso de paz es irreversible. Podemos decir con
orgullo que Lokarri ayudó de manera decisiva a que se hicieran realidad. Tuvimos el privilegio de
organizar la Conferencia de Aiete y el acto de presentación de los estatutos de Sortu. Ambas fueron
una gran oportunidad, fruto de muchos años de trabajo de todas las personas que han colaborado en
las actividades de Lokarri tanto con su esfuerzo personal como económico.
A comienzos de 2013 Lokarri celebró una asamblea para debatir sobre su futuro. Desde el primer
momento hemos tenido claro que no pretendíamos permanecer para siempre. Por ello, sometimos a
debate qué debía hacer Lokarri una vez logrados los grandes objetivos para un proceso de paz
irreversible. Una parte de los colaboradores de Lokarri quería marcar nuevos objetivos e iniciativas.
Otra parte consideraba que la misión y los objetivos de Lokarri se habían cumplido con el final de la
violencia de ETA y la legalización de todas las opciones políticas y que, por tanto, Lokarri debía
concluir su actividad.
Lokarri siempre ha defendido el diálogo y el consenso. No tenía sentido, por tanto, someter la
decisión sobre el futuro de Lokarri a una simple votación. Hablamos mucho y llegamos a un consenso:
Lokarri seguiría trabajando dos años más, un periodo fértil sin elecciones, en un nuevo esfuerzo por la
convivencia y, al finalizar 2014, daría por concluida su trayectoria.
Ahora, una vez concluido el plazo de dos años, la Asamblea de Lokarri ha decidido, prácticamente por
unanimidad, que en marzo de 2015 daremos por finalizada nuestra trayectoria. Hasta entonces nos
hemos marcado tres grandes objetivos: 1) haremos un último esfuerzo para impulsar nuevos avances
en el proceso de paz, 2) trabajaremos por buscar cauces para cumplir nuestros compromisos con las
entidades internacionales y locales con las que venimos colaborando en los últimos años y 3)
prepararemos la creación de una entidad en la que depositaremos todo el legado de ideas y propuestas
desarrolladas durante estos años de trabajo.
Tomamos esta decisión con tranquilidad y satisfacción porque durante estos 22 años todas las personas
que hemos colaborado, primero en Elkarri y luego en Lokarri, bien con nuestro trabajo o con nuestro
apoyo económico, hemos hecho una importante aportación a la paz y a la convivencia. También
porque tenemos la convicción de que el proceso de paz es irreversible y de que la ciudadanía vasca,
con el ejemplo que ha dado en su intenso trabajo por la paz, será capaz de asentar una convivencia
basada en el respeto y el entendimiento.
Dar por concluida la trayectoria de Lokarri solo es el final de una etapa. Hemos mantenido un intenso
compromiso con la paz y la convivencia y lo seguiremos manteniendo aunque a partir de marzo lo
haremos desde espacios diferentes. Afortunadamente hay muchos espacios en los que participar. Lo
que nos llena de esperanza es el hecho de que hoy tomamos esta decisión cuando las condiciones para
asentar el proceso de paz son las mejores de nuestra historia reciente. Además, podemos decir con
orgullo que hemos hecho una importante contribución para promover la convivencia. Hemos creído
en la paz, hemos trabajado por la convivencia, hemos servido para unir. En resumen, hemos ayudado a
reforzar lo que nos unía.
9 de octubre de 2014