zuzendaritza batzordeak / órganos de dirección - Barandiaran

BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
JOSE MIGUEL BARANDIARAN
BACHILLER / CICLOS FORMATIVOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
GOIKO ZENTROA:
BEHEKO ZENTROA:
SANTSOENA, 6
SABINO ARANA, 75
48940 LEIOA (BIZKAIA)
TEL: 94-4648933 / 94-4648934
FAX: 94-4633502
48940 LEIOA (BIZKAIA)
TEL: 94-4642973 / 94-4645826
FAX: 94-4642567
E-MAIL: 014339ah@hezkuntza.net
HTTP://www.barandiaraninstitutua.com
2014-2015 IKASTURTEA / CURSO 2014-2015
1
AURKIBIDEA / INDICE
3-4
Sarrera gisa
A modo de introducción
5
Egutegia
Calendario
6
Tutoretzak
Tutorías
7
Zuzendaritza taldea - Mintegi buruak - Koordinatzaileak
Equipo directivo - Jefes de seminarios - Coordinadores
8
Zuzendaritza batzordeak
Órganos de dirección
9
Ikastetxeko instalazioak
Instalaciones del centro
10-12
Beste zerbitzu eta proiektuak
Servicios y proyectos
13-14
Elkarbizitzako arauak
Normas de convivencia
15
Ikasleen eskubideak eta betebeharrak
Derechos y deberes del alumnado
16-18
Jantokia: Arauak eta txandak
Comedor: Normas y turnos
19-23
Taldeak eta irakasleak
Grupos y profesorado
24
Guraso elkarrizketarako bisita ordua
Horario de atención a madres y padres
2
HEZIKETA DENON ARDURA DA
•
•
•
•
•
•
•
Udako oporraldiaren ostean gogorra suertatzen zaie ikasleei eskola ordutegira berriro egokitzea.
Honako hau errazteko ikasleak gaueko hamarrak baino lehen oheratzeko ohitura har dezaten
eskatzen dizuegu, puntu honetan irmo eta zorrotz jokatu beharko duzue. Goizean garrantzitsua
da garaiz esnatzea gosari egoki bat hartzeko (goiza luzea da eta). Jolastordurako zerbait ekar
dezaten: bokataren bat, fruitu lehorrak, gailetak, fruta… litxarreriak ez mesedez!!! Kontuan
hartu ondo elikatuta ez badaude, goizerdian neka-neka eginda ibiliko dira eta honen eraginez
kontzentrazio falta areagotu egingo dela.
Ordutegiren kopia bat etxean eduki beharko dute, bereziki ikasten duten lekuan. Ordutegi
honetara begira eta oheratu aurretik, motxila prestatu beharko dute eta gurasoek ziurtatu etxeko
lanak eta ikasi beharrekoa eginda daudela. Kontuan izan egunero egongo dela zerbait
birpasatzeko, ikasteko edota egiteko. Heziketa fisikoa duten egunean, irakasgai honetan
erabiliko duten arropa aparteko motxila baten sartu beharko da.
Zuen seme-alabek laguntza behar izango dute ikasketa eta etxerako lanak antolatzeko.
Komenigarria izaten da astegunetan, ikasketa maila eta ikaslearen beharren araberako ordutegi
finko bat ezartzea etxerako lanak egiteko. Lekua ere atsegina izan beharko zaio eta behar duen
materiala eskura eduki beharko du. Esaldi edo hitzen bat ez ulertzeak ezin du ekarri inola ere lan
egiteari uztea, horretarako daude kontsulta liburuak eta gurasoak galdetzeko. Zailtasun txiki
baten aurrean ezin dute etsi.
Eskolaz-kanpoko ekintzak edota eskola partikularrak neurriz aukeratu beharko dira, adin
honetako ikasleentzat aisialdia eta lagunekin egoteko denbora behar-beharrezkoak direlako.
Gogoan izan egunero arduratsuak eta saiatuak izaten laguntzen badiegu, seguruago eta lasaigo
sentituko direla.
Dakizuenez mundu teknologiko batean murgildurik gaude, honek dakartzan onura eta arrisku
guztiekin. Astelehenetik ostiralera arte kontrola ezazue, mesedez, sakeleko telefonoa, telebista,
bideo-jolasak, ordenagailuan gizarte sare eta abarren erabilera. Gailu hauek guztiak ez ziren
inolaz ere ikaslearen logelan edo langelan egon beharko, honentzat oso tentagarriak direlako eta
arreta galtzeko aukera ematen dute.
Telebistari dagokionez hobe familia giroan ikustea, aldez aurretik orduak eta telesaioak
aukeratuta. Ahal bada telebistari baino, eman diezaiogun garrantzia irakurketari gurasoak eredu
bilakatuz eta ohitura batzuk ezarriz: udal liburutegira bisitak, irakurketa saioak antolatuz,
liburuak elkarrekin komentatuz…
Elkarrekiko errespetuan indar berezia egiten dugu ikastetxe honetan. Lehenengo tutoretza
saioek informatzea, ikastetxeko arauak jakinaraztea edo gogoratzea, ordezkariak hautatzea eta
bereziki begirunea lantzea dute helburu. Honen kariaz seme-alaben aurrean irakasleen lana ez
gutxiestea eskatzen dizuegu. Gure erabakiak eztabaidagarriak izan daitezke, hitzordua eskatu
besterik ez duzue, ikastetxera etorri eta gurekin hitzegiteko
3
LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS
•
•
•
•
•
•
•
Tras las vacaciones de verano a los alumnos y alumnas les resulta especialmente duro el
adaptarse de nuevo a un horario escolar. Para facilitarles este proceso os pedimos que
adquieran el hábito de acostarse antes de las diez, a este respecto vuestra postura deberá ser
firme. Es importante levantarse con tiempo para desayunar de forma adecuada (la mañana
puede resultar muy larga). Así mismo, se aconseja que traigan algo para reponer energía en los
recreos: algún bocadillo, frutos secos, galletas, fruta... Nada de chucherías por favor!!! Tened
presente que si no están bien alimentados, a media mañana se sentirán cansados y esto
repercutirá en su nivel de concentración.
Deben disponer de una copia del horario en casa, especialmente en su lugar de estudio.
Consultando este horario antes de acostarse, deberán preparar la mochila para la siguiente
jornada y los padres deberán asegurarse de que los deberes y el estudio necesario se han
llevado a cabo. Todos los días tendrán algo que repasar, aprender o realizar. Para aquellos
días que tengan educación física, se debe preparar otra mochila aparte con la ropa necesaria
para la citada asignatura.
Vuestros hijos e hijas necesitarán ayuda para organizar el estudio y los deberes. De lunes a
viernes, dependiendo del nivel y las necesidades del alumno, es conveniente establecer un
horario fijo para realizar los deberes. El lugar de estudio tiene que ser agradable y silencioso y
el material necesario debe estar a mano. El hecho de no entender una frase o una palabra no
puede, en modo alguno, disculpar la no realización de la tarea, para ello están los libros de
consulta y vosotros como padres/madres para resolver dudas y orientarles. Una mínima
dificultad no debe desalentarles.
