2014ko urria - Osakidetza

OSI
Barrualde
GaldakaoESI
Urria 2014 Octubre
I nº 3 zk.
Pneumologiak eta
Hemodinamikak teknika
berritzaileak ezarri dituzte
Psicoeducación
y apoyo
a familiares
Con nuestros
mayores
Elkarrekin
oinez!
El Servicio de Psiquiatría de la OSI
Barrualde-Galdakao ha puesto en
marcha un programa de psicoeducación dirigido a familiares, con el
objetivo de obtener los mejores
resultados para el paciente, pero
ofreciendo a la familia apoyo e información sobre el trastorno y estrategias para afrontar la enfermedad.
Pág. 2
El Ayuntamiento y la Unidad de
Atención Primaria de Galdakao
están trabajando en un proyecto
conjunto que establece acciones
comunes para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores
(de más de 65 años) que suponen
el 18% de la población del municipio.
Pág. 4
Mugikortasunaren Aste Europarraren eta abenduaren 14an beteko den Ospitalearen 30. urteurrenaren ospakizunak direla eta,
Galdakaoko jaien barruan, ibilaldi
herrikoia antolatu zen Ganguren
mendira irailean, elkarrekin naturaz gozatzeko
12 or.
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
Psicoeducación y apoyo a familiares
Psikiatria Zerbitzuak desoreka psikotikoak dauzkaten pazienteen senideei laguntzeko psikohezkuntza
programa jarri du martxan, senideen esku-hartzeak pazienteei sendatzen laguntzen baitie eta berriz
gaixotzea murrizten baitu.
José Martin Zurimendi, Daniel
Marañón y Esther Jiménez
Servicio de Psiquiatría
Cuando un paciente precisa hospitalización tras una descompensación
psicótica que puede cursar con alteraciones del pensamiento, de la
percepción y de la conducta, en su
vida y en la de sus familiares, puede
haber un antes y un después. Ambos
se encuentran ante una nueva situación estresante por el desconocimiento de una enfermedad fuertemente estigmatizada. Es en ese
momento cuando suelen demandar
apoyo e información sobre el trastorno y estrategias para afrontar la enfermedad. Para paliar esta necesidad, el
Servicio de Psiquiatría ha implantado
un programa de psicoeducación dirigido a familiares de pacientes.
Si bien en estas patologías los factores genéticos y biológicos resultan
indiscutibles, los estudios apoyan la
importancia de los factores ambientales en su presentación y evolución.
Los estudios señalan que existen
numerosos beneficios derivados de la
intervención familiar como la reducción del número de recaídas y hospitalizaciones, una mejor adherencia al
tratamiento farmacológico y una
mejora clínica del paciente y de las
relaciones familiares.
De ahí la utilidad de los tratamientos
familiares, intervenciones psicoterapéuticas y psicoeducativas reflejadas
en las guías clínicas, ya que los familiares suelen ser quienes cuidan de
mantener límites apropiados, potenciando sus capacidades de resolución de problemas y reduciendo las
expresiones de angustia y culpa de la
familia. Es posible, así, lograr unas
expectativas más razonables sobre la
enfermedad.
En primavera se llevó a cabo una
primera experiencia, que se reanudará en otoño, con sesiones a las que
acudirán los familiares de los pacientes a medida que éstos ingresen. El
grupo no es cerrado. Los familiares
entran y salen a medida que los
pacientes ingresan en el servicio y las
los pacientes y es muy importante su
colaboración en el control de los
síntomas y en la rehabilitación. Esta
“carga familiar” puede continuar
mientras la enfermedad se mantenga.
Objetivos y elementos
El objetivo del programa es la obtención de los mejores resultados posibles para el paciente, pero sin olvidar
el alivio del sufrimiento de la familia,
apoyándoles en el intento de lograr la
mejor recuperación de su familiar.
La intervención está compuesta por
tres elementos básicos: el componente psicoeducativo, educación
sobre la enfermedad, herramientas
para el control del estrés y estrategias
de afrontamiento y la mejora conductual familiar, identificando sus propias
necesidades.
La mayor parte de los abordajes,
basados en modelos sistémicos de
terapia de familia, se fundamentan en
el concepto de emoción expresada,
actitudes de la familia hacia el paciente (criticismo y sobreprotección), ya
que una carga emocional negativa
mantenida puede significar una gran
exigencia que cohíbe a la persona,
disminuyendo su autonomía.
Ejerciendo como mediadores familiares, los terapeutas organizan el grupo
de familiares que permite proporcionar información sobre el trastorno,
orientar sobre los problemas de
conducta y conflictos relacionales,
asesorar en la gestión del estrés y
mejorar la comunicación familiar. Se
pretende ayudar a los familiares a
>
familias completen el ciclo formativo,
de 6-10 sesiones.
Previamente y al final del ciclo se lleva
a cabo una evaluación del programa,
para el que ha sido preciso elaborar
materiales: tríptico informativo, presentación audiovisual psicoeducativa
sobre los trastornos psicóticos, fichas
de evaluación, videos, textos y ejercicios para las sesiones. Estas acciones
psicoeducativas con familiares se
complementan con acciones de psicoeducación de pacientes desarrolladas
por el personal de enfermería del servicio en sus diferentes unidades.
“Gaixotasuna azaltzen
denean desorientatuta gaude”
Gaixotasun horri aurre egitea zaila da. Horixe bera pentsatu zuen
Natik, psikosidun pazientearen senide denak, bere semeari, duela
bost urte, patologia diagnostikatu ziotenean. Aurten, Psikohezkuntza
eta Laguntza programaren lehenengo senide-taldean parte hartu du.
“Programak gaixotasuna hobeto ulertzeko, baita berorrekiko toleranteagoa izateko, balio izan dit. Gainera, ez genekizkien hainbat gauza
ulertzen lagundu digu”, dio. Bere kasuan, “ikastaroa berandutxoegi
heldu bazait ere —nire semeari 2009an diagnostikatu baitzioten
gaixotasuna—, interes handikoa dela deritzot, gaixotasuna azaltzen
denean desorientatuta gaudelako, zer egin, nora jo, norekin hitz egin
ez dakigula”. Programatik gertuko giroa nabarmendu du. “Talde txikia
izan gara, eta, bertan, modu irekian hitz egin zenezakeen eta denak
adi zeuden”.
Labur esanda, esperientzia baliagarria, “era horretako ikastaroak oso
praktikoak dira eta egoera berean dauden beste pertsona batzuei
gomendatuko nizkieke. Horrez gain, zerbitzuko profesionalei egindako lana eskertu egin behar zaie, baita izan duten pazientzia, ulermena eta profesionaltasuna ere”.
2
Octubre 2014ko Urria
Odolbildua sortzeko
arriskuak gutxitzeko
teknika berria
La Unidad de Hemodinámica ha implantado este
año una nueva técnica para el tratamiento de
trombos en aquellos pacientes en los que no está
indicada la terapia anticoagulante.
Kardiologia Zerbitzuko Hemodinamikako Unitatea aurten hasi da
ezkerreko aurikularen apendizea
ixten duen gailua jartzen. Gailuak
zaku itxura du, eta bihotzeko ezkerreko aurikulan jartzen da. Ikerketek
diotenez, odolbatuen %90a hor
sortzen baita. Aurikularen fibrilazioaren eraginez, ohikoa izaten da
bihotzean koaguluak osatzea, odola
pilatzeagatik. Koaguluak askatuko
balira eta odol uholdetik abiatu,
horrek iskemiak sorraraziko lituzke.
Koaguluak desegiteko ohiko tratamendua tratamendu farmakologiko
antikoagulantea da. ”Odoluste
arrisku handia izanik, eta terapia
antikoagulantea hartzea era erlatiboan edo absolutuan komeni ez
zaiola jakinik, odoljarioren bat izan
duten pazienteentzat aukera bat da.
Gainera, teknika honi esker tratatutako pazienteen %60ri odolustea
gutxitu egiten zaio medikazio antikoagulanterik edo antiagreganterik
hartu behar ez dutelako”, hauxe da
Kardiologiako atalburu eta Hemodinamika Unitateko arduradun den
José Ramón Rumorosok dioena.
Gailu hau ezartzean, bihotzeko
ezkerreko aurikulako apendizean
kokatutako odolbilduek edo tronboek sortutako enboloen eraginagatik
istripu zerebrobaskular enbolikoak
prebenitzen dira, garuneko arterietara doan odol jarioa gutxitu egiten
delako. Era berean, zenbait kasutan, teknika berri honek tratamendu
antikoagulantea kentzeko bidea
ematen duenez, farmako mota hori
luzaroan hartzeak dakarren odoljarioaren arriskua saihesten da.
Gailu berri honek bihotzeko apendizea estaltzen du odolbilduak
saihesteko, eta kateterra erabiliz
anestesia orokorrarekin jartzen da.
Nikelez eta titanioz eratutako gailu
berezia da. Finkatzeko euskarriak
ditu eta koaguluak apendizetik irteten ez uzteko diseinatutako aurikularen gaina estaltzen duen ehuna.
“Nahiz eta orain arte honelako
ebakuntza gutxi egin —honelakoetan parte hartzeko paziente gutxi
dagoelako— badago bere eraginkortasuna adierazten duen ebidentzia zientifikorik. Teknika horri esker
eritasuna-hilkortasuna hobetzen
da, eta, teknika gauzatu egin den
kasuen %100ean, zailtasunak eta
ospitaleratzeak gutxitu egin dira.
Gainera, kostuak gutxitu egiten
dira, patologiagatik, sarritan ingresatu eta baliabide kopuru altua
erabiltzen duten pazienteei jartzen
zaielako”.
Gaur egun, Madrileko ospitale
baten laguntzarekin zentro askotan gauzatzen ari den ikerketak
kostu ekonomikoak ebaluatuko
ditu, zera frogatu nahaian: teknika
berri horrek pazienteari onurak
dakarzkiola eta, gainera, epe luzera, merkeagoa ere badela
Código Infarto
Bizkaia Infartu Kodea datorren urriaren 1ean indarrean sartuko da. Miokardio infartu
akutua garaiz eta era egokian tratatu ahal izateko sortu den sare asistentziala da.
Kardiologiako Elkarte Europarraren Stent For Life (SFL) ekimenak miokardio infartu
akutuaren tratamendua optimizatzeko eta hobetzeko sare horien eraketa bultzatzen du.
La creación de la red asistencial
Código Infarto Bizkaia pretende
mejorar el tratamiento del infarto
agudo de miocardio (IAM). “El
mejor tratamiento que se puede
aplicar al IAM es una angioplastia
primaria, desobstrucción de la
arteria mediante un catéter e
implantación de stent, en tiempo
y forma adecuados. La única
manera de lograrlo correctamente es a través de una red asistencial específica que agilice el
tratamiento. Está demostrado
que con la creación de estas
redes se reduce notablemente la
mortalidad del infarto”, señala el
Dr. José Ramón Rumoroso, Jefe
de Sección de Cardiología y
Champion Leader de la iniciativa
europea Stent For Life.
Con la puesta en marcha de este
proyecto se pretende conseguir, en
tiempo adecuado, la mayor tasa de
reperfusión (restauración del suministro sanguíneo al tejido cardiaco )
inmediata posible en los pacientes
que tienen un síndrome coronario
agudo con elevación del segmento
ST, así como disminuir al máximo
posible los tiempos de demora
desde que se atiende por primera
vez al paciente hasta el momento
de la reperfusión. “En este tipo de
patologías la demora en el tratamiento incrementa de forma alarmante el riesgo de fallecimiento”,
destaca el Dr. Rumoroso.
durante los dos últimos años en
crear una red asistencial con
todos los agentes implicados:
atención primaria, emergencias,
urgencias hospitalarias y los diferentes servicios de cardiología de
los hospitales”, añade.
El código infarto se activa con una
llamada al 112, tras la cual se
deriva al paciente al centro
más cercano con el fin de
que reciba el tratamiento lo
antes posible. En cada
centro, el coordinador
hospitalario, comprueba la
disponibilidad de la sala,
del personal y del equipamiento necesario. En caso de
no disponer de alguna de
estas necesidades contacta con
el coordinador de otro centro para
Multidisciplinar
Para ello, se ha creado un equipo
multidisciplinar. “Hemos trabajado
3
derivarlo. Por último, a través de
esta red se realizará un registro
temporal que ayudará a comprobar si, gracias a su implantación,
se produce una mejoría en los
pacientes atendidos.
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
Adinekoen
alde beharrean
El Ayuntamiento y la Unidad de Atención Primaria
de Galdakao están trabajando en un proyecto
conjunto que establece acciones comunes para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores
del municipio.
Lankidetza horren abiapuntua, hain
zuzen,
Galdakaoko
Udalaren
Adineko pertsonentzako plan
estrategikoan (2014-2020) dago.
Dokumentu horretan gizarte ekintzaren alorreko hiru jardun-ardatz
nagusiak identifikatu dira.
Lehenengo ardatzaren helburua da
zahartze aktiboa sustatzera bideratutako programa eta zerbitzuei
eustea eta haiei bultzada ematea.
Bigarren ardatzak, berriz, adineko
pertsonak euren etxebizitzetan
gera daitezen lagundu nahi du, eta
euren ahalmen funtzionalak ahalik
eta modu onenean zaindu. Azkenik,
espazio soziosanitarioaren garapena du hizpide hirugarren ardatzak.
Horretarako, bada, bizi-ohitura
osasuntsuak bultzatu nahi ditu
adineko pertsonen artean, hainbat
erakunderen arteko lankidetzan
oinarritutako ekimenak baliatuta.
Epe luzerako proiektua da, eta
inguruko eragileekin lankidetzan
aritzeko oinarriak jasotzen ditu.
Eragile horietako bat da, hain
zuzen, osasunaren arloa. “Lehen
Comienza la campaña de la
Mailako Arretak hasiera-hasieratik
lagundu du. Iaz, Udala gurekin jarri
zen harremanetan. Hasierako
dokumentua azter genezan nahi
zuen. Ekarpenak egin genituen, eta
ekarpen horiek behin betiko Planean sartu zituen”, adierazi du Galdakaoko osasun-zentroko erizaina
den Carmen Espartak.
Gaur egun, Galdakaoko herritarren
%18k du 65 urte baino gehiago.
Eta horietatik %51k 75 urte baino
gehiago ditu. “Arlo honetan lan
egitea garrantzitsua da. Izan ere,
aurreikuspen
demografikoen
arabera, 2012an zeuden adineko
pertsona kopuruaren halako bi
egongo dira 2040. urtean”, nabarmendu du Gizarte Ekintzako zinegotzi Begoña Ormaetxek.
Osasuna
Osasunaren arloan, zera azpimarratu
behar da: bizitza luzatu izanaren
ondorioz, osasun-beharrak ere areagotu egin direla EAEn. 2011n eman
ziren ospitaleko alta guztien artean,
%55 65 urtetik gorako pertsonei
eman zitzaizkien.
Halaber, 65 urtetik
gorako pertsonek
gripe 2014
zeresan
handia
dute lehen mailako arreta-zerbitzuen erabileran,
urtean hamar aldiz
edo gehiagotan
joaten
dira-eta
m e d i k u a re n e r a .
Ildo berean, adina
gaixotasun kronikoei ere lotuta
dago. Izan ere,
Euskadiko herritarren %38k gaixotasun kronikoren
bat jasaten du, eta
datu hori bikoiztu
egingo da 2040.
urtean.
“Espazio soziosanitarioaren garapena” deri-tzon
ardatzaren
barruan, “Prebentzioa eta osasuna”
helburua ari gara
lantzen.
Hala,
bada, Lehen Mailako Arretako
zerbitzuekin ari gara lanean, prestakuntzako ekintzak —Paziente Bizia
proiektua, esate baterako— eta
ekintza informatiboak antolatuz.