Las actividades extraescolares y las clases particulares deberán ser seleccionadas con tiento,
ya que para los/las jóvenes de estas edades el ocio y el tiempo para sus amistades son muy
necesarios. Recordad que si les ayudamos a esforzarse y ser responsables se sentirán más
seguros y tranquilos.
Es evidente que las nuevas tecnologías nos rodean con lo que esto conlleva de beneficio pero
también de riesgo. Os pedimos por favor, que controléis de lunes a viernes el uso que puedan
dar a teléfonos móviles, televisión, videojuegos, redes sociales, etc. Todo este tipo de aparatos
no debieran de ninguna manera ubicarse en el dormitorio o sala de estudio, son tendadores y
contribuyen a la pérdida de atención.
En lo que respecta a la televisión, mejor verla en familia, habiendo seleccionado previamente la
hora y la programación. Lo ideal sería sustituirla poco a poco por la lectura, estableciendo
costumbres y siendo los padres/madres modelo a seguir: visitas a la biblioteca municipal,
leyendo y comentando libros juntos,…
En este instituto priorizamos la idea del mutuo respeto. Las primeras sesiones de tutoría tienen
como objetivos: informar, dar a conocer o recordar las normas de funcionamiento del centro,
elegir a los representantes de los alumnos y alumnas y, sobre todo, incidir en el respeto. En
relación con esto último os pedimos por favor que no menospreciéis el trabajo de los
profesores/profesoras delante de vuestros/vuestras hijos e hijas. Nuestras decisiones pueden ser
discutibles y para ello lo mejor es pedir cita y venir al instituto para hablar con nosotros y/o
nosotras tranquilamente.
4
IRAILA
URRIA
A
A
A
O
O
L
I
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
15
16
17
18
19 20 21
13
A
AZAROA
A
O
O
L
I
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
22 23 24 25 26 27 28
20 21 22 23 24 25 26
17
18
19 20 21 22 23
29 30
27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30
ABENDUA
A
A
URTARRILA
A
A
A
O
O
L
I
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
6
15
16
17
18
19 20 21
12
13
O
O
L
I
1
2
7
8
9
14
15
16
OTSAILA
O
O
L
I
1
2
3
4
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
16
17
18
19 20 21 22
29 30 31
26 27 28 29 30
23 24 25
MARTXOA
A
A
A
O
O
A
A
31
A
A
I
A
A
1
O
O
L
I
1
APIRILA
L
A
26 27
28
MAIATZA
A
O
O
L
I
1
2
3
4
5
A
A
A
O
O
L
I
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
18
19 20 21 22 23 24
27 28 29 30
25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29
30
31
EKAINA
A
A
A
O
O
L
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Jardunaldi trinkoa
Jaiegunak
Egun lektiboak
Ihauteriak
5
Oporraldiak
Zubia
Aurrebaluaketak
Ebaluaketak
DBHko TALDEAK eta TUTORETZAK
GRUPOS y TUTORÍAS en la ESO
Taldea
Grupo
Ikasle
kopurua
Nº
alumnas/os
1. Arratia
24
YOLANDA PABLOS
1. Butroe
24
LORE LARRINAGA
1. Deba
24
PAKI ESTEBAN
1. Errobi
24
INMA SANTOS
Taldearen tutorea
Tutor-a del grupo
GUZTIRA
96
2. Artibai
22
LURDES ALTUNA
2. Bidasoa
20
MAITE GONZÁLEZ
2. Dulantzi
21
KONTXA LIZUNDIA
2. Ega
22
JUANLU MARKAIDA
GUZTIRA
85
3. Arga
19
MAYTE BOMBÍN
3. Baias
21
ASIER PUENTE
3. Duiderra
21
CARMEN ABARCA
3. Elortz
21
MIKEL LAUZIRIKA
GUZTIRA
82
4. Aresti G.
21
MARIA ISPIZUA
4. Borda I.
23
MARIVI CASTÁN
4. Davant J.L.
23
BEATRIZ HERRAIZ
4 AT
9
SARA PÉREZ / ISABEL BASAURI
GUZTIRA
Gela egonkorra
Aula estable
76
4
MARISOL NAVEIRA
IZASKUN OLABARRIETA
Ikasleak guztira
6
343
Total alumnas-os
ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO
ZUZENDARIA / DIRECTOR
IKASKETA BURUA / JEFE DE ESTUDIOS
IDAZKARIA / SECRETARIA
ZUZENDARIORDEA / VICEDIRECTOR
IKASKETA BURUORDEA/ VICEJEF. EST
IDAZKARIORDEA / VICESECRETARIA
Nerea Sotres
Amaya Martínez
Ane Gorrotxategi
Julene Zenikazelaia
Alfonso Etxebarria
Marisa Ratón
MINTEGI BURUAK / JEFAS-ES DE DEPARTAMENTO
BIOLOGÍA
EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA
FILOSOFIA
FÍSIKA ETA KIMIKA
GAZTELANIA
GORPUTZ HEZKUNTZA
HISTORIA
INGELERA
MARRAZKETA
MATEMATIKA
LATINA
ORIENTAZIOA
OSASUNA
FOL
TEKNOLOGIA
Jon Benito
Kepa Goikoetxea
Marije Fernández
Sonia Lombraña
Sagrario Rubio
Lourdes Viteri
Maite Agirre
Ana Gorostiza
Ana Pérez
Koldo Abedillo
Encarni Jiménez
Pilar Ballesteros
Conchi Belloso
Argiñe Cámara
Mikel Amezkua
KOORDINATZAILEAK / COORDINADORAS-ES
DBH-KO KOORDINATZAILEA
ZIKLOETAKO KOORDINATZAILEA
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
PROIEKTU HIRUELEDUNA (HHM-MET)
PREMIA
ESKOLA 2.0
ADIMEN ANITZAK
AGENDA 21
Pilar Ballesteros
Mª Eugenia Díaz de Tuesta
Maria Ispizua / Lore Larrinaga / Julene Z.
Idoia Herbas
Guillermo Urkiola / Gorka Azkarate
Gorka Azkarate
Juanjo Leanizbeaskoa
Pili Fernández
7
ZUZENDARITZA BATZORDEAK / ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Ordezkaritza Organo Gorena OOG / Órgano de Máxima Representación OMR
Hauxe da organorik nagusiena. Eskola inguruko edozeinek egindako eskabideak erantzun
egokirik jasoko ez balu, bere ordezkarien bitartez, erakunde honetara jo dezake.
Es el órgano de máxima decisión y participación del centro. Cualquier miembro de la
comunidad escolar puede acceder a él a través de sus representantes si sus propuestas no han sido
satisfechas en instancias anteriores (profesorado, tutoras y tutores...).
Partehartze eta elkarlan-organoak / Órganos de participación y colaboración
• Irakasleen klaustroa / Claustro de profesorado
• Gurasoen asanblada / Asamblea de madres y padres
• Ikasle-ordezkarien taldea / Junta de delegadas y delegados del alumnado
• Gelako asanblada / Asamblea de aula
• Gurasoen elkarte legala / Asociación de madres y padres legalmente constituida
• Ikasleen elkarte legala / Asociación de estudiantes legalmente constituida
8
INSTALAZIOAK / INSTALACIONES
DBHko instalazioak behejo edifizioan honako hauek dira / Las instalaciones de ESO en el
edificio de abajo son las siguientes:
•
18 Erabilera anitzeko gelak / 18 Aulas polivalentes.
•
Fisika eta Kimika laborategia / Laboratorio de Física y Química.
•
Biologia eta Geologia laborategia / Laboratorio de Biología y Geología.
•
Musika gela / Aula de música.
•
2 Teknologia gela / 2 Aulas de Tecnología.
•
2 Plastika gela / 2 Aulas de Plástica.
•
2 Informatika gela / 2 Aulas de informática.
•
2 Ikusentzunezko gela / 2 Aulas de audiovisuales.
•
Hizkuntza gela / Aula de idiomas.
•
Gela egonkorra / Aula estable.
•
Jantokia / Comedor.
•
Liburutegia / Biblioteca.
•
Gimnasioa / Gimnasio.
•
Frontoia eta patioa / Frontón y patio.
•
Orientazio gela / Aula de Orientación.
•
Pedagogia terapeutiko gela / Aula de pedagogía terapéutica.
•
2 Irakasle gela / 2 Salas de profesorado.
• Administrazio-kudeaketarako bulegoak / Oficinas de administración y gestión.
9
BESTE ZENBAIT ZERBITZU ETA PROIEKTU
OTROS SERVICIOS Y PROYECTOS
LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA
DBHko Liburutegiko ordutegia ikastorduetatik kanpo (Alda daiteke kurtsoan zehar)
Horario de la biblioteca de la ESO fuera del horario lectivo (Podría cambiarse durante el curso):
Orduak
Horas
Astelehena
Lunes
10:00
14:00
15:45
17:15
Asteartea
Martes
10:00
14:00
15:45
17:15
Asteazkena
Miércoles
15:45
17:15
Osteguna
Jueves
Ostirala
Viernes
10:00
16:00
09:30
15:00
Irakaslea / profesora: Concepción Martínez Beorlegi
TUTORETZA ETA ORIENTABIDEA / TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
Zentroak orientazaile bat du, Pilar Ballesteros, Orientabide Plana eta Tutoretza Plana egiten dituena, eta
ikasle, guraso eta irakasleekin orientabide lanaren ardura daukana.
Nerea Irureta Pedagogia terapeutikoaren arduraduna da, ikasketa
arazoak dituzten ikasleen
erantzunkizuna daukana.
DBHko 3. maila egiteko Curriculum Desberdineko Talde bat dago (3.AT)
Heziketa bereziko ikasleak gela egonkorrean biltzen dira, pedagogia terapeutikoan espezialista diren
Marisol Naveira eta Izaskun Olabarrietaren ardurapean.
El centro cuenta con una orientadora, Pilar Ballesteros, que se encarga de elaborar el Plan de
Orientación y el Plan de Tutoría así como de desarrollar las acciones de orientación necesarias con el alumnado,
las familias y el profesorado.
La profesora de Pedagogía Terapéutica, Nerea Irureta es la encargada del refuerzo académico para el
alumnado con dificultades en el aprendizaje.
Hay un grupo de diversificación curricular (3.AT) para cursar 3º de la ESO.
El alumnado de educación especial se reúne en el aula estable, con Marisol Naveira e Izaskun
Olabarrieta, especialistas en pedagogía terapéutica, como responsables del mismo.
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUA / PROYECTO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ehunka ikastetxerekin batera, Jose Miguel Barandiaran institutua hainbat
urtetan ari da jadanik proiektu honetan eta Ulibarri Programan parte hartzen.
HNPren xede nagusia euskararen erabilera eskola giroan bermatzea da, gela barruan nahiz gelaz
kanpoko jardueretan ohiko adierazpide bihurtuz, gure ikasleek euskara maila egokia lor dezaten.
Urrats garrantzitsuak eman dira; eskolan lehen ez zuen lekua hartu du euskarak, baina ikerketek eta
hizkuntzaren egoerak erakusten dute derrigorrezko eskolatzea eta gero gazte askok ez dutela lortzen euskaraz
egiteko behar bezalako erreztasunik. Egiteko asko dago oraindik.
Normalkuntza Proiektuaren motorea ikastetxean dago eta gure ardura da bertoko baliabideak euskararen
normalizazioaren bidean jartzea, baina bide horretan ezinbestekoa zaigu gurasoen laguntza.
Nuestro instituto participa en este proyecto y en el programa Ulibarri junto con cientos de centros de
enseñanza de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
El objetivo principal de este proyecto es garantizar el uso del euskara en el ámbito escolar, dentro y
fuera del aula, y convertirlo en instrumento de comunicación habitual en la vida del centro, para que nuestras
alumnas y alumnos logren un nivel de euskara aceptable.
10
Se han dado pasos importantes y el euskara tiene un lugar importante en la comunidad educativa, pero
tal y como demuestran estudios realizados y la propia realidad, durante la enseñanza obligatoria un alto
porcentaje de jóvenes no logra un nivel suficiente en el uso del euskara. Todavía hay mucho que hacer.
El motor del Proyecto de Normalización está en el instituto y es responsabilidad nuestra el poner los
recursos de la enseñanza al servicio de la normalización del euskara, pero la participación de madres y padres es
imprescindible.
AGENDA 21 PROIEKTUA / PROYECTO AGENDA 21
Eskola Agenda 21 proiektuaren helburuen artean jasangarritasunerako heziketa eta ingurune eta gure
bizigiro hurbilaren zaintza ditugu.
Agenda 21mundu eta planeta mailako proiektu handiago baten atal bat baino ez da; udal, komunitate eta
lurraldeetako mailetan lan egiten baita.
Proiektu hau, eskola komunitate osoa, hau da, ikasle, irakasle, guraso, ez irakasle-pertsonala eta udal
ordezkariok elkarrekin lan egiteko diseinatuta dago, horretarako, Ingurumen Batzordea osatzen da, aipatutako
estamentu guztiek bertan ordezkapena izango dutelarik.
Aipatutakoa kontuan harturik zuen laguntza beharko genuke eta, bereziki, Ingurumen Batzordearen
partaide izateko zuen parte hartzea eskertuko genuke, beraz, interesaturik bazaudete eman izena zuen seme-alaben
bidez ikastetxeko zuzendaritzan.
Agenda Escolar 21 es un proyecto que tiene como objetivo la educación en la sostenibilidad, el cuidado
del medio ambiente y de nuestro entorno inmediato.
Agenda 21 forma parte de un proyecto global, a nivel planetario, que se viene trabajando a nivel de
ayuntamientos, comunidades y en todos los países del mundo.
El proyecto esta diseñado para que toda la comunidad escolar trabaje en equipo: alumnos/as,
profesores/as, familias, personal no docente y ayuntamientos. Por todo ello, se crea el comité ambiental, donde
todos los estamentos mencionados tienen representación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos gustaría contar con vuestra colaboración y aquellas personas
que estuviesen interesadas pueden dar sus nombres en la dirección del centro.