Horretarako, bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko hitzaldiak emango
dira: tabakoa erretzeari uzteko edo
D-Plana delakoaren berri emateko,
adibidez, eta erorketak saihesteko
tailer bat ere egingo da. Plan horren
helburua, hain zuzen, 2 motako
diabetesa jasateko arrisku handia
duten pertsonak detekta-tzea da.
Prozesu hau guztia aurrera eramateko, adineko pertsonen iritzia kontuan
hartzen ari gara. “Izan ere, Gizarte
Ekintzako Sailak bilerak egin ditu
adinekoen elkarteekin, euren kezka
eta intereseko gaiei antzemateko;
eta haien berri eman zaie Osakidetzako profesionalei”, esan du Ormaetxek.
Koordinazio-taldea
Bestalde, “Arreta eta koordinazioa”
deritzon helburua ere lantzen ari
gara. Zehazki, Osasungune izeneko
proiektua garatuko da. Osasungune
elkarrekintzan diharduten gizartesareek osatzen dute, eta proiektuak
parte-hartzezko sinergiak eraikitzen
ditu herritarren eta erakundeen artean. Kasu soziosanitarioen koordinazioari ere helduko diogu. Horretara-
4
ko, koordinazio-talde bat sortu da.
Gizarte-zerbitzuetan eta Galdakaoko
Lehen Mailako Arreta Unitatean
diharduten teknikariek osatzen dute,
eta Espartak dioenez “erizainak
hasiak dira jada premia soziosanitarioak detektatzen bakarrik dauden
pertsonengan, tratamenduari atxikipenik ez dioten pertsonengan edo
behin eta berriz ospitaleratu behar
izan duten per-tsonengan”.
Halaber, “Galdakaoko Udalak bat
egin du Eusko Jaurlaritzaren
programarekin, eta, hala, lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialarekin, Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzuak artatzen dituen pertsonek medikamentuak hobeto erabil
ditzaten lortzeko”. Halaxe esan
digu Ormaetxek.
Laburbilduz, proiektu honen helburua da adineko pertsonei ematen
zaien arreta kudeatzeko modua
aldatzea, arreta horren egungo
egoera eta haren ondorio diren
premia soziosanitarioak aintzat
hartuta, eta ekintza bateratuak
ezarriz, udalaren eta gizarte-eragileen artean. Osasunaren arloari dagokionez, zera egin nahi da: prestakuntza eta informazioa eskaini,
pazienteak bere osasunaren ardura
har dezan, eta arlo horretan partehartze handiagoa izan dezan.
Octubre 2014ko Urria
Criobiopsia
Biopsias pulmonares sin abrir el tórax
Barrualde-Galdakaoko Pneumologia Zerbitzuak bi urte daramatza biriketako biopsien teknika praktikatzen,
modu ez hain inbaditzailean eta diagnosirako eraginkorragoan.
El Servicio de Neumología realiza
desde hace dos años una nueva
técnica mínimamente invasiva, la
criobiopsia pulmonar -biopsia de
pulmón a través de criosonda- que
permite realizar biopsias sin abrir el
tórax. Se trata de un procedimiento
novedoso que se realiza en una
decena de hospitales a nivel estatal y
que se implantó por primera vez en
Euskadi en este centro.
La criobiopsia permite obtener muestras de tejido pulmonar lo suficientemente grandes para diagnosticar
enfermedades pulmonares intersticiales difusas sin necesidad de abrir
el tórax. Estas enfermedades son un
grupo variado de trastornos que
producen una inflamación y fibrosis
(cicatrización) difusa de las vías aéreas inferiores afectando tanto a la
pared de los bronquios más periféricos como al tejido que les rodea, el
intersticio pulmonar. Pese a que en la
actualidad se conocen más de 150
causas diferentes, solo en un tercio
de casos es posible identificar el
agente causal. Los pacientes diagnosticados, entre 80 y 100 al año en
la Comarca Interior, desarrollan dificultad respiratoria que evoluciona a
insuficiencia respiratoria.
Esta técnica, solo contraindicada en
pacientes con hipertensión pulmonar,
arritmias cardiacas e insuficiencia
respiratoria grave, se realiza por vía
endoscópica, introduciendo una
sonda con la que se congela el tejido
pulmonar, a menos de 90 grados,
durante tres o cuatro segundos antes
de extraer la muestra. “Así, la muestra es de mucha mayor calidad y
mayor tamaño, de entre 10 y 16 milímetros, frente a la obtenida utilizando
pinzas de biopsia convencionales, de
entre 3 y 5 milímetros, que eran el
tipo de biopsias realizadas hasta
ahora”, comenta Julio Pérez Izquierdo, facultativo responsable de la
Unidad de Endoscopia Respiratoria.
Ventajas
Esta técnica es mucho menos agresiva, más segura y eficaz. “Al tratarse de una exploración endoscópica
conlleva un menor riesgo de complicaciones para el paciente. Hasta la
fecha se han realizado 160 criobiopsias en nuestro hospital, con unos
resultados muy satisfactorios ya que,
al conseguir un tamaño de muestras
más grande, permite realizar diagnósticos más certeros y evita la ciru-
gía en un 70% de los casos.
Además, es más eficiente porque es
cinco veces menos costosa para el
sistema”, señala el Dr. Pérez Izquierdo.
Hasta este momento únicamente
existían dos vías de diagnóstico
específico de las enfermedades
pulmonares intersticiales difusas.
La primera consistía en la biopsia
transbronquial mediante broncoscopio, técnica en la que, a través de
un tubo flexible introducido por la
boca o por la nariz, se llega a los
bronquiolos y se extrae una pequeña muestra de tejido con unas
pequeñas pinzas. Con ella se
consigue diagnosticar aproximada-
mente un tercio de los casos,
dependiendo del tipo de enfermedad, ya que las muestras son de
pequeño tamaño y frecuentemente
se producen alteraciones en el tejido biopsiado por el aplastamiento
que producen las pinzas que se
utilizan.
La segunda vía de diagnóstico, que
se empleaba como última opción
para el resto de los casos, era una
intervención quirúrgica. Esto supone abrir el tórax para tomar una
muestra de pulmón y conlleva más
días de ingreso y mayores costes
sanitarios. “La criobiopsia es una
apuesta por la innovación asistencial de nuestro servicio que, en los
2013ko Emaitzen memoria
Urtero bezala, Galdakao-Usansolo Ospitaleko emaitzen urteko memoria
argitaratu da. Bertan, gure zentroaren gertaera gogoangarriak eta jarduera
garrantzitsuenak jaso dira. 2013an apustu sendoa egin da gure pazienteen
kalitate asistentziala hobetzeko, besteak beste, honako hauei esker: Gernika-Lumoko Ospitalean Larrialdietako zerbitzua irekitzea, Bihotz-arnasketako Errehabilitazio Unitatea eratzea, kolon-ondesteetako minbiziaren screning-a ezartzea edo Onkologia Medikoaren kontsulta berriak irekitzea.
Aurrerapen gisa, bataz besteko egonaldia 4,02koa dela nabarmentzea.
105.000 egonaldi egon dira, 12.195 esku-hartze kirurgiko, 81.134 larrialdikasu artatu dira eta 123.045 lehenengo kontsulta. Jakingarri modura, bataz
beste 3.744 paziente artatu dira eguneko. Datorren urtean, memoria honetan ESI osoaren jarduera jasoko da.
5
últimos años, ha sido pionero en la
introducción en Euskadi de varias
técnicas endoscópicas como la
ecobroncoscopia sectorial y radial,
buscando una menor invasividad y
una mayor seguridad, permitiendo
llegar a diagnósticos más certeros
en menos tiempo y realizar tratamientos más personalizados,
evitando el ingreso del paciente o
reduciendo al mínimo”.
En la realización de esta prueba
diagnóstica, de la que está previsto que se realicen al año entre 70 y
100 procedimientos, toman parte
diferentes servicios del hospital
como Neumología, Radiología,
Anestesia y personal de quirófano.
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
Etxeko botikinak zer eduki behar du?