HIZKUNTZEN TRATAMENDUA: INGELERA HEZKUNTZA ELEANITZAN
TRATAMIENTO LINGÜISTICO: EL INGLÉS EN UNA EDUCACIÓN PLURILINGÜE
2003-2004 ikasturtean eta Hezkuntza Sailak babestuta, curriculumean eta beste arlo batzuetan ingeleraren
erabilera bultzatzeko esperientzia berri bat jarri zen martxan. Proiektu honek ingeleraz ohiko ikasgaiaz aparte
asteko hiru edo lau ordu gehiago sartzea suposatzen zuen.
Nahiz eta gaur egun proiektua bukatuta egon, ikastetxe honek aurrera jarraitzen du egitasmo honetan.
Balora dezazuen eta zuen seme-alabek ahalik eta gehien aprobetxa dezaten espero dugu.
Aurten DBH-ko lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako talde gehienetako ikasleak Teknologia
ikasgaia ingeleraz ikasten ari dira, gurasoen iritzia aintzat hartuta. Honezaz gain aurten ere irakurle atzerritar
natibo baten presentzia izango dugu.
Aldi berean Batxilergoko 1. mailako ikasleek aukera dute ingelerako prestakuntza hobetzen jarraitzeko,
ahozko komunikazioa Ingeleraz hautazko ikasgaiaren bitartez.
En el curso 2003-04 se inició una nueva experiencia ofertada por la Administración de Educación para
fomentar el inglés en el propio currículo y utilizarlo como lengua vehicular en otras áreas. Este proyecto suponía
el aumento de tres o cuatro horas semanales en la utilización del inglés, además de las tres de la propia
asignatura.
A pesar de que en la actualidad se ha dado por terminado el citado proyecto, en este centro seguimos
apostando por la mejor preparación del alumnado en idiomas extranjeros. Esperamos que valoréis el esfuerzo
que supone para el Centro esta privilegiada experiencia y que animéis a nuestros alumnos al máximo
aprovechamiento de la misma.
En el presente curso se impartirá en inglés la asignatura de tecnología en primero, segundo y en la
mayoría de los grupos de tercero de la ESO, respondiendo así a la demanda de gran parte de las familias.
Además contaremos también con la presencia de un lector norteamericano.
Al mismo tiempo los alumnos de 1º de Bachillerato tendrán la posibilidad de ampliar su formación en
Inglés con la asignatura llamada Comunicación Oral en Inglés .
11
ASKOTARIKO ADIMENAK / INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Denok berdin ikasten dugu? Zergatik ikasle batzuk, matematikan oso onak izanik, plastikan edo musikan
ez dira hain trebeak?
Galdera hauei erantzuna Hovard Gardner-ek ematen digu, bere “askotariko adimenen” teorian, gaur egun
heziketa berrikuntzaren paradigma bihurtu delarik. Askotariko adimenetan oinarritzen den metodologiak ikaslea
bere osotasunean hartzen du, bere ahalmen, trebezia eta potentzialtasunak goreneko mailaraino garatu ditzan.
Hovard Gardner-ek adimena ez dela jaiotzetik dakargun ezaugarri finko eta aldaezina adierazten du, egoki landuz
gero, guztiok garatu eta aberastu dezakegun ahalmena baizik.
Ikuspegi berri honen arabera denok jaiotzen gara adimen mota desberdinez hornituta, baina maila
desberdinean garatuta. Gardner-en ustez hauexek dira adimen motak: lingüistikoa, gorputz-kinestesikoa, logikomatematikoa, ikus-espaziala, musikala, barnepertsonala, pertsonen artekoa, naturalistikoa eta espirituala. Bata edo
bestea garatuago izateak markatzen ditu gure trebeziak edo gaitasunak.
Gure benetako nahia berrikuntzaren buruan egotea eta gure ikasleen potentzialtasuna eta aukerak
zabaltzea da eta, horrexegatik, geletan estrategia desberdinak erabiliz (paletak, pentsamendu errutinak, arazoetan
oinarritutako ikaskuntza, ulermen proiektuak…) adimen horietako bakoitza lantzea da gure asmoa.
“Denok gara adituak”, baina ez denok era berdinean.
¿Aprendemos todos/as igual? ¿Por qué hay algunos alumnos/as brillantes en matemáticas y muy poco
hábiles en plástica o música?
La respuesta a estas cuestiones la aporta Hovard Gardner en su teoría de las “inteligencias múltiples”,
habiéndose convertido en paradigma de la innovación educativa. La metodología basada en las inteligencias
múltiples toma la persona en su totalidad, para que desarrolle al máximo todas sus capacidades, habilidades y
potencialidades. En su teoría Hovard Gardner expresa que la inteligencia no es una característica fija e
inmutable que tenemos desde nuestro nacimiento, sino que si la trabajamos de forma adecuada todos/as podemos
desarrollarla y enriquecerla.
Desde este novedoso punto de vista, todos/as nacemos con diferentes tipos de inteligencia, pero en
distintos niveles de desarrollo. Según Gardner estas son las distintas inteligencias: lingüística, corporalquinestésica, lógico-matemática, visual-espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalistica y espiritual.
El tener una u otra más desarrollada es lo que marcará nuestras habilidades o capacidades.
Es nuestra intención estar al frente de las innovaciones y ampliar las potencialidades y opciones de
nuestro alumnado, es por ello por lo que pretendemos trabajar cada una de esta inteligencias por medio de
distintas estrategias en el aula (paletas, rutinas de pensamiento, aprendizaje basado en problemas, proyectos de
comprensión…).
“Todos somos inteligentes”, lo que no implica que lo seamos de igual manera.
BINAKAKO IRAKURKETA
LECTURA POR PAREJAS
Azken froga diagnostikoen emaitzak zehatz-mehatz aztertu ondoren, osteko ikasturteei begira gure
irakasleen irakurketa maila hobetzea helburu bihurtu beharko zela erabaki genuen eta hala jarri genuen aurtengo
gure Hobekuntza Planan. Beraz, aurten eman diogu hasiera poiektu berri honi eta ikasleek irakurketaren inguruan
hainbat motatako ekintza desberdin egiteko aukera izango dute, bai hizkuntza desberdinetako klaseetan eta baita
beste arloetan ere. Gure helburu honen lorpen bide berberetik aurrera egiteko, INTEGRATEK plataforman
integratuta dagoen “Claroread” programa erabili ahal izateko lizentziak ere erosi ditugu, irakurketa eta idazketan
arazoak izan ahal dituzten ikasleei erantzuna eman ahal izateko.
Tras haber analizado exhaustivamente los resultados de las últimas pruebas diagnósticas, se consideró
que de alguna forma se debía priorizar la mejora del nivel lector del alumnado en general y así quedó reflejado
en el Plan de Mejora palnteado para este curso 2014-2015. Por ello hemos dado comienzo a este nuevo proyecto
de manera que se llevaran a cabo diversas actividades vinculadas con la lectura tanto en las asignaturas de
idiomas como en el resto de áreas. Al mismo efecto se ha procedido a la compra de licencias para poder utilizar
el programa informatico denominado “Claroread” integrado en la plataforma INTEGRATEK, para dar
respuesta a todos/as aquellos/as alumnos/as que por el motivo que sea tienen dificultades en lectura y escritura.