Lehen Mailako Arretako triaje proiektuaren baitan, sarritan, erizaintza zerbitzura bideratu
ohi dira prozesu arinekin zerikusia daukaten sintomadun pazienteak: katarroa, sukarra,
eztarriko mina, bizkarreko mina, okadak… Lourdes Galarragaren, Ondarroako Osasun
Zentroko erizainaren, esanetan, “gure jarduera zainketekin erabat lotuta dago, eta, pazientearen auto-zainketarako heziketa ematera bereziki zuzenduta. Gure jardunbideen bitartez,
gure erabiltzaileak ahaldundu nahi ditugu, etxeko
botikina erabiltzeko gomendioak emanez”.
Ekimen horrekin zera lortu nahi da: arreta
sanitarioa osasunaren sustapenerantz
berrorientatzea, desmedikalizazioa
> Medikamentuak eta aholkuak:
eta erabiltzaileen auto-zaintza eta
analgesikoak, sukarraren aurkaberaiek ahalduntzea , eta, horretarako, “herritarrak informatu
koak, hantura-kontrakoak, kataeta hezi egin behar ditugu”.
rroa sendatzekoak, antiseptikoak,
Saiakera horretan, TRIAP
suero fisiologikoak…
proiektuan murgilduta dauden
> Termometroa
osasun zentro guztietan,
> Sendaketak egiteko materiala:
prozesu arinen arretarako
Punta borobileko guraizeak, pintgomendioak biltzen dituen
zak, erabili eta botatzeko xiringa,
dokumentua darabil erizainesterilizatutako gazak, paperezko
tzak, eta, gainera, pazienteesparatrapua, hotza jartzeko poltaldeei aurkezpenak egin zaizkie,
tsa, bendak eta tiritak.
Abadiño, Arespalditza, Artziniega,
Luiaondo, Ugao-Miraballes, Etxebarri eta Ondarroan.
Zer ez du eduki behar?
> Iraungitako medikamentuak eta egoera txarrean
daudenak
> Aurretiaz hartutako tratamenduetako hondakinak.
> Errezetarik gabeko antibiotikoak
> Ohiko tratamenduak
> Erabili-orririk gabeko medikamentuak
> Aparteko tratemendu medikoak: Hauek beste leku
batean gorde behar dira nahasketak saihesteko
> Herdoildutako guraizeak eta/edo pintzak
Gomendioak
> Freskoa, sikua eta garbia den tokian gorde
> Argitasunetik babestuta
> Haurrek hartu ezin dezaketen tokian
> Beti itxita baino ez giltzapean
> Guztiok ezagutzen dugun tokian
> Botikinean honakoak izatea ere komeni da:
lehen sorospenerako gida, txertaketa
egutegia, Toxikologia Institutu Nazionalaren
telefonoa.
Residente del año
Jesús Moreta medikuak SECOTek eman ohi duen
barne medikuntza espezialitateko mediku onenari
saria jaso du, baita aipamen berezia ere, bere
espezialitateko azterketa nazionalean.
El Dr. Jesús Moreta, residente del
Servicio de Traumatología ha recibido
el premio a mejor médico residente del
año de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología correspondiente a la residencia finalizada en
2013.
El galardón tiene en cuenta, de forma
ponderada, el currículum vitae
completo, es decir, historial académico, las publicaciones realizadas,
comunicaciones en congresos, rotaciones y, además, valora la realización
del examen nacional y su calificación.
Para el Dr. Moreta, la obtención de este
premio supone “el reconocimiento
académico de una buena formación
como residente, pero también al
Hospital Galdakao-Usansolo y a todos
los profesionales implicados en mi
formación. Es sumamente importante
para un residente, crecer en un
ambiente de trabajo de equipo y de
docencia que te contagie entusiasmo
por aprender. Durante todos estos
años, he tenido la suerte de formar
parte de un equipo y de un hospital
con estos valores”.
ración, ha preparado y superado
también el examen Europeo. “En junio
pasé la parte escrita y acabo de saber
que he aprobado la parte oral, lo que
supone una gran satisfacción personal”, explica.
Agradece el apoyo de todo el equipo
de Traumatología, en especial al Dr.
Sáez de Ugarte, tutor de residentes,
Mención especial
Además, el año pasado recibió, entre
100 candidatos, la mención especial
(máxima calificación) del examen
nacional voluntario de final de residencia que realiza la sociedad científica de
su especialidad. Y en su afán de supe-
6
“por su labor docente” y al jefe de
servicio, el Dr. Martínez de los Mozos,
“por facilitarnos la asistencia a cursos
y a rotaciones en hospitales nacionales
y extranjeros”, así como “las muestras
de afecto recibidas por el personal de
quirófano, urgencias, plantas y consultas, con los que tengo el placer de
seguir trabajando”, concluye.
Octubre 2014ko Urria
Ezagutu ezazu gure
Plan Estrategikoa
La OSI Barrualde-Galdakao ha diseñado un plan de
comunicación específico para difundir las líneas y
objetivos del Plan Estratégico (2014-2016) de la
organización.
Barrualde-Galdakao ESIko Plan
Estrategikoa
ezagutarazteko,
zenbait ekintza batzen duen komunikazio plan zehatza landu da. Horietariko ekintza bat marrazki bizidunen
film bat egitea izan da. Era erraz eta
erakargarrian egina, Plan Estrategikoaren alderdi garrantzitsuenak
jasotzen ditu. Filmean, Legoen irudiko panpina batzuek Plan Estrategikoaren ildo estrategikoak zein diren
azaltzen dute.
Bideo horrez gain, estetika bera
erabiliz, gure erakundeko zentro
guztietako toki estrategikoetan eta
sarrera nagusietan diseinatutako
horma-irudi informatibo batzuk
eskegi dira. Horma-irudi horietan
erakundearen alderdi hauek erakusten dira: xedea, “Kalitatez, segurtasunez eta jasangarritasunez gure
herritarren osasuna hobetzea”; ikuspegia “denon arteko lanaren bitartez
osasun erronka berriei ekitea” eta
balioak “ profesionaltasuna, konpromisoa, hurbiltasuna, lidergoa, taldelana eta berrikuntza”.
Era laburtuan ere, Plan Estrategikoaren ildo estrategikoak jasotzen dituzte: herria gure sistemaren ardatz
hartuz, sustapenean eta prebentzioan lan eginez, herritarrari protagonismo handiagoa emanez bere osasunaren zainketan, eta arreta bere
ingurura hurbilduz. Hori guztia gure
baliabiderik onena pertsona bera
dela ahaztu gabe. Horregatik, bada,
prestakuntza, garapen profesionala
eta lan-segurtasuna hobetzeko,
parte hartzea, komunikazioa eta
gardentasuna sustatuko dira. Beste
xede garrantzitsu bat osasun-sistema publiko eta kalitatezkoaren
jasangarritasuna bermatzea da,
azken helburua osasungintzako
emaitzarik
eraginkorrenak
eta
onenak lortzea izanik. Ikerketa lehiakorrerako jarduerak bultzatuz eta
eredu berritzaile eta irekia garatuz,
zeinetan pertsona guztiek aldakuntzetarako ideia berriak proposatu
ditzaketen.
QR kodea
Nobedade legez eta teknologia
berrietara egokituz, horma-irudiak
bi QR kode izango ditu. Batekin
bideoa euskaraz ikus-entzun ahal
izango da, eta, bestearekin, gaztelerazko bertsioa. Bideoa ikusentzun ahal izateko, orain arte egin
den moduan egina ahal izango, hau
da, intranetean sartuz. Aukera
berria, QR kodeak erabiliz telefono
mugikorrean. QR kodeak oso erraz
identifikatzen dira lauki-formakoak
direlako, eta, bai ezkerreko beheko
ertzean, bai goiko bi ertzetan, hiru
koadro agertzen direlako. Edozein
telefono mugikor edo multimediagailutik irakur daiteke. On-line
dendetatik (Google Play eta Apple
Store) dohainik jaitsi ahal izateko
hainbat aplikazio dago.
QR kodea
euskaraz
Código QR
Castellano
Herramienta para clasificar pacientes
con exacerbaciones de EPOC
BGBKren larriagotzea ematen den pazienteen
larritasun-mailak sailkatzea ahalbidetzen du
programa informatiko honek, pazientearen
ospitaleratzea edo ospitaleratze eza adieraziz, betiere
ikuskapen klinikopean.
El Servicio de Urgencias, junto con la
Unidad de investigación y el Servicio
de Neumología de la OSI BarrualdeGaldakao, han desarrollado una
herramienta informática para clasificar el nivel de gravedad en pacientes
con exacerbación de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que acuden a Urgencias. “Se trata
de la implementación de un algoritmo
basado en la asociación de variables
(signos y datos analíticos) que el
paciente presenta en el momento que
acude a Urgencias incidiendo en la
decisión de ingreso o de alta del
paciente, lo que nos ayuda a agilizar
nuestra asistencia sanitaria”, explica
la Dra. Esther Pulido, FEA del Servicio
de Urgencias y líder del proyecto.
Anualmente el Servicio de Urgencias
atiende alrededor de 400-500 pacien-
tes al año con empeoramiento de
EPOC. Un aspecto positivo de este
sistema de evaluación es que utiliza
variables disponibles, “tanto a nivel
de la atención primaria como en la
misma urgencia hospitalaria, posibilitando una rápida clasificación del
nivel de gravedad y, por tanto, la
orientación del tratamiento y seguimiento de cada paciente. Si existen
dudas, siempre prima la decisión
clínica”, asegura.
de esas variables sirven o hay que
cambiarlos.
El estado del paciente se basa en los
siguientes parámetros: edad, situación basal de la EPOC, espirometrías, fatiga, nivel de consciencia, la
probabilidad de fallecer o no…
dándole un peso específico importante a la calidad de vida percibida
por el paciente, el número de exacerbaciones al año y la escala de disneas. “Además, realizamos un seguimiento clínico de la exacerbación
durante dos meses desde que
acuden al servicio, tanto en el hospital, en aquellos pacientes que fueron
ingresados, como por teléfono,
Beneficios
El estudio se divide en dos objetivos.
Por un lado, valorar la utilidad de la
herramienta para los facultativos y
sus resultados y, por otro, hacer un
seguimiento al paciente para continuar validando el algoritmo para
comprobar que los puntos de corte
7
llamando al domicilio del paciente en
aquellos casos que fueron dados de
alta desde urgencias”.
Los beneficios son claros. “Se disminuye la variabilidad con la que el
facultativo asiste a este tipo de
pacientes y homogenizas la decisión
de ingreso, independientemente de
los recursos de cada centro”. Se trata
de un estudio multicéntrico centrado
en pacientes que acuden a los servicios de urgencias de hospitales
públicos españoles por una exacerbación de su EPOC y la intención a
corto plazo es colaborar con Atención Primaria para valorar los EPOC
leve que no acuden al hospital.
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
Anticonceptivos:
una elección a medida
Profesional sanitarioek aukera guztien informazioa
eman behar dute, baita metodo bakoitzaren onurei eta
arriskuei buruzkoa ere.
Hoy, la creciente diversidad de
métodos anticonceptivos hace que
la elección se adecue a los deseos y
estilos de vida de cada hombre o
mujer, teniendo en cuenta ciertos
factores como la edad, situación
económica, enfermedades o antecedentes que contraindican su uso,
entre otros. Según Pilar Costillas,
matrona del C.S. de Amorebieta, “la
situación particular de cada mujer es
fundamental para buscar el método
que más se ajuste a sus necesidades, las cuales pueden ir cambiando
a lo largo de la vida”.
En la consulta por anticoncepción,
los profesionales sanitarios explican
las diferentes opciones existentes:
de acción corta (anticonceptivos
orales y preservativos), de acción
intermedia (anillos, parches) o de
larga duración, renovables cada tres
meses o más (intrauterinos, inyectables). Para el hombre, por el momento, las opciones son el preservativo y
la vasectomía. “Informamos y aconsejamos cuál de todos ellos se adap-
ta mejor a las necesidades de cada
persona, recordándoles siempre que
ningún método anticonceptivo es
eficaz al 100%”.
El preservativo “es la estrella de los
métodos barreras”, ya que, además
de proteger de embarazo no deseado, protege de las enfermedades de
transmisión sexual y el VIH. Por otro
lado, la mejora constante de la
píldora con menor dosis hormonal,
permite, además de evitar el embarazo no deseado, la reducción del
dolor menstrual, la menorragia o
sangrado abundante y la regulación
del ciclo menstrual”. También son
aconsejables en casos de hirsutismo, acné o endometriosis.
ca o hipertensa, por ejemplo,
aumenta el riesgo cardiovascular”.
Los métodos anticonceptivos a largo
plazo, como el DIU de cobre o el
hormonal, son aconsejables en parejas que no desean tener descendencia en un periodo de tres o cinco
años. “Permiten no tener que estar
pendiente de la anticoncepción,
consiguiendo una mayor efectividad
y reduciendo el riesgo de un embarazo no deseado”. Existe el mito de
que tras usar anticonceptivos, es
difícil recuperar la fertilidad. “Una vez
retirado, la mujer vuelve a recuperar
sus niveles de fertilidad, por lo que
puede quedarse embarazada en
A largo plazo
Los métodos hormonales son seguros y fiables, aunque pueden tener
efectos adversos, como todos los
fármacos. “Pueden alterar los patrones de manchado al inicio del tratamiento o provocar dolores de cabeza. Si la mujer es fumadora, diabéti-
cualquier momento”. Únicamente los
métodos permanentes, es decir, el
bloqueo de trompas sin cirugía que
consiste en un dispositivo de titanio
que se introduce mediante histeroscopia, una técnica que permite
visualizar el interior del útero y las
trompas de Falopio y se ubica en
ellas para impedir que los espermatozoides fecunden el óvulo, es muy
eficaz, sin hormonas, pero irreversible, igual que la ligadura de trompas
o la vasectomía, en el caso del
hombre. “Es una decisión responsable y meditada porque las parejas
deben estar muy seguras de no
querer tener más hijos”.
GIBen paziente aditua 2.0
La Farmacia Hospitalaria del HGU, junto con otros siete hospitales
nacionales, dirige el proyecto piloto “Paciente experto 2.0 en VIH”
orientado a mejorar el autocuidado de la salud del paciente
“Paziente ideala da bere osasuna
hobetzeko edo mantentzeko motibatuta egon, aktiboa izan eta interesa daukana”. Olatz Ibarrarentzat,
GUOko farmazialari eta, GUOan,
GIBen paziente aditua 2.0 programaren frogaldiaren arduradunarentzat, hain zuzen, horixe izango
da gakoa Ospitaleko Farmaziaren
Espainiako Elkarteak (SEFH) martxan jarri duen proiekturako.
Proiektu horretan zazpi ospitale
nazional, zenbait zientzia-elkarte
eta paziente elkartek parte hartzen
dute. Helburu nagusia teknologia
berriak ezagutzen dituen pazientearen figura sustatzea da, patologia
horren auto-zaintza hobetzeko.
Estatu
Batuetako
“Stanford
Unibertsitateko Paziente Adituaren” eredua egokitu nahi da, GIB
positibodun pazientearentzat eta
on-line formatuan, “horrek urrutitik
eta era anonimoan garatzeko aukera eskaintzen duelako”. Pazienteek
beren gaixotasuna autogestionatzen lagunduko dien zientifikoki
bermatutako, kontrastatutako eta
fidagarria den informazioa eskura
izango dute. “Horrez gain zera
azaltzen du: ekimen horrek GIBarekin zerikusia daukaten kontzeptuekiko prestakuntza erraztu egiten
du, halako gaixotasun-motak berekin dakarren konfidentzialtasuna
mantenduz, ikasgela-tegi birtualaren bitartez”. Ibarraren iritziz, diagnosiaren hasiera-fasean, programa
honek “gaixotasunari aurre egiteko
eta barneratzeko” eragin onuragarria izan dezake. Ikuspegi asistentzialetik, patologia ezagutzeak eta
horri buruzko prestakuntza izateak
zera dakar berekin: tratamendu-
aldaketak murriztea,
larrialdietara gutxiagotan joatea, medikuarenera gutxiagotan joatea, ospitaleratze gutxiago eta
tratamenduekiko
atxikipen
hobea.