12
IKASLEEK KONTUAN HARTU BEHARREKO
ELKARBIZITZARAKO ARAUAK
1. Goizez, 8:15ean sartzen gara eta bost minutuko tartea egongo da kanpoko atea itxi arte. Aipatutako
ordua baino beranduago etorriz gero, atzerapenari dagokion justifikante idatzia aurkeztu beharko da.
Jarrera hori zuzendu ezean, familiari aditzera emango zaio, falta larri bihur liteke eta.
2. Arratsaldeko eskolak 13:55ean hasten dira. Goizean erabilitako prozedura bera izango delarik kanpoko
ateak itxi artio.
3. Sartu ondoren, ikasleak, bakoitzari dagokion gelara, behar den moduan abiatuko dira. Bai pasabideetan
zein eskaileretan, oihuak, bultzakadak, lasterketak... debekatuta daude. Lasai ibiliko da bakoitzaren
espazio fisikoa errespetatuz.
4. Eskola ordu tarteetan ikasleak, irakaslearen baimenik gabe ez dira pasabideetara irtengo.
5. Orokorrean, salbuespenak salbuespen, ezin izango da komunetara joan eskola-saioak irauten duen
bitartean.
6. Atsedenaldietan, ikasgeletan ezin denez geratu, ikasle guztiok patiora, liburutegira edota, oso eguraldi
txarra egingo balu, galeriara joango zarete. Irakasleren batek erabakiko balu talderen bat gela barruan
geratzea, irakasle bera ere ikasleekin egongo litzateke ekintza dirauen bitartean.
7. Sartzeko ateak, bai kanpokoa (hesikoa), zein barrukoa, itxita egongo dira. Behar den kasuan atezainak
zabalduko ditu.
8. Eskolak amaitzean ikasleak behar den bezala (sartzeko aipatutako arauak hemen ere kontuan hartuko
dira), irtengo dira. Inola ere ezin daiteke barruan inor gera, irakaslea ere geratzen ez bada.
9. Ikastetxeko ordutegi barruan joateko beharra izatekotan, horretarako behar den justifikantea aurkeztea
ezinbestekoa izango da.
10. Irakaslea egon beharreko orduan ez balego, taldeko delegatuak zaintzan dagoen irakasleari emango dio
horren berri.
11. Ikastetxeko esparru osoan. Geletan, pasabideetan, karrajuan, patioan... erretzea debekatuta dago.
12. Eskolek irauten duten bitartean, hau da ikasgeletan, mobila, MP3, MP4 eta abar erabiltzea debekatuta
dago.
13. Beharrezkoa den materiala ez ekartzeak edota etxeko lanik behin eta berriz ez egiteak, ohartarazpen bat
jasotzea ekarriko dute.
14. Gelako koadernoan irakasleak bakarrik idatziko du.
15. Gelako materiala eta altzariak garbi eta txukun mantenduko dira, guztionak dira eta.
16. Ikaslearen agendak berebiziko garrantzia edukiko du eta ekaineko notan ere baloratuko da.
AURREAN AIPATUTAKO ARAUEN BAT HAUSTEAK IKASTETXEKO ORDENA ETA
FUNTZIONAMENDURAKO ARAUDIA APLIKATZEA EKARRIKO LUKE.
ESKERRIK ASKO GUZTIOI ZUEN LAGUNTZAGATIK !!!
13
NORMAS DE CONVIVENCIA
a tener en cuenta por el alumnado
1. Por la mañana, la hora de entrada será a las 8,15, y habrá un margen de cinco minutos para la misma.
A las 8,20 se cerrará la puerta de entrada. Quien llegue más tarde de esa hora presentará un justificante
por escrito. En caso de persistir en los retrasos se hará llegar una notificación a la familia, ya que el
retraso reiterado podría considerarse una conducta inadecuada.
2. Por la tarde, en el E.S.O. las clases comenzarán a las 13,55, y se seguirá el mismo procedimiento que
en horario de mañana.
3. El acceso a las aulas y al comedor, se hará de forma ordenada; en ningún caso se podrá hacer
corriendo, dando gritos o a empujones en los pasillos y escaleras del edificio.
4. En los cambios de clase de la ESO nadie permanecerá en los pasillos ni saldrá del aula sin autorización
del profesorado correspondiente.
5. Como norma general, nadie hará uso de los servicios en los cambios de clase, salvo las excepciones que
el profesorado considere oportunas.
6. Durante el recreo, el alumnado tiene que bajar al patio, a la biblioteca o, en caso de mal tiempo, a la
galería con un profesor/a de guardia; las aulas permanecerán cerradas.
7. Las puertas de entrada, tanto exterior como las de acceso al edificio permanecerán cerradas, y será la
persona de conserjería quien se encargue de abrirlas en caso de necesidad.
8. Al finalizar las clases, el alumnado deberá salir ordenadamente, y no se puede en ningún caso, quedarse
en las aulas, a no ser que se haga acompañado por algún/a profesor/a.
9. Las aulas deberán quedar ordenadas; mesas y sillas alineadas, libros y cuadernos recogidos en los
pupitres, y los papeles depositados en las papeleras. El profesorado de última hora, ayudado por la
Junta Directiva, valorará si la situación en la que queda el aula es la correcta.
10. Será imprescindible la presentación de un justificante, a través de la agenda, en el caso de tener que
abandonar el centro dentro del horario lectivo.
11. Se aconseja no dejar nunca objetos de valor en las aulas.
12. Está prohibido fumar en todo el recinto escolar.
13. No está permitido el uso de teléfonos móviles, MP, MP4 etc. durante las clases, es evidente ¿no?
14. En caso de que un alumno/a, de manera reiterada, no traiga los deberes hechos, ni el material
necesario, recibirá un aviso y se pondrá el hecho en conocimiento de su familia.
15. Hay que mantener limpio y ordenado tanto el material de clase como el mobiliario.
16. La agenda, instrumento para ayudar a la planificación y desarrollo del estudio y medio de comunicación entre las familias y el centro, tendrá especial importancia, por lo que se valorará a final de curso.
EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS NORMAS ANTERIORMENTE
SEÑALADAS, NOS LLEVARÁ A LA APLICACIÓN DEL ROF (REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN
14
IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
ESKUBIDEAK / DERECHOS
BETEBEHARRAK / DEBERES
1.
Hezkuntza integrala izateko eskubidea.
Derecho a tener una educación integral.
1.
Ikasteko betebeharra.
Deber de estudiar.
2.
Ikasle adingabeen eskubidea arreta berehala
jasotzeko.
Derecho de los menores a recibir una atención
inmediata.
2.
Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra.
Deber de participación en actividades formativas
3.
3.
Ikasle adingabeek ikastetxearen babesa jasotzeko duten eskubidea.
Derecho a recibir protección por parte del centro.
Bertaratzeko betebeharra.
Deber de asistir a clase.
4.
Bizikidetza errazteko betebeharra.
Deber de facilitar la convivencia.
5.
Pertsonen kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra.
Deber de respetar la libertad de conciencia de las
personas.
6.