“Prestakuntza ona
badauka, bere patologia hobeto ezagutzen du, gaixotasunari aurrea hartzen dio eta badaki
zelan maneiatu, horrek guztiak
gaixotasunaren bilakaera positiboagoa izan dadin eragingo du”.
Eskola birtuala
Erabat on-line den lan-metodologiak sei modulu dauzka, bi hilabeteko iraupenarekin. Tarte horretan
pazienteek oinarrizko kontzeptuak
8
barneratuko dituzte. Prozesu
horretan ikasle-pazientea bi tutorerekin arituko da, bata pazientea
dena eta, bestea, profesional sanitarioa. “Plataformak pazienteek
ikasitakoa behar den eran bereganatzen dutena eta kontzeptuak
modu zehatzean barneratzen
dituztena berma-tzeko jarraipensistema izango du”.
Octubre 2014ko Urria
Nueva técnica de cura con apósitos
en ambiente húmedo
Giro hezeetan apositudun sendaketa-teknikaren
azterketaren helburua da zauri kirurgikoaren azaleko
infekzio-kopurua murriztea eta teknikaren kostu
eraginkortasuna baloratzea.
Medir la infección superficial en
heridas en procesos de colon aplicando la técnica Mölndal en
pacientes intervenidos de cirugía
colorrectal programada es el
proyecto de investigación dirigido
por Raquel García Cendón, Supervisora de la 5ª planta, en colaboración con los servicios de Cirugía
General, Reanimación, Medicina
Preventiva y quirófanos. El objetivo
principal es reducir el número de
infecciones superficiales de herida
quirúrgica y valorar el coste-efectividad de la técnica.
El estudio compara los resultados
obtenidos en un grupo de pacientes, a los que se aplica la Técnica
Mölndal, en cuanto a número de
infecciones superficiales de herida
quirúrgica, número de cambios de
apósito y costes, con los resultados obtenidos en otro grupo de
pacientes a los que se les ha practicado la cura tradicional con
apósito de gasa. Es un estudio de
coste-efectividad.
La técnica Mölndal es una técnica
de cura en ambiente húmedo.
Consiste en la aplicación de un
apósito de hidrofibra hidrocoloide
sobre la sutura quirúrgica fijado
por un film de poliuretano. La
combinación de ambos apósitos
proporciona un ambiente óptimo
de temperatura y humedad que
favorece y acelera la cicatrización
de la herida.
Según su investigadora principal,
Raquel García, “la hidrofibra absorbe y retiene el exceso de exudado,
lo que mantiene los bordes de la
herida íntegros. Además, el poliuretano es un apósito semipermeable
y transparente, lo cual nos permite
observar si en la herida se ha
producido algún sangrado o, si por
el contrario, está limpia y no es
necesario realizar la cura, con lo
que se evita exponer la herida innecesariamente, reduciendo así el
número de infecciones”. Según los
datos recogidos, el nivel de permanencia del apósito es mucho mayor
que el tradicional. “Se coloca en
quirófano y se mantiene hasta la
retirada de los puntos. En caso de
signos de infección o en caso de
saturación del apósito, se retira y
se valora el estado de la herida”.
Efectividad
Al ser un apósito semipermeable
facilita la higiene, permitiendo la
ducha del paciente. Al ser transparente permite la visualización de los
bordes de la herida reduciendo,
así, el número de cambios de
apósito y el riesgo de infección.
También se reduce el dolor al
paciente ya que la retirada del
apósito es atraumática. Las venta-
jas para los profesionales son la
reducción de tiempos de enfermería y la reducción del material empleado en las curas. En el informe preliminar realizado en junio se han
reclutado 123 pacientes. Los datos
obtenidos muestran una reducción
significativa en la tasa de infección
superficial de herida quirúrgica, “lo
que nos anima a seguir trabajando
en esta línea”. En estos momentos
se está realizando un informe preliminar de costes, donde los datos
recogidos reflejan un descenso en el
número de curas y, por tanto, en los
tiempos de enfermería, “lo que nos
incita a pensar en la técnica como
coste efectiva”.
GUOan kafetegi berritua
Ospitaleko kafetegiaren berrikuntza esanguratsuenak irudi berritua eta antolamendu berria dira. Sukaldea eta kafetegia erabat berritu dira, zerbitzu-eredua
eta bertako gune desberdinen antolaera, baita altzariak eta instalazio guztiak
ere, goitik behera aldatuz.
Orain, bi gune berezitu daude: bata, langileek soilik erabiltzekoa -bertan, kafetegi eta jatetxe zerbitzua izango dira, mahai-zerbitzua barne-, eta, bestea,
erabiltzaileentzat. Cristina Domínguez Serunion Norteko Eskualdeko zuzendariaren arabera, egindako lanen helburua hauxe da: “gure bezeroei ematen
diegun zerbitzua hobetzea, itxaronaldiak murriztuz, instalazioen irudia berrituz
eta gune argitsua eta atsegina sortuz, bai erabiltzailearentzat baita zentroko
langileentzat ere”.
Langileen kafetegiko jatekoen zerbitzuak mahai-zerbitzua eta autozerbitzua
konbinatzea ahalbidetuko du, jankideen lehentasunaren arabera. Zerbitzuerabiltzaileentzat, autozerbitzua eskainiko da soilik. “Horrela, itxaronaldiak laburragoak dira eta eguneko eskaintza gastronomikoaren bistaratzea hobetzen da.
Autozerbitzuan zerbitzariak izango dira, momentu oro”.
9
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
Gure
instalazioak
birmoldatzen
Barrualde-Galdakao
ESIk
Basauri ea Galdakaoko anbulatorioen instalazioak berriztatzeko lanak egiten dihardu.
Basauriko
Anbulatorioan
Neurologiako kontsultak egokitu dira, horretarako 4. solairuko
historia klinikoen artxiboa
aprobetxatu da. Bestalde,
Neurologiarako gune zaharra
baliatuz, Otorrinolaringologia
Zerbitzua zabaldu egin da.
Kontsulta berriak zabalagoak
izango dira, eta, hortaz, erosoagoak erabiltzaileentzat. Profesionalek, berriz, erabilera anitzeko guneak izango dituzte,
horrela, aukera izango dute bi
paziente aldi berean artatzeko,
profesionaletatik
bakarrak
esku-hartzen duen probetan
edo kontsultetan. Bestalde,
Galdakaoko
Anbulatorioan,
instalazioak birmoldatu eta
birbanatu egin dira odola
ateratzeko gela, larrialdietako
gela, erizaintzako gela eta bi
kontsulta berri prestatzeko.
Anbulatorio berriak
Urteko azken hiruhilekoan
Amorebieta-Etxano
eta
Amurrioko
osasun
zentro
berriak eraikitzeko lanak hasiko
dira. 2016 urte bukaerarako
osasun-arreta ematen hastea
da aurreikuspena. AmorebietaEtxanokoak 4.000 m2 inguruko
azalera izango du, lau solairutan banatuta. Amurriokoak,
aldiz, 1.200 m2 izango ditu
solairu bakarrean. Bi osasun
zentrootan orain arte eman
izan diren zerbitzuak eta espezialitate medikoak eskainiko
dira aurrerantzean ere: familiako medikuntza, pediatria,
erizaintza, emagina, analisiak
egitea eta bezeroen arretarako
eremua. Horrez gain, etengabeko arreta guneak ere eskainiko dira. Amorebieta-Etxanokoaren kasuan, bada berritasuna:
errehabilitazio eta fisioterapia
zerbitzuak ere eskainiko ditu,
bai udalerriko baita Arratiako
Bailarako herritarrek Galdakaoko Osasun Zentroraino joan
beharrik eduki ez dezaten;
orain arte bertaraino joan behar
baitzuten prestazio hori jasotzeko. Era berean, emakumeari
arreta espezializatuan, ginekologia, emagina eta ama izateko
prestakuntzarako gimnasialekua zerbitzuak izango dira.