Kontzientzia askatasunerako betebeharra.
Deber de tener libertad de conciencia.
7.
Instalazioak zaintzeko betebeharra.
Deber de respetar las instalaciones.
4.
5.
Errendimendu akademikoaren balioespen
objektiboa izateko eskubidea.
Derecho a recibir una valoración objetiva del
rendimiento académico.
Eskola- eta lanbide- orientazioa hartzeko
eskubidea.
Derecho a recibir orientación tanto académica
como profesional.
6.
Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea.
Derecho a la integridad y dignidad personales.
7.
Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.
Derecho a la libertad de conciencia.
8.
Ikastetxeetan biltzeko eta elkartzeko eskubidea.
Derecho de reunión.
9.
Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxeetan.
Derecho a la libertad de expresión en los centros.
10. Parte hartzeko eskubidea.
Derecho a la participación.
11. Informazioa jasotzeko eskubidea.
Derecho a la información.
12. Aukera-berdintasunerako eskubidea.
Derecho a la igualdad de oportunidades.
13. Gizarte-babeserako eskubidea.
Derecho a la protección social.
15
JANTOKIA - COMEDOR
Ikasle guztiek eta edozein momentutan jantokiko zerbitzua erabil dezakete aurreko egunean abisatu
behar izango delarik.
Aurtengo kuotak honako hauek izango dira:
Ikaslea, ohiko bazkaltiarra 4,60 € eguneko.
Ikaslea, ohiko bazkaltiarra garraio-eskubidearekin 3,30 € eguneko.
Ikaslea, ezohiko bazkaltiarra 5,20 € eguneko.
Aurten 206 bazkaltiar izango ditugu eta bi txandetan bazkalduko dute.
Todos los alumnos tienen derecho a usar el servicio de comedor avisando con 24 horas de
antelación.
Las cuotas por día para este curso son las siguientes:
• Para comensales habituales sin derecho a transporte escolar es de 4,60 € .
• Para comensales habituales con derecho a transporte escolar es de 3,30 €
• Para comensales eventuales es de 5,20 € .
Este año el número de comensales habituales que tenemos es de 206, por lo que se han tenido
que establecer dos turnos.
2. TXANDA
TURNO 2
1. TXANDA
TURNO 1
Astelehen, astearte eta asteazkenetan
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
Ostegun eta ostiraletan
JUEVES Y VIERNES
12:25
14:15
2. eta 3. mailako ikasleak
Alumnado de 2º y 3º
3. mailakoak, Gela Egonkorrekoak,
eta garraioa darabilten 1. eta 2. mailako
ikasleak.
Alumnado de 3º, alumnos de Educación
Especial y alumnado transportado de 1º y 2º.
13:00
14:35
1. mailakoak eta Gela Egonkorreko
ikasleak
Alumnado de 1º y del Educación
Especial
1. eta 2. mailako ikasleak
Alumnado de 1º y 2º
16
JANTOKIKO ELKARBIZITZARAKO ARAUAK
ETA NEURRI HEZITZAILEAK
Arauak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neurri hezitzaileak
Ikasleak eskuak garbiturik joan beharko dira jantokira,
sarreran kokaturik dagoen harraskan garbi ditzaketelarik.
Berokiak, motxilak, liburuak,e.a. dagokien tokian
kokatu behar dituzte, hau da, galerian, txukun
mantendu eta errespetatuko dituztelarik.
Ikasleak garaiz eta dagokien txandan ailegatuko dira.
Bazkaltiar bakoitzak toki bat izango du jantokian,
bertan, altxatu barik, beste inor zirikatu gabe, bolumen
egokia mantenduz...iraunduko duelarik.
Janaria zainduko da eta ez da ezer lurrera botako, ezta
beste mahaikideei ere.
Jantokitik ezin da janaririk atera.
Ikasleek jantokiko langileak haiek esandakoa bete
behar dute.
Jantokiko atsedenaldietan, ikasleak horretarako propio
dauden espazioetan arituko dira: patio, galeria edo
liburutegian, inola ere ez
klaseetan edota
pasabideetan
Jantorira ez doanak aldez aurretik arduradunari esan
beharko dio, familiaren justifikantea aurkeztuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Eskuak zikin ekartzekotan sarreran kokaturik dagoen
harraskan garbituko ditu.
Berokiak, motxilak, liburuak,e.a. dauden tokitik
botatzekotan, gela bera txukun jarri behar izango du.
Berandu heltzekotan hurrengo txandan sartuko da.
Jarrera ez zuzentzekotan beste mahai batean jesarriko
da
Janaririk jaurtitzekotan, guztiok jaten amaitu ondoren
jantokia garbitzen lagunduko du
Jantokitik jakirik ateratzekotan, jantokitik kanpo
botata dagoen jaki zatiak jaso egingo ditu.
Ikasleak jantokiko langileei kasurik ez egite edota
errespetu falta izatekotan diziplina-arautegia ezarriko
zaio etxean jakinarazi eta sina dezaten.
Propio ez diren espazioetan ikaslea behin eta berriz
topatzekotan, diziplina-arautegia ezarriko zaio etxean
jakinarazi eta sina dezaten.
Jantokitik alde egitekotan, abisatu barik, diziplinaarautegia ezarriko zaio etxean jakinarazi eta sina
dezaten.
Bazkaltiarrak aurreko arauak behin eta berriz ez
betetzekotan gurasoei jakinaraziko diegu eta egun batzuk
jantoki zezbitzuaz gabetuko da, Elkarbizitzarako
Batzordeak hala erabakitzen badu.
GUZTION LAGUNTZA IZANGO DUGULAKOAN
ESKERRIK ASKO ETA ON EGIN!
17
NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS EDUCATIVAS DEL COMEDOR
Medidas educativas
Normas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
El alumnado ha de acudir aseado a la hora de la
comida, pudiendo hacer uso de las piletas instaladas
para este fin que se encuentran en la entrada del
comedor.
Las chamarras, mochilas, abrigos, libros, etc... se
deberán colocar en el lugar destinado para ello, en
la galería, siendo ordenadamente colocadas y
respetadas.
El alumnado acudirá puntualmente al comedor ne l
horario y turno correspondiente.
Cada comensal ocupará su sitio ne l comedor.
Durante su estancia ne l mismo, mantendrá un
comportamiento adecuado, sin molestar .
Se cuidará la comida y no se tirará nada al suelo ni a
ninguna persona.
No se podrá sacar comida fuera de dicho recinto.
Deberán obedecer a las trabajadoras del comedor.
En los recreos del comedor el alumnado
permanecerá en los espacios destinados al efecto:
patio, galería y biblioteca, en ningún caso en clases
ni pasillos.
Nadie podrá faltar ni salir del comedor sin haberlo
comunicado con anterioridad
a la persona
encargada, debiendo ser justificada la ausencia
mediante notificación escrita por parte de las
familias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
En caso de acudir con las manos sucias, las lavará
antes de sentarse a comer.
En caso de esconder o jugar con los las mochilas u
otros objetos de otros compañeros, se encargará de
poner en orden el conjunto del material acumulado
en dicha estancia.
En caso de llegar tarde al comedor sin justificación,
comerá en el siguiente turno.