Ikusmen murriztua daukaten
pertsonentzako bereizgarria
La Asociación Retinosis Gipuzkoa Begisare ha puesto en
marcha la campaña “Tengo baja visión” para sensibilizar
sobre los problemas de visión y fomentar la interacción
social de quienes los padecen.
“Ikusmen murriztua dut” kanpainaren
bitartez, zera lortu nahi da: biztanleriari, oro har, ikusmen urrituak garela
ezagutaraztea eta ikusmen urritasuna
eta itsutasunaren artean bereiztea.
Horretarako, 2013 bukaeran, bereizgarri batzuk, begi berdea daukan eta
“ikusmen murriztua dut” dioen
txapak, besokoak, prestatu dira. Begibistan jarriko gintuen sistema, ikusmen murriztuko pertsona gisa identifikatuko gintuen sistema, lantzeko
proposamena egin genion geure
buruari. Arantza Uliarte zaintza intentsiboko mediku espezialistaren, eta
erretinosi pigmentarioa duenaren,
esanetan, bereizgarria bere burua
ikusmen murriztuko pertsona gisa
ezagutaraztea garrantzizkoa eta
beharrezkoa sentitzen duen ikusmen
minusbaliotasuna daukan edonorentzat da, baita, bastoi zuriaren osagarri
modura erabili nahi duenarentzat ere,
horrela “erabateko itsuak” direla adieraziz.
Ulertezintasuna
Ikusmen urria ematen da pertsona
batek bere ikusmenaren murrizketa
esanguratsua pairatu eta hobetu ezin
denean betaurreko, kontaktuzko lente
eta tratamendu farmakologiko edota
kirurgia bidezko zuzenketa egokia
erabiliz, eta, beraz, bere egunezeguneko bizitzako zeregin batzuk
egiteko ezintasuna daukanean. Espai-
nian, ikusmen ezintasundun 979.200
pertsona inguru daude, horietatik
58.300 itsuak dira eta 920.900ek ikusmen murriztua daukate.
Pertsona askok ikusmena izaten edo
izaten ez den zerbait bezala ulertzen
dute eta, era berean, ikusmen arazoak
betaurrekoekin edota ebakuntzaren
bitartez zuzen daitezkeela. Horrela
bada, ez zaie ulerterraza egiten pertsona bera egoera batzuetan erabateko normaltasunez moldatzea eta
beste batzuetan, ordea, laguntza edo
bastoiaren beharra izatea.
Eguneroko bizitzaren egitekoak burutzerako orduan, ikusmen urritasunen
bat daukagun pertsonok, sarritan,
gainerakoen begi-bistan motelegi
gabiltzan edota izan ditzakegun jokaera arraroak gaizki ulertu edo interpretatuak izan daitezkeenaren sentimendua daukagu. Sentsazio hori areagotu
egiten da, begietan ageriko anormaltasunik ez adierazi arren, ikusmen
urritasunen bat daukaten pertsonen
artean, dio Uliartek.
Endekapen-makularra,
erretinosi
pigmentarioa, aniridia, korneako
orbainak, erretinopatia diabetikoa,
glaukomak edo zain optikoan arazoak
izatea dira ikusmen murriztua sor
ditzaketen arazoetako batzuk, eta era
honetako sintomak azaldu ohi ditu:
ikusmen lausoa, erdiguneko ikusmenaren, periferiako ikusmenaren edo
ikusmen eremu baten galera.
Eragindako batek ikusmen urria duela
kontsideratzen da zuzenketa optiko
onenaren ondotik, bi begietatik ondoen daukanaren ikusmen zorroztasuna
0,3 baino urriagoa denean edota ikusmen eremua 30 baino txikiagoa denean. Erretinosi pigmentarioa gaixotasun “arraroa” da, 3.500 pertsonatik
bati eragiten diona eta endekapenezkoa, hortaz, ez dauka tratamendurik.
Informazio zabalagorako:
Bideoa:
http://youtube/s9dZ20pw2ZM
www.tengobajavision.com
#IkusmenMurriztuaDut
Nombramientos
Ianire Lamikiz
Moreira
Subdirectora de
Personal
José Luis Miguélez
Vidales
Jefe de Sección de
Radiología
50!
¡El número
Hace 16 años comenzó a
editarse la revista del Hospital
que ha llegado al ejemplar
número 50. Ha pasado mucho
tiempo desde ese primer número, en diciembre de 1998, bajo el
nombre “H.Galdakao”. Durante
estos años, esta publicación se
ha adaptado a los cambios pasando de ser “H.Galdakao” a “Galdakao-Usansolo” y, ahora, convirtiéndose en la revista de la “OSI
Barrualde-Galdakao”. A lo largo de
estos años se ha convertido en un
referente y en una de las herramientas de comunicación interna más
popular.
Pero esta no es la única publicación
que ha existido en la OSI. En Aten-
ción Primaria se editó,
durante algo más de una década, la
revista interna “Barneko” que inició
su andadura en 1992. Sin duda, estas
publicaciones se han convertido en el
archivo histórico de cuanto acontece
a nuestro alrededor haciéndose eco
10
de artículos sobre nuevas técnicas
médicas, inauguraciones de instalaciones, ampliación de cartera de
servicios, entrevistas a compañeros/as, nombramientos y, sobre todo,
fotos, muchas fotos. ¡Ahora sólo nos
queda esperar el número 100!
Octubre 2014ko Urria
Barrukoak
“Nire pazienteei patologiak modu erraz
batean azaltzeko baliatzen ditut marrazkiak”
Especializada en Medicina Familiar, Jone Arechederreta ocupa
una plaza de pediatra en el Centro de Salud de Bermeo.
Muchos de sus compañeros, amigos e incluso algunos
pacientes la conocen por su afición a hacer caricaturas.
Medikuntza eta karikaturaren
arteko ezkontzak ez du oso
ohikoa ematen, nondik datorkizu
zaletasuna?
Neure burua betidanik marrazten gogoratzen du. 2 urterekin, eskolan nengoenean, marrazkiak etxera eramaten
nituenean, nire aitak bueltatu egiten
zituen eskolara, beste ume nagusiago
batenak izango zirelakoan. Hormetan
marrazkiak egiten utziko zioten ume
bakarretakoa izango nintzela uste dut.
Marrazten jaio nintzen eta etxetik sustatu egin dute nire zaletasuna.
Medikuntzarako sinergiarik edo
erabilerarik aurkitu al diozu?
Bai. Kontsultan, pazienteei, nire
kasuan haurrei, beren patologia era
erraz batean azaltzeko erabili ohi
ditut, horiexek baitira gehien estimatzen dutenak. Era berean, bi
eskuliburu mediko eta arnasgailu
baten erabilera-jarraibideak ere ilustratu ditut. Pazienteentzat erakargarriagoa da, gaixotasun jakin baten
jarraibideak dauzkan liburuxka, testu
soilaz barik, azalpendun marrazkiekin jantzita etortzea.
Nori edo zeri buruzko marrazkiak
egitea duzu gogokoen? Zein duzu
gairik gustukoena?
Batez ere, osasun zentroko nire
lankideak. Nire marrazkiak, anbula-
torioko egunerokoari buruzko parodiak dira. Ohiko eszenak, baina
umorez jantziak, hortaz, hemen ez
da inor libratzen.
Zaletasun horrek zer ematen
dizu? Sormena lantzeko primerakoa da, ezta?
Umorea. Oro har, pazienteren batekin egoera ezatsegina bizi izan
duen lankideari, erreklamazioa izan
duenari… egiten diot karikatura.
Asmoa ezatsegina edo estresagarria den zerbaiti beste ikuspegi bat
ematea da. Barre egiten dugu, eta
ez zaigu hain lazgarria egiten. Etxean ez dut marrazkirik egiten,
koadroak margotzen ditut eta
denbora gehiago daramatenez gero,
ikaragarri lasaitzen nau margotzeak.