En caso de mantener un comportamiento inadecuado
de forma continuada se le cambiará de mesa.
En caso de arrojar algún tipo de comida, ayudara a
limpiar la estancia del comedor una vez finalizado
dicho servicio.
En caso de sacar algún alimento del comedor, se
encargará de recoger los restos que hayan sido
sacados y tirados fuera del comedor.
En caso de faltar al respeto o no obedecer a las
trabajadoras del comedor se aplicará el Reglamento
Disciplinario comunicándoselo a los padres.
En caso de encontrarse de manera reiterada en
lugares inadecuados en horario de comedor:
pasillos, aulas... se aplicará el Reglamento
Disciplinario.
En caso de no asistencia, sin justificar, se avisará a
casa a través de un parte disciplinario.
En caso de no ser corregida la falta, y ser reincidente
en la misma, el alumno o alumna podrá incluso verse
privado del servicio de comedor.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y…
¡BUEN PROVECHO!
18
TALDEETAKO IRAKASLEAK / PROFESORES POR GRUPO
Irakasgaia
Saioak
Asignatura
Sesiones
Natura zientziak
3
Pili Fernández
Euskara
4
Maitane Morales
Gorputz Hezkuntza
2
Ingelesa
4
Gizarte zientziak
3
Yolanda Pablos
Lenguaje
4
Sara Pérez/Estibaliz Moisen/Luisma Larrabe
Ruth Díez
Paki Esteban
Lore Larrinaga/Ruth Díez/Mikel Amezkua/Luisma Larrabe
Juanjo Leanizbeaskoa
Matematika
Musika
Teknologia
Alternatiba
Erlijioa
4
1
2
2
2
Maite González
Pili Fernández
Maitane Morales
Marisa Ratón
Lore Larrinaga
Yolanda Pablos
Sara Pérez/Estibaliz Moisen/Luisma Larrabe
Ruth Díez
Paki Esteban
Lore Larrinaga/Ruth Díez/Mikel Amezkua/Luisma Larrabe
Juanjo Leanizbeaskoa
Natura zientziak
Euskara
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa
Gizarte zientziak
Lenguaje
Matematika
Musika
Teknologia
Alternatiba
Erlijioa
3
4
2
4
3
4
4
1
2
2
2
Maite González
Pili Fernández
Maitane Morales
Inma Santos
Lore Larrinaga
Elena Bustinduy
Inma Bilbao/Estibaliz Moisen/Luisma Larrabe
Ruth Díez
Paki Esteban
Lore Larrinaga/Ruth Díez/Mikel Amezkua/Luisma Larrabe
Juanjo Leanizbeaskoa
Natura zientziak
Euskara
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa
Gizarte zientziak
Lenguaje
Matematika
Musika
Teknologia
Alternatiba
Erlijioa
3
4
2
4
3
4
4
1
2
2
2
Maite González
Natura zientziak
3
Juanlu Markaida
Euskara
4
Lourdes Viteri
Gorputz Hezkuntza
2
Inma Santos
Ingelesa
4
Lore Larrinaga
Gizarte zientziak
3
1 Errobi
Marisa Ratón
Lore Larrinaga
1 Butroe
Profesor
Maite González
1 Deba
1 Arratia
Irakaslea
Encarni Jiménez
Lenguaje
4
Inma Bilbao/Estibaliz Moisen/Luisma Larrabe
Matematika
4
Ruth Díez
Musika
1
Paki Esteban
Teknologia
2
Lore Larrinaga/Ruth Díez/Mikel Amezkua/Luisma Larrabe
Alternatiba
2
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
2
19
2 Bidasoa
2 Artibai
Irakaslea
Irakasgaia
Saioak
Profesor
Asignatura
Sesiones
Alfonso Etxebarria
Natura zientziak
2
Juanlu Markaida
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Lourdes Altuna
Ingelesa
3
Kontxa Lizundia
Gizarte zientziak
3
Carmen Abarka
Lenguaje
3
Maite Bonbín/Garazi Santamarina/Luisma Larrabe
Matematika
4
Ruth Díez
Musika
2
Paki Esteban
Teknologia
2
Ruth Díez/Lourdes Altuna/Garazi Santamarina
Alternatiba
2
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
2
Paki Esteban
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Christian Reinicke
Artisautza
2
Mikel Amezkua
Informatika
1
Kontxa Lizundia
Herritartasuna
1
Ana Pérez
Plastika
1
Maite González
Natura zientziak
2
Juanlu Markaida
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Lourdes Altuna
Ingelesa
3
Kontxa Lizundia
Gizarte zientziak
3
Carmen Abarka
Lenguaje
3
Maite Bonbín/Garazi Santamarina/Luisma Larrabe
Matematika
4
Paki Esteban
Teknologia
2
Ruth Díez/Lourdes Altuna/Garazi Santamarina
Alternatiba
2
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
2
Paki Esteban
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Christian Reinicke
Artisautza
2
Mikel Amezkua
Informatika
2
Kontxa Lizundia
Herritartasuna
1
Christian Reinicke
Plastika
1
Ruth Díez
Musika
1
20
2 Dulantzi
2 Ega
Irakaslea
Irakasgaia
Saioak
Profesor
Asignatura
Sesiones
Alfonso Etxebarria
Natura zientziak
2
Juanlu Markaida
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Lourdes Altuna
Ingelesa
3
Kontxa Lizundia
Gizarte zientziak
3
Yolanda Pablos
Lenguaje
3
Inma Bilbao/Garazi Santamarina/Luisma Larrabe
Matematika
4
Paki Esteban
Teknologia
2
Ruth Díez/Lourdes Altuna/Garazi Santamarina
Alternatiba
2
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
2
Paki Esteban
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Christian Reinicke
Artisautza
2
Mikel Amezkua
Informatika
1
Kontxa Lizundia
Herritartasuna
1
Christian Reinicke
Plastika
1
Ruth Díez
Musika
2
Maite González
Natura zientziak
2
Juanlu Markaida
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Lourdes Altuna
Ingelesa
3
Kontxa Lizundia
Gizarte zientziak
3
Elena Bustinduy
Lenguaje
3
Inma Bilbao/Garazi Santamarina/Luisma Larrabe
Matematika
4
Paki Esteban
Teknologia
2
Ruth Díez/Lourdes Altuna/Garazi Santamarina
Alternatiba
2
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
2
Paki Esteban
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Christian Reinicke
Artisautza
2
Mikel Amezkua
Informatika
2
Kontxa Lizundia
Herritartasuna
1
Christian Reinicke
Plastika
1
Ruth Díez
Musika
1
21
3 Arga
3 Baias
Irakaslea
Irakasgaia
Saioak
Profesor
Asignatura
Sesiones
Mikel Lauzirika
Biologia-Geologia
2
Marivi Castán
Fisika-Kimika
2
Gorka Azkarate
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Mariela Elorza
Ingelesa
3
Zutoia Arruzazabala
Gizarte zientziak
3
Carmen Abarca
Lenguaje
3
Maite Bombín
Matematika
4
Mikel Amezkua
Teknologia
2
Gorka Azkarate/Zutoia Arruzazabala/Ruth Díez
Alternatiba
1
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
1
Mariela Elorza
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Mikel Lauzirika
Laborat. Teknikak
2
Encarni Jiménez
Kultura klasikoa
2
Ana Pérez
Plastika
2
Ruth Díez
Musika
1
Mikel Lauzirika
Biologia-Geologia
2
Marivi Castán
Fisika-Kimika
2
Gorka Azkarate
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Idoia Herbas
Ingelesa
3
Ana Gutierrez (Oihane Gisasola)
Gizarte zientziak
3
Carmen Abarca
Lenguaje
3
Maite Bombín/Inma Bilbao
Matematika
4
Mikel Amezkua
Teknologia
2
Gorka Azkarate/Zutoia Arruzazabala/Ruth Díez
Alternatiba
1
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
1
Mariela Elorza
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Mikel Lauzirika
Laborat. Teknikak
2
Encarni Jiménez
Kultura klasikoa
2
Ana Pérez
Plastika
2
Ruth Díez
Musika
1
22
3 Duiderra
3 Elortz
Irakaslea
Irakasgaia
Saioak
Profesor
Asignatura
Sesiones
Mikel Lauzirika
Biologia-Geologia
2
Marivi Castán
Fisika-Kimika
2
Gorka Azkarate
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Idoia Herbas
Ingelesa
3
Ana Gutierrez (Oihane Gisasola)
Gizarte zientziak
3
Carmen Abarca
Lenguaje
3
Garazi Santamarina
Matematika
4
Mikel Amezkua
Teknologia
2
Gorka Azkarate/Zutoia Arruzazabala/Ruth Díez
Alternatiba
1
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
1
Mariela Elorza
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Mikel Lauzirika
Laborat. Teknikak
2
Encarni Jiménez
Kultura klasikoa
2
Ana Pérez
Plastika
2
Ruth Díez
Musika
1
Mikel Lauzirika
Biologia-Geologia
2
Marivi Castán
Fisika-Kimika
2
Gorka Azkarate
Euskara
3
Asier Puente
Gorputz Hezkuntza
2
Mariela Elorza
Ingelesa
3
Ana Gutierrez (Oihane Gisasola)
Gizarte zientziak
3
Beatriz Herraiz
Lenguaje
3
Garazi Santamarina
Matematika
4
Mikel Amezkua
Teknologia
2
Gorka Azkarate/Zutoia Arruzazabala/Ruth Díez
Alternatiba
1
Juanjo Leanizbeaskoa
Erlijioa
1
Mariela Elorza
Workshop
2
Julene Zenikazelaia
Frantsesa
2
Mikel Lauzirika
Laborat. Teknikak
2
Encarni Jiménez
Kultura klasikoa
2
Ana Pérez
Plastika
2
Ruth Díez
Musika
1
23
GURASOEN BISITA ORDUA / HORAS VISITA DE PADRES
Beti aurretik eskatu behar duzue zita / Siempre debeis solicitar cita previa
BIOLOGIA
Alfonso Etxebarria
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
Jon Benito
Ostirala – Viernes
11:30-12:25
Maite González
Ostirala – Viernes
12:25-13:20
Mikel Lauzirika
Ostirala – Viernes
9:10-10:05 *
ERLIJIOA
Juanjo Leanizbeaskoa
Osteguna - Jueves
13:20-14:15 *
EUSKERA
Gorka Azkarate
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
Juanlu Markaida
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
Julene Zenikazelaia
Ostirala – Viernes
13:20-14:15 *
Asteazkena - Miercoles
12.25-13.20
Maria Ispizua
Osteguna - Jueves
11:30-12:25
Pili Fernandez
Ostirala – Viernes
11:30-12:25 *
Kepa Goikoetxea
FILOSOFIA
Joako González
Osteguna - Jueves
9:10-10:05
Mariaje Fernández
Astelehena - Lunes
12.25-13.20
FISIKA/KIMIKA
Marivi Castán
Sonia Lombraña
Osteguna - Jueves
11.30-12.25
Asteazkena - Miercoles
11.30-12.25
GORPUTZ HEZIKETA
Asier Puente
Ostirala – Viernes
9:10-10:05 *
Lourdes Viteri
Osteguna - Jueves
12:25-13:20
Maitane Morales
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
HISTORIA
Ana Gutierrez (Oihane Gisasola)
Astelehena - Lunes
12.25-13.20
Kontxa Lizundia
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
Lore Larrinaga
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
Maite Aguirre
Asteartea - Martes
12.25-13.20
Zutoia Arruzazabala
Osteguna - Jueves
10:05-12.25
INGELESA
Amaya Martínez
Asteartea - Martes
10.05-11.00
Ana Gorostiza
Asteartea - Martes
10.05-11.00
Idoia Hervás
Osteguna - Jueves
10:05-12.25
Inma Santos
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
Lourdes Altuna
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
Mariela Elorza
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
Marisa Ratón
Ostirala – Viernes
12:25-13:20 *
24
MUSIKA
Osteguna - Jueves
Ruth Díez
11:30-12:25 *
LATINA
Encarni Jiménez
Asteartea - Martes
11:30-12:25
Nerea Sotres
Astelehena - Lunes
10:05-10:00
LENGUA
Beatriz Herraiz
Osteguna - Jueves
11.30-12.25
Carmen Abarca
Ostirala – Viernes
9:10-10:05 *
Elena Bustinduy
Asteazkena - Miercoles
10:35-11:30 *
Sagrario Rubio
Osteguna - Jueves
12:25-13:20
Yolanda Pablos
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
MARRAZKETA
Ana Pérez
Osteguna - Jueves
13.20-14.15
Christian Reinicke
Ostirala – Viernes
10:05-11:00
MATEMATIKA
Estíbaliz Moisen
Ostirala – Viernes
11:30-12:25 *
Garazi Santamaria
Ostirala – Viernes
11:30-12:25 *
Asteartea - Martes
10:35-11:30 *
Koldo Abedillo
Asteazkena - Miércoles
11:30-12:25
Luisma Larrabe
Osteguna - Jueves
9:10-10:05 *
Mayte Bombín
Ostirala – Viernes
9:10-10:05 *
Inma Bilbao
TEKNOLOGIA
Mikel Amezkua
Paki Esteban
Asteazkena - Miercoles
10.05-11.00
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
ORIENTAZIOA
Asteazkena - Miercoles
9.10-10.05
Izaskun Olabarrieta (Gela egonkor)
Ostirala – Viernes
9:10-10:05 *
Maribel Ramos (PT)
Osteguna - Jueves
8:15-9:10 *
Marisol Naveira (Gela egonkor)
Ostirala – Viernes
10:05-11:00 *
Asteartea - Martes
10:35-11:30 *
Asteazkena eta ostirala*
Miércoles y viernes*
Ostirala – Viernes
10.05-11.00
Isabel Basauri (AT)
Nerea Irureta (PT)
Pilar Ballesteros (Orientatzailea)
Sara Pérez (AT)
* Beheko eraikuntzan / En el edificio de abajo.
25
EZ BATA, EZ BESTEA!
¡NI LO UNO, NI LO OTRO!
26