Marrazkiak kontsultan baliatzen al
dituzu?
Bai, lehentsuago esan dudan legez, ez
dakit zenbat biriki eta belarri marraztu
ditudan haurrentzat. Oso sinpleak, ondo
uler dezaten. Depresoreen kasuan ere,
marrazkiak egin ohi ditut eta etxera
eramaten dituzte margotzeko.
Zure karikaturak erakutsi egiten
dituzu ala giltzapean gorde?
Normalean, denek ikus ditzaten
eskegi ohi ditut. Errespetuzkoak eta
inoren sentsibilitateari minik ez
egiteko modukoak izan daitezen
ahalegintzen naiz, hortaz, lasai asko
erakuts daitezke.
Lankideren baten karikaturarik
egin al duzu?
Ia gauza guztien karikaturak egin
ditudala uste dut, izan ere, bada,
oraindik karikaturarik egin ez diodalako kexu denik eta, bere txanda
dela dioenik (txantxetan).
Era horretako erretratua egiteak
zenbat denbora darama? Zerekin
marrazten duzu?
Kontsultan, bertan, egin ohi ditudan
marrazkiak dira, hortaz, minutu pare
batean egiten ditut. Ez dira maisulanak, garrantzitsuena parodia baita,
egoera komikoa, hain zuzen ere.
Planifikatutako karikaturak, esaterako, agur baterako edo, tarte luzeagoa daramate. Idazteko eta marrazteko idazluma darabilt. Pazienteek
dioten legez: lehenagoko sasoikoa
naiz.
encargados de
observar y plasmar las fobias,
filias y caracteres de todo el
personal
que
quiso participar, “sin ser ofensivo para
nadie, dando vidilla al trabajo diario”,
añade. Este método de motivación ha
servido para que “todos nos hayamos
conocido un poco mejor, y reforzar el
compañerismo pero, sobre todo, ha
sido una agradable experiencia, con
muchas horas invertidas, pero que
han superado nuestras mejores
expectativas”, concluye.
Zein da karikatura baten funtsa?
Eguneroko egoerak ironiaz eta
umorez erakustea da, eta, marrazkiari berari dagokionez, erretratatutakoaren ezaugarriak esajeratzea da.
“Currela de la semana”
GUOeko sukaldean asteko langilerik onenaren
aintzatespen sistema ezarri da, zenbait betebeharrekin
eta pribilegiorekin, betiere, umore klabean
“Un protagonismo fugaz, pero intenso”. Así describe Kepa Aguado, jefe
de Servicio de Cocina, el sistema de
reconocimiento al mejor trabajador
de la semana que surgió para motivar a todos y cada uno de los trabajadores que componen el servicio. El
sistema es sencillo. Todos los lunes
un cartel, en clave de humor, con la
fotografía del “ganador” anuncia
quién será el afortunado. Esa sema-
na el protagonista tiene que cumplir
con una serie de derechos y obligaciones “por decreto” como son la
puntualidad, el compañerismo, dar
ejemplo y el buen humor.
Entre los privilegios está “elegir la
zona de trabajo esa semana, el
almuerzo o el puesto en la cinta, por
ejemplo”, explica Aguado. Tres
compañeros, Sarai Majado, Pablo
Gómez y Yolanda Torre, fueron los
11
OSI
Barrualde
Galdakao ESI
¡Caminando juntos!
Aprovechando las fiestas de la
Santa Cruz de Galdakao y con
motivo de la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad
(16-22 de septiembre) y los 30
años del Hospital, que se celebrarán el próximo 14 de diciembre,
se ha celebrado una marcha
popular al monte Ganguren. Los
participantes recorrieron a pie los
5 km que separan el Centro de
Salud de Galdakao, de donde partía
la marcha, hasta la cumbre de este
monte. Durante el recorrido atravesaron bosques de pinos y robles
americanos y la impresionante
senda de los abedules, cuyos tonos
verdes y marrones anunciaban que
el otoño se acercaba. Tras tocar
cumbre y sacar la foto de grupo, y
antes del descenso final, se organizó
un hamaiketako para reponer fuerzas y disfrutar de un descanso con
los compañeros. Una jornada en la
que el buen tiempo acompañó la
marcha y permitió disfrutar de la
naturaleza, las vistas desde la
cumbre y la buena compañía.
¡Os esperamos
en la siguiente caminata!
INGURUAK EZAGUTUZ.
Leire Sagastizabal. Euskara teknikaria
Ganguren mendira
Galdakaotik (474m.)
Gaurkoan, Ganguren mendira igotzeko ohiko ibilbideetatik aldendu
eta geurea, propioa, egingo dugu.
Galdakaoko Osasun Zentroaren
(Bizkai kalea) paretik abiatuko gara,
eta, autobidea azpitik igarota,
bidean aurrera egingo dugu. Aranzelaiko presa albo batera utzi eta;
aurreraxeago, Mea-tzetabidetik
golf zelairantz egingo dugu. Zelaia
inguratu eta, laster batean, “Vivero” atsedenlekua, haritzen eta
pinuen gerizpean, zeharkatu behar
dugu.
Azken ahalegintxorako
prest, mendiko bidezidorrari ekingo diogu, berriz ere, eta, behingo
L A R U TA
P u n t o d e p a r t id a :
Bizkai kalea-Galdakao,
referencia: el Centro de
Salud.
D if ic u lt a d : sencilla
T ie m p o : 1h ½.
Gure kaleak hobetzea:
horra gure aukera
batean, harrizko orientazio-mahaira iritsiko gara. Bertatik, ikuspegi
paregabea gozatuko dugu: Sollube, Oiz, Salbada mendilerroko
harresia,
Durangaldeko
mendiak…, Dagoeneko mendi
tontorraren erreferentzia argia diren
antenak begi bistan dauzkagu.
Hala ere, ez ezazue pentsatu, antenak dauden gunea zapaltzean,
helburua lortu dugunik. Izan ere,
gailurreko postontzi txikia metro
batzuk beherago dago. Tira,
goazen, panoramika polita baitaukagu begi aurrean: Pagasarri,
Ganeko, Abra, Txorierriko bailara…
Irailaren 16tik 22ra bitartean, Mugikortasunaren Aste Europarra ospatuko da. Aurtengo leloak, “Gure
kaleak hobetzea: horra gure aukera”,
herritarrei hausnarrarazi nahi die hiriko airearen kalitatean garraio-aukeraketak daukan eraginaz, baita,
aldaketa txikiek, esaterako, bizikletaz edo oinez mugitzeak, gure bizikalitateari dakarkioten onurez ere.
Gainera, ekimen horrek hiriguneak
“berreskuratzea” proposatzen du.
Zelan? Ekintza txikiak eginez:
aparkalekuak parke txiki bihurtuz,
kaleak komunitateko jarduerak
egiteko erabiliz edo kafetegi eta
terrazak jartzea ahalbidetzen
duten bide publikoak. Laburbilduz, aurten kaleak eta gune publikoak herritarren alde berregokitu
eta birdiseinatu nahi dira, bizitzeko nahi duten hiria eratzera
animatuz.
Ekimen hori sustatzeko, ESIko
zentroetako sarrera nagusietan eta
Argitaratzailea / Edita:
Barrualde-Galdakao ESI
O S I B a r r u a ld e -G a ld a k a o
Labeaga auzoa 46A • 48960 Galdakao, Bizkaia
Tel. 94 40 07 000 • Fax: 94 40 07 132
comunicacion.osibarrualdegaldakao@osakidetza.net
#
$
+
,
!
!"
#
#
"#
%
$" % &
#
!
&
'(
)
*
puntu estrategikoetan kokatu diren
kartelak diseinatu dira, eta, ospitalearen 30. urteurrena ospatzen dela
aprobetxatuz, Ganguren mendira
herri-ibilaldia egin da.
Erredakzio batzordea / Comité de Redacción:
Arrate Del Arco, Rafa Ruiz, Leire Sagastizabal,
Sabin Sarrionandia, Laura Toro y Rebeca Villa.
Koordinazioa / Coordinación:
MBN Comunicación / Irma Cerro